Wykaz za rok 1999
V
TytuKrajSiglum
Vademecum Przedsibiorcy i PodatnikaPLAE
Vat SerwisPLAE
Vestnik Belorusskogo Gosudarstvennogo Universiteta. S.:1: Fizika. Matematika. Informatika (W)BIBG-M
Vestnik Belorusskogo Gosudarstvennogo Universiteta. S.:2: Chimija. Biologija. Geografija (W)BIBG-Cz
Vestnik Belorusskogo Gosudarstvennogo Universiteta. S.:3: Historija, Filosofija, Ekonomika, Pravo (W)BIBG-Cz
Vestnik Belorusskogo Gosudarstvennogo Universiteta. S.:4 (W)BIBG-Cz
Vestnik eskeho Geologickeho UstavuCZBNZ
Vestnik Moskovskogo Universiteta. FilologijaRUBFR, Bl
Vestnik Moskovskogo Universiteta. GeografijaRUBNZ
Vestnik Moskovskogo Universiteta. GeologijaRUBNZ
Vestnik Moskovskogo Universiteta. IstorijaRUBl
Vestnik Moskovskogo Universiteta. PravoRUBl
Vestnik Rossijskoj Akademii NaukRUBl
Vestnik Sankt-Peterburskogo Universiteta. Geologija. GeografijaRUBNZ
Vestnik Sankt-Peterburskogo Universiteta. Istorija, Jazykoznanije, LiteraturovedenijeRUBFR
Vlastivedny Vestnik Moravsky (W)CZBG-Cz
Vodnye ResursyRUBNZ
Vodohospodarsky asopis. zob. Journal of Hydrology and Hydromechanics
Voprosy Ekonomiki (W)RUBl
Voprosy FilosofiiRUBFR
Voprosy JazykoznanijaRUBFR, Bl
Voprosy LiteraturyRUBFR