INFORMACJA EUROPEJSKA
INSTYTUCJE UNII EUROPEJSKIEJ
EUROPA - strona główna Unii EuropejskiejKomisja Europejska
Rada Unii EuropejskiejParlament Europejski
Rada EuropyTrybunał Sprawiedliwości
Komitet Ekonomiczno-SpołecznyKomitet Regionów
Europejskie Biuro PatentoweEuropejski Bank Centralny
POLSKIE ŹRÓDŁA INFORMACJI EUROPEJSKIEJ
Krajowy Punkt Kontaktowy Centrum Korespondencyjne Euro Info
Centrum Europejskie Uniwerstytetu Warszawskiego Eurolinki
BAZY DANYCH
ECLAS

Zautomatyzowany katalog Biblioteki Centralnej Komisji Europejskiej w Brukseli. Powstał w 1978 r. i zawiera materiały datowane od tego roku. Biblioteka gromadzi materiały dotyczące Unii Europejskiej. Jest przeznaczona głównie dla pracowników komisji, choć mają do niej dostęp również osoby spoza niej.

CORDIS

Bazy danych zawierające kompleksową informację o badaniach finansowanych przez Wspólnoty Europejskie.

EURODICAUTOM

Wielojęzyczny słownik terminów wspólnotowych przeznaczony głównie dla tłumaczy i innych pracowników instytucji europejskich.

IDEA

Baza zawierająca spis adresowy urzędników Wspólnot Europejskich.

RAPID

Pełnotekstowa baza tworzona przez Biuro Prasowe Komisji Europejskiej. Zawiera głównie komunikaty prasowe podawane podczas codziennej konferencji prasowej organizowanej przez Komisję. Jest aktualizowana codziennie.

EUR-Lex

Prawo Unii Europejskiej.

esp@cenet

Bezpłatna bibliograficzna baza zawierająca informacje o patentach, które ukazały się w ciągu ostatnich dwóch lat w krajach należących do Europejskiej Organizacji Patentowej oraz wydane przez Europejskie Biuro Patentowe i Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO). Dostępne są również pełne teksty dokumentów w formacie PDF.

Czasopisma Komisji Europejskiej Bibliografia elektronicznych, angielskojęzycznych wydawnictw periodycznych umieszczonych na serwerze EUROPA.
Unia Europejska Działalność Unii Europejskiej na tej stronie przedstawiono w podziale na 30 obszarów. Każdy z nich reprezentuje oddzielną politykę lub działanie UE. Poszczególne obszary są opisane z różnych punktów widzenia, dostarczając zarówno obrazu całości zagadnienia jak i informacji nieco bardziej szczegółowych w zakresie aktualnych wydarzeń lub prawodawstwa. Duża liczba linków prowadzi do rozmaitych źródeł.
Powrót na
stronę główną
  Powrót na stronę główną  
Data ostatniej modyfikacji: