LISTA A DO Z
INFORMACJE OGÓLNE
Lista AtoZ zawiera ponad 16 000 czasopism elektronicznych dostępnych w sieci komputerowej Uniwersytetu Śląskiego. Zasób czasopism tworzą serwisy: EBSCOhost, ScienceDirect OnSite, SpringerLink, PsycARTICLES (tylko dla Wydziału Pedagogiki i Psychologii), Royal Society of Chemistry, ABE Marketing (ponad 130 tytułów z prenumeraty Print + online), Directory of Open Access Journals (DOAJ) oraz Naukowe i fachowe polskie czasopisma elektroniczne i inne serwisy czasopism w wolnym dostępie. Czasowo do listy będą dołączane czasopisma elektroniczne z serwisów testowanych. Nie wszystkie serwisy są uwidocznione w indeksie głównym listy - np. RSC Publishing i ABE Marketing. Listę czasopism można przeszukiwać alfabetycznie, dziedzinowo, wg wydawców i numeru ISSN.

UWAGA!!! Przypominamy, że użytkownicy czasopism elektronicznych zobowiązani są do przestrzegania warunków licencji oraz praw autorskich. Artykuły z czasopism mogą być pobieranie tylko w ilościach odpowiadających własnym potrzebom naukowym i edukacyjnym. Zabronione jest kopiowanie kompletnych zeszytów czasopism oraz tworzenie lokalnych archiwów. Niestosowanie się do warunków licencji spowoduje zablokowanie dostępu do czasopism elektronicznych.
Szczegółowe licencje są do wglądu w Oddziale Informacji Naukowej BUŚ.

Powrót na
stronę główną
  Powrót na stronę główną  
Data ostatniej modyfikacji: