Wykaz za rok 2001
L
TytułISSNKrajSiglum
LINUX  BT
LSA Bulletin0023-6365USBFA
Lampa i Iskra Boża****-****PLBFP
Land Oldenburg GEBŚl(W)
Landform Analysis zob. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Landform Analysis
Langages. Semiotiques Textuelles0458-726XFRBRom
Langenscheidts Sprach-Illustrierte0023-8252GEDL(1)
Language0097-8507USBFA
Languages in Contrast1387-6759NEBFA
Langue Franacaise0023-8368FRBRom
Law and Philosophy0167-5249NEBP
Law and State6341-6151GEBG
Law in History PLBP
Leben und Gesundheit****-****GEDL(1)
Lethaia0024-1164NOBNZ
Letopis na Makedonskata Akademija na Naukite i Umetnostite 0580-4981MCBS(W)
Letopis Slovenske Akademija Znanosti in Umetnosti0374-0315SLBG(W)
Letopis' (urnalnych Statej0024-1202RUBFR
Lettre International****-****GEDL(1)
Library Consortium Management + Online1466-2760UKBG-Inf
Library Hi Tech Journal0737-8831UKBG-Cz
Library Hi Tech News0741-9058UKBG-Cz
Libri. International Library Review 0024-2667GEBG-Cz(W)
Lider0867-7697PLBPP
Lietuvos Matematikos Rinkinys0132-2818LIBG-M
Life Video1230-8188PLBCiesz
Limba si Literatura0583-8045ROBRom(W)
Limnologica. Ecology and Management of Inland Waters0075-9511GEBB
Linear Algebra and Its Applications (E)0024-3795USBG-M
Lingua ac Communitas1230-3143PLBG(W)
Lingua e Stile0024-385XITBFK(W)
Lingua Posnaniensis (PTPN)0079-4740PLBG, BFG, BFP
Linguistica Silesiana. PAN-Oddz. Katowice0208-4228PLBG, BFG, BFP
Linzer Biologische Beitr(ge0253-116XAUBB(W)
Literarni Noviny1210-0021CZBS
Literarny Tyzdennik0862-5999BS
Literatur f(r Leser0343-5622GEBFG
Literatura0137-2548PLBG-Cz, BFP, BFG, BCiesz
Literatura Ludowa0024-4708PLBP(Cz), BFP, BCiesz
Literatura na Pograniczach PLBFP
Literatura na Świecie0324-8305PLBP(Cz), BFG, BFP, BRTV, BS, BCiesz
Literaturen Zbor0024-4791 MCBS(W)
Literaturnaja Gazeta0233-4305RUBFR
Literaturnoe Obozrenie0321-2904RUBFR
Litteraria0084-3008PLBFP
Litteraria Humanitas0971-8424CZBG(W)
Litterature0047-4800FRBRom(D)
Lituano-Slavica Posnaniensia. Studia Historica. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza0860-0066PLBG(W)
Livres Hebdo0294-0000FRBŚl
Logic and Logical Philosophy. Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika1425-3305PLBG(W)
Logistik im Unternhmen0930-7834GEAE
Logistyka MT. Magazynowanie, Transport, Automatyczna Identyfikacja1231-5478PLAE
Lubelskie Materiały Neofilologiczne. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej PLBFA(W)
Lud0076-1435PLBG, BNS, BFP, BCiesz