ENCYKLOPEDIE I SŁOWNIKI
Słowniki i encyklopedie polskie
Encyklopedia PWN Encyklopedia internetowa oparta jest na tekstach Multimedialnej nowej encyklopedii powszechnej PWN z 1998 r.
Internetowa Encyklopedia PWN Encyklopedia PWN. Serwis oferuje także dostęp do Kalendarium.
Encyklopedia WIEM Pierwsza polska encyklopedia dostępna w Internecie za darmo. Aktualizowana na bieżąco, łatwa w użyciu, bogato ilustrowana, zawiera ponad 93 000 haseł.
Słownik języka polskiego PWN Słownik liczy ponad sto tysięcy haseł, został opracowany na podstawie wspólnej bazy dwóch najważniejszych słowników Wydawnictwa Naukowego PWN: Uniwersalnego słownika języka polskiego i Wielkiego słownika wyrazów obcych.
Słownik odmiany wyrazów Słownik zawiera ponad 160 tysięcy haseł. Każde hasło zawiera wszystkie możliwe formy odmiany. W zasobach słownika znajdują się także: nazwy własne, skróty, najpopularniejsze nazwiska, miasta, kraje i narodowości, wyrazy obcego pochodzenia, wyrazy pochodzące ze slangów.
Słownik ortograficzny PWN Słownik zawiera około 140 000 haseł – zarówno wyrazów polskich, jak i wyrazów obcych używanych w polszczyźnie, w tym znaczną liczbę nazw własnych, zwłaszcza miejscowych i osobowych. Słownik podaje też formy odmiany wyrazów i zalecane miejsca dzielenia słów na granicy wierszy.
Słownik skrótów Mały ortograficzny słownik skrótów języka polskiego
Słownik wyrazów obcych "Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych Władysława Kopalińskiego" - wersja internetowa popularnego słownika wyrazów obcych.
Słownik wyrazów obcych PWN Słownik zawiera prawie 30 000 haseł — wyrazów obcych używanych we współczesnej polszczyźnie oraz sentencji obcojęzycznych. Objaśnia ich znaczenie i pochodzenie, przytacza wymowę, kwalifikatory i związki wyrazowe. Hasła pochodzą ze Słownika wyrazów obych PWN, wyd. 1995 i nn.
Wikipedia Encyklopedia powszechna, pisana i redagowana przez internautów.
Słowniki wielojęzyczne
Angool.com Słownik polsko-angielski i angielsko-polski. Zawiera ponad 350 tys. słów
Centrum Tłumaczeń - Onet.pl Zawiera łatwe w użyciu słowniki umożliwiające tłumaczenie w następujących językach: angielskim, niemieckim, włoskim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim, ukraińskim i hebrajskim.
Leksyka Specjalistyczny słownik internetowy polsko-angielski. Zasób słownictwa jest stale powiększany.
Lingua Latina Słowniczek zwrotów łacińskich.
Słowniki dziedzinowe
OneLook Dictionaries Indeksuje 804 słowniki internetowe zawierając prawie 5 milionów słów i wyrażeń.
The Internet Encyclopedia of Philosophy Encyklopedia filozoficzna, zawiera obszerne artykuły napisane specjalnie dla tej encyklopedii.
Powrót na
stronę główną
  Powrót na stronę główną  
Data ostatniej modyfikacji: