Wykaz za rok 2001
B
TytułISSNKrajSiglum
Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. S.A.:Geografia Fizyczna0067-2807PLBG
Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. S.B.:Botanika0067-2815PLBG, BB
Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. S.C.:Zoologia0137-6683PLBG, BB
Badania Limnologiczne. Uniwersytet Gdański PLBNZ
Badania Operacyjne i Decyzje. Politechnika Wrocławska1230-1868PLBG(W), AE
Balagan. Slavisches Drama, Theater und Kino0949-4855GEBFP(W)
Balcanica Posnaniensia. Acta et Studia. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza0239-4278PLBG(W), BS
Bank1230-9125PLAE, BP
Bank i Kredyt0137-5520PLBG-Cz, AE, BP
Banker0005-5395UKAE
Bankowy Biuletyn Specjalny1233-0566PLBP
Bankier0867-6305PLAE
Barok1232-3233PLBG-Cz, BNS, BFP
Berichte der Bunsengesellschaft f(r Physikalische Chemie0005-9021GEBG-Ch
Berichte der Römisch - Germanischen Kommision. 0341-9312GEBNS
Berichte zur Deutschen Landeskunde0005-9099GEBG-Cz(W)
Berkeley Journal of Sociology0067-5830USBP(Cz)(W)
Bezpieczeństwo Pracy0137-7043PLBP(Cz)
Bezpieczny Bank1429-2939PLAE, BP(D)
Białostocki Przegląd Kresowy1232-6720PLBFR
Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej0033-233XPLBG-Inf, BG-Cz, BFR
Bibliografia Analityczna Glottodydaktyki Polskiej i Obcej****-****PLBG(D)
Bibliografia Bibliografii Polskich0860-6579PLBG-Inf, BNS, BG, BFP, AE
Bibliografia Ekonomicznych i Społecznych Zagadnień Pracy0525-4833PLBG(W)
Bibliografia Geografii Polskiej0523-1787PLBG, BNZ
Bibliografia Historii Polskiej0067-6721PLBG, BNS, BFP, BP
Bibliografia Historii Polskiej XIX w. PLBFP, BG
Bibliografia Językoznawstwa Slawistycznego****-****PLBG
Bibliografia Polskich Prac Dotyczących Afryki. Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne  PLBG(D)
Bibliografia Śląska0523-1930PLBG, BP, AE, BFP
Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł0239-5606PLBG-Inf
Bibliografia z Zakresu Historii i Krytyki Literatury dla Dzieci, Bibliotekarstwa i Czytelnictwa DziecięcegoISBNPLBFP
Bibliografia Zawartości Czasopism0006-1093PLBG-Cz, AE, IB, BB, BNS, BP, BPP, BFP, BT, BS, BNZ, BG-Inf, BCiesz, BFG
Bibliographie de la Cour Internationale de Justice0085-2139NEBP(W)
Bibliographie der Verofentliehungen Friedrich Ebert Stiftung  BFG
Biblioteka. Uniwersytet im. A Mickiewicza  BG(W)
Biblioteka Etnografii Polskiej0067-7655PLBG, BCiesz
Biblioteka Myśli Semiotycznej0867-2261PLBG, BFR, BFP
Biblioteka Polonijna0138-094XPLBG
Biblioteka Sejmiku Samorządowego Województwa Katowickiego PLBG(D)
Biblioteka Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza.  PLBG
Biblioteka w Szkole0867-5600PLIB
Bibliotekarz0208-4333PLBG-Cz, BFA, BT, BFG, BFR, AE, BB, BNS, BPP, IB, BS, BNZ, BG-Inf
Bibliotekarz Zachodniopomorski0406-1578PLIB
Biblioteki Publiczne w Liczbach0137-2726PLIB
Bibliotheca Antiqua PLBG
Bielsko-Bialskie Studia Muzealne PLBCiesz
Bieżący Informator Prawniczy1429-2386PLBP
Bieżący Skorowidz Przepisów Prawnych PLBG, BP, BG-Cz
Bildung und Wissenschaft GEBFG(D)
BioEssays (E)0265-9247UKBB
Biologia. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza0554-811XPLBB
Biologia e Conservazione della Fauna1126-5221ITBB(W)
Biologia w Szkole0137-8031PLBG, BB, BCiesz
Biological Bulletin of Poznań1426-5656PLBG
Biolosky Vestnik0520-1969BB(W)
Biotechnologia0860-7796PLBB
Biuletyn. Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. Ośrodek Informacji i Dokumentacji Rady Europy. 1230-316XPLBG-Cz, BP
Biuletyn. Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie PLBG
Biuletyn Archiwum Badań Socjologicznych PLAE
Biuletyn Bankowego Funduszu Gwarancyjnego1234-7914PLAE, BP(D)
Biuletyn Bankowy1233-0566PLBP
Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej0006-3940PLBP(Cz), BFP, IB
Biuletyn Celny1428-0248PLBP
Biuletyn Europejski0867-5473PLAE
Biuletyn Geologiczny. Uniwersytet Warszawski0067-9003PLBNZ
Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce zob. Pamięć i Sprawiedliwość
Biuletyn Historii Sztuki0006-3967PLBP(Cz), BNS, BCiesz
Biuletyn Hydrologiczny PLBNZ
Biuletyn Informacyjno-Edukacyjny PLIB
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej0006-3983PLBP(Cz), BFP, IB
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych1231-0395PLAE
Biuletyn Informacyjny Instytutu Transportu Samochodowego PLAE
Biuletyn Informacyjny Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji PLBRTV(D)
Biuletyn Informacyjny Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej PLAE
Biuletyn Informacyjny Narodowego Banku Polskiego PLAE, BP(D)
Biuletyn Informacyjny "Wspólnoty Europejskie" PLAE
Biuletyn Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową PLAE
Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej1641-9561PLBP(Cz)
Biuletyn Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego. Biblioteka Sejmowa PLBG(W)
Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PLBG, BNS, AE, BNZ
Biuletyn Najwyższej Izby Kontroli1426-8469PLBG-Cz, BP
Biuletyn Naukowy. Akademia Techniczno-Rolnicza w Olsztynie1505-4705PLBB
Biuletyn Naukowy. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski0860-3626PLBB(W)
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego0867-6143PLBNZ(W)
Biuletyn Państwowej Agencji Restrukturyzacji Węgla Kamiennego S.A. PLAE
Biuletyn Pogranicza Polsko-Czeskiego1234-396XPLBNS
Biuletyn Polarny PLBNZ
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego0032-3802PLBG, BFP, BS, BFG
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. S. Batawii PLBP(D)
Biuletyn Porady Prawne PLAE
Biuletyn Prawniczy. PKO1233-4294PLBP(D)
Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich + Materiały0860-7958PLBP(Cz), BP
Biuletyn Służby Cywilnej PLBP(Cz)
Biuletyn Statystyczny0006-4025PLAE, BP(Cz)
Biuletyn Statystyczny Województwa Śląskiego PLAE, BP(Cz)
Biuletyn Studenckich Kół Naukowych WSP w Bydgoszczy0867-2385PLBG
Biuletyn Trybunału Konstytucyjnego. Orzecznictwo, Dokumenty, Kronika PLBP(D)
Biuletyn Wspólnoty Europejskie1426-2568PLBP
Biuletyn z Posiedzeń Komisji . . . (Sejmowych) PLBG-Cz(W)
Biuletyn Zamówień Publicznych1233-717XPLAE
Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce zob. Kwartalnik Historii Żydów
Biuro Studiów i Ekspertyz. Ekspertyzy i Opinie Prawne PLBP(D)
Biznes dlja Vsech****-****RUAE
Biznes i Banki****-****RUAE
Biznes jest Wszędzie1230-347XPLBKJB
Bjulleten Moskovskogo Ob((estva Ispytatelej Prirody. Otdel Geologi(eskij0366-1318RUBNZ
Bobolanum0867-3330PLBG(D)
Books in Polish or Relating to Poland0006-7512UKBG-Inf
Boreas. An International Journal of Quaternary Geology (E)0300-9483NOBNZ
Boss Eksport-Import1233-6599PLAE
Boss Gospodarka1230-9575PLAE
Bote aus dem Queistale0800-2669GEBŚl
Boundary 20190-3659USBFA
Brief. Magazyn Komunikacji Marketingowej1508-5406PLBNS
British Journal for the Philosophy of Science (E)0007-0882UKBNS, BŚl
British Journal of Political Science0007-1234UKBNS
British Journal of Sociology0007-1315UKBNS
British Library. Annual Report0305-7887UKBG-Cz(W)
British National Bibliography0007-1544UKBŚl, BG
Bryza. Pismo PŻM PLBG-Cz(D)
Buch und Bibliothek0340-0301GEBP(Cz)
Buchalter0867-7204PLAE
Bulletin de la Societe des Sciences et des Lettres de Łódź0459-6854PLBG
Bulletin de la Societe Mathematique de France0037-9484FRBG-M
Bulletin des Sciences Mathematiques (E)0007-4497FRBG-M
Bulletin of Symbolic Logic1079-8986USBG-M(W)
Bulletin of the American Mathematical Society0273-0979USBG-M(W)
Bulletin of the Chemical Society of Japan0009-2673JPBG-Ch
Bulletin of the Czech Geological Survey zob. Vestnik Ceskeho Geologickeho Ustavu
Bulletin of the Geological Society of America0016-7606USBNZ
Bulletin of the Institute of Mathematics. Academia Sinica0304-9825TIBG-M(W)
Bulletin of the London Mathematical Society (E)0024-6093UKBG-M
Bulletin of the Polish Academy of Science. Chemistry0239-7285PLBG-Ch
Bulletin of the Polish Academy of Science. Earth Sciences0239-7277PLBNZ
Bulletin of the Polish Academy of Science. Mathematics0239-7269PLBG-M
Bulletin of the Section of Logic. PAN-Oddz. Wrocław0138-0680PLBG-M(W)
Bulletin on Constitutional Case Law1025-8116FRBP(D)
Bundesgesetzblatt. Tl 10341-1095GEBP
Burda Mode Magazin****-****GEDL(1)
Business Central Europe1350-1240USAE, BNS
Business Forum0867-7026PLAE
Business Week (E)0007-7135USAE, BKJB
Businessman Magazine0867-1389PLBG-Cz, AE, BKJB, BCiesz, BNS