Wykaz za rok 2001
G
TytułISSNKrajSiglum
Gaz, Woda i Technika Sanitarna0016-5352PLAE
Gazeta Antykwaryczna1425-8943 PLBP(Cz)
Gazeta BBC PLBSNP
Gazeta Bankowa0860-7613PLBP(Cz), AE, BP, BKJB, BNS, BCiesz
Gazeta Krakowska0208-7693PLBG-Cz
Gazeta Malarzy i Poetów1231-7020PLBCiesz
Gazeta Obserwatora IMGW0208-4325PLBNZ
Gazeta Policyjna0867-0390PLBP
Gazeta Polska1232-5279PLBG-Cz, BCiesz
Gazeta Prawna1232-6712PLBG-Cz, AE, BP, BCiesz
Gazeta Samorządowa PLAE
Gazeta Samorządu i Administracji1428-8257PLAE, BP(Cz), BP
Gazeta Sądowa1426-2037PLBP
Gazeta Skoczowska****-****PLBCiesz
Gazeta Ubezpieczeniowa PLAE
Gazeta Uniwersytecka UŚl. 1505-6317PLBG-Cz, BFP, BT, BCiesz, BG-Inf
Gazeta Ustrońska1231-9651PLBCiesz
Gazeta Wyborcza0860-908XPLBG-Cz, BFA, AE, BNS, BFP, BNZ, Bciesz, BP
Gazeta Żywiecka1231-6725PLBCiesz
Gdańskie Studia Prawnicze****-****PLBG, BP, AE
Genealogia. Studia i Materiały Historyczne1231-7837PLBNS
Genewa Papers on Risk and Insurance-Theory0926-4957USAE
Geo. Das Neue Bild der Erde0933-9736GEDL(1)
Geodezja i Kartografia0016-7134PLBP(Cz), BNZ
Geochimija0016-7525RUBNZ
Geoekologija0869-7809RUBNZ
Geografia. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza0554-8128PLBG(W)
Geografia w Szkole0137-7566PLBNZ
Geograficky Casopis0016-7193SLBNZ
Geografija i Prirodnye Resursy1392-1096LIBNZ
Geografiska Annaler. S.A.: Physical Geography (E)0435-3676SWBNZ
Geografiska Annaler. S.B.: Human Geography (E) 0435-3684SWBNZ
Geographia. Studia et Dissertationes zob. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Geographia. Studia et Dissertationes
Geographia Polonica0016-7282PLBG, BNZ
Geographical Abstracts: Physical Geography0954-0504UKBNZ
Geographical Analysis. International Journal of Theoretical Geography0016-7363USBNZ
Geographical Studies PLBG
Geographische Zeitschrift0016-7479GEBNZ
Geoinformatica Polonica1642-2511PLBNZ(D)
Geologia zob. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Geologia
Geologia. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza0239-7560PLBG, AE
Geologia Sudetica0072-100XPLBG, BNZ(W)
Geologica Carpathica1335-0552BNZ
Geological Society of America. Bulletin0016-7606USBNZ
Geologos (W)PLBNZ
Geology 0091-7613USBNZ
Geomorfologija0435-4281RUBNZ
Geophysical Research Letters0094-8276USBNZ
German Quarterly0016-8831USBFG
Germanistik0016-8912GEBFG
Gestält. Vierteljahreszeitschrift für Bildnerische Erziehung0340-6172GEBPP, BCiesz
Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht. Internationaler Teil0435-8600GEBP
Gewinn. Das Wirtschaftsmagazin für den persönlichen Vorteil AUBFG(D)
Glasnik Matematicki0017-095XCRBG-M(W)
Glasnik Zemljaskog Muzeja Bosne i Hercegovine v Sarajevu0581-7528 BNBB(W)
Gleditschia0323-6862GEBB(W)
Global Business1428-2836 PLAE
Glosa. Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Wyjaśnieniach1233-4634PLAE, BP, BG-Cz
Glottodidactica. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza0072-4769PLBG(W), BFG, BSJO
Głos Anglii****-****PLBG-Cz(D)
Głos Koleżeński PLBG-Cz(W)
Głos Ludu1212-4222CZBCiesz
Głos Nauczycielski0017-1263PLBG-Cz, BPP, BCiesz
Głos Uczelni. Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika1230-9710PLBG-Cz(W)
Głos Ziemi Cieszyńskiej PLBCiesz
Gnomon0017-1417GEBFK
Godisnik na Sofijskija Univ. Biol.Fakultet BUBB(W)
Godisnik na Sofijskija Univ. Centr po Kultu-roznane  BUBG-CZ(W)
Godisnik na Sofijskija Univ. Chimiceski Fakultet1310-0319 BUBG-Ch(W)
Godisnik na Sojiskija Univ. Istoriceskij Fakultet  BUBG-CZ(W)
Godisnik na Sofijskija Univ. Mat. i Inform.0205-0808 BUBG-M(W)
Godisnik na Sofijskija Univ. Officialen Del  BUBS(W)
Goltdammer's Archiv für Strafrecht0017-1956GEBP
Gospodarka Materiałowa & Logistyka1231-2037PLAE
Gospodarka Narodowa0867-0005PLAE, BP(Cz), BCiesz
Gospodarka Paliwami i Energią0017-2413PLAE
Gospodarka Surowcami Mineralnymi0860-0953PLAE, BNZ
Gospodarka w Praktyce i Teorii1429-3730PLAE
Gospodarka Wodna0017-2448PLAE, BNZ
Gość Niedzielny0137-7604PLBG-Cz, BCiesz
Górnictwo. Kwartalnik Akademii Gorniczo-Hutniczej w Krakowie0138-0990PLBNZ
Graphis0017-3452USBCiesz
Grazer Mathematische Berichte1016-7692AUBG-M(W)
Guliwer0867-7115PLBPP, BFP, IB, BCiesz