Wykaz za rok 2001
D
TytułISSNKrajSiglum
Dekada Literacka0867-4094PLBP(Cz), BFP
Delovye Ljudi0868-9504RUBKJB, BFR
Delta0137-3005PLBG-M
Demonstratio Mathematica. Politechnika Warszawska0420-1213PLBG-M(W)
Deutsch als Fremdsprache0011-9741GEBFG(D), DL
Deutsche Forschungsgemeinschaft. Jahresbericht. Band 1: Aufgaben und Ergebnisse0942-7813GEBG(W)
Deutsche Forschungsgemeinschaft. Jahresbericht. Band 2: Programme und Projekte0934-9049GEBG(W)
Deutsche Nationalbibliographie. Reihe A0939-0421GEBŚl
Deutsche Nationalbibliographie. Reihe B0939-043XGEBŚl
Deutsche Nationalbibliographie. Reihe C0939-0553GEBŚl
Deutsche Sprache0340-9341GEBFG
Deutschland0948-3187GEBFG(W), AE(D), DL(1), BNS(D)
Dialog0938-1422GEBP(Cz)(D), DL(1)
Dialog0012-2041PLBG-Cz, BFG, BFR, BRTV, BFP(D), BCiesz
Dialog Europejski PLBG-Cz(D), AE
Diariusz Sejmowy0209-0716PLBP(D)
Didaskalia1233-0477PLBFP, BCiesz
Direction et Gestion d'Entereprises0012-320XFRAE
Direction of Trade Statistics0252-306XUSAE
Discussiones Mathematicae. Algebra and Stochastic Methods1234-3080PLBG-M(W)
Discussiones Mathematicae. Differential Inclusions1234-3072PLBG-M(W)
Discussiones Mathematicae. Graph Theory1234-3099PLBG-M(W)
Dissertationes Mathematicae. PAN0012-3862PLBG-M
Division of Library Automation Bulletin USBG(W)
Dlaczego1429-8252PLBP(Cz)
Doklady Akademii Nauk0869-5652RUBG-M
Doklady na Bolgarskata Akademija na Naukite0861-1459BUBG-Cz(W)
Doklady Nacionalnoj Akademii Nauk Belarusii0002-354XBIBG-Cz(W)
Dokumentacja Geograficzna0012-5032PLBP(Cz), BNZ
Domovoj****-****RUBFR
Domowe Przedszkole1231-0174PLBCiesz
Dopovidi Nacionalnoj Akademii Nauk. Matematika. Prirodoznavstvo. Techniki Nauki URBG(W)
Doradca Podatnika1231-3084PLAE, BP
Doradztwo Podatkowe1427-2008PLBP
Doskonalenie Kadr Kierowniczych PLAE
Dotyky1210-2210BS
Droit Polonais Contemporain0070-7325PLAE, BP
Droit Social0012-6438FRAE
Droits. Revua Francaise de Theorie Juridique0766-3838FRBP
Druki. Sejm RP PLBP(D)
Druki. Senat RP PLBP(D)
Druki. Zgromadzenie Narodowe PLBP(D)
Duke Mathematical Journal0012-7094USBG-M
Dydaktyka Matematyki. PTM0208-8916PLBG-M
Dykcja PLBFP
Dyrektor Szkoły1230-9508PLBPP, BCiesz
Dziedzictwo1233-1783PLBCiesz
Dzieje Najnowsze0419-8824PLBP(Cz), BNS
Dziennik Finansowy Prawo i Gospodarka PLAE
Dziennik Urzędowy Głównego Urzędu Statystycznego0209-2409PLBP(Cz), AE, BP
Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej1230-7009PLBP, BP(Cz)
Dziennik Urzędowy Komisji Papierów Wartościowych1230-0454PLBP
Dziennik Urzędowy Komitetu Badań Naukowych0867-8936PLBP(Cz)
Dziennik Urzędowy Miar i Probiernictwa1231-1219PLBP(Cz), BP
Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji Narodowej0860-701XPLBP(Cz), AE, BP, BCiesz
Dziennik Urzędowy Ministerstwa Finansów0137-7922PLBP(Cz), AE, BP
Dziennik Urzędowy Ministerstwa Gospodarki zob. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Współpracy Gospodarczej z Zagranicą
Dziennik Urzędowy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego0551-259XPLBP(Cz), BP
Dziennik Urzędowy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi PLBP(Cz), BP
Dziennik Urzędowy Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej1231-8655PLBG-Cz, AE, BP
Dziennik Urzędowy Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej0551-2727PLBP(Cz), AE, BP
Dziennik Urzędowy Narodowego Banku Polskiego0239-7013PLBP(Cz), AE, BP
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego PLBP(Cz), AE, BP
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego0860-6021PLBP(Cz)
Dziennik Ustaw RP0867-3411PLBG-Cz, AE, BB, BNS, BP, BT, BCiesz
Dziennik Ustaw z Komentarzem Praktycznym1230-8919PLBP
Dziennik Zachodni0137-9038PLBG-Cz, AE, BNS, BP, BCiesz
Dziś. Przegląd Społeczny0867-3608PLAE, BNS, BP(Cz)