WORLD BIOGRAPHICAL INDEX

Skumulowany index 29 narodowych archiwów biograficznych opracowanych na podstawie wszelkich dostępnych słowników i opracowań biograficznych przez wydawnictwo Saur. Pełne, zebrane biogramy z różnych historycznych źródeł są dostępne na mikrofiszach w Czytelni Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwerytetu Śląskiego.
Posiadamy obecnie następujące archiwa:

 1. American Biographical Archive (ABA I)
 2. American Biographical Archive. Series II (ABA II)
 3. Archivo Biografico de Espana, Portugal e Iberoamerica (ABEPI I)
 4. Archivo Biografico de Espana, Portugal e Iberoamerica. Nueva Serie (ABEPI II)
 5. Archivo Biografico de Espana, Portugal e Iberoamerica 1960-1995 (ABEPI III)
 6. Archives Biographiques Francaises (ABF I)
 7. Archiuves Biographiques Francaises. Deuxieme Serie (ABF II)
 8. Archives Biographiques Francaises jusqu'a 1999 (ABF III)
 9. Archivio Biografico Italiano (ABI I)
 10. Archivio Biografico Italiano. Nuova Serie (ABI II)
 11. Archivio Biografico Italiano sino al 1996 (ABI III)
 12. Baltisches Biographisches Archiv : (BaBA)
 13. Biografisch Archief van de Benelux
 14. Biographisches Archiv der Antike
 15. Biographisches Archiv der Sowjetunion : (1917-1991)
 16. British Biographical Archive I: (BBA I)
 17. British Biographical Archive II (BBA II)
 18. Cesky biograficky archiv a slovensky biograficky archiv
 19. Deutsches biographisches Archiv
 20. Deutsches biographisches Archiv : neue Folge
 21. Deutsches biographisches Archiv 1960-1999 : (DBA III)
 22. Griechisches Biographisches Archiv (GBA)
 23. Judisches Biographisches Archiv (JBA)
 24. Judisches Biographisches Archiv : Neue Folge
 25. Polskie Archiwum Biograficzne
 26. Polskie Archiwum Biograficzne. Seria Nowa (PAB II)
 27. Polskie Archiwum Biograficzne. Suplement
 28. Russisches Biographisches Archiv (RBA)
 29. Scandinavian biographical archive : section A: Denmark, Iceland and Norway : section B: Sweden and Finland
 30. Sudosteuropaisches Biographisches Archiv
 31. Ungarisches biographisches Archiv
Powrót na
stronę główną
  Powrót na stronę główną  
Data ostatniej modyfikacji: