OGÓLNE
Bibliografia narodowa
Książki polskie (Przewodnik Bibliograficzny, 1976-)

Część polskiej bibliografii narodowej, która rejestruje produkcję wydawniczą kraju - książki ze wszystkich dyscyplin wiedzy oraz literaturę piękną. System indeksów pozwala na przeszukiwanie bazy według haseł przedmiotowych, autorów, wydawnictw, lat opublikowania i numerów ISBN. Baza obejmuje literaturę wydaną po roku 1976.

Artykuły z czasopism polskich:

Baza jest elektronicznym zapisem pozycji zawartych w wydawnictwie "Bibliografia Zawartości Czasopism". Rejestruje materiały z wydawnictw ciągłych, głównie czasopism wpływających do Biblioteki Narodowej jako egzemplarz obowiązkowy. Baza zawiera opisy bibliograficzne artykułów wybranych z około 1.830 czasopism wydawanych od 1996 roku. Aktualizowana jest co miesiąc.

Artykuły z gazet i tygodników polskich:

Baza zawiera opisy bibliograficzne (w formacie MARC 21) artykułów wybranych z następujących czasopism: Gazeta Bankowa, Gazeta Polska, Gazeta Wyborcza (WAW) - wyd. stołeczne, Głos: tygodnik katolicko-narodowy, *Głos Nauczycielski, Myśl Polska, Najwyższy Czas!, Niedziela (A) - wyd. ogólnopolskie, Nowe Życie Gospodarcze, Polityka, Przegląd, *Przegląd Techniczny, Rzeczpospolita (W3) - wyd. ogólnopolskie, Tygodnik Powszechny, *Tygodnik Solidarność, Wprost.
*) od 2006 r. nie uwzględniane

Od 2006 r. opracowywane są także dzienniki: Gazeta Prawna, Nasz Dziennik (Wyd. 2), Puls Biznesu, Trybuna (Wyd. 3) i regionalne dodatki do Gazety Wyborczej oraz tygodniki: Forum, Newsweek Polska, Ozon, Przekrój. Baza tworzona jest obecnie wspólnie przez Bibliotekę Narodową oraz 10 wojewódzkich i miejskich bibliotek publicznych z: Gdańska, Kielc, Krakowa, Lublina, Łodzi, Olsztyna, Poznania, Torunia, Warszawy i Wrocławia. Baza aktualizowana jest codziennie.

Czasopisma polskie:

Baza danych zawiera wykaz wydawnictw ciągłych opublikowanych do tej pory we wkładce do "Przewodnika Bibliograficznego" pt.: "Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych Zawieszonych i Zmieniających Tytuł" od roku 1985.

Bibliografia Wydawnictw Ciągłych (1996-1998)

Baza zawiera 14.258 opisów bibliograficznych czasopism polskich wydanych w Polsce w latach 1996-1998. Można ją przeszukiwać przez 6 indeksów (tytułowy, osobowy, instytucji, słów w tytule, ISSN i wydawców). Większość czasopism opisanych w bazie znajduje się w zbiorach Biblioteki Narodowej. Opisy opublikowano w roczniku drukowanym "Bibliografia Wydawnictw Ciągłych" (1996, 1997, 1998).

Polonica Zagraniczne (1993-)

Baza zawiera ponad 14.000 opisów bibliograficznych książek uznanych za polonica i wydanych poza granicami Polski (od 1993 r.). Baza aktualizowana jest na bieżąco, rocznie przybywa ok. 3000 opisów. Bazę można przeszukiwać poprzez 9 indeksów: autor/osoba, tytuł, tytuł oryginału (w przypadku tłumaczenia), słowa w tytule, wydawca, seria, kraj, język tekstu, klasyfikacja. Większość książek zarejestrowanych w bazie znajduje się w zbiorach Biblioteki Narodowej.

Książki polskie podziemne (1976-1989)

Baza zawiera ponad 6500 opisów książek wydanych poza cenzurą w latach 1976-1989. Można ją przeszukiwać za pomocą 8 indeksów.

Czasopisma polskie podziemne (1976-1990)

Baza zawiera 4.338 opisów bibliograficznych czasopism polskich wydawanych w Polsce poza cenzurą, z lat 1976-1990. Tytuły oznaczone gwiazdką [*] zostały opracowane na podstawie źródeł bibliograficznych. Tylko ponad połowa opisanych tytułów znajduje się w zbiorach Biblioteki Narodowej. Bazę można przeszukiwać przez 5 indeksów.

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych 2001-

Baza jest elektronicznym zapisem pozycji rejestrowanych w wydawnictwie Biblioteki Narodowej "Bibliografia Dokumentów Elektronicznych". Zawiera zarówno opisy bibliograficzne dokumentów elektronicznych o charakterze wydawnictwa zwartego jak i dokumentów elektronicznych o charakterze wydawnictwa ciągłego, opublikowanych w Polsce. Opisy bibliograficzne sporządzono z autopsji, w trzecim stopniu szczegółowości, w formacie MARC 21, zgodnie z postanowieniami normy PN-N-01152-13 Opis bibliograficzny. Dokumenty elektroniczne. Podstawę normy stanowiło zalecenie IFLA: ISBD(ER). Baza jest aktualizowana na bieżąco.

Bibliografia Polska (1901-1939)

Baza polskich publikacji wydanych w latach 1901-1939. Bibliografia w opracowaniu.

Indeks do "Przeglądu Bibliograficznego" Gebethnera i Wolffa (1905-1914, 1923-1926)

"Przegląd Bibliograficzny" Gebethnera i Wolffa jest jednym z ważniejszych źródeł wykorzystywanych przy opracowaniu Bibliografii polskiej 1901-1939. Ukazywał się on w formie zeszytów zawierających opisy bibliograficzne w układzie działowym. Brak indeksów alfabetycznych uniemożliwiał właściwe korzystanie z tego źródła. Wprawdzie w Zakładzie Bibliografii Polskiej 1901-1939 Instytutu Bibliograficznego w latach osiemdziesiątych opracowano kartkowy indeks alfabetyczny, ale miał on charakter roboczy i bardzo skróconą postać opisów dokumentów.
Obecny, prezentowany w postaci bazy danych w formacie MARC 21 Indeks do "Przeglądu Bibliograficznego" Gebethnera i Wolffa (za lata 1905-1914, 1923-1926), jest znacznie pełniejszy i zawiera opisy bibliograficzne druków zwartych i niektórych wydawnictw ciągłych.
Opis bibliograficzny składa się z następujących elementów: ustalonego hasła (autorskiego lub tytułowego), tytułu zgodnego z opisem w "Przeglądzie Bibliograficznym" Gebethnera i Wolffa, tytułu właściwego, kolejnego wydania, numeru pozycji w źródle (rocznik PBGiW wraz z numerem i stroną) oraz nazwisk współpracowników (współautorów, tłumaczy, ilustratorów, redaktorów, wydawców, autorów przedmów itp.). Rozwiązane kryptonimy, pseudonimy i inne formy nazwisk autorów i wpółpracowników znajdują się w uwagach, a do form ustalonych kierują odsyłacze.

FIDKAR Multiwyszukiwarka. Umożliwia jednoczesne przejrzenie baz bibliograficznych Biblioteki Narodowej i FIDES a także katalogów bibliotek polskich i zagranicznych.
Inne bazy danych
Bibliografia Bibliografii Polskich:

Baza jest elektronicznym zapisem pozycji zawartych w wydawnictwie pod tym samym tytułem. Rejestruje spisy bibliograficzne, przeglądy bibliograficzne, omówienia stanu badań (jeśli zawierają informacje bibliograficzne), opublikowane w Polsce a także za granicą, jeśli przez autora lub tematycznie zwiazane są z Polską. Obejmuje książki, czasopisma, artykuły z czasopism, fragmenty piśmiennicze. Zawiera ok. 10000 opisów bibliograficznych, aktualizowana jest na bieżąco, rocznie przybywa ok. 3200 opisów. Bazę można przeszukiwać za pomocą 9 indeksów: autor-osoba, tytuł, seria, cykl, słowo w tytule, hasło przedmiotowe, temat/określnik, tytuł pracy zbiorowej, tytuł czasopisma.

Wykaz polskich bibliografii nie opublikowanych

Baza jest elektronicznym zapisem pozycji zawartych w wydawnictwie pod tym samym tytułem. Rejestruje spisy bibliograficzne zaplanowane, będące w toku opracowania lub opracowywane, ale nie opublikowane, tj. pozostające w kartotekach, maszynopisach lub na dyskietkach. Baza zawiera ponad 1500 pozycji. Bazę można przeszukiwać za pomocą 5 indeksów: autor-osoba, autor korporatywny, tytuł, słowo w tytule, hasło przedmiotowe, temat/określnik.

Sympo

Centralny katalog materiałów konferencyjnych, znajdujących się w ponad sześdziesięciu polskich bibliotekach technicznych. Baza zawiera opisy materiałów z konferencji, zjazdów, kongresów, sympozjów i innych spotkań naukowych krajowych i zagranicznych odbytych od roku 1980 niezależnie od roku wydania materiałów.

Baza prac doktorskich i magisterskich Uniwersytetu Jagiellońskiego

Baza zawiera streszczenia/abstrakty i pełne teksty rozpraw doktorskich dostarczonych przez Autorów i obronionych z wynikiem pozytywnym po 1 stycznia 2004 r. W trybie online udostępniane są streszczenia/abstrakty wszystkich rozpraw, natomiast pełne teksty rozpraw tylko za zgodą Autora.

Index Translationum

Baza zawiera inforamcje o tłumaczeniach od 1979. Informacje można wyszukiwać według: autora, tytułu, języka oryginału, języka tłumaczenia, kraju, tłumacza, miejsca, roku, wydawcy, UKD.

INGENTA

Zbiór ponad 14 mln artykułów z ponad 27600 czasopism naukowych z wszystkich dyscyplin. Bezpłatny opis bibliograficzny i abstrakt. Możliwość przeszukiwania prostego i zaawansowanego wg tytułów, wydawców, tematycznie.

Katalog mikrofilmów starych druków wydanych głównie na obszarach Śląska, Prus Wschodnich i Pomorza

Katalog zawiera opisy starych druków zmikrofilmowanych w ramach polsko-niemieckiego projektu "Poprawa warunków udostępniania druków z polsko-niemieckiego pogranicza kulturowego w zbiorach bibliotek polskich". Z kolekcji starych druków BN, liczącej blisko 160.000 wydawnictw, wybrano i zmikrofilmowano druki wydane na terenie Śląska, Pomorza i Prus Wschodnich. W przypadku tzw. klocków introligatorskich zmikrofilmowane zostały wszystkie pozycje współoprawne, niezależnie od miejsca ich publikacji, toteż w niniejszym katalogu znajdują się także opisy druków wydanych na obszarze Polski Centralnej i innych krajów europejskich. Prezentowana baza, licząca obecnie blisko 12.000 opisów tytułów dzieł, jest stale uzupełniana, a docelowo będzie zawierała ok. 17.000 opisów. Bazę Katalogu można przeszukiwać według indeksów: autorskiego, tytułowego, słów w tytule, miejsca publikacji oraz chronologicznego (daty druku). Prezentowany na ekranie opis zawiera następujące informacje: autor, tytuł, adres wydawniczy, format oraz sygnatury mikrofilmu. W indeksach małe cyfry w nawiasie oznaczają liczbę wyszukanych dokumentów. W ramach polsko-niemieckiego projektu wg podobnych kryteriów mikrofilmowane są również stare druki ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, Książnicy Pomorskiej w Szczecinie oraz Biblioteki Gdańskiej PAN.

Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów

Katalog jest efektem realizowanego w polskich bibliotekach projektu "Wspólne dziedzictwo europejskie. Poprawa warunków udostępniania druków z polsko-niemieckiego pogranicza kulturowego w zbiorach polskich bibliotek." zainicjowanego w 1992 r. przez Fundację im. Roberta Boscha, finansowanego głównie ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Baza danych scalona i zredagowana w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu.

BUBL LINK Catalogue of Internet Resources

Zawiera linki do źródeł informacji z wszystkich dziedzin. Ułożone wg klasyfikacji Deweya.

Powrót na
stronę główną
  Powrót na stronę główną  
Data ostatniej modyfikacji: