Wykaz publikacji o Uniwersytecie Śląskim w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego
oprac. Małgorzata Cebula, Iwona Blicharska, Aneta Drabek
Rozwiązanie skrótów sygnatur:
Inf. - Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego. Oddział Informacji Naukowej
BG Mag - Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego. Magazyn
Zb. Spec. - Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego. Czytelnia Zbiorów Specjalnych
Czyt. Og. - Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego. Czytelnia Ogólna
BFP - Biblioteka Polonistyczna
BWB - Biblioteka Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska
BNZ - Biblioteka Wydziału Nauk o Ziemi
BFW - Biblioteka Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej
br. - broszura
Opis publikacji
Sygnatura
1945
Memoriał w sprawie założenia uniwersytetu w województwie śląsko-dąbrowskim. Obywatelski Komitet Przygotowawczy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Katowice: [s. n.], 1945. 27 s. BFP 51649/S, BG 546785
1968
Katalog wydawnictw Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach 1956-1968. Oprac. Adam Jarosz. Katowice: Wydaw. UŚ, 1968. 127 s. Inf.
1969
Inauguracja I roku akademickiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wrocław; Katowice: Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1969. 43 s. Inf., BG Mag. BG 312078/1968/1969, BG Mag. BG 312829/1968/1969
1971
Wykaz czasopism zagranicznych zaprenumerowanych na rok 1972. Katowice: Biblioteka Główna Uniwersytetu Śląskiego, 1971. 36 s. Inf.
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Katowicach 1950-1968. Katowice: Wydaw. UŚ, 1971. 399 s. | Spis treści Inf., BG Mag. 596029
1972
Przysposobienie biblioteczne. Katowice: Wydaw. UŚ, 1972. 38 s. Inf.
Rozwój Uniwersytetu Śląskiego w latach 1972-1975. Katowice: Wydaw. UŚ, 1972. 67 s. Inf. BG 111238
1973
Biuletyn Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego za rok 1972. Katowice: Wydaw. UŚ, 1973. 93 s. | Spis treści Inf., Mag. BG 204055, Mag. BG 280293
Lubasiowa Anna: Uniwersytet Śląski. Katowice: Wydaw. UŚ, 1973. 52 s. BG 147004-BG 147008
Sprawozdanie z działalności wydawniczej Uniwersytetu Śląskiego w 1973 r. Katowice: Wydaw. UŚ, 1973. [44] s. Inf. BG 521348
Wykaz czasopism i innych wydawnictw ciągłych otrzymywanych w 1973 roku. Katowice: Biblioteka Główna Uniwersytetu Śląskiego, 1973. 80 s. Inf.
1974
Bibliografia publikacji naukowych pracowników Uniwersytetu Śląskiego w latach 1968-1972. Oprac. Janina Woźnicka. Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 1974. 162 s. BG 175309-175313, BG Mag. BG 312091/1968-1972, BG Mag. BG 547797/1968-1972
Informator Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego za rok 1973. Pod. Red. Jerzego Ratajewskiego. Katowice: Wydaw. UŚ, 1974. 108 s. | Spis treści Inf.
Instrukcja obiegu dokumentów księgowych oraz gospodarki środkami podstawowymi. Katowice: Wydaw. UŚ, 1974. 107 s. BG 521350
Realizacja programu rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w roku akademickim 1972/1973. Katowice: Wydaw. UŚ, 1974. 15 s. BG 521349
Skład osobowy [Uniwersytetu Śląskiego] w roku akademickim 1973/1974. Katowice: Wydaw. UŚ, 1974. 96 s. BG 521341
Spis Wykładów na Rok Akademicki 1973/1974. Uniwersytet Śląski. Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 1974, 481 s. Mag. BG 315016/1973/1974
Spis Wykładów na Rok Akademicki 1973/1974. Wydział Prawa i Administracji. Uniwersytet Śląski. Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 1974, 39 s. BG Mag. BG 315016/1973/1974 A
Sprawozdanie z działalności naukowo-badawczej Uniwersytetu Śląskiego w roku 1974. Katowice 1974. 35 s. Inf. BG 521342, BG Mag. BG br. 2998
Sprawozdanie z działalności powstałych z dniem 1. X. 1973 r. wydziałów Uniwersytetu Śląskiego. [Katowice: Uniwersytet Śląski], 1974. 43 s. BG Mag. BG br. 2999
Sprawozdanie z działalności Uniwersytetu Śląskiego w roku 1974. Katowice: Wydaw. UŚ, 1974. 35 s. BG 521342, BG br. 2998
Wykaz czasopism i innych wydawnictw ciągłych otrzymanych w 1974 roku. Oprac. Anna Kalamat-Klaczak, Michał Tokarski. Katowice: Biblioteka Główna Uniwersytetu Śląskiego, 1974. 108 s. Inf.
Wykaz czasopism i innych wydawnictw ciągłych otrzymanych w 1974 roku. Katowice: Biblioteka Główna Uniwersytetu Śląskiego, 1974. 108 s. Inf.
1975
Działalność Uniwersytetu Śląskiego na rzecz regionu. Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 1975. 23 s. 542841-542843, 521343
Inauguracja roku akademickiego 1974-1975. Katowice: Wydaw. UŚ, 1975. 53 s. BG 190935, BG Mag. BG 312078/1974/1975
Inauguracja roku akademickiego 1975/1976 Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Katowice: Wydaw. UŚ, 1975. 59 s. BG Mag. BG 312829/1975/1976, BG Mag. BG 312078/1975/1976
Inauguracja VI roku akademickiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Katowice: Wydaw. UŚ, 1975. 38 s. BG 146999-BG 147003
Katalog wydawnictw 1968-1974. Katowice: Wydaw. UŚ, 1975. 100 s. Inf.
Program działania uczelnianej organizacji Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Katowice: Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej Uniwersytetu Śląskiego, 1975. 8 s. 185645 MZ
Spis Wykładów na Rok Akademicki 1975/1976. Wydział Prawa i Administracji. Uniwersytet Śląski. Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 1975. Mag. BG 315016/1975/1976
Spis wykładów Wydziału Matematyki, Fizyki, Chemii za rok akademicki 75/76. Katowice: Wydaw. UŚ, 1975. 73 s. BG 542832
Spis wykładów Wydziału Nauk o Ziemi na rok akademicki 75/76. Katowice: Wydaw. UŚ, 1975. 25 s. BG 542833
Sprawozdanie z działalności wydawniczej Uniwersytetu Śląskiego w 1975 roku (w okresie od 1 I 1975 do 30 XI 1975). Katowice: Wydaw. UŚ, 1975. 18 s. BG br. 3000
Wykaz czasopism i innych wydawnictw ciągłych otrzymywanych w 1975 roku. Katowice: Biblioteka Główna Uniwersytetu Śląskiego, 1975. 112 s. Inf.
1976
Inauguracja roku akademickiego 1976/1977 Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Katowice: Wydaw. UŚ, 1976. 60 s. BG Mag. BG 312078/1976/1977, BG Mag. BG 312829/1976/1977
Informator dla czytelników. Biblioteka Główna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Katowice: [UŚ], 1976. 15, [1] s. BG Mag. BG br. 3005
Kaszper Aleksandra, Kowolik Anna: Przysposobienie biblioteczne dla studentów Uniwersytetu Śląskiego. Katowice: Wydaw. UŚ, 1976. 36 s. Br. 542 - Br. 545
Katalog wydawnictw 1975. Katowice: Wydaw. UŚ, 1976. 79 s. Inf.
Spis Wykładów na Rok Akademicki 1976/1977. Wydział Prawa i Administracji. Uniwersytet Śląski. Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 1976. Mag. BG 315016/1976/1977
Uniwersytet Śląski. Katowice: Wydaw. UŚ, [1976]. [63 karty] Inf.
Wykaz czasopism i innych wydawnictw ciągłych otrzymywanych w 1976 roku. Katowice: Biblioteka Główna Uniwersytetu Śląskiego, 1976. 151 s. Inf.
Zadania w zakresie pogłębiania i doskonalenia pracy ideowo-wychowawczej w Uniwersytecie Śląskim. Materiały z obrad plenarnego posiedzenia KU PZPR. Katowice: Polska Zjednoczona Partia Robotnicza Komitet Uczelniany Uniwersytetu Śląskiego, 1976. 105 s. BG 204371
1977
Bibliografia publikacji naukowych pracowników Uniwersytetu Śląskiego za lata 1973-1974. Oprac. Danuta Gburska, Aleksandra Kaszper, Anna Kowolik, Zofia Makowska, Albina Marcy, Halina Woźniak. Pod. red. Anny Dobrowolskiej. Katowice: Wydaw. UŚ, 1977. 187 s. Inf., BG Mag. BG 312091/1973-1974, BG Mag. BG 547797/1973-1974
Inauguracja roku akademickiego 1977/1978 Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Katowice: Wydaw. UŚ, 1977. 120 s. BG Mag. BG 312078/1977/1978, BG Mag. BG 312829/1977/1978
Katalog wydawnictw 1976. Katowice: Wydaw. UŚ, 1977. 102 s. Inf.
Skład osobowy w roku akademickim 1976/1977. Katowice: Wydaw. UŚ, 1977. 160 s. BG 523311
Sprawozdanie JM Rektora prof. dr. Henryka Rechowicza z działalności Uniwersytetu Śląskiego w roku akademickim 1976/1977 z uwzględnieniem minionego dziewięciolecia. Katowice: Wydaw. UŚ, 1977. 26 s. Inf. BG 559582, 559583, Mag. BG 559584-559586
Wykaz czasopism i innych wydawnictw ciągłych otrzymanych w 1977 roku. Katowice: Biblioteka Główna Uniwersytetu Śląskiego, 1977. 132 s. Inf.
Wystawa prac studentów kierunku wychowania plastycznego Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Katowice: Wydaw. UŚ, październik 1977. 24 s. Inf.
1978
10 lat Uniwersytetu Śląskiego 1968-1978. Katowice: Wydaw. UŚ, 1978. 225 s. | Spis treści Inf BG 542363, Inf. BG 542364, Mag. BG 542365, Mag. BG 542811
Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Śląskiego za rok 1975. Oprac. Danuta Gburska, Aleksandra Kaszper, Anna Kowolik, Zofia Makowska, Albina Marcy, Halina Woźniak. Pod. red. Anny Dobrowolskiej. Katowice: Wydaw. UŚ, 1978. 138 s. Inf, BG Mag. BG 312091/1975, BG Mag. BG 547797/1975
Katalog wydawnictw 1977. Katowice: Wydaw. UŚ, 1978. 104 s. Inf.
Skład osobowy [Uniwersytetu Śląskiego] w roku 1978. Katowice: Wydaw. UŚ, 1978. 180 s. Inf.
Spis Wykładów na Rok Akademicki 1978/1979. Wydział Prawa i Administracji. Uniwersytet Śląski. Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 1978. Mag. BG 315016/1978/1979
Uniwersytet Śląski. [Ulotka w jęz. ros.]. Katowice [1978]. 1 s. Inf.
Wykaz czasopism z krajów kapitalistycznych prenumerowanych przez biblioteki naukowej województwa katowickiego w roku 1978. Katowice: Biblioteka Główna Uniwersytetu Śląskiego, 1978. 100 s. Inf.
1979
Akcja naukowa studentów Uniwersytetu Śląskiego "Srebrna Góra". Socjalistyczny Związek Studentów Polskich, Studenckie Towarzystwo Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Katowice: [s.n.], 1979. 25 s. BG br. 2992
Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Śląskiego za rok 1976. Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 1979. 176 s. 557708-557709, Mag. 557710-577712
Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Śląskiego za rok 1976. Oprac. Danuta Gburska, Janina Dłużyńska, Halina Florkowska, Aleksandra Kaszper, Anna Kowolik. Pod. red. Anny Dobrowolskiej. Katowice: Wydaw. UŚ, 1979. 177 s. Inf., BG Mag. BG 547797/1976, BG Mag. BG 312091/1976
Informator o bibliografiach i zbiorach Biblioteki Głównej Uniwersytetu Śląskiego. Oprac. Anna Kowolik. Katowice: Wydaw. UŚ, 1979. 119 s. BG 557703-BG 557707
IX Ogólnopolskie Studenckie Seminarium Nauk Politycznych. Socjalistyczny Związek Studentów Polskich, Studenckie Towarzystwo Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Katowice: [s.n.], 1979. 145 s BG 317951
Publikacje Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego 1978-1979. [Katowice]: Wydaw. UŚ, [1979]. [24] s. Inf.
Skład osobowy [Uniwersytetu Śląskiego] w roku 1979. Katowice: Wydaw. UŚ, 1979. 195 s. Inf.
Spis Wykładów na Rok Akademicki 1979/1980. Wydział Prawa i Administracji. Uniwersytet Śląski. Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 1979. Mag. BG 315016/1979/1980
V Konferencja Sprawozdawczo-wyborcza Komitetu Uczelnianego PZPR Uniwersytetu Śląskiego, 30 października 1979. Katowice: Wydaw. UŚ; Komitet Uczelniany PZPR Uniwersytetu Śląskiego, 1979. 58 s. BG 590613
VII Uczelniana Konferencja Sprawozdawczo-wyborcza. Materiały sprawozdawcze Prezydium Rady Uczelnianej i Uczelnianego Sądu Koleżeńskiego. Katowice: Wydaw. UŚ; Socjalistyczny Związek Studentów Polskich. Rada Uczelniana, 1979. 90 s. BG 590611, BG 590612
1980
Field investigations preformed during the Spitsbergen expedition of the Silesian university in the summer of 1979. Interim report. Katowice: Wydaw. UŚ, 1980. 30 s. BG 585018
Katalog wydawnictw 1979. Katowice: Wydaw. UŚ, 1980. 80 s. Inf.
O kształceniu pedagogiczno-artystycznym. Z doświadczeń Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie 1971-1980. Pod red. Roberta Mrózka. Katowice: Wydaw. UŚ, 1980. 167 s. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Nr 396. Czyt. Og. N 286/396
Wykaz czasopism i innych wydawnictw ciągłych zaprenumerowanych w roku 1980. Katowice: Biblioteka Główna Uniwersytetu Śląskiego, 1980. 88 s. Inf.
Wykaz czasopism i wydawnictw ciągłych zaprenumerowanych w roku 1980. Katowice: Biblioteka Główna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 1980. Inf.
1981
Informator dla Kandydatów na Studia Dzienne w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 1981/1982. Katowice: Wydaw. UŚ, 1981. 257 s. N 1177/1981/1982
Sikora Jerzy: Piastowskie wędrówki pana rektora. Katowice: "Śląsk", 1981. 151 s. [Kazimierz Lepszy] BG 588932-BG 588936
Spis lektur dla studentów Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. Katowice: Wydaw. UŚ, 1981. 76 s. BG 204373-BG 204374
1982
Bławat Elżbieta: Bibliografia prac magisterskich wykonanych w Zakładzie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej w latach 1978-1981. Sosnowiec: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 1982. 45 s. Br. 449, br. 450
Informator dla Kandydatów na Studia Dzienne w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 1982/1983. Katowice: Wydaw. UŚ, 1982. 268 s. N 1177/1982/1983
1983
Gazda Antoni: Bibliografia prac magisterskich wykonanych w Zakładzie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej w roku 1982. Sosnowiec: Wydaw. UŚ, 1983. 29 s. Br. 1016, br. 1451, Inf. Br. 1017
Katalog wydawnictw 1982. Katowice: Wydaw. UŚ, 1983. 78 s. Inf.
Wykaz czasopism i innych wydawnictw ciągłych zaprenumerowanych w roku 1983. Katowice: Biblioteka Główna Uniwersytetu Śląskiego, 1983. 80 s. Inf., BG Mag. BG 317954
1984
Informator dla Kandydatów na Studia Dzienne w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 1984/1985. Katowice: Wydaw. UŚ, 1984. 272 s. N 1177/1984/1985
Katalog wydawnictw 1983. Katowice: Wydaw. UŚ, 1984. 76 s. Inf.
Przegląd tematyczny wybranych prac magisterskich z zakresu inte wykonanych w Zakładzie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej w latach 1979-1982. Sosnowiec: Instytut Literatury i Kultury Polskiej. Zakład Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, 1984. 12 s. Inf.
Statut Uniwersytetu Śląskiego Uchwalony przez Senat Uniwersytetu Śląskiego 15 marca, 26 kwietnia i 30 listopada 1983 roku. Katowice: Wydaw. UŚ, 1984. 92 s. BG 209909
1985
Informator dla Kandydatów na Studia Dzienne w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 1985/1986. Katowice: Wydaw. UŚ, 1985. 275 s. N 1177/1985/1986
Katalog wydawnictw 1984. Katowice: Wydaw. UŚ, 1985. 71 s. Inf.
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za rok 1985. Uniwersytet Śląski. [Katowice: UŚ], 1985. 38, [2] s. BG br. 3001
Sytuacja społeczno-polityczna i wychowawcza w środowisku studentów Uniwersytetu Śląskiego: plenum KU PZPR 1985-04-02: materiały. Uniwersytet Śląski. Komitet Uczelniany PZPR Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Katowice: [Uniwersytet Śląski], 1985. 136 s. BG 317952
Wykaz czasopism i innych wydawnictw ciągłych zaprenumerowanych w roku 1985. Katowice: Biblioteka Główna Uniwersytetu Śląskiego, 1985. 80 s. Inf.
Wykaz czasopism polskich przechowywanych w sieci bibliotek Uniwersytetu Śląskiego, cz. 1. Katowice: Biblioteka Główna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 1985. 75 s. Inf.
1986
Katalog wydawnictw 1985. Katowice: Wydaw. UŚ, 1986. 70 s. Inf.
Regulamin studiów w Uniwersytecie Śląskim. Katowice [1986]. [27] s. Inf., br. 3006
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za rok 1986. Uniwersytet Śląski. [Katowice: Uniwersytet Śląski], 1986. 41, [2] s., [5] s. BG Mag. BG br. 3003
Uczelniana konferencja sprawozdawczo-wyborcza PZPR Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 12.11.1986 r.: materiały. Komitet Uczelniany Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. [Katowice: Uniwersytet Śląski], 1986. 142 s. BG 317953
1987
Informator dla Kandydatów na Studia Dzienne w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 1987/1988. Katowice: Wydaw. UŚ, 1987. 277 s. N 1177/1987/1988
Informator Uniwersytetu Śląskiego. Oprac. Krzysztof Sędzimir. Katowice: Wydaw. UŚ, 1987. 57 s. Inf. BG 233063, BG 233064
Katalog wydawnictw 1986. Katowice: Wydaw. UŚ, 1987. 80 s. Inf.
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za rok 1987. Katowice: Wydaw. UŚ, 1987. 48 s. Inf.
The University of Silesia. Prospectus. Katowice: Wydaw. UŚ, 1987. 60 s. Inf.
Wykaz czasopism i innych wydawnictw ciągłych zaprenumerowanych i otrzymywanych drogą darów i wymiany w roku 1987. Katowice: Biblioteka Główna Uniwersytetu Śląskiego, 1987. 130 s. Inf.
1988
Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego. Informator dla czytelników. Katowice: Wydaw. UŚ, 1988. 54 s. Inf.
Informator dla Kandydatów na Studia Dzienne w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 1988/1989. Katowice: Wydaw. UŚ, 1988. 276 s. N 1177/1988/1989
Katalog wydawnictw 1987. Katowice: Wydaw. UŚ, 1988. 76 s. Inf.
Spis telefonów Uniwersytetu Śląskiego. Katowice: Wydaw. UŚ, 1988. 200 s. Inf.
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za rok 1988. Uniwersytet Śląski. [Katowice: UŚ], 1988. 38 s., [7] k. BG Mag. BG br. 3002
1989
Informator dla Kandydatów na Studia Dzienne w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 1989/1990. Katowice: Wydaw. UŚ, 1989. 319 s. N 1177/1989/1990
Informator dla Kandydatów na Studia Dzienne w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 1989/1990. Katowice: Wydaw. UŚ, 1989. 319 s. N 1177/1989/1990
Katalog wydawnictw 1988. Katowice: Wydaw. UŚ, 1989. 76 s. Inf.
Pietraszek Ewa, Gębołyś Zdzisław: Bibliografia prac magisterskich wykonanych w Zakładzie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej w latach 1986-1989 oraz prac doktorskich i habilitacyjnych pracowników Zakładu w latach 1974-1989. Sosnowiec: Wydaw. UŚ; Instytut Literatury i Kultury Polskiej. Zakład Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, 1989. 107 s. Inf. BG 248841
Wykaz czasopism i innych wydawnictw ciągłych zaprenumerowanych i otrzymywanych drogą darów i wymiany w latach 1988-1989 przez Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego oraz Bibliotekę Śląską. Katowice: Biblioteka Główna Uniwersytetu Śląskiego, 1989. 140 s. Inf.
Wyniki rozmów indywidualnych, z egzekutywami POP/OOP, postulaty z zebrań sprawozdawczych POP/OOP. Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Komitet Uczelniany Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Katowice: [UŚ], 1989. 25 s. br. 3004
1990
Katalog wydawnictw 1989. Katowice: Wydaw. UŚ, 1990. 80 s. Inf.
Studencki Zespół Pieśni i Tańca "Katowice" Uniwersytetu Śląskiego. Katowice [199?]. [16] s. Inf.
1991
Informator dla Kandydatów na Studia Stacjonarne i Zaoczne w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 1991/1992. Katowice: Wydaw. UŚ, 1991. 252 s. N 1177/1991/1992
Katalog wydawnictw 1990. Katowice: Wydaw. UŚ, 1991. 68 s. Inf.
1992
Informator dla Kandydatów na Studia Stacjonarne i Zaoczne w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 1992/1993. Informacje dla kandydatów na studia stacjonarne w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 1992/1993. Katowice: Wydaw. UŚ, 1992. 71 s. N 1177/1992/1993
Informator dla Kandydatów na Studia Stacjonarne i Zaoczne w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 1992/1993. Informacja o studiach zaocznych w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 1992/1993. Katowice: Wydaw. UŚ, 1992. 7 s. N 1177/1992/1993A
Katalog wydawnictw 1991. Katowice: Wydaw. UŚ, 1992. 76 s. Inf.
Statut Uniwersytetu Śląskiego uchwalony przez Senat Uniwersytetu Śląskiego w dniach 18 czerwca 1991 roku i 22 października 1991 roku. Zatwierdzony przez Ministra Edukacji Narodowej. Katowice: Wydaw. UŚ, 1992. 84 s. Inf.
University of Silesia. Katowice: Wydaw. UŚ, 1992. [198] s. Inf.
1993
Dysponenda publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego (stan na 15 marca 1993 roku). Katowice: Wydaw. UŚ, 1993. 60 s. Inf.
Ekslibrisy Biblioteki Głównej. Projekty. 1968-1993. Biblioteka Główna Uniwersytetu Śląskiego. Katowice [1993]. Teka: 12 kart Inf.
Informator dla Kandydatów na Studia Stacjonarne i Zaoczne w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 1993/1994. Katowice: Wydaw. UŚ, 1993. 158 s. N 1177/1993/1994
Katalog wydawnictw 1992. Katowice: Wydaw. UŚ, 1993. 68 s. Inf.
Skład osobowy Uniwersytetu Śląskiego. Stan na dzień 1 listopada 1992 r. Katowice: Wydaw. UŚ, [1993]. 214 s. Inf.
1994
Biologia w rehabilitacji środowiska zdegradowanego: 25-lecie Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego, (1969-1994). [Red. nauk. Lesław Badura]. Katowice: Wydaw. UŚ, 1994. 104 s. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 1475. ISBN 83-226-0597-8 BG Mag. BG N 290/1475, BG Mag. BG N 293/1475, BG Mag. BG N 295/1475, BWB Mag. BWB 5298, BWB Mag. BWB 5467, Czyt. Og. BG N 286/1475
Informator dla Kandydatów na Studia Stacjonarne i Zaoczne w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 1994/1995. Katowice: Wydaw. UŚ, 1994. 184 s. N 1177/1994/1995
Katalog wydawnictw 1993. Katowice: Wydaw. UŚ, 1994. 72 s. Inf.
Katalog wydawnictw 1994. Katowice: Wydaw. UŚ, 1994. 68 s. Inf.
Wykaz czasopism i innych wydawnictw ciągłych zaprenumerowanych i otrzymywanych drogą darów i wymiany w latach 1993-1994 przez Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego, Bibliotekę Śląską i Bibliotekę Główną Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Bazy danych na CD-ROM. Katowice: Biblioteka Główna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Oddział Informacji Naukowej, 1994. Inf.
1995
Duwe [i. e. Douwe] W. Fokkema : doctor honoris causa Universitatis Silesiensis. [oprac. Tadeusz Miczka, Emil Tokarz]. Katowice: Uniwersytet Śląski, 1995. 82 s. Zawiera bibliogr. publikacji Douwe W. Fokkemy s. 63-77. Zbędny ISSN. ISBN 83-226-0653-2 BG 277377, BG 301040
Dysponenda publikacji (stan na 15 marca 1995 roku). Katowice: Wydaw. UŚ, 1995. 101 s. Inf.
Skład osobowy Uniwersytetu Śląskiego. Stan na dzień 31.01.1995 r. z uzupełnieniami. Katowice: Wydaw. UŚ, [1995]. 320 s. Inf.
W zwierciadle ćwierćwiecza: Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie 1971-1995. Pod red. Roberta Mrózka. Cieszyn: Uniwersytet Śląski. Filia w Cieszynie, 1995. 178 s. BG Mag. BG 286685, BG Mag. BG 286686
1996
Dysponenda publikacji (stan na 15 marca 1996 roku). Katowice: Wydaw. UŚ, 1996. 77 s. Inf.
Chojecka Ewa: Historia sztuki uprawiana w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach [W: Dzieje historii sztuki w Polsce. Kształtowanie się instytucji naukowych w XIX i XX wieku : praca zbiorowa. Pod red. Adama S. Labudy. Przy współpr. Katarzyny Zawiasa-Staniszewskiej. Poznań: Wydaw. PTPN, 1996. 293 s. Prace Komisji Historii Sztuki - Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, ISSN 0079-466X; t. 25. ISBN 83-7063-170-3, s. 278-285 BG Mag. BG 280104
IOIS International Organization for Information Specialists. Third Annual Meeting, 12-15 May 1996. Academic Press - The Image Directory; Central European Environmental Data Request Facility [CEDAR] (Vienna); Wladyslaw Poniecki Foundation, inc; Regional Engiornmental Center (Budapest); University of Silesia. [skoroszyt]. Inf.
Katalog starych druków w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego. Lidia Czech. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1996. 230, [1] s., [55] s. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336. Nr 1582. Bibliogr. s. 14-17. ISBN 83-226-0672-9 N 290/1582, N 293/1582, Czyt. Og. N 286/1582, N 289/1582, BFP Czyt. BFP 42600
Regulamin Studiów w Uniwersytecie Śląskim. Katowice: Uniwersytet Śląski, 1996. 13 s. br. 2994
Regulamin Studiów w Uniwersytecie Śląskim: obwieszczenie. [Uniwersytet Śląski]. [Katowice: Uniwersytet Śląski], 1996. 13 s. BG 277377, BG 301040
Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Śląskiego przyjęte na posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Śląskiego 11 czerwca 1996 roku. Katowice: Wydaw. UŚ, 1996. 221 s. Inf., BG Mag. BG 276527, BG Mag. BG 301814, BG Mag. BG 317955
Systemy informacji naukowo-technicznej. Red. nauk. Alicja Wakulicz-Deja. Katowice: Wydaw. UŚ, 1996. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Nr 1566. Czyt. Og. N 286/1566
University of Silesia. General information. Katowice: Wydaw. UŚ, 1996. 36 s. Inf.
Wykaz czasopism i innych wydawnictw ciągłych prenumerowanych oraz otrzymywanych drogą darów i wymiany w latach 1995-1996 przez Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego, Bibliotekę Śląską i Bibliotekę Główną Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Bazy danych na CD-ROM. Katowice: Biblioteka Główna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Oddział Informacji Naukowej, 1996. 55 s. Inf.
Zgryzek Kazimierz: Regulamin studiów w Uniwersytecie Śląskim. Komentarz. Stan prawny na 1 sierpnia 1996 r. Katowice: Wydaw. UŚ, 1996. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Nr 1588. Czyt. Og. N 286/1588
1997
Dysponenda publikacji (stan na 1 lutego 1997 roku). Katowice: Wydaw. UŚ, 1997. 101 s. Inf.
Informator dla Kandydatów na Studia Stacjonarne, Zaoczne i Wieczorowe w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 1997/1998. Katowice: Wydaw. UŚ, 1997. 209 s. N 1177/1997/1998
Katalog wydawnictw 1996. Katowice: Wydaw. UŚ, 1997. 60 s. Inf.
Misja Uniwersytetu Śląskiego. Uniwersytet Śląski. Katowice: UŚ, 1997. 10, 10 s. Liczbowanie stronic w przeciwnych kierunkach. Współwyd. w przeciwnych kierunkach: Mission statement BG Mag. BG br.2939, BG Mag. BG br.2940
Uniwersytet Śląski. Kolegium Języka Biznesu. Katowice: Wydaw. UŚ, [1997]. [15] s. Inf.
1998
"Wyrósł z dobrego drzewa...". Uniwersytet Śląski 1968-1998. Fakty, dokumenty, relacje. Red. nauk. Antoni Barciak. Katowice: Wydaw. UŚ, 1998. 473 s. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Nr 1712. Inf., BG Mag. BG N 290/1712, BG Mag. BG N 293/1712, BG Mag. BG N 295/1712, Czyt. Neo. BFA 8441 P, Czyt. Og. BG N 286/1712, BG Mag. BG N 289/1712
Informator dla Kandydatów na Studia Stacjonarne, Zaoczne i Wieczorowe w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 1998/1999. Katowice: Wydaw. UŚ, 1998. 313 s. Inf., N 1177/1998/1999
Skład osobowy Uniwersytetu Śląskiego. [1998]. Katowice: Wydaw. UŚ, [1998]. 449 s. Inf.
Uniwersytet Śląski po trzydziestu latach. [red. Aleksandra Kielak ; aut. tekstów Jacek Lyszczyna, Jerzy Parzniewski ; przekł. na jęz. ang. Anna Polek, Leszek Drong ; zdj. Piotr Bławicki et al.]. Katowice: Uniwersytet Śląski, 1998. 94 s. BG Mag. BG 301829, BG Mag. BG 339517
Wykaz czasopism i innych wydawnictw ciągłych prenumerowanych oraz otrzymywanych drogą darów i wymiany w latach 1997-1998 przez Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego, Bibliotekę Śląską i Bibliotekę Główną Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Katowice: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Biblioteka Główna, Oddział Informacji Naukowej, 1998. 74 s. Inf.
1999
25 lat ośrodka geograficznego w Uniwersytecie Śląskim: pamięci profesora Jana Trembaczowskiego. Pod red. Andrzeja T. Jankowskiego, Tadeusza Szczypka. Sosnowiec: Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, 1999. 98 s. Bibliogr., zawiera wykaz ważniejszych publikacji prof. Jana Trembaczowskiego. ISBN 83-87431-19-2 BG Mag. BG 292823, Mag. BNZ 11849, Czyt. BNZ 11848
Informator dla Kandydatów na Studia Stacjonarne, Zaoczne i Wieczorowe w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 1999/2000. [oprac. Alicja Zajączkowska, Piotr J. Pradela]. Katowice: Uniwersytet Śląski, 1999. 356 s. ISSN 1507-2355 Inf., N 1177/1999/2000, Czyt. Neo. BFA 9159 P
Katalog publikacji 1998. Katowice: Wydaw. UŚ, 1999. 76 s. Inf.
Wykaz czasopism i innych wydawnictw ciągłych prenumerowanych oraz otrzymywanych drogą darów i wymiany w roku 1999 przez Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego, Bibliotekę Śląską i Bibliotekę Główną Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Katowice: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Biblioteka Główna, Oddział Informacji Naukowej, 1999. 79 s. Inf.
2000
Elektroniczna biblioteka dzisiaj. Efektywne wykorzystanie baz CD-ROM w sieciach komputerowych. Materiały II konferencji Górnośląskiego Konsorcjum Bibliotek Naukowych, Katowice - Opole, 21-23 kwietnia 1999. Red. Barbary Zajączkowskiej. Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 2000. 241 s. ISBN 83-7246-187-2. | Spis treści BG 310547, BG 324546-48
Franz Bydlinski: doctor honoris causa Universitatis Silesiensis. [oprac. Stanisława Kalus, Maksymilian Pazdan]. Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2000. 58 s. [2] s. ISBN 83-226-0976-0 BG 317844
Od tradycji ku współczesności. Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie. 1971-2000. Pod red. Roberta Mrózka. Cieszyn: Uniwersytet Śląski. Filia, 2000. 166 s. ISBN 83-88410-03-2. Czyt. Og. BG 299180, Zb. Spec. BG 299181
Uniwersytet Śląski w Katowicach Filia w Cieszynie 1971-2000. Red. Kazimierz Kaszper. Katowice-Cieszyn: Wydaw. UŚ, 2000. 24 s. Książnica Cieszyńska
Informator dla Kandydatów na Studia Stacjonarne, Zaoczne i Wieczorowe w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2000/2001. [przygot. zespół w składzie: Jolanta Szade, Piotr J. Pradela]. Katowice: Uniwersytet Śląski, 2000. 406 s. ISSN 1507-2355 Inf., N 1177/2000/2001
Wykaz czasopism i innych wydawnictw ciągłych prenumerowanych oraz otrzymywanych drogą darów i wymiany w roku 2000 przez Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego, Bibliotekę Śląską i Bibliotekę Główną Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Katowice: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego, Oddział Informacji Naukowej, 2000. 102 s. Inf.
2001
Andrzej Lasota: doctor honoris causa Universitatis Silesiensis. [Oprac. Karol Baron, Henryk Gacki ; red. Małgorzata Pogłódek]. Katowice: Uniwersytet Śląski, 2001. 33 s. Spis publikacji A. Lasoty s. 23-[34]. ISBN 83-226-1117-X BG Mag. BG br. 2937, BG Mag. BG br. 2938
Wykaz czasopism i innych wydawnictw ciągłych prenumerowanych oraz otrzymywanych drogą darów i wymiany w roku 2001 przez Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego, Bibliotekę Śląską i Bibliotekę Główną Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Katowice: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego, Oddział Informacji Naukowej, 2001. 98 s. Inf.
Z Duchem Świętym w trzecie tysiąclecie. Materiały z sesji naukowej. Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie, Cieszyn 1-3 VI 2001. Pod red. Józef Budniok, Marek Jerzy Uglorz. [b. w. Brenna: Józef Budniok], 2001. 248 s. ISBN 83-910946-2-6. Książnica Cieszyńska
2002
Badania naukowe z zakresu ochrony środowiska w Uniwersytecie Śląskim : informator. Oprac. Patrycja Gacek, Agnieszka Zawisza, Mirosław Nakonieczny, Paweł Migula; Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego. Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2002. 124 s. Spis publikacji naukowych przy jednostkach organizacyjnych wydziałów Inf., BG 335163
Katalog publikacji 2002. Katowice: Wydaw. UŚ, 2003. 75 s. ISSN 1644-4787 Inf.
Sławek Tadeusz: Antygona w świecie korporacji: rozważania o uniwersytecie i czasach obecnych. Wyd. 2 uzup. Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2002. 133 s., [9] k. Bibliotheca Alia Universa, 0208-6336 ; t. 3. ISBN 83-226-1240-0 Inf., N 1177/2000/2001
Wykaz czasopism i innych wydawnictw ciągłych prenumerowanych oraz otrzymywanych drogą darów i wymiany w roku 2002 przez Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego, Bibliotekę Śląską i Bibliotekę Główną Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Katowice: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego, Oddział Informacji Naukowej, 2002. 99 s. Inf.
2003
Annual Report. 2003. University of Silesia. Institute of Computer Science. Sosnowiec 2003. 43 s. ISBN 83-920730-0-2. Inf.
Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego. Red. Ewa Taczewska, Michalina Taczewska-Pantak. Współpr. Jan Jelonek, Wanda Dziadkiewicz. Katowice: Uniwersytet Śląski. Biuro Promocji i Karier, 2003. 34 s. ISBN 83-917042-3-8. Inf.
Dysponenda publikacji 1/2003 (stan na 31 stycznia 2003 roku). Katowice: Wydaw. UŚ, 2003. 87 s. ISSN 1644-4779 Inf.
Informator dla Kandydatów na Studia Stacjonarne, Zaoczne i Wieczorowe w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2003/2004. Katowice: Uniwersytet Śląski, 2003. 454 s. ISSN 1507-2355 Inf., Czyt. Og. BG N 1177/2003/2004
Katalog publikacji 2003. Katowice: Wydaw. UŚ, 2004. 80 s. ISSN 1644-4787 Inf.
Research at the University of Silesia. Summary of Activities Academic Year 2003/2004. Katowice: Wydaw. UŚ, 2003. 70 s. ISBN 83-919702-0-5. Inf. BG 322791, Inf. BG 322790, Czyt. Og. BG 322789, BG Mag. BG 322793, BG Mag. BG 322792
Sławek Tadeusz: Czy zmęczenie jest przeznaczeniem człowieka? Katowice: Biuro Rektora UŚ, 2003. [20] s., [8] s. tabl.: fot. ; 23 cm. Na k. tyt. nadpis: Siódmy Koncert Akademicki z okazji święta Uczelni - Jubileuszu 35-lecia Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 14 czerwca 2003 roku Zb. Spec. BG 322432
Spis kompozycji oraz bibliografia prac naukowych i publicystycznych pracowników Instytutu Muzyki Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Oprac. i red. Krystyna Turek. Cieszyn: Uniwersytet Śląski. Filia, 2003. 212 s. ISBN 83-88410-22-9 BG Mag. BG 321405, Mag. FUS 86585, BG Mag. BG 321404
Universitas Studiorum Silesia Anno MMIII: XXXV annorum Almae Matris Catoviciensis. [Zebr. i oprac. Zbigniew Kadłubek ; tł. na jęz. ang. Alina Mitek]. Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2003. 168 s. Współwyd.: University of Silesia 2003: the thirty-fifth anniversary. ISBN 83-226-1304-0 BG Mag. BG 321481, Czyt. Og. BG 321480
Wykaz czasopism i innych wydawnictw ciągłych prenumerowanych oraz otrzymywanych drogą darów i wymiany w roku 2003 przez Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego, Bibliotekę Śląską i Bibliotekę Główną Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Katowice: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego, Oddział Informacji Naukowej, 2003. 99 s. Inf.
2004
35 lat Studenckiego Koła Naukowego Historyków. Pod red. Izabeli Lar ; Studenckie Koło Naukowe. Instytut Historii. Uniwersytet Śląski w Katowicach. Katowice: SKNH IH UŚ, 2004. 98 s. Publikacje członków Koła s. 89-91. ISBN 83-920857-0-1 BG Mag. BG 328002+CDR, BG Mag. BG 328003+CDR
Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego: zbiory specjalne. [tekst Lidia Czech ; red. Dariusz Rott]. Katowice: Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego: Fundacja "Pallas Silesia", 2004. 48 s. ISBN 83-920823-0-3 BG Mag. BG br.3096, BFP Czyt. BFP 54289, BFP Czyt. BFP 54289, Czyt. FUS 87862
Chojecka Ewa: Dzieje Zakładu Historii Sztuki Uniwersytetu Śląskiego: 1978-2003 [W:] Sztuka Górnego Śląska od średniowiecza do końca XX wieku. [aut] Ewa Chojecka [et al.]. Red. nauk. Ewa Chojecka. Katowice: Muzeum Śląskie, 2004. 711 s. ISBN 83-87455-77-6, s. 517-526 BG Mag. BG 327992, BNS Mag. BNS 37984, Czyt. Og. BG 327990, Zb. Spec. BG 327991, BNS Czyt. BNS 37983
Dysponenda publikacji 1/2004 (stan na 30 stycznia 2004 roku). Katowice: Wydaw. UŚ, 2004. 87 s. ISSN 1644-4779 Inf.
Informator dla Kandydatów na Studia Stacjonarne, Zaoczne i Wieczorowe w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2004/2005. Katowice: Redakcja "Gazety Uniwersyteckiej UŚ", 2004. 450 s. ISSN 1507-2355 Inf., Czyt. Og. BG N 1177/2004/2005, Inf. BG 321790/2004/2005
Informator o studiach podyplomowych 2004. Katowice: Redakcja "Gazety Uniwersyteckiej UŚ", 2004. 155 s. Inf., BG Mag. BG 334977/2004
Katalog publikacji 2004. Katowice: Wydaw. UŚ, [2005]. 96 s. ISSN 1644-4787 Inf.
Myszor Wincenty: Anonimowe chrześcijaństwo. [Red. Piotr J. Pradela]. Katowice: Uniwersytet Śląski. Biuro Rektora, cop. 2004. [32] s. Ósmy Koncert Akademicki z okazji Święta Uniwersytetu Śląskiego, sala koncertowa im. Karola Stryji, Filharmonia Śląska, Katowice 5 czerwca 2004 roku. Egz. numerowany, tłoczony ręcznie: nr 93 Zb. Spec. BG br. 3167
Wykaz czasopism i innych wydawnictw ciągłych prenumerowanych oraz otrzymywanych drogą darów i wymiany w roku 2004 przez Bibliotekę Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Katowice: Uniwersytet Śląski, Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego, Oddział Informacji Naukowej, 2004. Inf.
2005
Dysponenda publikacji 1/2005. Katowice: Wydaw. UŚ, 2005. 95 s. ISSN 1644-4779 Inf.
Gębołyś Zdzisław: Biblioteka Instituta Vostocno-Slavanskoj Filologii Silzeskogo Universiteta (Pol'sa) na rubeze XX-XXI vekov. Z. Gebolis. Moskva: Paskov Dom, 2005. [8] s. Kserokopia z: Biblioteka v kontekste istorii. Moskva, 2005. S. 226-233 BFW Podr. BFW N/974
Informator dla Kandydatów na Studia Stacjonarne, Zaoczne i Wieczorowe w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2005/2006. Katowice: Uniwersytet Śląski, 2005. 216 s. ISSN 1507-2355 Inf., Czyt. Og. BG N 1177/2005/06 supl., Inf. BG 321790/2005/06 supl.
Spotkania Popiołkowskie. Pod red. Dariusza Rotta i Tadeusza Sławka ; [Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego, Fundacja "Pallas Silesia"]. Katowice: Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego: Fundacja "Pallas Silesia", 2005. 114 s., [6] s. (Uniwersytet Śląski Wczoraj, Dziś, Jutro ; 1). Materiały pierwszego i drugiego spotkania, które odbyły się 18 listopada 2003 r. oraz 25 listopada 2004 r. Bibliogr. przy niektórych ref. Publikacja bibliofilska numerowana. ISBN 83-920823-3-8 BG Mag. BG 339364, BG Mag. BG 339365, BFP Mag. BFP 56152
Wykaz czasopism i innych wydawnictw ciągłych prenumerowanych oraz otrzymywanych drogą darów i wymiany w roku 2005 przez Bibliotekę Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Katowice: Uniwersytet Śląski, Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego, Oddział Informacji Naukowej, 2005. Inf.
2006
Informator dla Kandydatów na Studia Stacjonarne, Zaoczne i Wieczorowe w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2005/2006. Katowice: Redakcja "Gazety Uniwersyteckiej UŚ", 2006. 111 s. ISSN 1507-2355 Inf., Czyt. Og. BG N 1177/2005/2006, Inf. BG 321790/2005/2006
Biuletyn
Biuletyn Informacyjny. Red. Anna Lubaś, Jerzy Stancel. Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 1973-.
Zasób:
R.3: 1975 (nr 1-3)
R.4: 1976 (nr 1-7)
R.5: 1977 (nr 1-4)
R.6: 1978 (nr 1-6)
R.7: 1979 (nr 1-6)
R.8: 1980 (nr 1-6)
R.9: 1981 (nr 1)
 
 
 
N 399/3/I-III
N 399/4/I-VII
N 399/5/I-IV
N 399/6/I-VI
N 399/7/I-VI
N 399/8/I-VI
N 399/9/I
Biuletyn Informacyjny. Red. Anna Lubaś, Jerzy Stancel. Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 1973-.
Zasób:
R.3: 1975 (nr 1-3)
R.4: 1976 (nr 1-7)
R.5: 1977 (nr 1-4)
R.6: 1978 (nr 1-6)
R.7: 1979 (nr 1-6)
R.8: 1980 (nr 1-6)
R.9: 1981 (nr 1)
 
 
 
N 400/3/I-III
N 400/4/I, III, IV, VI
N 400/5/I-IV
N 400/6/I-VI
N 400/7/I-VI
N 400/8/I-VI
N 400/9/I
Biuletyn Informacyjny. Red. Anna Lubaś, Jerzy Stancel. Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 1973-.
Zasób:
R.3: 1975 (nr 1-3)
R.4: 1976 (nr 1-7)
R.5: 1977 (nr 1-4)
R.6: 1978 (nr 1-6)
R.7: 1979 (nr 1-6)
R.8: 1980 (nr 1-6)
R.9: 1981 (nr 1)
 
 
Inf.
N 401/3/I-III
N 401/4/I-VII
N 401/5/I-IV
N 401/6/I-VI
N 401/7/I-VI
N 401/8/I-VI
N 401/9/I
Biuletyn Informacyjny. Red. Anna Lubaś, Jerzy Stancel. Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 1973-.
Zasób:
R.3: 1975 (nr 2)
R.4: 1976 (nr 1-3, 5-7)
R.5: 1977 (nr 1-2, 5)
R.6: 1978 (nr 1, 3-4)
R.7: 1979 (nr 1-6)
R.8: 1980 (nr 1)
 
 
 
Inf.
Powrót na
stronę główną
  Powrót na stronę główną  
Data ostatniej modyfikacji: