BIBLIOMETRIA
Nowe zasady oceny parametrycznejNowy system oceny parametrycznej jednostek ubiegających się o dofinansowanie działalności statutowej. Lista czasopism stanowiąca podstawę oceny wyników działalności oraz uzupełnienie do wykazu.
Polska Bibliografia Bibliometryczna
Arton Polska Literatura Humanistyczna - dostęp do bazy
Naukometryczne aspekty nauk geologicznych Zawiera: Dyskusję wokół zespołu T12, Wykaz cytowań z Science Citation Index Expanded 1996-2002 dla polskich czasopism geologicznych i wyliczenia realnego współczynnika wpływu (RIF) oraz linki do artykułów:
  • G. Racki: What is hot in sedimentary research over the millenium crossroad? "Acta Geologica Polonica 4/2002"
  • G. Racki: Komu bliżej do Filadelfii? "Przegląd Geologiczny 5/2003"
Wskaźniki Cytowań - Uniwersytet Śląski Dotychczasowe efekty realizowania projektu monitoringu naukometrycznego rejestrującego międzynarodowy dorobek publikacyjny i cytowania 550 pracowników uczelni z lat 1981-1999 (głównie w oparciu o National Citation Reports-Poland 1997).
Cytowania pracowników Uniwersytetu Śląskiego
Uniwersytet Śląski w SCI Ex 1998-2001 Porównanie liczby publikacji z afiliacją do Uniwersytetu Śląskiego w latach 1998-2001 z Polską i światem (dane znormalizowane).
Ranking Polskich Uniwersytetów (1996-1999) Ranking opiera się na takich samych ("efektywnościowych") zasadach jak ten za lata 1991-1995, przygotowany przez prof. A.K. Wróblewskiego (Forum Akademickie nr 9/1998; załączony dla porównania), a więc podobnie wykorzystuje o dane o publikacjach i ich cytowaniach z bazy National Citation Report - Poland. Dane te są odniesione do liczby nauczycieli akademickich z 1997 r., co najmniej ze stopniem naukowym doktora. Oprócz dziewięciu czołowych uniwersytetów, przedstawiono niektóre inne uczelnie o podobnym profilu.
Publikacje Uniwersytetu Śląskiego w SCI Ex 2001 265 publikacji z afiliacją do Uniwersytetu Śląskiego zarejestrowanych w roku 2001 w Science Citation Index Expanded oraz SSCI.
Publikacje Uniwersytetu Śląskiego w SCI Ex 2000 220 publikacji z afiliacją do Uniwersytetu Śląskiego zarejestrowanych w roku 2000 w Science Citation Index Expanded.
Publikacje Uniwersytetu Śląskiego w latach 1981-2000 (na podstawie NCR-Poland i SCI) - wykres Graficzne przedstawienie aktywności publikacyjnej Uniwersytetu Śląskiego - na podstawie danych zarejestrowanych przez ISI w latach 1981-2000.
Uniwersytet Śląski w SCI Ex 1996-2001 Porównanie liczby publikacji z afiliacją do Uniwersytetu Śląskiego w latach 1996-2001 z Polską i światem.
"Gorące" publikacje pracowników Uniwersytetu Śląskiego 15 najczęściej cytowanych artykułów pracowników Uniwersytetu Śląskiego z lat 1996-1999
dr Eugene Garfield Oficjalna strona dra Eugene Garfielda, założyciela Institute for Scientific Information w Filadelfii, zawierająca linki do jego prac.
KBN System oceny parametrycznej jednostek ubiegających się o dofinansowanie działalności statutowej.
Bibliometria w sieci WWW Informacje i linki do baz danych i ciekawych stron dotyczących bibliometrii.
Kalendarium bibliometrii Najważniejsze fakty z historii bibliometrii.
Konferencja "Statystyczno-porównawcze metody oceny działalności naukowej", 22-23.11.2001, Cieszyn, Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego, Komitet Naukoznawstwa PAN.
Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy Numer poświęcony wykorzystaniu bibliometrii w bibliotece.