English version Wersja polska A R I A N T A
POLISH SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ELECTRONIC JOURNALS
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
RESULTS
1.Acta Pancoviana
2.Acta Polono-Ruthenica
3.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica
4.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica
5.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica
6.Acta Universitatis Nicolai Copernici. Humanities and Social Sciences. English Studies
7.Almanach Historycznoliteracki
8.Ameryka Łacińska
9.Anglosphere. Perspectives on Literature, History and Culture
10.Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae
11.Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria
12.Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce
13.Archiwum Literackie
14.Barok
15.Białorutenistyka Białostocka
16.Białostockie Studia Literaturoznawcze
17.Biuletyn Polonistyczny
18.Classica Cracoviensia
19.Colloquia Litteraria
20.Conversatoria Litteraria
21.Cracow Indological Studies
22.Creatio Fantastica
23.Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych
24.Czytanie Literatury
25.DeKadentzya. A Literary Journal From Poland
26.Dydaktyka Literatury i Konteksty
27.Er(r)go. Teoria, Literatura, Kultura
28.Explorations. A Journal of Language and Literature
29.Fraza. Pismo Literacko-Artystyczne
30.Germanica Wratislaviensia
31.Góry, Literatura, Kultura
32.Guliwer
33.Inter Artes
34.Irydion. Literatura - Teatr - Kultura
35.Italica Wratislaviensia
36.Jednak Książki
37.Konteksty Kultury
38.Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza i Dialog
39.Kurier Literacko-Naukowy
40.Lampa
41.Literary Studies in Poland
42.Literatura i Kultura Popularna
43.Literatura Ludowa
44.Literatura na Świecie
45.Literaturoznawstwo
46.Littera Antiqua
47.Littera/Historica
48.Litteraria
49.Litteraria Copernicana
50.Magazyn Kultury Most
51.Maska. Magazyn Antropologiczno-Społeczno-Kulturowy
52.Meluzyna
53.Neofilolog
54.Noviny Slawia
55.Nowa Dekada Krakowska
56.Pamiętnik Literacki
57.Pobocza. Kwartalnik Literacko-Artystyczny
58.Podkarpackie Forum Filologiczne. Seria: Literatura i Kultura
59.Polisemia
60.Polish Journal for American Studies
61.Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka
62.Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo
63.Prace Literackie
64.Prace Literaturoznawcze
65.Proliteracja
66.Przegląd Filozoficzno-Literacki
67.Przekłady Literatur Słowiańskich
68.Przewodnik Naukowy i Literacki. Dodatek do "Gazety Lwowskiej"
69.Rocznik Literacki
70.Rocznik Łubowicki
71.Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza
72.Roman. Czasopismo Studentów UJ
73.Romanica Cracoviensia
74.Ruch Literacki
75.Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze
76.Schulz/Forum
77.Silva Iaponicarum
78.Skandynawistyczne Zeszyty Naukowe
79.Spheres of Culture
80.Studia Azjatystyczne
81.Studia Białorutenistyczne
82.Studia Iberystyczne
83.Studia Litteraria et Historica
84.Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis
85.Studia Norwidiana
86.Studia Polsko-Ukraińskie
87.Studia Słowianoznawcze
88.Studia Wschodniosłowiańskie
89.Studien zur Germanistik. Rocznik Germanistyczny
90.Świat Tekstów. Rocznik Słupski
91.Świętokrzyski Kwartalnik Literacki
92.Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych
93.Teka. Kwartalnik Literacki
94.Tekstualia. Palimpsesty Literackie Naukowe Artystyczne
95.Teksty Drugie
96.Tematy i Konteksty
97.Text Matters. A Journal of Literature, Theory and Culture
98.TransCanadiana
99.Transfer. Reception Studies
100.Twórczość
101.VariArt
102.Wiadomości Literackie
103.Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza
104.Wschodni Rocznik Humanistyczny
105.Yearbook of Conrad Studies
106.Zagadnienia Rodzajów Literackich
107.Zeszyty Literackie
108.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Studia Anglica Resoviensia
109.Życie Literackie
« Retrun to the main page »