Wykaz za rok 2001
£
Tytu³ISSNKrajSiglum
£ambinowicki Rocznik Muzealny0137-5199 PLBG(D)
£ódzkie Studia Etnograficzne0076-0382PLBG, BNS, BCiesz