WYKAZ CZASOPISM PRENUMEROWANYCH PRZEZ
BIBLIOTEKĘ UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO
ZA ROK 1999
Z
TytułKrajSiglum
Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi. Studia i Materiały (W)PLBG
Zagadnienia Ekonomiki RolnejPLBG-Cz, AE
Zagadnienia Eksploatacji MaszynPLBT
Zagadnienia Informacji NaukowejPLBP(Cz), BNS, BP, IB, BT, BG-Inf
Zagadnienia NaukoznawstwaPLBP(Cz), AE
Zagadnienia Rodzajów LiterackichPLBP(Cz), BFG, BFP, BS
Zanim Zapłacisz zob. Fiskus
Zapiski HistorycznePLBP(Cz)(W), BNS
Zapiski Vysšich Učebnych Zavedenij. Lietuvos TSR... Ekonomika (W)LIBG
Zapiski Vysšich Učebnych Zevedenij. Lietuvos TSR... Jazykoznanie (W)LIBG
Zapiski Vysšich Učebnych Zavedenij. Lietuvos TSR... Knogovedenie (W)LIBG
Zapiski Vysšich Učebnych Zavedenij. Lietuvos TSR... Literatura (W)LIBG
Zapiski Vysšich Učebnych Zavedenij. Lietuvos TSR... Problemos (W)LIBG
Zapiski Vysšich Učebnych Zavedenij. Lietuvos TSR... Teise (W)LIBG
Zarządzanie na ŚwieciePLAE, BNS
Zasoby Wodne KrajuPLBNZ
Zbiór DokumentówPLBP(Cz), BNS, BP
Zbiór PrawPLBNS
Zbornik Radova... S. Matematika (W)JUBG-M
Zbliżenia. Polska-NiemcyPLBP(Cz), BFG, BNS
Zbornik Znanstvenih RazpravSLBP
ZdaniePLBNS, BFP
Zdrowie PsychicznePLBPP
Zdrowie PublicznePLAE
ZeitGEBFG, DL(1)
Zeit Magazin (D)GEBFG
Zeitschrift Führung und OrganisationGEAE
Zeitschrift für BergrechtGEBP
Zeitschrift für BetriebswirtschaftGEAE
Zeitschrift für Bibliothekswesen und BibliographieGEBP(Cz)
Zeitschrift für die Gesamte StrafrechtswissenschaftGEBP
Zeitschrift für EthnologieGEBŚl
Zeitschrift für GeomorphologieGEBNZ
Zeitschrift für Germanistische LinguisticGEBFG
Zeitschrift für Gletscherkunde und GlazialgeologieAUBNZ
Zeitschrift für Kulturaustruch (1)GEDL
Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik zob. Lili
Zeitschrift für Ostmitteleuropa - Forschung (W)GEBŚl
Zeitschrift für ParlamentsfragenGEBP
Zeitschrift für PersonalforschungGEAE
Zeitschrift für RechtsvergleichungAUBP
Zeitschrift für Schweizerisches RechtSZBP
Zemaljski Muzej Bosne i Hercegovine. Glasnik. Arheologija zob. Glasnik Zemaljskogo Muzeja u Sarajevu
Zentrum für Europaische StudienGEAE
Zeszyty FinansowePLAE
Zeszyty Fundacji Własności Prywatnej (D)PLBP
Zeszyty HistorycznePLBP(Cz), BNS, BP
Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego ZagospodarowaniaPLBG
Zeszyty LiterackiePLBP(Cz), BFP, BFR
Zeszyty Naukowe - Akademia Techniczno-Rolnicza, Bydgoszcz. Budownictwo (W)PLBT
Zeszyty Naukowe - Akademia Techniczno-Rolnicza, Bydgoszcz. Fizyka (W)PLBF
Zeszyty Naukowe - Akademia Techniczno-Rolnicza, Bydgoszcz. Mechanika (W)PLBT
Zeszyty Naukowe - Akademia Techniczno-Rolnicza, Bydgoszcz. Nauki Społeczne (W)PLBNS
Zeszyty Naukowe - Akademia Techniczno-Rolnicza, Bydgoszcz. Ochrona Środowiska (W)PLBG
Zeszyty Naukowe - Akademia Techniczno-Rolnicza, Bydgoszcz. Rolnictwo (W)PLBB
Zeszyty Naukowe - Akademia Techniczno-Rolnicza, Bydgoszcz. Zootechnika (W)PLBB
Zeszyty Naukowe - S.: I. Akademia Ekonomiczna w PoznaniuPLAE
Zeszyty Naukowe - S.: II. Prace Habilitacyjne. Akademia Ekonomiczna w PoznaniuPLAE
Zeszyty Naukowe. Akademia Ekonomiczna w KrakowiePLAE
Zeszyty Naukowe. Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna: MonografiePLAE
Zeszyty Naukowe. Akademia Wychowania Fizycznego w KrakowiePLAE
Zeszyty Naukowe. Górnośląska Wyższa Szkoła HandlowaPLAE
Zeszyty Naukowe. Ośrodek Nauk Społecznych Politechniki WarszawskiejPLAE
Zeszyty Naukowe. Polska Akademia nauk. Komitet Naukowy przy Prezydium PAN "Człowiek i Środowisko"PLAE
Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w RzeszowiePLAE
Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w WarszawiePLAE
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w KatowicachPLBG(W), AE
Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. GeologiaPLBNZ
Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Sozologia i SozotechnikaPLAE
Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Zagadnienia Społeczno-FilozoficznePLAE
Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Zagadnienia Techniczno-EkonomcznePLAE
Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (W)PLBP(Cz)
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Nauki Społeczno-EkonomicznePLBNS
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Chemia (W)PLBG
Zeszyty Naukowe Politechniki Krakowskiej. Nauki EkonomicznePLAE
Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. MatematykaPLAE
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji (W)PLBT
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Fasciculi Mathematici (W)PLBG
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Humanistyka i Nauki Społeczne (W)PLBG
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Chemia (W)PLBG
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Geometria i Grafika Inżynierska (W)PLBG
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. GórnictwoPLAE
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Informatyka (W)PLBG
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Matematyka-Fizyka (W)PLBG
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Mechanika (W)PLBT
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Nauki SpołecznePLAE
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. TransportPLAE
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. ZarządzaniePLAE
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika i Organizacja Turystyki i UsługPLAE
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu LądowegoPLBG(W), AE
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu MorskiegoPLBG(W), AE
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Filologia Polska. Prace Historycznoliterackie (W)PLBG
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Filologia Polska. Prace Językoznawcze (W)PLBG
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Filozofia, SocjologiaPLBNS
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Finanse i Rachunek Ekonomiczny (W)PLBG
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Geografia (W)PLBG
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. HistoriaPLBNS
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Nauki PolitycznePLAE
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Oceanografia (W)PLBG
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Pedagogika, Historia Wychowania (W)PLBG
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. PrawoPLBG(W), AE
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Problemy Dydaktyki (W)PLBG
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Psychologia (W)PLBG
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Rozprawy i Monografie (W)PLBG
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Studia PrawnoustrojowePLAE
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Studia Scandinavica (W)PLBG
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Zagadnienia Ekonomiki Przemysłu (W)PLBG
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Acta Mathematica (W)PLBG
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Folia Physica (W)PLBG
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Opuscula Musealia (W)PLBG
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace ArcheologicznePLBG(W), BNS
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace BotanicznePLBB
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Chemiczne (W)PLBG
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne (W)PLBNS
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Geograficzne. PLBG
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace HistorycznePLBG, BNS
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace HistorycznoliterackiePLBG, BS
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace InformatycznePLBG
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Językoznawcze (W)PLBG, BS
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Pedagogiczne (W)PLBG
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace PrawniczePLBP, AE
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Psychologiczne (W)PLBG
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Historii SztukiPLBG
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Nauk PolitycznychPLBNS
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności IntelektualnejPLBP, BT
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace ZoologicznePLBG, BB
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia ReligiologicaPLBNS
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego. Chemia (W)PLBG
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego. Ekonomia (W)PLBG, AE
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego. Filologia Angielska (W)PLBG, BFA
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego. Filologia Germańska (W)PLBFG
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego. Filologia Polska (W)PLBG
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego. Filologia Rosyjska (W)PLBFR
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego. Fizyka (W)PLBF
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego. Historia (W)PLBNS
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego. Językoznawstwo (W)PLBFP
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego. Matematyka (W)PLBG
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego. Nauki Społeczno-Polityczne (W)PLBG
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego. Nauki Techniczne (W)PLBT
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego. Pedagogika (W)PLBG
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego. Psychologia (W)PLBG
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego. Slawistyka (W)PLBG
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Mathematica Pomeranica (W)PLBG
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Physica (W)PLBF
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica (W)PLBG
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Colloquia Germanica Stetinensia (W)PLBG
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Filozofia (W)PLBG
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Folia Oeconomica StetinensiaPLAE
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Handel Zagraniczny i Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne (W)PLBG
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Marine Sciences (W)PLBG
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Marketing i ZarządzaniePLAE
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Cybernetyki EkonomicznejPLAE
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomii PolitycznejPLAE
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji PrzedsiębiorstwPLAE
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki ProdukcjiPLAE
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu TransportuPLAE
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki (W)PLBNS
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry FinansówPLAE
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych Stosunków EkonomicznychPLAE
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry MakroekonomiiPLAE
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry MikroekonomiiPLAE
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Organizacji i ZarządzaniaPLBNS
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Planowania i Polityki GospodarczejPLAE
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Polityki Społeczno-GospodarczejPLAE
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry RachunkowościPLAE
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Polonistyczne (W)PLBG
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Wydziału Ekonomicznego (W)PLBG
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Wydziału TransportuPLAE
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Roczniki Prawnicze (W)PLBG
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Slavica Stetinensia (W)PLBFR
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Historyczne (W)PLBG
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia InformaticaPLBG(W), AE
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica (W)PLBG
Zeszyty Naukowe WSP w Bydgoszczy. Problemy Matematyczne (W)PLBG
Zeszyty Naukowe WSP w Bydgoszczy. Studia Bibliologiczne (W)PLBG
Zeszyty Naukowe WSP w Bydgoszczy. Studia Filologiczne. Filologia Polska (W)PLBFP
Zeszyty Naukowe WSP w Bydgoszczy. Studia Przyrodnicze (W)PLBB
Zeszyty Naukowe WSP w Bydgoszczy. Studia Techniczne (W)PLBT
Zeszyty Naukowe WSP w Bydgoszczy. Studia z Nauk Społecznych (W)PLBNS
Zeszyty Naukowe WSP w Olsztynie (W)PLBB
Zeszyty Naukowe WSP w Rzeszowie. Dydaktyka. Historia Literatury. Językoznawstwo (W)PLBG
Zeszyty Naukowe WSP w Rzeszowie. Matematyka. Fizyka i Technika (W)PLBG
Zeszyty Naukowe WSP w Rzeszowie. Pedagogika i Psychologia (W)PLBG
Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego. Cybernetyka Ekonomiczna i InformatykaPLAE
Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego. Organizacja i ZarządzaniePLAE
Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego. Organizacja Pracy i ZarządzaniePLAE
Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego. Zagadnienia Ekonomiki PrzemysłuPLAE
Zeszyty Wyższej Szkoły Bankowej w PoznaniuPLAE
Zeszyty Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w ŁodziPLAE
Zeszyty Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu. Ekonomika. Nauki Społeczne. UbezpieczeniaPLAE
Zeszyty PrasoznawczePLBP(Cz), BNS, BFP
Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych PLBG, BB(D)
Zeszyty Przyrodnicze. Opolskie Tow. Przyjaciół Nauk (W)PLBG
Zeszyty SamorządowePLBP
Zeszyty Teoretyczne Rady NaukowejPLAE
Zielony SztandarPLBG-Cz
Zielsprache DeutscheGEBFG(D), DL(1)
ZnakPLBP(Cz), AE, BNS, BFP
ZnamjaRUBFR
Zoologia. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (W)PLBB
Zoologica PoloniaePLBP(Cz), BB(W)
Zoologische Abhandlungen (W)GEBB
Zur Sache (D)GEBFG(D)
Žurnal Analiticeskoj ChimiiRUBG-Ch
Žurnal Prikladnoj Spektroskopii (W)BUBG-Ch
ZvezdaRUBFR
ZwrotCZBP(Cz), BŚl
Zygote (97)USBB