Wykaz za rok 2001
E
TytułISSNKrajSiglum
ECOINFORM - Przegląd Ekonomiczny PLAE
EPD Film0176-2044GEDL(1)
EU Magazin0946-4689GEDL(1)
Earth Sciences Reviews0012-8252NEBNZ
East European Politics and Societies0888-3254USBŚl(W)
Eclectica Quimica0100-4670BRBG-Ch(W)
Ecological Questions1644-7298PLBP(Cz)
Ecology + Ecological Applications0361-2600USBŚl
Ecology Law Quarterly0046-1121USBP(W), BŚl
Econometrica0012-9682UKAE
Economic Geography0013-0079USBNZ
Economics0341-616XGEBG-Cz(W)
Economie et Statistique0336-1454FRAE
Economist (E)0013-0613UKAE, BNS, BKJB
Ecotoxicology0963-9292UKBB
Education in Advances Chemistry. Uniwersytet Wrocławski PLBG(W)
Edukacja Dorosłych1230-9206PLBCiesz, BPP
Edukacja Filozoficzna0860-3839PLBNS, BCiesz
Edukacja i Dialog0866-952XPLBPP, BCiesz
Edukacja Medialna1427-0919PLBPP, BT
Edukacja Ogólnotechniczna Inaczej1425-1566PLBT
Edukacja. Studia, Badania, Innowacje0239-6858PLAE, BP(Cz), BPP, BNS, BCiesz
Ekotechnologija i Resursorezenie****-****URBG-M
Ekofinanse1425-1620PLAE
Ekoinżynieria1233-443XPLAE
Ekologia Polska0420-9036PLBP(Cz), BB
Ekonomia i Środowisko0867-8898PLAE, BP
Ekonomi(eskie Novosti (Russian and English) RUAE
Ekonomicky (asopis0013-3035BŚl
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa0860-6846PLBP(Cz), AE, BNS
Ekonomika i (izn'0013-3051RUAE
Ekonomista0013-3205PLBP(Cz), AE, BNS, BCiesz
Ekopartner1230-2961PLBP(Cz), AE, BNZ, BCiesz
Ekoprofit. Miesięcznik Ekologiczny1425-1094PLBT, AE
Ekoraj PLBCiesz
Eksport-Import PLAE
Electoral Studies0261-3794UKBNS
Electronic Library0264-0473UKBP(Cz)
Elektronika0033-2089PLBT
Elektronika Praktyczna1230-3526PLBT
Elektronizacja0138-0826PLBT
Elemente der Mathematik0013-6018SZBG-M(W)
English Historical Review0013-8266UKBŚl
English Teaching Forum0425-50656USBSJO(D)
Enseignement Mathematique0013-8584SZBG-M
Enter. Magazyn Komputerowy0867-4566PLBG-Ch, AE, BT
Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen0435-7214GEBP
Environment Protection Engineering. Politechnika Wrocławska0324-8828PLBG-Cz(W)
Environmental Ethics0163-4275USBFA(D)
Environmental Health Perspectives + Suppl. 0091-6765USBŚl(D)
Environmental Law and Management1067-6058UKBP(D)
Environmental Policy and Law0378-777XNEBP
Eos0012-7825PLBG-Cz, BFK, BNS
E(r)go1508-6305PLBFP, BP(Cz)
Ergonomia0137-4990PLAE, BT, BCiesz
Erwerbungen der Bibliothek0440-1506GEBP(W)
Ethology, Ecology and Evolution0394-9370ITBP(Cz)(W)
Ethos. Katolicki Uniwersytet Lubelski0860-8024PLAE, BNS
Etnografia Polska0071-1861PLBNS, BCiesz
Etnografi(eskoe Obozrenie0869-5415RUBŚl
Etnolingwistyka. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej0860-8032PLBFP
Etnologia i Antropologia Kulturowa. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza1230-8595PLBG
Etudes0014-1941FRBSNP
Etudes et Traveaux. Academie Polonaise Des Sciences. Centre D'Archeologie Mediterraneenne0079-3566PLBG
Etyka0014-2263PLBG, AE, BNS, BP, BFP, BCiesz
EuroFakty - Magazyn Integracji1509-5061PLAE, BP
Eurologistics PLAE
Euromoney0014-2433UKAE
Europa1429-6608PLBG-Cz
Europa Środkowo - Wschodnia1231-7160PLBNS
Europa-Universitat Viadrina. Frankfurt (Oder) GEBG(W)
Europäische Grundrechte Zeitschrift0341-9800GEBP
European Business Review0955-543XUKAE
European Environment (E)0961-0405UKBP
European Environmental Law Review0966-1646UKBP
European Journal of Inorganic Chemistry (E)1434-1948GEBG-Ch
European Journal of International Law (E)0938-5428NEBP
European Journal of Marketing0309-0566UKAE
European Journal of Mineralogy0935-1221GEBNZ
European Journal of Organic Chemistry (E)1434-193XGEBG-Ch
European Journal of Social Security1388-2627NEBNS
European Law Review0307-5400UKBP
European Psychologist1016-9040USBPP
European Review of Private Law0928-9801NEBP
European Transport Law0014-3154BEBP
Europejski Przegląd Gospodarczy1641-0858PLBP(Cz), AE, BP, BNS
Europhysics Letters0295-5075FRBF
Exit0867-0625PLBP(Cz), BCiesz
L'Expansion Management Review1254-3179FRAE
Express0014-5270FRBKJB