SERWISY CZASOPISM ELEKTRONICZNYCH
  EbscoHost

Umożliwia korzystanie z wielu elektronicznych czasopism pełnotekstowych indeksowanych w nastepujących bazach danych: Academic Search Premier, Academic Search Complete, Agricola, Business Source Complete, Eric, GeoRef, Health Source: Nursing/Academic Edition, Health Source - Consumer Edition, Library, Information Science & Technology Abstracts, MasterFILE Premier, Medline, MLA Directory of Periodicals, MLA International Bibliography, Newspaper Source, PsycINFO, Regional Business News.

  Polskie konsorcjum Elseviera

Dostęp do czasopism wydawnictwa Elsevier w ramach polskiego konsorcjum. 1901 tytułów w wersji pełnotekstowej. Zakres chronologiczny (dla większości tytułów) od 1995 roku. Dostęp do artykułów przygotowywanych do druku (in Press)

Czasopisma dostępne są pod dwoma adresami:

  1. ScienceServer w ICM - http://vls.icm.edu.pl/ss.html
  2. ScieceDirect - http://www.sciencedirect.com
Uwaga! Serwis nie jest dostępny na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UŚ.
  SpringerLink

Uniwersytet Śląski przystąpił do konsorcjum czasopism elektronicznych wydawnictwa Springer na okres od roku 2006 do 2008. Zbiór czasopism obejmuje ponad 1200 tytułów wydawnictwa Springer oraz wydawnictwa Kluwer Academic Publishers, które zostały przejęte przez Springera. Archiwum zawiera tytuły od roku 1997.

Czasopisma dostępne są pod dwoma adresami:

  1. ScienceServer w ICM - http://vls.icm.edu.pl/
  2. SpringerLink - http://www.springerlink.com/
Taki podwójny dostęp zostanie utrzymany na czas trwania konsorcjum.
  CEEOL - Central and Eastern European Online Library

CEEOL udostępnia zawartość 314 tytułów (w tym 46 polskich) z zakresu nauk humanistycznych i społecznych dotyczących problematyki Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej wydawanych w Europie (chociaż na liście są też 2 tytuły japońskie i 2 amerykańskie z racji poruszanych zagadnień). 4 czasopisma wydawane są przez Uniwersytet Śląskie: Folia Philosophica (od 2006 r.), Neophilologica (od 2006 r.), Chowanna (od 2007 r.) oraz Romanica Silesiana (od 2006 r.). Zasób czasopism jest stale wzbogacany. Tematyka indeksowanych czasopism: archeologia, antropologia, kultura i społeczeństwo, ekonomia, edukacja, sztuki piękne, historia, studia judaistyczne, prawo, literatura, językoznawstwo, filozofia, nauki polityczne, socjologia, studia slawistyczne, teatr, film, teologia, religioznawstwo.

  Royal Society of Chemistry

Uniwersytet Śląski przystąpił do konsorcjum Royal Society of Chemistry i uzyskał pełnotekstowy dostęp do 24 publikowanych przez tego wydawcę czasopism i 10 raportów okresowych (Specialist Periodical Reports), archiwum za lata 1841-2004 oraz do 6 baz danych: Dostęp do strony RSC (http://www.rsc.org).
  Nature

Dostęp do czasopisma Nature na platformie OVID.
Od 2008 roku Uniwersytet Śląski zrezygnował z wersji drukowanej. Dostęp jest aktywny dla jednego równoczesnego użytkownika.

  Software

Pełne wersje czasopism od 2008 roku dostępne w sieci Uniwersytetu Śląskiego.

  Naukowe i fachowe polskie czasopisma elektroniczne

Baza zawiera informacje oraz linki do ponad 1700 tytułów polskich czasopism elektronicznych. Są to zarówno czasopisma z nieograniczonym dostępem do pełnych tekstów, jak również czasopisma, które udostępniają na swych stronach WWW spisy treści lub/i abstrakty. Bazę można przeszukiwać według następujących kryteriów: fragment tytułu, ISSN, częstotliwość, wydawca, dostęp, kryterium dostępności pełnych tekstów i/lub abstraktów. Baza jest przygotowywana przez pracowników Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego oraz Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego.

  Archiwa dzienników polskich

W Czytelni Czasopism Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego (ul. Bankowa 14, pok. 436, obok Czytelni Ogólnej) skorzystać można z archiwów następujących dzienników polskich:

  DOAJ - Directory of Open Access Journals

Portal utworzony przez Lund University Libraries zawierający ponad 3300 pełnotekstowych, naukowych czasopism elektronicznych w wolnym dostępie. Zakres tematyczny obejmuje większość dyscyplin akademickich - biologia, chemia, fizyka, matematyka, technika, nauki o Ziemi, językoznawstwo, literaturoznawstwo, sztuka, historia, socjologia, nauki polityczne, psychologia, filozofia, religia, edukacja, zarządzanie i in. Lista będzie stale wzbogacana o nowe tytuły.

  INGENTA

Zbiór ponad 19 mln. artykułów z ponad 29 000 publikacji. Bezpłatny opis bibliograficzny i abstrakt. Możliwość przeszukiwania tematycznego spisów treści czasopism, a także źródeł internetowych.

Powrót na
stronę główną
  Powrót na stronę główną  
Data ostatniej modyfikacji: