BAZY DANYCH W UKŁADZIE DZIEDZINOWYM
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowaKulturoznawstwo
Biologia Matematyka
Chemia Medycyna
Ekonomia i Zarządzanie Pedagogika
Filologia Politologia
Filozofia Prawo
Fizyka Psychologia
Geografia Religioznawstwo
Geologia Słowniki, encyklopedie, katalogi
Historia Socjologia
Informatyka Sztuka