English version Wersja polska A R I A N T A
POLISH SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ELECTRONIC JOURNALS
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
RESULTS
1.45 Minut. Toruński Przegląd Oświatowy
2.Acta Pomerania
3.Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Pedagogika
4.Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Socjologia Wychowania
5.Aequalitas
6.AKME. Interaktywny Kwartalnik Metodyczno-Edukacyjny
7.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J. Paedagogia-Psychologia
8.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio N. Educatio Nova
9.Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Biologiae Pertinentia
10.Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia
11.Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Institutionem et Educationem Pertinentia
12.Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Securitate et Educatione Civili
13.Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Paedagogica
14.Archives of Physiotherapy and Global Researches
15.Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce
16.Ars Educandi
17.Artes Liberales
18.Biblioteka
19.Biblioteka i Edukacja
20.Biblioteka Współczesnej Myśli Pedagogicznej
21.Biografistyka Pedagogiczna
22.Biologia w Szkole z Przyrodą
23.Biuletyn Edukacji Medialnej
24.Biuletyn Historii Wychowania
25.Biuletyn Nauczycieli Bibliotekarzy
26.Bliżej Przedszkola
27.Chemia w Szkole
28.Chemia, Dydaktyka, Ekologia, Metrologia
29.Chowanna
30.Cieszyński Almanach Pedagogiczny
31.Contemporary Educational Leadership
32.Czasopismo Pedagogiczne
33.Czasopismo Pedagogiczne (1912)
34.Czech-Polish Historical and Pedagogical Journal
35.Częstochowski Biuletyn Oświatowy
36.Człowiek Niepełnosprawność Społeczeństwo
37.Czuwaj
38.Debata Edukacyjna
39.Dialog Edukacyjny
40.Dialogi
41.Dialogi o Kulturze i Edukacji
42.Didactica Mathematicae
43.Didactics of Mathematics
44.Doradca Nauczyciela Przedszkola
45.Drogi Edukacji
46.Dydaktyka Informatyki
47.Dydaktyka Polonistyczna
48.Dyrektor Szkoły
49.Dyskurs Pedagogiczny
50.Dyskursy Młodych Andragogów
51.Dziecko Krzywdzone
52.EduAkcja. Magazyn Edukacji Elektronicznej
53.Edukacja Biologiczna i Środowiskowa
54.Edukacja Dorosłych
55.Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce
56.Edukacja Humanistyczna
57.Edukacja i Dialog
58.Edukacja Medialna
59.Edukacja Międzykulturowa
60.Edukacja Otwarta
61.Edukacja Pomorska
62.Edukacja Ustawiczna Dorosłych
63.Edukacja w Dyskursie
64.Edukacja Wczesnoszkolna
65.Edukacja, Technika, Informatyka
66.Edukacja, Wychowanie, Resocjalizacja. Rocznik Pedagogiczny Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Białej
67.Edukacja. Studia, Badania, Innowacje
68.Edukacyjna Analiza Transakcyjna
69.Edu-wsparcie
70.E-Mentor
71.Exempli Gratia
72.Exlibris Biblioteka Gerontologii Społecznej
73.Fizyka w Szkole z Astronomią
74.Forum Nauczycieli
75.Forum Oświatowe
76.Forum Pedagogiczne
77.Foton
78.Gdyński Kwartalnik Oświatowy
79.General and Professional Education
80.Geografia w Szkole
81.Głos Pedagogiczny
82.Hejnał Oświatowy
83.Homines Hominibus
84.Horyzonty Wychowania
85.Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne
86.Inspiracje
87.Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej
88.International Forum for Education
89.International Journal of Pedagogy, Innovation and New Technologies
90.International Journal of Research in E-learning
91.Jahrbuch Yearbook Annales International Society for History Didactics
92.Jakościowe Badania Pedagogiczne
93.Język Niemiecki - Nauczaj Lepiej!
94.Język, Szkoła, Religia
95.Języki Obce w Szkole
96.Journal of Education and Technical Sciences
97.Journal of Education, Health and Sport
98.Journal of Modern Science
99.Keryks. Międzynarodowy Przegląd Katechetyczno-Pedagogicznoreligijny
100.Know How
101.Kognitywistyka i Media w Edukacji
102.Konspekt
103.Konteksty Pedagogiczne
104.Kultura - Przemiany - Edukacja
105.Kultura - Społeczeństwo - Edukacja
106.Kultura i Edukacja
107.Kultura i Wychowanie (1933)
108.Kultura i Wychowanie (2011)
109.Kultura Pedagogiczna
110.Kwartalnik Edukacyjny
111.Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio
112.Kwartalnik Pedagogiczny
113.Kwartalnik Polonicum
114.Labor et Educatio
115.Lubelski Rocznik Pedagogiczny
116.Matematyka
117.Matematyka w Szkole. Czasopismo dla Nauczycieli
118.Mathesis Polska
119.Medycyna Dydaktyka Wychowanie
120.Meritum. Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny
121.Miesięcznik Pedagogiczny
122.Moja Fizyka
123.Monitor Dyrektora Przedszkola
124.Monitor Dyrektora Szkoły
125.Monitor Prawny Dyrektora. Miesięcznik dla Przedszkoli
126.Monitor Prawny Dyrektora. Miesięcznik Dyrektora Szkoły
127.Multicultural Studies
128.Multidisciplinary Journal of School Education
129.Muzeum
130.Muzyka. Historia. Teoria. Edukacja
131.N@uczyciel
132.Nauczyciel i Szkoła
133.Nauczyciele i Matematyka Plus Technologia Informacyjna
134.Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne
135.Neodidagmata
136.New Educational Review, The
137.Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej
138.Nowa Szkoła
139.Nowoczesna Edukacja. Filozofia, Innowacja, Doświadczenie
140.Opieka Wychowanie Terapia
141.Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętności
142.Oświata i Wychowanie [1929]
143.Paedagogia Christiana
144.Paidagogos
145.Pamiętnik Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych
146.Papers of Social Pedagogy
147.Parezja
148.Pedagogia Ojcostwa
149.Pedagogika Filozoficzna
150.Pedagogika Katolicka
151.Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna
152.Pedagogika Rodziny
153.Pedagogika Społeczna
154.Pedagogika Szkoły Wyższej
155.Pedagogika. Badania, Dyskusje, Otwarcia
156.Person and the Challenges, The
157.Perspektywy Edukacyjno-Społeczne
158.Podstawy Edukacji
159.Polish Journal of Social Science
160.Polonistyka
161.Polska Myśl Pedagogiczna
162.Polski w Praktyce
163.Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Edukacja Muzyczna
164.Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika
165.Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Rocznik Polsko-Ukraiński
166.Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa
167.Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu
168.Prima Educatione
169.Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
170.Problemy Profesjologii
171.Problemy Wczesnej Edukacji
172.Problemy Współczesnej Pedagogiki
173.Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja
174.Przed Szkołą
175.Przegląd Badań Edukacyjnych
176.Przegląd Edukacyjny
177.Przegląd Historyczno-Oświatowy
178.Przegląd Oświatowy
179.Przegląd Pedagogiczny
180.Przegląd Pedagogiczny (1882)
181.Przegląd Więziennictwa Polskiego
182.Przyjaciel Dziecka
183.Przyjaciel Szkoły
184.Refleksje (Szczecin)
185.Resocjalizacja Polska
186.Rewalidacja
187.Rocznik Andragogiczny
188.Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych
189.Rocznik Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Transdyscyplinarne Studia o Kulturze (i) Edukacji
190.Rocznik Naukowo-Dydaktyczny - Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Prace z Wychowania Plastycznego
191.Rocznik Naukowy Duszpasterstwa Nauczycieli
192.Rocznik Ostrowieckiego Towarzystwa Naukowego
193.Rocznik Pedagogiczny
194.Roczniki Pedagogiczne
195.Rozprawy Społeczne
196.Rozprawy z Dziejów Oświaty
197.Ruch Pedagogiczny
198.Rysunek i Zajęcia Praktyczne
199.Scientific Bulletin of Chełm. Section of Pedagogy
200.Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne. Seria Pedagogika
201.Society Register
202.Społeczeństwo i Rodzina
203.Społeczeństwo. Edukacja. Język
204.Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy
205.Studia Dydaktyczne
206.Studia Edukacyjne
207.Studia Gdańskie. Wizje i Rzeczywistość
208.Studia i Prace Pedagogiczne
209.Studia Kulturowo-Edukacyjne
210.Studia nad Rodziną
211.Studia Paedagogica Ignatiana
212.Studia Pedagogiczne (PAN)
213.Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne
214.Studia Pragmalingwistyczne
215.Studia Sieradzana
216.Studia z Teorii Wychowania
217.Studies in Global Ethics and Global Education
218.Szkice Humanistyczne
219.Szkoła Powszechna
220.Szkoła Specjalna
221.Szkoła, Zawód, Praca
222.Świetlica w Szkole
223.Teaching English with Technology
224.Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja
225.Trendy. Internetowe Czasopismo Edukacyjne
226.UczMy
227.Uczyć Lepiej
228.W Świecie Teatru. Zeszyty Metodyczne
229.Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy. Nauki Społeczne
230.Wiadomości Historyczne
231.Wiadomości Historyczno-Dydaktyczne
232.Wiadomości, Opinie, Materiały
233.Wirtualna Edukacja
234.Wszystko dla Szkoły
235.Wychowanie Muzyczne w Szkole
236.Wychowanie na co Dzień
237.Wychowanie w Przedszkolu
238.Wychowanie w Rodzinie
239.Wychowawca
240.Zagadnienia Społeczne
241.Zamojskie Studia i Materiały. Pedagogika
242.Zarządzanie i Edukacja
243.Zdrowie - Kultura Zdrowotna - Edukacja. Perspektywa Społeczna i Humanistyczna
244.Zeszyty Naukowe Collegium Balticum
245.Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
246.Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Pedagogika
247.Zeszyty Naukowe Pedagogiki Specjalnej
248.Zeszyty Naukowe Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie. Seria Pedagogiczna
249.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka
250.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Pedagogiczna. Pedagogika i Psychologia
251.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika
252.Zeszyty Psychologiczno-Pedagogiczne Centrum Edukacji Artystycznej
253.Zeszyty Szkolne
254.Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej. Filologia Angielska
255.Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej. Turystyka
256.Zeszyty Wydziału Humanistycznego
257.Życie Szkoły
« Retrun to the main page »