BIBLIOGRAFIA DRUKÓW O UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM ZA LATA 1968-1972
oprac. Aleksandra Kaszper, Małgorzata Nowakowska-Gut
1968
1. AKTUALNE problemy rozwoju Uniwersytetu Śląskiego [temat spotkania w KW PZPR]. Dz. Zach. 1968 nr 295.
Także: Tryb. Rob. 1968 nr 295.
2. BOBER Andrzej: Śląsk - zagłębie naukowe? [Powołanie trzech wyższych uczelni]. Życie Warsz. 1968 nr 111.
3. DOM dziewcząt. [Akademik UŚ w Ligocie]. Wieczór 1968 nr 278.
4. DURMAŁA Janusz: Uniwersytet Śląski. Wieczór 1968 nr 229.
5. E.H.: Otwarcie Uniwersytetu Śląskiego. Nauka pol. 1968 nr 6.
6. [FRANEK Krzysztof] (kof): Kto zdobędzie studencki indeks? Dz. Zach. 1968 nr 156.
7. FRĘŚ Jan: Biblioteka warsztatem pracy. [o Bibliotece Wydziału Humanistycznego UŚ]. Tryb. Rob. 1968 nr 293.
8. GÓRSKI Jan: Uniwersytet w Katowicach.- Przeciw jednostronności.- Ślązacy nie gęsi. Życie Warsz. 1968 nr 233-234.
9. [GROSSER Zbigniew] (zg): Uniwersytet Śląski od nowego roku akademickiego. Wieczór 1968 nr 148.
10. INAUGURACJA I roku akademickiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Katowice 1969 ss. 43, nlb. 1, tabl. 16.
11. [INAUGURACJA roku akademickiego]: Tryb. Ludu 1968 nr 271; Uniwersytet Śląski otworzył podwoje. Tryb. Rob. 1968 nr 234; Uniwersytetu Śląskiego dzień pierwszy. Panorama 1968 nr 42; Pierwszy rok akademicki Uniwersytetu Śląskiego. Wieczór. 1968 nr 232; Uniwersytet Śląski rozpoczyna działalność dydaktyczno-naukową. Wieczór 1968 nr 231; Uniwersytetu śląskiego rok akademicki pierwszy. Dz. Zach. 1968 nr 234; Cyrankiewicz Józef; Przemówienie na Inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Śląskim. Życie Warsz. 1968 nr 237;
Także: Sztand. Młod. 1968 nr 237; Tryb. Ludu 1968 nr 272.
12. IWANICKI Wiesław: Śląsk ma uniwersytet! Kultura 1968 nr 30.
13. [JAŹWIECKI Adam] (aj): Dodatkowe egzaminy na Uniwersytet Śląski. Dz. Zach. 1968 nr 219.
Także: Tryb. Rob. 1968 nr 192 i 209.
14. [JAŹWIECKI Adam] (aj): Studenckie lato 68 w pełni. [studenckie obozy naukowo-badawcze i pracy społecznej]. Dz. Zach. 1968 nr 193.
15. [JAŹWIECKI Adam] (aj): W pracowniach fizycznych najmłodszego uniwersytetu. Dz. Zach. 1968 nr 295.
16. (kk): Wyniki egzaminów wstępnych na wyższe uczelnie, [m.in. UŚ]. Tryb. Rob. 1967 nr 167.
17. KWIATKOWSKI Zbigniew: Śląsk sprawił sobie uniwersytet? Życie Lit. 1968 nr 42.
18. KWIETNIEWSKI Józef: Najpiękniejszy klejnot. [Katowice - miastem uniwersyteckim]. Wieczór 1968 nr 230.
19. MIRSKI J[erzy]: Niezwykły bal. [Bal AKJ na UŚ]. Wieczór 1968 nr 48.
20. NOWA aparatura dla Katedry Fizyki Ciała Stałego UŚ z ZSRR. Dz. Zach 1968 nr 275.
21. PĘGIEL Juliusz: Śląskie gaudeamus. Prawo i Życie 1968 nr 20.
22. PIETER Józef: W progi uniwersytetu z pokaźnym dorobkiem. Tryb. Rob. 1968 nr 155.
23. PODWYSOCKI Tadeusz: Start z rozmachem. [Cytowane wypowiedzi prof dra K. Popiołka]. Tryb. Rob. 1968 nr 216.
24. POPIOŁEK Kazimierz: Kto zostanie pasowany na studenta? i Rozm. Ingrid Niedbała. Sztand. Młod. 1968 nr 164.
25. POPIOŁEK Kazimierz: Maturzyści lepiej przygotowani. [O egzaminach wstępnych mówią rektorzy śląskich wyższych uczelni]. Rozm.: I. Niedbała i J. Zaborowski. Sztan., Młod. 1968 nr 182.
26. POPIOŁEK Kazimierz: Nowy rok nowego uniwersytetu. Rozm. Ina Niedbała. Sztand. Młod. 1968 nr 250.
27. RECHOWICZ Henryk: Symbol awansu. [Katowice miastem uniwersyteckim]. Wieczór 1968 nr 228.
28. SIEKIERSKI Albin: Drugiej daty nie będzie, powstanie Uniwersytetu Śląskiego]. Poglądy 1968 nr 19.
29. SOŚNIAK Mieczysław: Kuźnia kadr humanistycznych dla Śląska. Rozm. Marian Wielgus. Tryb. Rob. 1968 nr 146.
30. STUDENCKI Klub Dziennikarski rozpoczyna działalność. Wieczór 1968 nr 294.
31. SZUBA J[erzy]: Życzę jak najwięcej sukcesów. [Katowice - miastem uniwersyteckim]. Wieczór 1968 nr 231.
32. T.P.: Uniwersytet w Katowicach. Tryb. Rob. 1968 nr 149.
33. UNIWERSYTET Śląski powołany do życia. Sesja WRN w Katowicach. Tryb. Ludu 1968 nr 175.
Także: Tryb. Rob. 1968 nr 151; Dz. Zach. 1968 nr 150.
34. WASIIEWSKI W[aldemar]: Nowy etap - nowy uniwersytet. Tryb. Ludu 1968 nr 266.
35. WILCZEK Stanisław: Teraz uniwersytet! Poglądy 1968 nr 11.
36. [WRAZIDŁO Andrzej] (war): Toast za pomyślność Uniwersytetu Śląskiego. [Spotkanie gospodarzy województwa z naukowcami]. Dz. Zach. 1968 nr 234.
37. WYLEŻUCH Emil: Na powitanie Uniwersytetu Śląskiego. Poglądy 1968 nr 15.
1969
38. (af): Nagrody dla najlepszych studentów Uniwersytetu Śląskiego. Wieczór 1969 nr 240.
39. (af): Wspólny program ofensywy wychowawczej. [I Uczelniana Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza ZSP UŚ]. Wieczór 1969 nr 75.
40. (ak): Duże nakłady na rozwój Uniwersytetu Śląskiego. Tryb. Rob. 1969, nr 282.
41. AMBASADOR USA na Śląsku. [Spotkanie z pracownikami UŚ]. Dz. Zach. ABCDE, 1969 nr 252.
42. (B):J[erzy] Bafia - szefem kancelarii Sejmu. [Dziekan Wydziału Prawa UŚ]. Życie Warsz. 1969 nr 288.
Także: Przekrój 1969 nr 1288.
43. BIOLOGIA molekularna - kluczem do dnia jutrzejszego. [m.in. ośrodek biologii molekularnej UŚ]. Słowo Powsz. wyd. A 1969 nr 221.
44. CICHOŃ Romuald: Studenckie sprawy do załatwienia. Rozm.: Wł. Walotek. Wieczór 1969 nr 21.
45. CHĄDZYŃSKA Monika: Związki nauki z praktyką, (m.in. o UŚ) Głos. Naucz. 1969 nr 12.
46. CHEŁKOWSKI August: Rozterki uniwersyteckich nauk ścisłych. Dz. Zach. wyd. ABCDE 1969 nr 89.
47. CHEŁKOWSKI August: Udany mariaż uniwersyteckiej chemii. Dz. Zach. wyd. ABCDB 1969 nr 67.
48. (Cz): Honorowe plakietki katowickich "Poglądów" [m.in. dla dra Alfonsa Mrowca z UŚ]. Życie Częst. 1969 nr 289.
Także: Dz. Zach. wyd. ABCDE 1969 nr 287; Poglądy 1969 nr 23,
49. (do): Zamki, pałace, dworki - do wynajęcia! [UŚ chce przejąć obiekt zamku w Siewierzu w celu urządzenia w nim domu naukowca]. Wieczór 1969 nr 183.
50. DOBRZYŃSKI Roman: Operacja SONiPS [Studencki Ośrodek Nauki i Pracy Społecznej]. ITD 1969 nr 34.
51. [DOMAŃSKA Lidia] (lid): Studium Dziennikarskie przy UŚ. Wieczór 1969 nr 180.
52. [DRABEK Jacek] (jd): Bal inauguracyjny na UŚ. Dz. Zach. wyd. ABCDE 1969 nr 250.
53. [DRABEK Jacek] (jd): Odbyły się egzaminy wstępne [na Studium Dziennikarskie UŚ]. Dz. Zach. wyd. ABCDE 1969 nr 251.
54. [DURMAŁA Janusz] (r): Pracowite studenckie lato [studentów UŚ]. Wieczór 1969 nr 213.
55. DYRKO Adam: Godnie uczczą patriotyzm ludu śląskiego. [II Rajd Szlakiem Powstań Śląskich - m.in. udział UŚ]. Za Wol. Lud. 1969 nr 12.
56. E.S.: Dziś i jutro Uniwersytetu Śląskiego. Tryb. Rob. 1969 nr 230.
57. [EGZAMINY wstępne]. [Kujawa-Szymonowicz Maria] (mks): Na Uniwersytecie Śląskim kilku kandydatów na jedno miejsce. Dz. Zach. wyd. ABCDE 1969 nr 149; [Leszczyńska Halina] (leh): Szansa 1 na 10 [o egzaminach na UŚ]. Dz. Zach. wyd. ABCDE 1969 nr 157; (af): W wyższych uczelniach trwają egzaminy wstępne. Wieczór 1969 nr 155.
58. FARON A.: Młody radny i jego zadania. [Marek Karnecki z UŚ - przedstawiciel katowickich studentów do WRN]. Wieczór 1969 nr 121.
59. [FRANEK Krzysztof] (kof): Więź z regionem, nauka, samorządność- głównymi tematami. [Konferencja Sprawozdawcza RO ZSP], Dz. Zach. wyd. ABCDE 1969 nr 88.
Także: Sztand. Młod. 1969 nr 88; ITD 1969 nr 18.
60. FRANEK Krzysztof: Dzień Jacka. [Dzień studenta UŚ]. Dz. Zach. wyd. ABCDE 1969 nr 90.
61. FRĘŚ Jan: Kwatery. [Wokół mieszkaniowych problemów studentów]. Sztand. Młod. 1969 nr 94.
62. GANDOR Karol: Moje 25-lecie. Dz. Zach. 1969 nr 170.
63. GANDOR Karol: Podyplomowe Studium Dziennikarskie przy DŚ. Rozm. Kryst. Tryb. Rob. 1969 nr 186.
64. GANDOR Karol: Za dalszym awansem nauki. Dz. Zach. wyd. ABCDE 1969 nr 126.
65. GLIŃSKA Alicja: Sesja lepsza choć nie dla wszystkich. Z rektorami wyższych uczelni rozm.: Ina Niedbała i Jan Zaborowskl. Sztand. Młod. 1969 nr 58.
66. GLIŃSKA Alicja: Uniwersytetu Śląskiego sesja pierwsza. Rozm. Bohdan Knichowiecki. Tryb. Rob. 1969 nr 20.
67. [GRABOWSKA Monika] (mg): Dary dla UŚ od spółdzielców. [Wyposażenie gabinetów rektora i prorektorów]. Dz. Zach. wyd. ABCDE 1969 nr 228.
68. [GRELLA Janina] (ng): Studium Dziennikarskie! przy UŚ rozpoczęło działalność. Tryb. Rob. 1969 nr 225.
Także: Dz. Zach. 1969 nr 255; Tryb. Ludu 1969 nr 297; Życie Warsz. 1969 nr 256; Wieczór 1969 nr 251.
69. [GROSSER Zbigniew] (zg): Nowoczesne gmachy uczelni i zaplecze bytowe dla profesorów i studentów. Wieczór 1969 nr 109.
70. GRYBOSIOWA Antonina: Przed studenckim startem. Dz. Zach. wyd. ABCDE 1969 nr 233.
71. [INAUGURACJA roku akademickiego]. [Kamieniecki Jerzy] (kam): Inauguracja na Uniwersytecie Śląskim. Tryb. Rob. 1969 nr 246; [ZIELIŃSKI Stanisław] (sz): Na Uniwersytecie Śląskim. Dz. Zach. wyd. ABCDE 1969 nr 229; [Kujawa-Szymonowicz Maria] (mks): W Uniwersytecie Śląskim "Gaudeamus" po raz drugi. Dz. Zach. 1969 nr 236; (sp): Zanim zabrzmi "Gau-deamus". Wieczór 1969 nr 214.
72. INICJATYWY Uniwersytetu Śląskiego. Tryb. Rob. 1969 nr 60.
73. (*): Cel - 50 tysięcy studentów. [Nakłady na rozwój OŚ]. Tryb. Rob. 1969 nr 111.
74. J.F.: Zanim zdobędą nauczycielskie szlify. [Praktyka pedagogiczna studentów UŚ]. Wieczór 1969 nr 233.
75. (jaf): Jak Uniwersytet Śląski rozwiązuje podręcznikowy "węzeł gordyjski"? Wieczór 1969 nr 265.
76. (Jaf): Studencki "Maraton kultury". [ m.in. występ Studia Poetyckiego UŚ]. Wieczór 1969 nr 270.
77. (jaf): Pierwszy student z Afryki na UŚ. Wieczór 1969 nr 241.
78. (jaf): Studenci Uniwersytetu Śląskiego otrzymali przychodnię lekarską. Wieczór 1969 nr 242.
79. (jaf): Studenci słuchają muzyki barokowej. [Koncert zorganizowany przez studentów WT UŚ]. Wieczór 1969 nr 288.
80. (jaf): Studencki turniej wiedzy o współczesności [zorganizowany przez ZSP i ZMS UŚ] Wieczór 1969 nr 265.
81. (Jaf): Sesja naukowa ku czci Stanisława Wyspiańskiego [na UŚ]. Wieczór 1969 nr 284.
82. JANOTA Wojciech K.: "Studio Poetyckie" Uniwersytetu Śląskiego. Tryb. Rob. 1969 nr 281.
83. [JANOTA Wojciech] (W. Jan.): Złaz rocznicowy. [I Złaz Rocznicowy UŚ]. ITD 1969 nr 48.
84. [JAHOTA Wojciech] (W. Jan.): Eliminacje. [Studencki Przegląd Środowiskowy - Studio Poetyckie UŚ]. ITD 1969 nr 12.
85. [JANOTA Wojciech] (W. Jan): Uniwersytet Śląski w terenie. ITD 1969 nr 11.
86. [JAŹWIECKI Adam] (aj): "Jaga" się uczy. [sesja egzaminacyjna]. Dz. Zach. 1969 nr 126.
87. JAŹWIECKI Adam (aj): "Stary jakie miałeś pytania?" [egzaminy]. Dz. Zach. 1969 nr 20.
Także: Dz. Zach. 1969 nr 39; Wieczór 1969 nr 181; Sztan. Młod. 1969 nr 17.
88. [JAŹWIECKI Adam] (aj): Ciekawe tematy prac naukowych [na UŚ pod kierunkiem doc. Jana Bohuckiego]. Dz. Zach. 1969 nr 185.
89. [JAŹWIECKI Adam] (aj): Delegaci Uniwersytetu [na VII Kongres ZSP]. Dz. Zach. 1969 nr 11.
90. JAŹWIECKI Adam: Egzaminacyjne qui pro quo czyli przestroga na przyszłość. [O wynikach egzaminów wstępnych na UŚ]. Dz. Zach. 1969 nr 224.
91. [JAŹWIECKI Adam] (aj): Ja chcę na Uniwersytet! [Błędy w pracach pisemnych]. Dz. Zach. 1969 nr 188.
92. [JAŹWIECKI Adam] (aj): Katowice - Odessa. Wymiana studencka. [Studenci fizyki i chemii z Odessy na UŚ]. Dz. Zach. 1969 nr 203.
93. [JAŹWIECKI Adam] (aj): Klub Myśli Politycznej "Publicum" (przy UŚ). Dz. Zach. wyd. AECDE 1969 nr 83.
94. [JAŹWIECKI Adam] (aj): Modernizacja sal wykładowych Uniwersytetu Śląskiego. Dz. Zach. 1969 nr 85.
95. [JAŹWIECKI Adam] (aj): Najaktywniejsze na Uniwersytecie - Studio Poetyckie. Dz. Zach. 1969 nr 95.
96. [JAŹWIECKI Adam] (aj): Nowe władze ZSP Uniwersytetu Śląskiego. Dz. Zach. 1969 nr 75.
97. [JAŹWIECKI Adam] (aj): Od 16 do 20 kwietnia I Rajd Uniwersytetu Śląskiego. Dz. Zach. 1969 nr 86.
98. [JAŹWIECKI Adam] (aj): Odzew katowickich studentów na hutniczy apel. Dz. Zach. 1969 nr 75.
99. [JAŹWIECKI Adam] (aj): Pracownia heliofizyczna [w planetarium dla studentów UŚ]. Dz. Zach. 1969 nr 251.
100. [JAŹWIECKI Adam] (aj): Studenckie kontakty [Węgrami i ZSRR]. Dz. Zach. 1969 nr 84.
101. [JAŹWIECKI Adam] (aj ): Studenckie praktyki robotnicze. Dz. Zach. 1969 nr 152.
Także: ITD 1969 nr 34; Wieczór 1969 nr 188; Dz. Zach. 1969 nr 191.
102. [JAŹWIECKI Adam] (aj): Studencka wyprawa na festiwal - prawie kompromitacja. Dz. Zach. 1969 nr 23.
103. JAŹWIECKI Adam] (aj): Udany pobyt. [Spotkanie studentów radzieckich ze studentami UŚ]. Dz. Zach. wyd. ABCDE nr 176.
104. [JAŹWIECKI Adam] (aj): Uniwersytecki nabytek [Mikroskop elektronowy dla Instytutu Fizyki]. Dz. Zach. wyd. ABCDE 1969 nr 72.
105. [JAŹWIECKI Adam] (aj): Urządzenie dla fizyków [do badań elektronicznego rezonansu paramagnetycznego]. Dz. Zach. 1969 nr 73.
106. JĘDRUSZEK Bogusław: W murach śląskiego Uniwersytetu spotkanie polskich biologów. Sł. Powsz. wyd. A 1969 nr 291.
107. (jf): Laureaci konkursu literackiego [m.in. Andrzej Żak i Krystian Prynda z UŚ]. Sztand. Młod. wyd. A 1969 nr 91.
108. (jm): Ambitny program ZSP na Uniwersytecie Śląskim. Tryb. Rob. 1969 nr 77.
109. (jm): Studenci Uniwersytetu śląskiego... za katedrą. [O praktykach szkolnych]. Tryb. Rob. 1969 nr 60.
110. (jm): Sesja naukowa w 100 rocznicę urodzin Wyspiańskiego, [zorganizowana przez Instytut Filologii Polskiej UŚ]. Tryb. Rob. 1969 nr 283.
111. (jm): Wydział Humanistyczny w nowej siedzibie. Tryb. Rob. 1969 nr 62.
112. KK: Nowa premiera kabaretu "Metys". Tryb. Rob. 1969, nr 89.
113. [KAMIENIECKI Jerzy] (kam): 16 Instytutów wydziałowych powstaje na Uniwersytecie. Śląskim. Prawo wynalazcze tematem konferencji naukowej. Tryb. Rob. 1969 nr 13.
114. KARTOTEKA towarzystw regionalnych [w Instytucie Historii UŚ]. Tryb. Rob. Sosnowiec-Częstochowa 1969 nr 281.
115. (kisa): "Mulimare" [Bytomski Festiwal Kulturalny "Mulimare 69", wystąpiło m.in. Studio Poetyckie ZSP UŚ]. Sztand. Młod. 1969 nr 101.
Także: Wieczór 1969 nr 90.
116. KNICHOWIECKI Bohdan]: Dobre stopnie potwierdzają pracowitość studentów. [Sesja egzaminacyjna]. Tryb. Rob. 1969 nr 23.
117. KOZŁOWSKA Janina: Nauce w wianie. [Nowy budynek Studium Fizyki i Matematyki UŚ]. Panorama 1969 nr 27.
118. KOZŁOWSKA Janina: Śląska 5-latka studencka. [Nowe budynki BŚ]. Tryb. Rob. 1969 nr 125.
119. KOZYRA Józef: Próby charakterów. [O praktykach robotniczych]. Dz. Zach. wyd. ABCDE 1969 nr 215.
120. J. Kraś.: Studenci przed robotniczą praktyką. Tryb. Ludu 1969 nr 130.
121. [KUJAWA-SZYMONOWICZ Maria] (mks): Dla studentów gimnastyka lecznicza [na UŚ]. Dz. Zach. wyd. ABCDE 1969 nr 246.
122. [KUJAWA-SZYMONOWICZ Maria] (mks): Uniwersytetu Śląskiego 366 publikacji. Dz. Zach. 1969 nr 236.
123. [KUJAWA-SZYMONOWICZ Maria] (mks): Wyróżniono najlepsze prace magisterskie [o tematyce śląskiej]. Dz. Zach. wyd. ABCDE 1969 nr 142.
124. [KUJAWA-SZYMONOWICZ Maria] (mks): Na Uniwersytecie Śląskim studencka sesja naukowa na temat faszyzmu. Dz. Zach. 1969 nr 75.
Także: Tryb. Ludu wyd. A 1969 nr 87; Dz. Zach. 1969 nr 74.
125. [KUJAWA-SZYMONOWICZ Maria] (mks): Nowe wydziały [UŚ]. Dz. Zach. wyd. ABCDE 1969 nr 139.
126. [KUŁTUNIAK Jerzy] (k): Podziękowania UŚ dla rzemiosła [za wyposażenie uczelni]. Tryb. Rob. 1969 nr 293.
127. [KUŁTUNIAK Jerzy] (k): Pierwsi absolwenci Uniwersytetu Śląskiego. Tryb. Rob. 1969 nr 144.
128. LATUSZKOWA Teresa: Śląsk ośrodkiem nauki [m.in. o UŚ] Dz. Zach. wyd. ABCDE 1969 nr 234.
129. (Lech): Regionalny Ośrodek Studencki powstaje w Sosnowcu. Sztand. Młod. 1969 nr 90.
130. [LESZCZIŃSKA Halina] (leh)t 1000 czasopism do 1939 r. [UŚ opracowuje czasopisma śląskie.]. Dz. Zach. wyd. ABCDE 1969 nr 218.
131. MARKOWSKI Adam: Spotkanie polonistów. [XIII Ogólnopolski Zjazd Młodych Polonistów na UŚ]. Tyg. Powsz. 1969 nr 20.
132. N.I.: Kasztany kwitną nie dla studentów? [Sesja egzaminacyjna]. Sztand. Młod. wyd. A 1969 nr 142.
133. N.I.: O egzaminach wstępnych bez optymizmu [m.in. o UŚ mówią doc. dr August Chełkowski i prof. dr Mieczysław Sośniak]. Sztand. Młod. wyd. A 1969 nr 163.
134. N.I.: Edukacja polityczna studentów. [O Studium Nauk Politycznych UŚ]. Sztand. Młod. 1969 nr 284.
135. NAGRODY Ogólnopolskiego Studenckiego Konkursu Literackiego zorganizowanego przez RO ZSP UŚ. i Poglądy 1969 nr 10.
136. NAUKA społecznego działania. [Dyskusja w "TR" poświęcona aktywizacji środowiska studenckiego; m.in. wypowiedź J. Kozyry i sekretarza KU PZPR UŚ]. Tryb. Rob. 1969 nr 48.
137. NIEDBAŁA Ina: Lektoraty - i co dalej? [m.in. rozmowa z kier. SJO mgr Czesławą Dajewską]. Sztand. Młod. 1969 nr 72.
138. (nip): Katowicki roczniak. Sztand. Młod. 1969 nr 99.
139. NOWAK Adam: Klucz do dnia jutrzejszego. Cztery ośrodki badawcze. [m.in. Instytut Biologii UŚ]. Dz. Zach. wyd. ABCDE 1969 nr 157.
140. NOWAKOWSKI Stefan: Uniwersytet Śląski. Kult. i Społ. 1969 nr 2.
141. [PASZENDA Ryszard] (rp): Co student ma na talerzu. [O stołówkach studenckich]. Dz. Zach. wyd. ABCDE 1969 nr 84.
142. PATSZYCKI Marek: W rytmie kujawiaka [Zespół Folklorystyczny UŚ]. Tryb. Rob. 1969 nr 198.
143. PEŁNĄ parą rozwija się Uniwersytet Śląski. Polityka 1969 nr 49.
144. PIELES St.: Zamiast katedr - 25 instytutów z 68 zakładami [na UŚ]. Wieczór 1969 nr 271.
145. [PIETRZYCKA Zofia] (zp): Na dawnych kortach tenisowych rośnie Studium Fizyki. Dz. Zach. 1969 nr 44.
146. POKORSKI Andrzej: Uczelnie katowickie przed nowym rokiem akademickim. [m.in. UŚ]. Tryb. Rob. 1969 nr 234.
147. POLAŃSKI Edward: Utworzenie Studium Kulturalno-Oświatowego przy UŚ. Rozm. Maria Podolska. Tryb. Rob. 1969 nr 294.
148. POMOC przemysłu chemicznego dla Uniwersytetu Śląskiego. Tryb. Rob. 1969 nr 33.
149. PONIATOWSKA Wanda: Obchody Dni Leninowskich w katowickich uczelniach. Tryb Rob. 1969 nr 269.
150. POPIOŁEK Kazimierz: Aprobata przebytej drogi. [Kandydaci FJN]. Tryb. Rob. 1969 nr 127.
151. POPIOŁEK Kazimierz: "Naj..." 1969. [o UŚ]. Wieczór 1969 nr 306.
152. [PRAKTYKI studenckie]. [Kujawa-Szymonowicz Maria] (mks): Obozy w ROW-ie. Naukowe wakacje. Dz. Zach. wyd. ABCDE 1969 nr 151; (jm): Wakacje w ROW [współpraca studentów z górnikami]. Tryb. Rob. 1969 nr 89; (nip): Studenci - Ziemi Rybnickiej. [Obozy naukowe studentów z UŚ]. Sztand. Młod. 1969 nr 162; (af): Studenci społeczeństwu. Wieczór 1969 nr 159.
153. PRZYSPIESZYĆ budowę akademika [dla UŚ]. Tryb. Rob. 1969 nr 232.
Także: Tryb. Rob. 1969 nr 250.
154. RADKOWISKI Adam: Studenckie nowe Katowice. Sztand. Młod. 1969 nr 50.
155. (rw): Domy studenckie Uniwersytetu Śląskiego. Wieczór 1969 nr 94.
156. SALAMON Władysław: Jak to jest z...łaciną? Rozm. [Halina Leszczyńska] (leh). Dz. Zach. wyd. ABCDE 1969 nr H2.
157. [SKOTNICKI Kazimierz] (ks): Sesja naukowa młodych pracowników Uniwersytetu Śląskiego. Dz. Zach. wyd. ABCDE 1969 nr 77.
158. SKRZYPEK Czesław: Podyplomowe Studium Dziennikarskie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Prasa Pol. 1969 nr 11.
159. [SOŚNIERZ Barbara] (s): Cenny dar rzemieślników dla UŚ. [Wyposażenie pomieszczeń]. Wieczór 1969 nr 238.
160. (sp): PRZEPROWADZKA studentów UŚ na Osiedle Tysiąclecia. Wieczór 1969 nr 217.
161. STASIAK Piotr: Brak pomieszczeń. [o Bibliotece UŚ]. Dz. Zach. wyd. ABCDE 1969 nr 253.
162. (sp): W Ligocie studenci założyli kabaret. Wieczór 1969 nr 62.
163. (sz): Specjalne ekipy Uniwersytetu Śląskiego dotrą do szkół średnich. Wieczór 1969 nr 32.
164. [SZANDAR Zbigniew] (pas): Biorą udział lata naukowe [m.in. studenci UŚ w konkursie leninowskim]. Dz. Zach. wyd. ABCDE 1969 nr 257.
165. [SZANDAR Zbigniew] (pas): Jutro Uniwersytetu Śląskiego. Dz. Zach. wyd. ABCDE 1969 nr 282.
166. [SZANDAR Zbigniew] (pas): Ex libris dla biblioteki [UŚ]. Dz. Zach. wyd. ABCDE 1969 nr 251.
167. [SZANDAR Zbigniew] (pas): Kolejna premiera Teatru UŚ. Dz. Zach. wyd. ABCDE 1969 nr 293.
168. [SZANDAR Zbigniew] (pas): Konkurs krasomówczy [na UŚ]. Dz. Zach. wyd. ABCDE 1969 nr 287.
Także: Wieczór 1969 nr 287.
169. [SZANDAR Zbigniew] (pas): Młodzi naukowcy [obradowali w Uniwersytecie Śląskim]. Dz. Zach. 1969 nr 272.
170. [SZANDAR Zbigniew] (pas): Pierwsza sesja egzaminacyjna w historii nowego Uniwersytetu Śląskiego. Rozm. Stanisław Zieliński. Wieczór 1969 nr 10.
171. [SZANDAR Zbigniew] (pas): W "Kubusiu" przy kandelabrach. [Studio Poetyckie UŚ]. Dz. Zach. wyd. ABCDE 1969 nr 250.
172. [SZANDAR Zbigniew] (pas): W Uniwersytecie Śląskim wystawa sprzętu laboratoryjnego CSRS. Dz. Zach. 1969 nr 290.
173. SZEJNERT Małgorzata: Berło dla Śląska [m.in. o UŚ]. Nasza Ojcz. 1969 nr 6.
174. SZKAMRUK T.: Drugie otrzęsiny. [I Rajd UŚ]. Światowid 1969 nr 20.
175. ŚWIADOMOŚĆ studenta. Wypow.: Alicja Glińska, Zbigniew Szandar, Mieczysław Syrek, Marek Karnecki. Rozm. przepr. Jan Pierzchała. Poglądy 1969 nr 9.
176. T.W.: Trwa sesja egzaminacyjna [m.in. rozmowa z doc. dr J. Błażem]. Tryb. Rob. 1969 nr 36.
Także: Sztand. Młod. 1969 nr 22; Wieczór 1969 nr 21; Sztand. Młod. 1969 nr 46.
177. (U): Nowy akademik w Ligocie [dla UŚ]. Wieczór 1969 nr 201.
178. UNIWERSYTET Śląski proponuje. [Punkt konsultacyjny UŚ w Warszawie]. Życie Warsz. 1969 nr 197.
179. (wald): Nagrody za najlepsze prace magisterskie o tematyce śląskiej. [Laureaci z UŚ]. Tryb. ludu wyd. A 1969 nr 190.
180. (wald): Uniwersytetu Śląskiego rok pierwszy. Tryb. Ludu wyd. A 1969 nr 190.
181. [WALOTEK Włodzimierz] (ww): Dobiega końca letni alert na wyższych uczelniach. [sesja]. Wieczór 1969 nr 146.
182. WASITA Ryszard: Uniwersytet dla Śląska. Kult. i Życie 1969 nr 12;
183. WIELGOLAWSKI Tadeusz: Obywatelska edukacja. [Organizacja i program nauk politycznych, wypowiedzi M. Syrka i H. Czarnowskiego]. Tryb. Rob. 1969 nr 107.
184. WIELGOLAWSKI Tadeusz: Pierwszym obowiązkiem nauka. [Kongres ZSP, m.in. wypowiedź Józefa Kozyry]. Tryb. Rob. 1969 nr 36.
185. WIELGOLAWSKI Tadeusz: Życie nie na raty. [Ludzie, których cenimy: Józef Kozyra]. Tryb. Rob. 1969 nr 84.
186. WIEŚCI z domów studenckich. [Akademik UŚ w Ligocie]. Tryb. Rob. 1969 nr 72.
187. WILLMANN Marcin: Przed nowym rokiem akademickim. [O Inwestycjach dla UŚ]. Sł. Powsz. wyd. A 1969 nr 198.
188. WIZYTA rektora UŚ prof. dra K. Popiołka w Wielkiej Brytanii. Dz. Zach. wyd. ABCDE 1969 nr 121.
Także: Tryb. Rob. 1969 nr 121.
189. WOJTEK Teresa: Kuźnia przyszłych kadr naukowych [UŚ]. Tryb. Rob. 1969 nr 265.
190. WOŹNIAK Anna: Siły na zamiary. Rezygnacja z miernoty. [o UŚ]. Dz. Zach. wyd. ABCDE 1969 nr 197.
191. [WUDKIEWICZ Salomea] (sw): Ogólnopolski Zjazd Młodych Polonistów [zorganizowany przez UŚ]. Tryb. Rob. 1969 nr 107.
Także: Dz. Zach. 1969 nr 106 i 105.
192. [WUDKIEWICZ Salomea] (sw): Uniwersytetu Śląskiego z przemysłem chemicznym. Tryb. Rob. 1969 nr 154.
Także: Dz. Zach. wyd. ABCDE 1969 nr 154; Wieczór 1969 nr 152.
193. [WYDRA Marek] (wy): Największe nakłady na rozbudowę Uniwersytetu Śląskiego. Dz. Zach. 1969 nr 111,
194. WYDZIAŁ Wychowania Technicznego ma 10 lat. [UŚ]. Tryb. Rob. 1969 nr 277.
195. WYDZIAŁ Wychowania Technicznego UŚ [jedyny w kraju]. Sztand. Młod. wyd. C nr 300.
196. WYŻSZE uczelnie będą szkolić rzeczników patentowych. Uniwersytet Śląski daje przykład. Sztand. Młod. 1969 nr 26.
Także: Wieczór 1969 nr 18.
197. [ZAREMBA Zofia] (ZZ): Ocena egzaminów wstępnych na wyższe uczelnie [m.in. na UŚ]. Tryb. Rob. 1969 nr 189.
198. [ZAREMBA Zofia] (ZZ): Studenci prawa o zarządzaniu przemysłem. [I Międzyuczelniana Sesja Naukowa zorganizowana przez UŚ]. Tryb. Rob. 1969 nr 115.
199. ZAWSZE z młodzieżą. Doc. dr Alicja Glińska - prorektor Uniwersytetu śląskiego. Wieczór 1969 nr 71.
Także: Sztand. Młod. 1969 nr 85.
200. ZIELEŹNY Rufin (r): Łączenie teorii z praktyką. [Akcja ROW-69]. Tryb. Rob. Bielsko 1969 nr 107.
201. [ZIELIŃSKI Stanisław] (sz): Koło Polonistów UŚ działa. [Spotkanie z W. Szewczykiem]. Dz. Zach. wyd. ABCDS 1969 nr 283.
202. ZIELIŃSKI Stanisław: Prorektor doc. dr Alicja Glińska ocenia zimowy maraton studentów. [Krótka wypowiedź]. Wieczór 1969 nr 49.
203. ZIELIŃSKI Stanisław: Współpraca trzech uniwersytetów. [UŚ, UWr i UJ]. Wieczór 1969 nr 60.
204. ŻYŁOWA Irena] (ż): Studenci w hołdzie rewolucjonistom i powstańcom. [Kwiaty pod pomnikami w Katowicach i Sosnowcu]. Tryb. Rob. 1969 nr 234.
Także: Dz. Zach. wyd. ABCDE 1969 ar 234.
205. (A): W służbie przemysłowego regionu. [Dwuletni dorobek UŚ]. Sł. Powsz. wyd. A nr 107.
1970
206. (ad): Studenckie Spotkania Teatralne [Studio Poetyckie UŚ]. Gaz. Częst. 1970 nr 7.
207. (ak): Rozbudowa Uniwersytetu Śląskiego. Nowy gmach dla Instytutu Fizyki. Pracownia języków obcych. Tryb. Rob. 1970 nr 196.
Także: Wieczór 1970 nr 232; Sztand. Ludu wyd. A 1970 nr 234.
208. BŁAŻ Jan: Minęły "gorące dni". [O zimowej sesji na UŚ rozm. Zofia Baronowska]. Tryb. Rob. 1970 nr 47.
209. BORTNOWSKI Stanisław: Czy i jak egzaminować? [m.in. na UŚ]. Życie Lit. 1970 nr 26.
210. CHEŁKOWSKI August: Jutro nauk ścisłych. [Rozwój fizyki na UŚ]. Dz. Zach. 1970 nr 256.
211. (dor): Nowe inwestycje dla szkół wyższych. [Dom akademicki dla studentów UŚ w Ligocie]. Tryb. Ludu wyd. B 1970 nr 292.
Także: Tryb. Rob. 1970 nr 204; Sł. Powsz. 1970 nr 222; Expr. Wiecz. wyd. DC 1970 nr 216.
212. DRUGI rok działalności Studium Dziennikarskiego UŚ. Tryb. Rob. 1970 nr 254.
213. [DYRKO Adam] (awd): X Zjazd Matematyków Polskich obraduje w Katowicach. [m.in. o OŚ]. Dz. Zach. 1970 nr 148.
Także: Tryb. Rob. 1970 nr 146.
214. "DZIENNIKARSTWO a nauka". Sesja naukowa zorg. przez red. "TR" i Podyplomowe Studium Dziennikarskie UŚ]. Tryb. Rob. 1970 nr 34. Także: Dz. Zach. 1970 nr 34; Tryb. Ludu 1970 wyd. A nr 40; Głos Pracy wyd. A 1970 nr 34; Problemy 1970 nr 4.
215. DZIŚ święto nauczycieli. [Wręczenie Medali Komisji Edukacji Narodowej - z UŚ dr Szymon Kędryna]. Życie Warsz. 1970 nr 277.
n Także: Tryb. Ludu 1970 nr 323; Głos Pracy 1970 r 277.
216. E.B.: Nowe uniwersytety. [UŚ]. Ilustr. Kur. Pol. wyd. B 1970 nr 164.
217. E.C.: 22-27 bm. [wrzesień] "Zabrzański Wrzesień" [pod patronatem UŚ]. Dz. Lud. wyd. C 1970 nr 208.
218. [FABER Leszek] (lef): Egzamin trwa... [O egzaminie na I rok Wydziału Prawa UŚ]. Dz. Zach. 1970 nr 161.
219. [FABER Leszek] (lef): Film o studenckich praktykach robotniczych powstaje w "Syzyfie" [Studencki Zespół Filmowy]. Dz. Zach. 1970 nr 199.
220. [FABER Leszek] (lef): Kierunki humanistyczne najpopularniejsze. [Na wszystkie wydziały UŚ przyjęto 633 osoby]. Dz. Zach. 1970 nr 177.
221. [FABER Leszek] (lef): 45 minut tremy. [O praktykach szkolnych filologów z UŚ mówi mgr W. Sikorska]. Dz. Zach. 1970 nr 79.
222. [FABER Leszek] (lef): Na Uniwersytet Śląski 2260 zdających. [egzaminy wstępne]. Dz. Zach. 1970 nr 153.
223. [FABER Leszek] (lef): Na II roku psychologii UŚ student z Konga. Dz. Zach. wyd. A 1970 nr 100.
224. [FABER Leszek] (lef): Na Uniwersytecie Śląskim obrona prac magisterskich. [460 osób przystąpi do egzaminów magisterskich.] Dz. Zach. 1970 nr 166.
225. [FABER Leszek] (lef): Skrypty dla żaków. [Drukarnia UŚ]. Dz. Zach. wyd. A 1970 nr 35.
226. [FABER Leszek] (lef): Studenci inaugurują sezon. "Poloneza czas zacząć". [Bal na UŚ]. Dz. Zach. 1970 nr 252.
227. [FABER Leszek] (lef): Studenci z sekcji wysokogórskiej wrócili z Alp Sowińskich. [Sekcja Wysokogórska Akademickiego Klubu Turystycznego przy UŚ]. Dz. Zach. 1970 nr 214.
228. [FABER Leszek] (lef): UŚ oczami filmowców. [Pokaz kronik "SyZyFa"]. Dz. Zach. 1970 nr 275.
229. [FABER Leszek] (lef): Wymiana studentów [między uczelniami ZSRR, NRD i i CSRS a UŚ]. Dz. Zach. 1970 nr 178.
230. GŁADYSZ Antoni: Jak kształcić kadry dla pracy kulturalno-oświatowej?[Studium Kulturalno-Oświatowe przy UŚ]. Tryb. Rob. 1970 nr 238.
231. (hm.): Przed studenckimi praktykami robotniczymi [studenci z UŚ]. Sztand. Młod. wyd. C nr 103.
232. HOWZAN Artur: Maturzyści przed uniwersytecką bramą. [Testowe badania psychologiczne na UŚ]. Gaz. Pom. wyd. B 1970 nr 169.
233. [HRAPKOWICZ Bogumiła] (Hra): Praktyki robotnicze. [100 studentów UŚ w nadleśnictwie Murcki]. Dz. Zach. 1970 nr 161.
234. HULEK Piotr: W trosce o talenty. Nowy eksperyment. [Współpraca pracowników UŚ z liceum "matematycznym"]. Tryb. Rob. 1970 nr 142.
235. INAUGURACJA roku akademickiego]. (J.St.-JAS): Za sześć dni inauguracja roku akademickiego. Tryb. Rob. 1970 rr 227; Za 9 dni nowy rok akademicki [O UŚ piszą: Małgorzata Siwiec i Krzysztof Franek] Dz. Zach. 1970 nr 225; [Franek Krzysztof] (kof): Inauguracja pierwszego roku akademickiego Wyższego Studium Nauczycielskiego UŚ w Sosnowcu. Dz. Zach. 1970 nr 238; (MP): Stolica Zagłębia miastem uniwersyteckim. Wieczór 1970 nr 235.
Także: Tryb. Maz. 1970 nr 239; Expr. Wiecz. wyd. DC 1970 nr 229; Perspektywy 1970 nr 1; Tryb. Rob. 1970 nr 238; Sztand. Młod. 1970 nr 240.
236. JAROSZ Adam: Prace naukowe i skrypty dla studentów z uniwersyteckiej drukami. Rozm. Halina Lipowczan. Wieczór 1970 nr 211.
237. (jmr): Pielęgnowanie talentów. [O klasie uniwersyteckiej w LO im. Piecka]. Dz. Zach. 1970 nr 277.
Także: Tryb. Ludu wyd. B 1970 nr 301 .
238. (jmr): Skrypty Uniwersytetu Śląskiego, [m.in. o wydawnictwach M. Syrka, A. Górbiela i M. Staszkowa]. Dz. Zach. 1970 nr 274.
239. KACZOR Stanisław: Realizacja reformy kształcenia nauczycieli. [O WSN w Sosnowcu]. Głos Naucz. 1970 nr 12.
240. KALISZ Zygmunt: Dydaktyczny charakter prac magisterskich na Wydziale Wychowania Technicznego Uniwersytetu Śląskiego. Pr. Nauk. UŚ Pr. Wydz. Wychów. Techn. 1969 z. 1 s. 65-68. Sum.
241. KAMIENIECKI Jerzy] (kam): Najmłodszy w Polsce uniwersytet nadaje promocje [O UŚ]. Tryb. Rob. 1970 nr 41.
242. KOZŁOWSKA Ewa: Nowoczesne metody zarządzania [tematem badawczym Wydziału Prawa i Administracji UŚ na lata 1971-75]. Tryb. Rob. 1970 nr 257.
243. KRAJEWSKA Anna: Nauka języków obcych... przy pomocy komputerów. [O Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych]. Tryb. Rob. 1970 nr 225.
244. KRZEMIŃSKA Wanda: Wszechnica, młodzież, problemy. [m.in. o UŚ]. Zwierciadło 1970 nr 24.
245. [KUCHARSKI Leon] (lk): Udany festiwal. [Występ "Fa-Si-Do-Re" z UŚ na V Ogólnopolskim Festiwalu "Pro Musica"]. Dz. Zach. 1970 nr 273.
Także: Gazeta Częst. 1970 nr 44.
246. KUCIANKA Jadwiga, nekr]. Dz. Zach. wyd. ABCDE 1970 nr 58.
247. [KUJAWA-SZYMONOWICZ Maria] (mks): Na Tysiącleciu. (O nowym akademiku dla UŚ). Dz. Zach. 1970 nr 47.
248. [KUJAWA-SZYMONOWICZ Maria] (mks): W szkołach średnich. [O kontaktach pracowników UŚ ze szkołami]. Dz. Zach. wyd. ABC0B 1970.
249. [KUŁTUNIAK Jerzy] (k): Studium podyplomowe ekonomistów [zorg. w porozumieniu z UŚ]. Tryb. Rob. 1970 nr 138.
250. "KUŹNIA" biologów [Instytut Biologii na UŚ]. Żołn. Woln. wyd. ABC 1970 nr 117.
251. LECH Czesław: Żeby magnes przyciągał. [m.in. o UŚ]. Dz. Zach. wyd. ABCDE 1970 nr 53.
252. LEWARTOWSKA Zofia: Atomy w Bronowicach. [m.in. absolwenci UŚ w ośrodku badań jądrowych]. Żołn. Woln. wyd. ABC 1970 nr 224.
253. LIPSKA Monika: Technika czy "Robótki"? [O Wydziale Technicznym na UŚ]. Tryb. Rob. 1970 nr 23.
254. (l.j.): Katowickie uczelnie [1981 osób ubiega się o przyjęcie na UŚ]. Sztand. Młod. wyd. C 1970 nr 157.
255. (l.j.): Nowa wyższa uczelnia w Zagłębiu [WSN]. Sztand. Młod. wyd. A 1970 nr 67.
256. (l.j.): Zimowa sesja na uczelniach śląskich [m.in. UŚ]. Sztand. Młod. wyd. C 1970 nr 33.
Także: Wieczór 1970 nr 40.
257. MARZEC Henryk: Praktyki robotnicze studentów [z UŚ]. Sztand. Młod. wyd. C 1970 nr 163.
258. (med.): Studencka akcja w ROW zakończona [Studencki Ośrodek Nauki i Pracy Społecznej]. Sztand. Młod. wyd. C 1970 nr 184.
259. (med.): W Instytucie Biologii UŚ. batalia o studencki indeks. Sztand. Młod. wyd. C 1970 nr 161.
260. MIEMIEC Jerzy, Ziółek Ryszard: ZMS na uczelni. Odpowiedzialność i szansa. m.in. o działalności ZMS na UŚ]. Tryb. Rob. 1970 nr 274.
261. (Mir): Komfortowe pokoje z łazienkami i telefonami. Nowy akademik dla studentów UŚ na Osiedlu Tysiąclecia]. Wieczór 1970 nr 40.
Także: Poglądy 1970 nr 14/15.
262. (MP): PO raz pierwszy w historii najmłodszej uczelni woj. katowickiego [promocje doktorskie na UŚ]. Wieczór 1970 nr 41.
Także: Sztand. Młod. 1970 nr 41; Życie Częst. 1970 nr 42; Panorama 1970 nr 9; Poglądy 1970 nr 6.
263. (MP): Studenci pocą się podwójnie. [O egzaminach na UŚ]. Wieczór 1970 nr 142.
Także: Wieczór 1970 nr 148; Tryb. Rob. 1970 nr 148.
264. (MP): Przy OŚ nowe Studium Kulturalno-Oświatowe. Wieczór 1970 nr 242.
Także: Życie Częst. 1970 nr 46; Sztand. Młod. wyd. C nr 45; Tryb. Rob.
1970 nr 45.
265. (MP): TO nie jest rok ulgowy. [O egzaminach wstępnych na UŚ]. Wieczór 1970 nr 162.
Także: Sztand. Młod. wyd. A 1970 nr 164; Dz. Zach. 1970 nr 162.
266. (MP): Uniwersytet Śląski rozpoczął trzeci rok działalności. [Nagrody dla zasłużonych pracowników naukowych]. Wieczór 1970 nr 232.
267. N.I.: Między zakładem, uczelnią i studentem. [O stypendiach na UŚ]. Sztand. Młod. wyd. A 1970 nr 24.
268. NAJLEPSZE Prace z najnowszej historii Polski [Jerzy Godlewski i z UŚ laureatem nagrody im. A. Zawadzkiego]. Tryb. Ludu 1970 nr 73.
Także: Expr. Wiecz. 1970 nr 62; Poglądy 1970 nr 8; Głos Naucz. 1970 nr 43; Dz. Bałt. 1970 nr 75.
269. NIEDOBA Barbara: Piąte koło u wozu. [O Wydziale Technicznym na UŚ]. Dz. Zach. 1970 nr 62.
270. NIEDOBA Barbara: Studenckie życie kulturalne [dot. UŚ]. Dz. Zach. 1970 nr 107.
271. NIEKRASZ Juliusz: Będziemy nadal ścigać i badać zbrodnie hitlerowskie. [Plan utworzenia komórki, naukowej złożonej z pracowników naukowych UŚ dla opracowania zbrodni hitlerowskich na terenie śląska]. Tryb. Rob. 1970 nr 160.
272. NOMINACJE pracowników uczelni [tyt. prof. nadzwyczajnego przyznano J.M. Bafii, K. Nowakowi i J.K. Zarembie]. Tryb. Ludu wyd. A 1970 nr 133.
Także: Życie Warsz. 1970 nr 114.
273. NOWOCZESNA kuźnia poliglotów. [Wystawa sprzętu audiowizualnego prod. czeskiej i węgierskiej na UŚ]. Tryb. Rob. 1970 nr 285.
Także: Tryb. Rob. 1970 nr 280; Dz. Zach. 1970 nr 280; Sztand. Młod. wyd. C 1970 nr 288.
274. [NYKIEL Henryk] (hn): Tydzień studenckich imprez kulturalnych zakończony. [m.in. o UŚ]. Tryb. Rob. 1970 nr 274.
Także: Sztand. Młod. wyd. C 1970 nr 276.
275. (op): Listopad - miesiącem matematyki. [lnstytut Matematyki UŚ zainicjował cykl odczytów]. Sztand. Młod. wyd. C 1970 nr 265. Wieczór 1970 nr 253.
276. (op): Sosnowiecki Klub Literacki. Współpraca klubu z pracownikami naukowymi UŚ]. Sztand. Młod. wyd. C 1970 nr 262.
277. (PI): "Katowice" - to także zespół folklorystyczny. [Studencki zespół UŚ]. Tryb. Rob. 1970 nr 298.
278. PIKIEWICZ Jacek: Dom studenckich marzeń. [Nowy akademik dla stud. UŚ].
279. PIKIEWICZ Jacek: Uniwersytet Śląski. Dorobek i zamierzenia. Tryb. Rob. 1970 nr 124.
280. POLAŃSKI Edward: Szansa dla "kulturalników". [0 międzywydziałowym Studium Kulturalno-Oświatowym UŚ]. Rozm. Ewa Opoka. Sztand. Młod. wyd. C 1970 nr 256.
281. PONIATOWSKA Wanda: Studencki ruch naukowy [na UŚ]. Tryb. Rob. 1970 nr 71.
282. POPIOŁEK Kazimierz: Perspektywy studiów historycznych na Uniwersytecie Śląskim. Rozm, Irena T. Sławińska. Tryb. Rob. 1970 nr 197.
283. POPIOŁEK Kazimierz: Uniwersytet Śląski, nowe filie i kierunki studiów. Wywiad. Wieczór 1970 nr 226.
284. PORĘBSKA Maria: Studencki ośrodek nauki i pracy społecznej. [Koło naukowe techników UŚ]. Wieczór 1970 nr 167.
285. RAN Jacek: Katowice jakich nie znacie. [UŚ - placówką wiedzy społeczno-historycznej]. Tyg. Morski 1970 nr 49.
286. RÓWNOWAŻNOŚĆ świadectw, dyplomów i tytułów naukowych w krajach socjalistycznych. [m.in. UŚ]. Tryb. Ludu wyd. A 1970 nr 261.
287. RUTKOWSKI Jan: Sprawdzian społecznej dojrzałości. [O stud. Praktykach robotniczych, wypowiedź doc. dr Franciszka Buhla]. Tryb. Rob. 1970 nr 179.
288. RYBARCZYK Maria: Nowy system doskonalenia w praktyce. [O Studium Podyplomowym UŚ dla pracowników nadzoru pedagogicznego]. Głos Naucz. 1970 nr 38.
289. [SADŁOWSKA-WARECKA Małgorzata] (ems): Najmniej kandydatów na matematykę. [O kursach przygotowawczych na studia na UŚ]. Dz. Zach. 1970 nr 145.
290. [SIWIEC Małgorzata] (sim): Studenci UŚ organizują kulig gwieździsty. Dz. Zach. 1970 nr 8.
291. [SIWIEC Małgorzata] (sim): 3200 studentów UŚ (przystąpi do sesji). Dz. Zach. 1970 nr 127.
292. [SIWIEC Małgorzata] (sim): Jak pracuje i bawi się Hufiec Pracy "Panewniki". [Studenci UŚ pomagają w utworzeniu Leśnego Pasa Ochronnego wokół GOP-u]. Dz. Zach. 1970 nr 174.
293. [SIWIEC Małgorzata] (sim): Zwiększa się liczba przychodni lekarskich. (O przychodniach studenckich UŚ). Dz. Zach. 1970 nr 225.
294. SKIBIŃSKI Stanisław: Niektóre problemy rozwoju zaplecza naukowo-teeh-nicznego naszego przemysłu [m.in. o UŚ]. Nowe Drogi 1970 nr 3.
295. SPOTKANIE w Zabrzu. Spotkanie członków Egzekutywy KW PZPR z aktywem nauczycielskim. [Wzmianka o Studium Wychowania Obywatelskiego przy UŚ]. Dz. Zach. 1970 nr 277.
Także: Tryb. Rob. 1970 nr 282.
296. STASZKÓW Michał: Studium dziennikarskie na Śląsku. Zesz. Prasozn. 1970 nr 1.
297. STRZEJA Henryk: Kiedy sport akademicki wyjdzie z impasu? [Projekt budowy basenu dla UŚ]. Wieczór 1970 nr 282.
298. STUDENCKI Zespół Filmowy "Syzyf" powstał na UŚ. ITD Ilustr. Mag. Stud. 1970 nr 2.
299. [STUDENCKE praktyki robotnicze] [Faber Leszek] (lef): Lata zerowe pracują w wakacje. Dz. Zach. 1970 nr 195; [Jaźwiecki Adam] (aj): Studenckie praktyki robotnicze. Dz. Zach. 1970 nr 189; Karaszkiewicz Mirosław: Lekcja odpowiedzialności. Wieczór 1970 nr 190; Na praktyce w PGR. Tryb. Ludu 1970 nr 226; Sztand. Młod. wyd. C 1970 nr 131.
300. [SZANDAR Zbigniew] (pas): Egzaminacyjne boje na wyższych uczelniach. [850 miejsc na UŚ]. Dz. Zach. 1970 nr 156.
301. [SZANDAR Zbigniew] (pas): Kadry dla placówek kulturalno-oświatowych. [O UŚ]. Dz. Zach. 1970 nr 45.
302. [SZANDAR Zbigniew] (pas): Pierwszy egzamin "pierwszej" psychologii. [na UŚ]. Dz. Zach. 1970 nr 25.
303. [SZANDAR Zbigniew] (pas): Piękny dorobek akcji "SONiPS-70". [Studenckie koła naukowe z UŚ]. Dz. Zach. wyd. ABC 1970 nr 177.
304. [SZANDAR Zbigniew] (pas): Pożegnanie absolwentów. [32 absolwentów UŚ otrzymało dyplomy z rąk JM Rektora]. Dz. Zach. 1970 nr 141.
Także: Tryb. Rob. 1970 nr 141.
305. [SZANDAR Zbigniew] (pas): Prace naukowo-badawcze dla potrzeb przemysłu [prowadzone przez pracowników naukowych UŚ]. Dz. Zach. 1970 nr 85.
306. [SZANDAR Zbigniew] (pas): Promocje doktorskie na UŚ. Dz. Zach. 1970 nr 274.
Także: Panorama 1970 nr 48.
307. [SZANDAR Zbigniew] (pas): Rozpoczął się turniej krasomówców. [Finał X Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego na UŚ]. Dz. Zach. 1970 nr 91.
Także: Wieczór 1970 nr 91; Sztand. Młod. Wyd. A 1970 nr 96; Dz. Zach. wyd. ABCDE-1970 nr 93; Prawo i Życie 1970 nr 8; ITD Ilustr. Mag. Stud. 1970 nr 18; Tryb. Rob. 1970 nr 92; Tryb. Ludu. Wyd. A 1970 nr 108.
308. [SZANDAR Zbigniew] (pas): II Studencki Przegląd Poetycki "Kandelabry". [organiz. Studenci UŚ]. Dz. Zach. wyd. ABCDE 1970 nr 60.
309. [SZANDAR Zbigniew] (pas): W Uniwersytecie Śląskim nowe władze ZSP. Dz. Zach. 1970 nr 295.
310. [SZANDAR Zbigniew] (pas): Z okazji 20-lecia ZSP i 25-lecia powrotu Ziem Zachodnich do Macierzy. Konkurs literacki zorganizowany przez UŚ]. Dz. Zach. wyd. ABCDB 1970 nr 42.
311. SZMIDT Marian: Pomoc dla przyszłych studentów. [UŚ]. Tryb. Rob. 1970 nr 6.
312. ŚLĄSKI sejmik kultury [na UŚ]. Głos Pracy wyd. A 1970 nr 30.
Także: Tryb. Rob. 1970 nr 29; Dz. Zach. wyd. ABCDE 1970 nr 30; Wieczór 1970 nr 30; Życie Częst. 1970 nr 31.
313. TURNIEJ jednego wiersza [na UŚ zorganizowany przez Studio Poetyckie]. Wieczór 1970 nr 55.
314. 3 TYSIĄCE pamiętników. [Dar M. Neusteina z Warszawy dla UŚ]. Tryb. Rob. 1970 nr 161.
315. (W): Teleuniwersjada. [Udział UŚ]. Sztand. Młod. wyd. A 1970 nr 272.
Także: Życie Warsz. 1970 nr 271.
316. W całym kraju trwa wielica akcja czynów społecznyeh. [Studenci UŚ pracują na terenie Doliny Trzech Stawów]. Wieczór Wrocławia 1970 nr 96.
317. [WALOTEK Włodzimierz] (ww): Refleksje [o działalności naukowo-badawczej studentów UŚ w okresie wakacji]. Wieczór 1970 nr 149.
318. WASILEWSKI Waldemar: Przymierze nauki i humanistyki. [Wydawnictwa UŚ]. Tryb. Ludu. Wyd. A 1970 nr 144.
319. WIELGOLAWSKI Tadeusz: Czego Jaś się nie nauczy. [Letnia sesja egzaminacyjna na UŚ. Tryb. Rob. 1970 nr 158.
320. [WIELGOLAWSKI Tadeusz] (TAW): 30 tysięcy studentów woj. Katowickiego przystępuje do egzaminów. [Sesja na UŚ]. Tryb. Rob. 1970 nr 131.
Także: Sztand. Młod. wyd. A 1970 nr 132.
321. WIELGOLAWSKI Tadeusz: Z wizytą u studentów Uniwersytetu Śląskiego. [Przygotowania do sesji]. Tryb. Rob. 1970 nr 298.
322. WILK Sławomir: Co to jest wychowanie techniczne? Rozm. Elżbieta Krzy-żanowska. Panorama Półn. 1970 nr 22.
323. [WUDKIEWICZ Salomea] (sw): Zakład astronomii przy UŚ. Tryb. Rob. 1970 nr 1.
324. [WUDKIEWICZ Salomea] (sw): Zimowa sesja egzaminacyjna na wyższych uczelniach [m.in. na UŚ]. Tryb. Rob. 1970 nr 35.
325. (s): Pod znakiem teatru. [Studio Poetyckie UŚ]. Tryb. Rob. 1970 nr 52.
326. ZAREMBA Zofia: Szkoła na ważnym etapie reformy [m.in. o pracownikach UŚ współpr. z LO im. Piecka]. Tryb. Rob. 1970 nr 214.
1971
327. (akr): Ekspozycja aparatury naukowej [na UŚ]. Sztand. Młod. Wyd. C 1971 nr 273.
328. (al): Studenci poznają Kraj Rad. [TPPR przy UŚ]. Tryb. Rob. 1971 nr 130.
329. (B): 7 tysięcy studentów na Uniwersytecie Śląskim. Sztand. Młod. wyd. B 1971 nr 20.
Także: Tryb. Ludu wyd. C 1971 nr 25; Kurier Pol. wyd. B 1971 nr 72.
330. (B): Koło młodych twórców na UŚ ["Kometa" pod opieką red. "Kameny" T. Kłaka]. Wieczór 1971 nr 118.
331. (B): Montaż "Odry" w obiekcie uniwersyteckim [w Instytucie Matematyki i Fizyki UŚ]. Wieczór 1971 nr 124.
332. BŁAŻ Jan: Owczy pęd na kierunki humanistyczne. Wieczór 1971 nr 130.
333. BOJARSKI Zbigniew. [Rozmowa "Poglądów"]. Rozm. Stanisław Wilczek. Poglądy 1971 nr 4.
334. CIESZYN - miastem uniwersyteckim. [Filia UŚ]. Wieczór 1971 nr 242.
Także: Dz. Zach. wyd. ABC nr 146; Dz. Lud. wyd. C 1971 nr 201; Dz. Zach. wyd. ABC 1971 nr 196; Kurier Pol. wyd. B 1971 nr 185; Tryb. Rob. 1971 nr 236; Wieczór 1971 nr 234; Dz. Zach. 1971 nr 236.
335. DZIEKNIKARZE zagraniczni z wizytą na Śląsku. [Spotkanie z władzami UŚ]. Tryb. Ludu wyd. A 1971 nr 175.
336. EKSMISJA z "Milenika". [List studentek filologii UŚ do redakcji]. ITD Ilustr. Mag. Stud. 1971 nr 51/52.
337. (F.S.): Koło Miłośników Teatru przy Uniwersytecie Śląskim. Tryb. Rob. 1971 nr 273.
338. [FABER Leszek] (lef): III Konkurs Krasomówczy Wydziału Prawa UŚ. Dz. Zach. 1971 nr 73.
339. [FABER Leszek] (lef): Na Studium Dziennikarskie przy UŚ przyjęto 52 słuchaczy. Dz. Zach. 1971 nr 239.
340. [FABER Leszek] (lef): Puchar Rektora pozostał na Śląsku, [otrzymał go Krzysztof Smereka z zespołu filmowego UŚ za film "Rok zerowy"]. Dz. Zach. 1971 nr 81.
341. [FABER Leszek] (lef): Sprawozdawczo-wyborcza konferencja ZMS przy UŚ. Dz. Zach. 1971 nr 21.
342. [FABER Leszek] (lef): Uniwersytet Śląski kontra Uniwersytet Toruński X Gdański. [Teleuniwerejada]. Dz. Zach. 1971 nr 45.
Także: Gaz. Pom. wyd. B 1971 nr 44; Tryb. Rob. 1971 nr 35.
343. [FABER Leszek] (lef): Wolne miejsca na UŚ i WSN [na wydziałach mat.-fiz.]. Dz. Zach. 1971 nr 189.
344. [FABER Leszek] (lef): Zaoczne studium Wydziału WT [na UŚ]. Dz. Zach. 1971 nr 174.
Także: Expr. Wiecz. wyd. DC 1971 nr 181.
345. [FRANEK Krzysztof] (kof): Tradycyjne "Gaudeamus" w ... Sosnowcu. Dz, Zach. 1971 nr 241.
Także: Wieczór 1971 nr 238.
346. [FRANEK Krzysztof] (kof): Drugi rok sosnowieckiej uczelni. [WSN - filia UŚ]. Dz. Zach. wyd. ABCD 1971 nr 256.
347. (him): 100-LECIE Komuny Paryskiej tematem studenckiego seminarium [politologicznego na UŚ]. Tryb. Rob. 1971 nr 112.
348. [IMIELSKI Władysław] (w): Piękny dar rzemieślników [dla Filii UŚ w Cieszynie - łańcuch rektorski]. Dz. Zach. wyd. ABC 1971 nr 238.
Także: Tryb. Rob. 1971 nr 189; Kurier Pol. wyd. C 1971 nr 202.
349. [IMIELSKI Władysław] (w): Praktyka przy komputerze. [Kontakty UŚ z przemysłem]. Wieczór 1971 nr 221.
350. [IMIELSKI Władysław] (w): Inauguracja roku akademickiego [na Studium Administracji UŚ w Bielsku]. Dz. Zach. wyd. ABC 1971 nr 231.
351. [INAUGURACJA roku akademickiego.] (MP): Uroczysta Inauguracja w śląskich uczelniach. Wieczór 1971 nr 232; [Zieliński Stanisław] (sz): Rok akademicki rozpoczęty. Dz. Zach. 1971 nr 234; [Zaremba Zofia] (ZZ): Doniosła rola humanistyki w wielkoprzemysłowym regionie. Tryb. Rob. 1971 nr 234.
352. (jer): Dziś start po indeksy. [Egzaminy wstępne na UŚ]. Tryb. Rob. 1971 nr 155.
Także: Sztand. Młod. 1971 nr 158; Dz. Zach. 1971 nr 156.
353. KACZOR Stanisław: Reforma kształcenia pedagogicznego w uniwersytetach [m.in. o Wydziale Humanistycznym UŚ]. Głos Naucz. 1971 nr 12.
354. [KAMIENIECKI Jerzy] (kam): Aparatura audiowizualna dla studentów UŚ. [Dar od Staleksportu]. Tryb. Rob. 1971 nr 45.
355. [KAMIENIECKI Jerzy] (kam): Unikalny kierunek studiów: informacja nau-kowo-techniczna [na UŚ]. Tryb. Rob. 1971 nr 221.
Także: Tryb. Rob. 1971 nr 226; Kurier Pol. wyd. A 1971 nr 78; Tryb. Ludu wyd. A 1971 nr 92; Życie Warsz. 1971 nr 79; Słowo Pol. 1971 nr 233; Sztand. Młod. wyd. C 1971 nr 229.
356. [KAMIENIECKI Jerzy] (kam): Wystawa radzieckich przyrządów elektropomiarowych [na UŚ]. Tryb. Rob. 1971 nr 121.
357. "KATOWICE" tańczą i śpiewają. [O studenckim Zespole Pieśni i Tańca przy UŚ]. Sztand. Młod. wyd. C 1971 nr 131.
358. KLOC Stanisław: Sesja coraz bliżej [Sesja letnia na UŚ]. Sztand. Młod. wyd. C 1971 nr 131.
Także: Sztand. Młod. wyd. C 1971 nr 150; Życie Warsz. 1971 nr 146.
359. "KOMPUTEROWA" współpraca Uniwersytetu Śląskiego z hutnictwem. Tryb. Rob. 1971 nr 196.
360. K.R.: Lektoraty [na UŚ]. List do redakcji. ITD Ilustr. Mag. Stud. 1971 nr 43.
361. KRZYŻANOWSKI K[onrad]: Pierwsze dni w akademiku. ["Milenik" -DS. UŚ. Wieczór 1971 nr 238.
362. KRZYŻANOWSKI K[onrad]: Żacy nad Brynicą. [WSN w Sosnowcu]. Wieczór 1971 nr 261.
363. [LAZAR Jan] (jl): Zaoczne studia pedagogiczne w UŚ. Dz. Zach. 1971 nr 206.
364. LUBASIOWA Anna: Nie tylko stypendia fundowane. Uniwersytet Śląski -przemysł. Tryb. Rob. 1971 nr 30.
365. MADEJ Ewa: Zreformować studia prawnicze. [O Ogólnopolskim Zjeździe Studentów Prawników na UŚ]. Rozm. Ewa Opoka. Sztand. Młod. wyd. C 1971 nr 310.
366. MANIAKOWA B.: Wyższe uczelnie Śląska wielkim placem budowy. [Inwestycja UŚ]. Wieczór 1971 nr 157.
367. mast: Kadry dla śląskich placówek kulturalno-oświatowych. [o UŚ]. Sztand. Młod. wyd. C 1971 nr 228.
368. [MATHES Urszula] (um): Bal abstynentów [w DS UŚ w Ligocie]. Dz. Zach. 1971 nr 297.
369. [MATHES Urszula] (um): Chcą się uczyć angielskiego! [młodzi matematycy z UŚ]. Dz. Zach. 1971 nr 279.
370. [MATHES Urszula] (um): Kto zdobędzie Puchar Rektora? [Spartakiada UŚ]. Dz. Zach. 1971 nr 264.
371. [MATHES Urszula] (um): Obchody Międzynarodowego Tygodnia Studenta. [Liczne imprezy na UŚ]. Dz. Zach. 1971 nr 276.
Także: Wieczór 1971 nr 271.
372. [MATHES Urszula] (um): Studenci na stokach Turbacza, CZimowy wypoczynek studentów UŚ]. Dz. Zach. 1971 nr 297.
373. [MATHES Urszula] (um): Studenci w Puszczy Niepołomickiej. [Z Instytutu Biologii UŚ]. Dz. Zach. 1971 nr 282.
374. [MATHES Urszula] (um): Uczmy się tańczyć, karnawał już niedługo. [Studencki Klub Taneczny przy UŚ]. Dz. Zach. 1971 nr 304.
375. [MATHES Urszula] (um): "Złaz rocznicowy". [Dla uczczenia czwartej rocznicy powstania UŚ]. Dz. Zach. 1971 nr 263.
376. (med): Dorobek "Kocyndra". [O regionalnym ośrodku studenckim w Chorzowie powołanym przez UŚ]. Sztand. Młod. wyd, C 1971 nr 146.
377. MEDALE Komisji Edukacji Narodowej dla zasłużonych pedagogów. [Kazimierz Popiołek z UŚ]. Głos Naucz. 1971 nr 48.
378. MIĘDZY Uniwersytetem Śląskim a Rybnickim Zjednoczeniem Przemysłu Węglowego [nawiązanie współpracy]. Dz. Zach. 1971 nr 28.
379. [MILEWICZ Zbigniew] (nil): Instytut Fizyki i Matematyki. [Nowy obiekt UŚ]. Dz. Zach. 1971 nr 154.
380. [MILEWICZ Zbigniew] (mil): Naukowcy i studenci uczcili Święto Pracy. Akademia na UŚ. Dz. Zach. 1971 nr 102.
381. MIRSKI Jerzy: Szansa na indeks. [II tura egzaminów wstępnych na UŚ]. Wieczór 1971 nr 220.
382. [MIRSKI Jerzy] (jur): Uniwersytet Śląski w rozbudowie. Wieczór 1971 nr 133.
383. MIRSKI Jerzy: Z wizytą w "Mileniku". [Akademik UŚ na Osiedlu tysiąclecia]. Wieczór 1971 nr 25.
384. (MP): Modernizacja obiektów Uniwersytetu Śląskiego. Wieczór 1971 nr 185.
385. (MP): Na Uniwersytecie Śląskim [turniej tańca towarzyskiego]. Wieczór 1971 nr 124.
Także: Dz. Zach. 1971 nr 124; Wieczór 1971 nr 130.
386. (MP): Powstał Klub Studencki "Gołębnik" [na UŚ]. Wieczór 1971 nr 136.
387. (MP): Trzeci rok Studium Kulturalno-Oświatowego [na UŚ]. Wieczór 1971 nr 230.
Także: Dz. Zach. 1971 nr 232; Sztand. Młod. wyd. C 1971 nr 176; Dz. Zach. 1971 nr 174.
388. N.I.: Stypendialne korowody [m.in. na UŚ]. Sztand. Młod. wyd. A 1971 nr 57.
389. N.I.: Uczelnie - przemysłowi. [O współpracy UŚ z gospodarką uspołecznioną]. Sztand. Młod. wyd. C 1971 nr 70.
390. [NYKIEL Henryk] (hn): Bogaty program studenckich "białych wakacji". Tryb. Rob. 1971 nr 299.
391. [NYKIEL Henryk] (hn): Obchody Międzynarodowego Tygodnia Studenta [w UŚ]. Tryb. Rob. 1971 nr 272.
392. [NYKIEL Henryk] (hn): Zimowa sesja egzaminacyjna studentów [UŚ]. Tryb. Rob. 1971 nr 20.
Także: Tryb. Rob. 1971 nr 30; Tryb. Rob. nr 34; Dz. Zach. 1971 ar 22; Sztand. Młod. wyd. C 1971 nr 32; Sztand. Młod. wyd. C 1971 nr 26.
393. OGÓLNOPOLSKIE Studenckie Seminarium Politologiczne [zorg. m.in. studenckie koło nauk politycznych UŚ]. Wieczór 1971 nr 118.
394. OLESIAK Wiesław: Pierwsi absolwenci [Podyplomowego Studium Pedagogicznego UŚ]. Głos Naucz. 1971 nr 49.
Także: Dz. Zach. 1971 nr 269.
395. (op): Książki do nauki i o tym Jak się uczyć. [o Wydawnictwie UŚ]. Sztand. Młod. wyd. C 1971 nr 273.
396. (op): Nowe inwestycje Uniwersytetu Śląskiego. Sztand. Młod. wyd. C 1971 nr 216.
397. (op): Studencka Jesień turystyczna [na DŚ]. Sztand. Młod. wyd. C 1971 nr 265.
398. (op): Studencki punkt porad prawnych. [na UŚ].Sztand. Młod. wyd. C 1971 nr 273.
399. (op)s Studenckie obchody 30 rocznicy powstania PPR. [m.in. na UŚ]. Sztand. Młod. wyd. C 1971 nr 275.
Także: Wieczór 1971 nr 265.
400. OPOKA E[wa]: Kadry dla przyszłości. [Wojewódzka narada aktywu ZSP na UŚ]. Sztand. Młod, wyd. C 1971 nr 267.
Także: Wieczór 1971 nr 262.
401. OPOKA Ewa: Przedzjazdowa trybuna uniwersytecka [na UŚ z inicjatywy ZMS i ZHP]. Sztand. Młod. wyd. C 1971 nr 258.
402. OTWARCIE oficyny UŚ. [Drukarnia uniwersytecka]. Tryb. Rob. 1971 nr 66.
403. [PAŹNIEWSKI Władysław] (wp): Laboratorium Językowe przy UŚ. Dz. Zach. 1971 nr 194.
404. [PAŹNIEWSKI Władysław] (wp): Politechnika w... uniwersytecie. [o WT na UŚ]. Dz. Zach. 1971 nr 114.
405. [PAŹNIEWSKI Władysław] (wp): Przeprowadzka fizyki. [Instytutu Fizyki UŚ]. Dz. Zach. 1971 nr 202.
406. PIERWSI absolwenci katowickiego Studium Dziennikarskiego [przy UŚ]. Tryb. Rob. 1971 nr 253.
407. [PIKIEWICZ Jacek] (JP): Pierwsze dyplomy magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji UŚ. Tryb. Rob. 1971 nr 98.
408. PIKIEWICZ Jacek: Tak mieszkamy. [O warunkach mieszkaniowych studentów UŚ]. Tryb. Rob. 1971 nr 99.
409. [PODOLSKA Maria3 (MP): Studenci UŚ muzykują. Tryb. Rob. 1971 nr 41.
410. POPIOŁEK Kazimierz: Jego Magnificencja Rektor pierwszy. Rozm. Krystyna Siemiatycka. Życie Warsz. 1971 nr 280.
411. POPIOŁEK Kazimierz: Uniwersytetu śląskiego wielkie radości i niektóre troski. Życie Lit. 1971 nr 41.
412. PORĘBSKA Maria: Śląskie środowisko akademickie [m.in. o UŚ. i filiach]. Wieczór 1971 nr 106.
413. [PRAKTYKI studenckie i robotnicze]. [Jaźwiecki Adam] (aj): ROW gości studentów. Dz. Zach. wyd. ABC 1971 nr 160; [Nykiel Henryk] (hn): Atrakcyjny program "Studenckiego Lata 71". Tryb. Rob. 1971 nr 158; [Faber Leszek] (lef): Studenci na praktykach. 1971 nr 173; (rz): Studenci Uniwersytetu Śląskiego na praktykach. Tryb. Rob. 1971 nr 185; 1500 studentów UŚ na praktykach robotniczych. Wieczór 1971 nr 141; Zieliński Czesław: Praktyki robotnicze [studentek UŚ]. Wieczór 1971 nr 184.
414. [PRYNDA Krystian] (Kp): Studencki konkurs literacki [zorg. przez ZSP UŚ]. Wieczór 1971 nr 286.
415. [PRYNDA Krystian] (Kp): Studenckie kłopoty komunikacyjne. [dojazd do akademików w Ligocie]. Wieczór 1971 nr 280.
416. ROSTROPOWICZ Bohdan: Naukowcy dyskutują. [Udział UŚ w sesji pośw. 50 rocznicy III Powstania Śląskiego]. Za Wol. Lud. 1971 nr 20.
417. (rz): Rozbudowa Uniwersytetu Śląskiego. Tryb. Rob. 1971 nr 190.
418. [SADŁOWSKA-WERECKA Małgorzata] (ems): Nowy kabaret studencki [UŚołek na UŚ]. Dz. Zach. 1971 nr 67.
Także: Tryb. Rob. 1971 nr 63; Sztand. Młod. wyd. C 1971 nr 131.
419. SŁAWIŃSKA Irena T.: Uniwersytet Śląski kolejnym ośrodkiem wydawniczym. Tryb. Rob. 1971 nr 23.
420. SŁAWIŃSKA Irena T.: Uniwersytet Śląski - ośrodkiem wydawniczym. Tryb. Rob. 1971 nr 307.
421. [SŁAWIŃSKA Irena T.] (is): Rozstrzygnięcie konkursu literackiego [zorg. przez UŚ i red. "Poglądów"]. Tryb. Rob. 1971 nr 96.
Także: Sztand. Młod. wyd. C 1971 nr 96; Wieczór 1971 nr 130.
422. (80): Prof. dr Zbigniew Bojarski - naukowiec i opiekun młodej kadry technicznej. Tryb. Ludu wyd. A 1971 nr 25.
423. [SOŚNIERZ Barbara] (s): Plakietki "Poglądów" 1971 [m.in. dla Kazimierza Popiołka]. Wieczór 1971 nr 283.
Także: Dz. Zach. 1971 nr 279 i Życie Częst. 1971 nr 282.
424. (sp): Biblioteka UŚ coraz bogatsza w wydawnictwa zagraniczne. Wieczór 1971 nr 156.
425. (sp): Nowoczesny sprzęt medyczny wartości 200 min złotych. [Mikroskopy elektroniczne dla UŚ]. Wieczór 1971 nr 47.
426. (sp): Przyrządy elektropomiarowe dla uczelni i przemysłowe. [radziecka wystawa techniczna na UŚ]. Wieczór 1971 nr 120.
427. I SPARTAKIADA młodzieży uniwersyteckiej [z UŚ]. Wieczór 1971 nr 248.
428. STASZKÓW Michał: Jeszcze słychać dźwięki "Gaudeamus". Tryb, Rob. 1971 nr 252.
429. STUDENCI dyskutują nad rozwojem szkolnictwa wyższego na Śląsku i w Zagłębiu. [m.in. UŚ]. Wieczór 1971 nr 248.
430. STUDENCI w rocznicę powstań śląskich Referaty studentów UŚ na seminarium]. Poglądy 1971 nr 10.
431. STUDENCKI klub taneczny zaprasza [na UŚ]. Sztand. Młod. wyd. C 1971 nr 299.
432. STUDENCKIE Kluby dziennikarzy na Śląsku. [Studenci z UŚ w klubie katowickim]. Tryb. Ludu wyd. B 1971 nr 89.
433. STUDENCKIE prace prawnicze w Katowicach [będą wydawane m.in. przez Koło Naukowe Prawników UŚ]. Prawo i Życie 1971 nr 11.
434. STUDENCKIE zespoły propagują muzykę, taniec i piosenkę. Wieczór 1971 nr 254.
435. stw.: Prof. dr Kazimierz Popiołek. Poglądy 1971 nr 23.
436. [SZANDAR Zbigniew] (pas): Z udziałem studentów UŚ. [Teleuniwersjada]. Dz. Zach. 1971 nr 12.
437. ŚWIDER Leszek: Pierwsza Trybuna Uniwersytecka [na UŚ]. Wieczór 1971 nr 255.
Także: Tryb. Rob. 1971 nr 257.
438. (tm): Nowe obiekty dla Uniwersytetu Śląskiego. Kurier Pol. wyd. A 1971 nr 235.
439. ul.: Młodzież akademicka w dyskusji przedzjazdowej. [UŚ]. Sztand. Młod. wyd. C 1971 nr 256.
440. WANACKA Ewa: Przy tablicy w klasie eksperymentalnej... [wypowiedź doc. A. Chełkowskiego o przyszłych fizykach]. Tryb. Rob. 1971 nr 93.
441. WILCZEK Stanisław: Instytut Administracji i Zarządzania [w obrębie Wydziału Prawa UŚ]. Poglądy 1971 nr 20.
442. WILCZEK Stanisław: Doc. dr Mieczysława Dobrowolska. Poglądy 1971 nr 11.
443. WIEK Sławomir: O problemach wychowania technicznego. Rozm. JW. Fakty i Myśli 1971 nr 13.
444. (W.P.): Studenci prawa w kołach naukowych [na UŚ]. Wieczór 1971 nr 86.
445. WRĘCZENIE w Belwederze nominacji profesorskich. UŚ Zbigniew Bojarski]. Tryb. Ludu wyd. A 1971 na 77.
Także: Głos. Robot. wyd. A 1971 nr 65; Życie Warsz. nr 66.
446. WROŃSKI Michał: Konie i studenci. [o AKJ]. Poglądy 1971 nr 16.
447. WUDKIEWICZ Salomea] (sw): Zbliża się półwiecze Biblioteki Śląskiej. [m.in. współpraca z UŚ]. Tryb. Rob. 1971 nr 268.
448. (x): Dar rządu ZSRR dla Uniwersytetu Śląskiego (2 tysiące książek). Sztand. Młod. wyd. A 1971 nr 17.
Także: Życie Warsz. 1971 nr 17; Dz. Zach. 1971 nr 17; Sł. Powsz. 1971 nr 17; Dz. Lud. 1971 nr 17; Tryb. Ludu wyd. A 1971 nr 21; ITD Ilustr. Mag. Stud. 1971 nr 5; Tyg. Kult. 1971 nr 5; Tryb. Rob. 1971 nr 17; Wieczór 1971 nr 17.
449. Z.S.: Sport na uczelni. [Mecz piłki nożnej pracownicy - studenci na UŚ]. Sztand. Młod. 1971 nr 107.
450. Z.S.: Śląscy studenci na Akademickich Mistrzostwach Polski, [m.in. z UŚ]. Sztand. Młod. wyd. C 1971 nr 123.
451. ZESPÓŁ instrumentalny studentów Uniwersytetu Śląskiego. ["Fa-si-do-re"]. Poglądy 1971 nr 6.
452. [ZIELIŃSKI Stanisław] (sz): Powołano Społeczną Radę Uniwersytetu Śląskiego. Dz. Zach. 1971 nr 26.
Także: Wieczór 1971 nr 26; Poglądy 1971 nr 5.
453. [ZIELIŃSKI Stanisław] (sz): W drukarni Uniwersytetu Śląskiego uruchomiono nowe działy małej poligrafii. Dz. Zach. 1971 nr 65.
Także: Poglądy 1971 nr 8.
1972
454. AKADEMICKI Klub Turystyczny "Gronie" przy UŚ [organizuje wyprawę "Szlakiem walk Polskich Sił Zbrojnych na zachodzie Europy w czasie II wojny światowej"]. Poglądy 1972 nr 17.
455. (ao): Co słychać w akademikach? [m.in. w DS-ach UŚ]. ITD Ilustr. Mag. Stud. 1972 nr 36.
456. DAJEWSKA Czesława: Laboratorium języków obcych. Notował: (op). Sztand. Młod. wyd. B 1972 nr 22.
457. DŁOTKO Tadeusz: Sojusz nauki z praktyką. [m.in. o Instytucie Matematyki UŚ]. Tryb. Rob. 1972 nr 22.
458. [EGZAMINY wstępne na UŚ]. [Kujawa-Szymonowiez Maria] (mks): Kto zdobędzie indeks? Dz. Zach. 1972 nr 158; [Królikowski Andrzej] (akr): Kandydaci na studentów zdają egzaminy. Wieczór 1972 nr 157; [Świder Leszek] (les): Z czym po indeks? Dz. Zach. 1972 nr 165.
Także: Wieczór 1972 nr 165; Dz. Zach. wyd. ABCD 1972 nr 167; Dz. Zach. wyd. ABCD 1972 nr 185; Tryb. Rob. 1972 nr 157.
459. [FABER Leszek] (lef): Czechosłowackie urządzenia dla Filii UŚ w Sosnowcu [dla laboratorium językowego]. Dz. Zach. 1972 nr 283.
460. [FABER Leszek] (lef): Sympozjum o problemach świadomości społecznej (zorganizowane przez Instytut Nauk Społeczno-Politycznych UŚ). Dz. Zach. 1972 nr 274.
Także: Tryb. Rob. 1972 nr 274.
461. [FABER Leszek] (lef): W sosnowieckiej filii UŚ [powstaną nowe kierunki zajęć praktyczno-technicznych i nauczania początkowego z matematyką]. Dz. Zach. wyd. ABCD 1972 nr 142.
462. GORISZOWSKI Włodzimierz: Zawód czy powołanie. Rozm. Zofia Zaremba] (ZZ). Tryb. Rob. 1972 nr 218.
463. HANKUS Stanisław: Alma Mater Silesiensis. Poglądy 1972 nr 4.
464. HENNELOWA Józefa: Dwa lata temu. Wspomnienie o Jadwidze Kuciance. Tyg. Powsz. 1972 nr 8.
465. [HRAPKOWICZ Bogumiła] (hra): V Festiwal Kultury Studenckiej. [imprezy przygotowane przez studentów UŚ]. Dz. Zach. 1972 nr 107,
466. [HRAPKOWICZ Bogumiła] (hra): Promocje doktorskie na Uniwersytecie Śląskim. Dz. Zach. 1972 nr 275.
Także: Tryb. Rob. 1972 nr 276; Wieczór 1972 nr 271.
467. [IMIELSKI Władysław] (w): "Gaudeamus" w Cieszynie. [WSN]. Dz. Zach. 1972 nr 238.
468. [IMIELSKI Władysław] (w): Omowa o współpracę [pomiędzy PSM i UŚ]. Dz. Zach. wyd. ABC 1972 nr 307.
Także: Wieczór 1972 nr 295; Tryb. Rob. 1972 nr 298; Dz. Zach. 1972 nr 298.
469. [IMIELSKI Władysław] (w): Zawodowe Studium Administracyjne UŚ. Dz. Zach. wyd. ABC 1972 nr 93.
470. [INAUGURACJA roku akademickiego]. [Zaborowska Beata] (BZ): Uniwersytet Śląski. Wieczór 1972 nr 233; [Królikowski Andrzej] (akr): 2 października - początek roku akademickiego. Wieczór 1972 nr 227; [Krzyżanowski Konrad] (y): Rozpoczął się studencki "dzień jak co dzień". Wieczór 1972 nr 233.
Także: Dz. Zach. 1972 nr 239; Tryb. Rob. 1972 nr 239; Tryb. Ludu 1972 nr 276.
471. J.S.: Jan Pachoński. Nowe Książki 1972 nr 13.
472. [JABŁOŃSKA Elżbieta] (jot): Odczyty popularno-naukowe [zorganizowane przez Instytut Matematyki OŚ]. Dz. Zach. 1972 nr 254.
473. JEZIERSKI Jarosław: Laureaci "Rytmów Katowic", [Trio Jazzowe Studenckiego Klubu "Gołębnik" przy DŚJ. Dz. Zach. 1972 nr 23.
474. (jn): Studenci pomagają przy żniwach pszczyńskim rolnikom. [UŚ]. Wieczór 1972 nr 174.
475. K.S.: Katalog zabytków [z woj. kieleckiego wyda wspólnie z Muzeum Świętokrzyskim Koło Naukowe Historyków UŚ]. ITD Ilustr. Mag. Stud. 1972 nr 45.
476. KOISAR Jan: Wyprawa śląskich studentów na Bliski Wschód. [Fragm. korespondencji studenta Instytutu Biologii UŚ]. Dz. Zach. 1972 nr 214.
477. [KOWOLIK Henryk] (h.k.). Katowiccy studenci na sportowych wakacjach. [AZS i AKJ]. Tryb. Rob. 1972 nr 178.
478. [KRÓLIKOWSKI Andrzej] (akr): Nowe inwestycje w wyższych uczelniach [m.in. INS UŚ, pawilon dla Instytutu Matematyki i Fizyki oraz dla Biblioteki Uniwersyteckiej]. Wieczór 1972 nr 224.
Także: Tryb. Rob. 1972 nr 225; Wieczór 1972 nr 136; Wieczór 1972 nr 298.
479. [KRZYŻANOWSKI Konrad] (SOC): I Karnawałowy Konkurs Tańca [zorg. przez MRN i Studencki Klub Tańca przy UŚ]. Wieczór 1972 nr 17.
Także: Tryb. Rob. 1972 nr 14.
480. [KRZYŻANOWSKI Konrad] (KK): Hanka tańca przy "pół czarnej" [zorg. przez studentów UŚ]. Wieczór 1972 nr 221.
481. [KRZYŻANOWSKI Konrad] (kk): Przygotowania do Sylwestra... [tradycyjny bal UŚ]. Wieczór 1972 nr 301.
482. KUCHARZEWSKI Mieczysław, Dłotko Tadeusz: Rozwijamy matematyczne talenty. [O działalności PTM i Instytutu Matematyki UŚ]. Tryb. Rob. 1972 nr 69.
483. [KUJAWA-SZYMONWICZ Maria] (mks): 37 nowych doktorów Uniwersytetu Śląskiego. Dz. Zach. 1972 nr 41.
Także: Wieczór 1972 nr 42; Odgłosy 1972 nr 6.
484. [KUJAWA-SZYMONOWICZ Maria] (mks): Pożegnanie pierwszego rektora Uniwersytetu Śląskiego. Dz. Zach. 1972 nr 227.
485. (kw): Magistrowie administracji. [Uroczystość na Wydziale Prawa]. Dz. Zach. 1972 nr 54.
486. (kw): Psycholog pomoże wybrać zabawkę. [Studenci IV i V roku psychologii UŚ doradzają w zakupie upominku dla dziecka]. Dz. Zach. 1972 nr 284.
487. (lik): Studia magisterskie dla nauczycieli [na UŚ]. Expr. Wiecz. wyd. DC 1972 nr 152.
488. LOCH Krystyna: Chciałam być dziennikarką. [o Podyplomowym Studium Dziennikarskim przy UŚ]. ITD Ilustr. Mag. Stud. 1972 nr 38.
489. LUBASIOWA Anna: Trudna samodzielność "pierwszoroczniaków". [na UŚ]. Poglądy 1972 nr 16.
490. LUBOSZ Bolesław. Jan Zaremba. Poglądy 1972 nr 21.
491. [MATHES Urszula] (um): Atrakcyjne lekcje języków obcych. [studio językowe UŚ]. Dz. Zach. 1972 nr 4.
492. [MATHES Urszula] (um): Klub dla studentów Uniwersytetu Śląskiego. Dz. Zach. 1972 nr 34.
493. [MAEHES Urszula] (um): Uniwersytet w... budowie. Dz. Zach. 1972 nr 8.
494. [MILEWICZ Zbigniew] (mil): Brakuje miejsc w akademikach [UŚ]. Dz. Zach. wyd. ABCD 1972 nr 52.
495. [MILEWICZ Zbigniew] (mil): Studencki jazz [Trio Andrzeja Minkacza z UŚ]. Dz. Zach. wyd. ABCDE 1972 nr 260.
496. [MILEWICZ Zbigniew] (mil): Zdobywają żeglarskie szlify [studenci z UŚ w Yacht Clubie]. Dz. Zach. wyd. ABCD 1972 nr 147.
497. (mir): Skarbkowe usługi. [studenci UŚ w Studenckiej Spółdzielni Pracy]. Dz. Zach. 1972 nr 262.
498. MIRSKI Jerzy: Z wizytą w chorzowskim Planetarium [m.in. w Zakładzie Astronomii UŚ]. Wieczór 1972 nr 282.
499. MŁODZIEŻ UŚ przepracuje 8800 godzin [Akcja "Zamek"] Wieczór 1972 nr 53.
500. MOROŃ Jerzy: Fizyka czeka na badaczy. Rozm. Zofia Zaremba (zz). Tryb. Rob. 1972 nr 170.
501. (mp): Studenci Uniwersytetu Śląskiego pracują w ZZM [praktyki w Zarządzie Zieleni Miejskiej]. Dz. Zach. 1972 nr 189.
502. NOMINACJE 18 nowych rektorów szkół wyższych [UŚ - prof. dr Henryk Rechowicz]. Expr. Wiecz. wyd. DC 1972 nr 219.
Także: Życie Warsz. 1972 nr 220; Głos Pracy 1972 nr 219; Kurier Pol. wyd. 1972 nr 216; Perspektywy 1972 nr 38.
503. [OGRÓD Botaniczny dla Instytutu Biologii]. (czak): Ogród botaniczny na Śląsku. Tryb. Ludu wyd. A 1972 nr 206; [Sojkowa Teresa] (soj): Powstanie Śląski Ogród Botaniczny. Dz. Zach. 1972 nr 109; Sojkowa Teresa: Jaki będzie ten Ogród? Dz. Zach. 1972 nr 166; [Strozik Krystyna] (sk): Śląski ogród botaniczny. Dz. Zach. 1972 nr 272; (tm): Ogród botaniczny w Chorzowie. Kurier Pol. 1972 nr 273; (w): Ogród botaniczny w WPKiW. Wieczór 1972 nr 253.
504. [PAŹNIEWSKI Władysław] (wp): Przysięga wojskowa studentów [UŚ]. Dz. Zach. wyd. ABCDE 1972 nr 119.
505. [PIKIEWICZ. Jacek] (jap): Z czego uczy się student? [O wydawnictwach UŚ]. Dz. Zach. 1972 nr 258.
506. POPI0ŁEK Kazimierz. Prof. dr Kazimierz Popiołek odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą. Wieczór 1972 nr 226.
507. POPIOŁEK Kazimierz: Uniwersytet w środowisku. Tryb. Ludu wyd. A 1972 nr 200.
508. PORĘBSKA Maria: "Szychty" na Placu Zamkowym. [studenci UŚ przy budowie Zamku Królewskiego]. Wieczór 1972 nr 61.
509. PRYNDA. Krystian: Wędrówki po śląskim planetarium. [m.in. o Zakładzie Astronomii UŚ]. Wieczór 1972 nr 183.
510. [PRYNDA Krystian] (Kp): Zapisy do Studium Kulturalno-Oświatowego [UŚ]. Wieczór 1972 nr 221.
511. RECHOWICZ Henryk: Dynamiczny rozwój uczelni. Rozm. Beata Zaborowska. Wieczór 1972 nr 231.
512. RECHOWICZ Henryk: Uniwersytet Śląski. Rozm. Stanisław Wilczek. Poglądy 1972 nr 23.
513. (rem): Pożegnanie rektorów [m.in. Kazimierza Popiołka]. Życie Warsz. 1972 nr 250.
514. ROZBUDOWA Uniwersytetu Śląskiego. Wieczór 1972 nr 68.
515. ROZWÓJ Uniwersytetu Śląskiego w latach 1972-1975. Katowice 1972 Wyd. Uniw. Śląskiego s. 67.
516. (s): Prof. dr H. Rechowicz rektorem Uniwersytetu Śląskiego. Życie Częst. 1972 nr 221.
Także: Wieczór 1972 nr 217.
517. [SADŁOWSKA-WERECKA Małgorzata] (ems): Studencki turniej poetycki [zorg. przez Komisję Kultury RU ZSP OŚ]. Dz. Zach. 1972 nr 54.
518. [SESJA egzaminacyjna na UŚ]. [Pikiewicz Jacek] (mp): Gorące dni na uczelniach. Dz. Zach. 1972 nr 137; [Nocoń Maria] (MN): Letnia sesja rozpoczęta. Tryb. Rob. 1972 nr 133; [Zieliński Stanisław] (sz): Na studenckiej "giełdzie". Dz. Zach. 1972 nr 148.
519. SESJA naukowa "Katowice 1922-1972". Katowice w 50-lecie powrotu do Macierzy. [Sesja naukowa zorg. m.in. przez Instytut Historii UŚ]. Poglądy 1972 nr 5.
Także: Tryb. Rob. 1972 nr 26.
520. SESJA naukowa poświęcona 50-leciu ZSRR [zorg. przez ŚIN i UŚ]. Dz. Zach. 1972 nr 300.
Także: Życie Warsz. 1972 nr 301; Tryb. Ludu wyd. A 1972 nr 351; Wieczór 1972 nr 297; Tryb. Rob. 1972 nr 299.
521. SIECHOWSKI Jerzy: U bram wyższych uczelni [m.in. o UŚ]. Rozm. Ewa Wanacka i Jerzy Kamieniecki. Tryb. Rob. 1972 nr 149.
522. SMEREKA Krzysztof: Na skraju Europy. [Wyprawa Koła Naukowego Biologów na Bliski Wschód]. Tryb. Rob. 1972 nr 208.
523. [STRÓZIK Krystyna] (sk): Jakim językiem władają katowiczanie? (Prace badawcze polonistów UŚ). Dz. Zach. 1972 nr 4.
524. STRÓZIK Krystyna] (sk): Turniej studentów dwóch uczelni. (AM i UŚ). Dz. Zach. 1972 nr 300.
525. [STRÓZIK Krystyna] (sk): ZMS-owcy pomagają kolegom studentom. [Trybuna Studencka na uczelni]. Dz. Zach. 1972 nr 301.
526. STUDENCI za uwolnieniem Angeli Dawis [na UŚ zebrano 1200 podpisów]. Wieczór 1972 nr 82.
527. STUDENCKI konkurs literacki rozstrzygnięty. [W dziale dramatu I nagroda - J. Stryjski.i J. Kochańczyk z UŚ]. Tryb. Rob. 1972 nr 153.
528. STUDENCKI Zespół Tańca "Katowice" wyjedzie na występy do NRD. Wieczór 1972 nr 17.
529. STUDENCKIE Seminarium Środowiskowe. [na UŚ]. Ochrona środowiska człowieka - tematem seminarium. Wieczór 1972 nr 77.
530. STUDENCKIE Zeszyty Prawnicze [wychodzą nakładem Wydawnictwa UŚ]. Prawo i Życie 1972 nr 4.
Także: Dz. Zach. 1972 nr 26.
531. [SYMPOZJUM naukowe poświęcone 50-leciu Teatru Śląskiego]. [Zorg. m.in. przez Instytut Filologii Polskiej i UŚ [Niedoba Barbara] (nb): Dorobek Teatru Śląskiego. Twórczość St. Wyspiańskiego tematem sympozjum. Dz. Zach. 1972 nr 251; [Poniatowski Wiesław] (jot): Jubileusz Teatru Śląskiego. Wieczór 1972 nr 195; [Sławińska Irena] (is): Sympozjum naukowe poświęcone Teatrowi Śląskiemu. Tryb. Rob. 1972 nr 21/22; U.R.: Sesja teatralna na Uniwersytecie śląskim. ITD Ilustr. Mag. Stud. 1972 nr 45.
532. [SZANDAR Zbigniew] (pas): Studenci o swoich sprawach. [Konfereneja sprawozdawczo-wyborcza ZSP w Uniwersytecie Śląskim]. Dz. Zach. 1972 nr 59.
533. [SZPOR Franciszek] (wr): Wysokie uznanie dla osiągnięć naukowych i pracy organizatorskiej [prof. dra Kazimierza Popiołka]. Tryb. Rob. 1972 nr 227.
534. SZYMUSIAK Marianna: Start 350 000. [m.in. wypowiedź rektora Henryka Rechowicza o UŚ]. Perspektywy 1972 nr 39.
535. V ŚRODOWISKOWY Konlcurs Krasomówczy [zorg. przez Koło Naukowe Wydziału Prawa i Administracji]. Winston Churchill na ławie oskarżonych. Wieczór 1972 nr 77.
Także: Dz. Zach. 1972 nr 74.
536. TURNIEJ wiedzy politycznej [na OŚ]. Wieczór 1972 nr 88.
537. UROCZYSTE wręczenie nagród wojewódzkich za działalność w nauce, kulturze i sztuce. [z UŚ - prof. nadzw. dr hab. Józef Chlebowczyk, prof. dr Kazimierz Popiołek i prof. dr Henryk Rechowicz]. Wieczór 1972 nr 221.
Także: Tryb. Rob. 1972 nr 233; Dz. Zach. 1972 nr 223.
538. WESOŁOWSKA Krystyna: Pulpit sterowniczy... zamiast katedry. [m.in. Zakład Nowych Technik Nauczania i Dydaktyki Szkoły Wyższej na UŚ; laboratorium językowe] Dz. Zach. 1972 nr 68.
539. WILK Sławomir: Sami dla siebie. [O Wydziale Techniki UŚ]. Rozm. Konrad Krzyżanowski. Wieczór 1972 nr 214.
540. WILK Sławomir: Sprzymierzona technika. [Wydział Techniki UŚ]. Tryb. Ludu wyd. A 1972 nr 186.
541. WILK Sławomir: Technika na uniwersytecie. Rozm. Ewa Opoka. Wieczór 1972 nr 107.
542. WILK Sławomir: Technika w zgodzie z humanistyką. Rozm. [Zofia Zaremba] (ZZ). I. 1972 nr 17C.
543. WILK Sławomir: Wartość infornacji. Novum Uniwersytetu Śląskiego. Dz. Zach. 1972 nr 28.
544. [WYPRAWA Koła Naukowego Biologów na Bliski Wschód]. Bogaty plon wyprawy studentów biologii UŚ. Tryb. Rob. 1972 nr 241; (fs): Wyprawa studentów na Bliski Wschód. Tryb. Rob. 1972 nr 74; (fs): Studencka wyprawa przez 7 krajów Europy i Azji. Tryb. Rob. 1972 nr 170; (mięt): "Star" na usługach nauki. Sł. Ludu 1972 nr 238; Młodzi biolodzy wyruszyli na Bliski Wschód. Dz. Zach. 1972 nr 175; (prósz): Żmija rogata rodem z Kurdystanu. Sztand. Młod. wyd. A 1972 nr 244; Z.K.: Polowanie na skorpiona. Panorama 1972 nr 46.
545. ZAREMBA Jan. Jan Zaremba. [autobiografia, fot]. Poglądy 1972 nr 5.
546. [ZAREMBA Jan] (ZZ): Imiona chemii. [m.in. wypowiedź doc. dr Józefa Śliwioka o studiach chemicznych na UŚ]. Tryb. Rob. 1972 nr 230.
547. ZAREMBA Zofia: Kształcenie kadry, rozwijanie badań dla środowiska [m.in. o UŚ]. Tryb. Rob. 1972 nr 232.
548. [ZAREMBA Zofia] (ZZ): Ludzie, którzy uratują przyrodę. [m.in. nowy kierunek - ochrona środowiska w Instytucie Biologii UŚ]. Tryb. Rob. 1972 nr 259.
549. [ZAWADZKI Adam, nekr]. Dz. Zach. 1972 nr 203.
Indeks przedmiotowo-osobowy
Absolwenci - 127, 252, 304, 394, 406
Akademicki Klub Jeździecki - 446, 477
Akademicki Klub turystyczny - 227, 454
Badania naukowe - 15, 46, 47, 64, 88, 242, 271, 305, 317, 475, 522, 523, 544
Bafia Jerzy - 42, 272
Baronowska Zofia - 208
Błaż Jan - 176, 208, 332
Biblioteka Główna - 161, 166, 478, 424, 448
Biblioteka Wydziału Humanistycznego - 7, 314
Biblioteka Śląska - 447
Bojarski Zbigniew - 333, 422, 445
Budynki Uniwersytetu Śląskiego - 69, 94, 111, 117, 118, 145, 379, 384, 402, 405, 438
Buhl Franciszek - 286
Chełkowski August - 133, 210, 440
Chlebowczyk Józef - 537
Czarnowski M. - 183
Dajewska Czesława - 137
Dobrowolska Mieczysława - 442
Doktoraty - 241, 262, 306, 466, 483
Glińska Alicja - 175, 199, 202
Godlewski Jerzy - 268
Górbiel Andrzej - 238
Inauguracja roku akademickiego - 10, 11, 21, 26, 71, 235, 351, 428, 470
Informacja naukowo-techniczna - 355, 543
Instytuty
- Administracji i Zarządzania - 441
- Biologii - 43, 139, 250, 259, 373, 476, 548
- Filologii Polskiej - 110, 531
- Fizyki - 20, 104, 105, 117, 145, 210, 331, 379, 405, 478, 500
- Historii - 114, 282, 519
- Matematyki - 117, 275, 331, 369, 379, 457, 472, 478, 482
- Nauk Społecznych - 134, 460
- Psychologii i Pedagogiki - 223, 232, 302, 486
Karnecki Marek - 58, 175
Kędryna Szymon - 215
Konkursy - 80, 107, 135, 164, 168, 307, 310, 313, 315, 338, 342, AU, 421, 436, 517, 524, 527, 535, 536
Kontakty z zagranicą - 41, 92, 100, 103, 188, 229, 335
Kozyra Józef - 136, 184, 185
Kucianka Jadwiga - 246, 464
Mrowiec Alfons - 48
Nominacje - 272, 445, 502
Nowak Kazimierz - 272
Odznaczenia, nagrody - 48, 215, 266, 268, 377, 506, 537
Ogród Botaniczny - 503
Organizacje partyjne i życie polityczne - 1, 39, 134, 136, 150, 183, 260, 341, 347, 393, 399, 401, 439, 460, 526, 532
Pachoński Jan - 471
Podyplomowe Studium Dziennikarskie - 51, 53, 63, 68, 158, 212, 213, 296, 339, 406, 488
Podyplomowe Studium Pedagogiczne - 394
Popiołek Kazimierz - 23, 188, 377, 423, 435, 484, 506, 513, 533, 537
Prace magisterskie - 123, 179, 224, 240, 268, 407, 485, 487
Praktyki
- robotnicze - 101, 119, 120, 219, 231, 233, 257, 287, 299, 410, 413, 474, 501
- studenckie - 45, 74, 109, 152, 221
Prynda Krystian - 107
Rechowicz Henryk - 502, 516, 534, 537
Regionalny Ośrodek Studencki - 129, 376
Rekrutacja na I rok studiów - 6, 13, 16, 24, 25, 57, 70, 90, 91, 133, 197, 218, 220, 222, 254, 265, 289, 300, 352, 381, 458
Sesje egzaminacyjne - 65, 66, 86, 87, 116, 132, 170, 181, 208, 256, 319, 320, 321, 324, 358, 392, 518
Sesje naukowe - 81, 110, 124, 157, 169, 214, 281, 416, 430, 519, 520, 531
Sikorska W. - 221
Smereka Krzysztof - 340
Sośniak Mieczysław - 133
Społeczna Rada Uniwersytetu Śląskiego - 451
Staszków Michał - 238
Studenci - 38, 44, 52, 60, 77, 78, 79, 102, 154, 175, 223, 226, 269, 274, 281, 290, 311, 368, 390, 398, 481, 489, 504
- domy studenckie, stołówki - 3, 61, 141, 153, 155, 160, 177, 186, 211, 247, 278, 336, 361, 383, 408, 415, 455, 494
- kluby - 30, 93, 162, 171, 276, 386, 432, 473, 492
- koła naukowe - 201, 284, 303, 330, 393, 475, 522, 535, 544
- obozy naukowe - 14, 152, 200, 429, 444
- prace społeczne - 14, 292, 316, 499, 508
- rajdy - 55, 83, 174, 375
- sport - 121, 297, 370, 372, 397, 427, 449, 450, 477, 496
- stypendia - 267, 364, 388
- teatr - 167, 206, 325, 337, 388
- zespoły - 142, 245, 277, 357, 434, 451, 495, 528
Studencki Klub Taneczny - 374, 385, 431, 479, 480
Studencki Zespół Filmowy - 219, 228, 298, 340
Studencki Ośrodek Nauki i Pracy Społecznej - 50, 258, 284, 303
Studencka Spółdzielnia Pracy - 497
Studia zaoczne - 363, 487
Studio Poetyckie - 76, 82, 84, 95, 115, 171, 206, 308, 314, 325, 465
Studium Języków Obcych - 137, 156, 243, 360, 403, 456, 459, 491
Studium Kulturalno-Oświatowe - 147, 230, 264, 280, 301, 367, 387, 510
Studium Podyplomowe Ekonomistów - 249
Studium Wychowania Obywatelskiego - 295
Syrek Mieczysław - 183, 238
Śląski Instytut Naukowy - 520
Śliwiok Józef - 546
Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej - 328
Uniwersytet - 2, 4, 5, 8, 9, 12, 17, 18, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 49, 56, 85, 128, 138, 140, 143, 144, 151, 165, 173, 180, 182, 190, 196, 205, 244, 251, 283, 285, 286, 463, 511, 512, 515, 521
- inwestycje - 40, 73, 187, 193, 207, 283, 382, 396, 417, 478, 493, 514
- środowisko - 36, 294, 410, 412, 507, 547
- wydawnictwo - 122, 225, 236, 238, 318, 395, 419, 420, 433, 453, 505, 530
Uroczystości, akademie, obchody - 149, 204, 217, 371, 380, 391, 401
Współpraca uniwersytetu - 203
- z przemysłem - 148, 192, 205, 305, 349, 359, 364, 378, 389, 468
- ze szkołą - 163, 234, 237, 248, 326, 440
Wydziały - 125
- Prawa i Administracji - 42, 218, 242, 338, 407, 441
- Humanistyczny - 111, 353
- Wychowania Technicznego - 194, 195, 240, 253, 269, 322, 344, 404, 539, 540, 541, 542
Wyposażenie pomieszczeń UŚ - 67, 126, 159, 354, 425, 459
Wyspiański Stanisław - 81, 110
Wystawy - 172, 273, 327, 356, 426
Wyższe Studium Nauczycielskie
- Sosnowiec - 235, 239, 255, 345, 346, 362, 459, 461
- Cieszyn - 334, 348, 467
Zagadnienia dydaktyki - 46, 239, 353, 365, 429, 538
Zakład Astronomii - 99, 323, 498, 509
Zaremba Jan - 272, 490, 545
Zawadzki Adam - 549
Zawodowe Studium Administracji - 350, 469
Zjazdy, konferencje, seminaria - 39, 59, 106, 113, 131, 191, 213, 312, 347,. 365, 432, 460, 529
Zrzeszenie Studentów Polskich - 39, 59, 80, 89, 96, 184, 309, 310, 400, 517
Związek Młodzieży Socjalistycznej - 80, 260, 341, 401, 525
Związek Harcerstwa Polskiego - 401
Żak Andrzej - 107
Powrót na
stronę główną
  Powrót na stronę główną  
Data ostatniej modyfikacji: