Wykaz za lata 1995-1996
V
TytuKrajSiglum
Variability and Evolution. UAM Pozna (W)PolBG
Vestnik Ceskeho Geologickeho UstavuCzechBNZ
Vestnik Moskovskogo Universiteta. FilologijaWNPBFR, Bl
Vestnik Moskovskogo Universiteta. GeografijaWNPBNZ
Vestnik Moskovskogo Universiteta. GeologijaWNPBNZ
Vestnik Moskovskogo Universiteta. IstorijaWNPBl
Vestnik Moskovskogo Universiteta. PravoWNPBl
Vestnik Rossijskoj Akademii NaukWNPBl
Vestnik Russkogo Christjanskogo Dvizenija-Le MessagerWNPBFR
Vestnik Sankt-Peterbuskogo Universiteta Geologija. GeografijaWNPBNZ
Vestnik Sankt-Peterburskogo Universiteta Istorija, Jazykoznanije, LiteraturovedenijeWNPBFR
VetoPolAE
Vodnye ResursyWNPBNZ
Vodohospodarsky Casopis zob. --> Journal of Hydrology and Hydromechanics
Voprosy Ekonomiki (W)WNPBl
Voprosy FilosofiiWNPBFR, BNS
Voprosy JazykoznanijaWNPBFR, Bl
Voprosy LiteraturyWNPBFR