Wykaz za lata 1995-1996
Wybierz zasięg chronologiczny:
1995-1996 | 1997-1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Wykaz obejmuje czasopisma oraz inne wydawnictwa ciągłe polskie i zagraniczne zaprenumerowane lub otrzymywane drogą darów lub wymiany w latach 1995-96 przez Bibliotekę Główną, Biblioteki Zakładowe Uniwersytetu Śląskiego, Bibliotekę Główną Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz czasopisma zagraniczne otrzymywane w wymienionym okresie przez Bibliotekę Śląską.

W wykazie zastosowano układ ciągły, alfabetyczny wszystkich tytułów czasopism jako wygodniejszy dla użytkownika. Przy tytułach zaznaczony jest kraj, w którym czasopismo jest wydawane, oraz oznaczenie biblioteki, która dane czasopismo posiada. Tytuły, których prenumerata zakończyła się w roku 1995 oznaczone są (95), natomiast przy tytułach zamówionych na rok 1996 figuruje oznaczenie (96). Niektóre czasopisma są przechowywane tylko przez jeden rok i te tytuły mają oznaczenie (1). Pragniemy także uprzedzić, że w rocznikach czasopism pochodzących z darów (D), lub z wymiany (W) mogą zdarzyć się braki w ciągłości numerów.

Wybierz pierwszą literę tytułu:
A B C D E F
G H I J K L
Ł M N O P Q
R S Ś T U V
W Y Z Ż

Wykaz skrótów nazw bibliotek
BAFBiblioteka Ośrodka Alliance Francaise
BBBiblioteka Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska
BCieszOddział Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie
BFBiblioteka Instytutu Fizyki
BFABiblioteka Anglistyczna
BFGBiblioteka Germanistyczna
BFKCzytelnia Klasyczna
BFPBiblioteka Wydziału Filologicznego w Katowicach
BFRBiblioteka Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej
BGBiblioteka Uniwersytetu Śląskiego
BG-ChBiblioteka Uniwersytetu Śląskiego - Czytelnia Chemiczna
BG-CzBiblioteka Uniwersytetu Śląskiego - Czytelnia Czasopism
BG-InfBiblioteka Uniwersytetu Śląskiego - Czytelnia Oddziału Informacji Naukowej
BG-MBiblioteka Uniwersytetu Śląskiego - Czytelnia Matematyczna
BKJBBiblioteka Kolegium Języka Biznesu
BNSBiblioteka Wydziału Nauk Społecznych
BNZBiblioteka Wydziału Nauk o Ziemi
BODBiblioteka Ośrodka Dydaktycznego w Rybniku
BPBiblioteka Wydziału Prawa i Administracji
BPPBiblioteka Wydziału Pedagogiki i Psychologii
BRomBiblioteka Romanistyczna
BRTVBiblioteka Wydziału Radia i Telewizji
BSBiblioteka Slawistyczna
BSJOBiblioteka Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
BSNPBiblioteka Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych
BSZBiblioteka Szkoły Zarządzania
BTBiblioteka Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach
BTLBiblioteka Teologiczna
DLDeutsche Lesesaal (Biblioteka Niemiecka)
IBCzytelnia i Wypożyczalnia Bibliologiczna

Wykaz skrótów państw
AuiAustria
BelBelgia
BraBrazylia
BułgBułgaria
ChorwChorwacja
ChRLChiny
CzechCzechy
DanDania
FinFinlandia
FraFrancja
HiszHiszpania
HolHolandia
IndIndie
IzrIzrael
JapJaponia
KanKanada
Kor PdKorea Południowa
LitLitwa
MacedMacedonia
NiemNiemcy
NZlNowa Zelandia
PolPolska
SerbSerbia
SingSingapur
SłowSłowacja
SłoweSłowenia
SzwaSzwajcaria
SzweSzwecja
TaiTaiwan
UNOrganizacja Narodów Zjednoczonych
USAStany Zjednoczone
WBWielka Brytania
WenezWenezuela
WęgWęgry
WłoWłochy
WNPWspólnota Niepodległych Państw