English version Wersja polska A R I A N T A
POLISH SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ELECTRONIC JOURNALS
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
RESULTS
1.Acta Asiatica Varsoviensia
2.Acta Geographica Lodziensia
3.Acta Geographica Silesiana
4.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Caucasica
5.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica
6.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica
7.Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Rosjoznawcze
8.Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Matematyczno-Przyrodnicze. Geografia
9.Actas Latinoamericanas de Varsovia
10.Afryka
11.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio B. Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia
12.Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica
13.Badania Fizjograficzne. Seria A. Geografia Fizyczna
14.Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
15.Biuletyn Meteorologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego
16.Biuletyn Naukowy Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Turystyka i Rekreacja
17.Biuletyn Uniejowski
18.Bulletin of Geography. Physical Geography Series
19.Bulletin of Geography. Socio-Economic Series
20.Czasopismo Geograficzne
21.Człowiek i Środowisko
22.Environmental & Socio-Economic Studies
23.European Journal of Biological Research
24.European Journal of Geopolitics
25.Folia Geographica. Series Geographica-Physica
26.Geografia w Szkole
27.Geographia Polonica
28.Geographia. Studia et Dissertationes
29.Geography and Tourism
30.Geoinformation Issues
31.Geomatics, Landmanagement and Landscape
32.Geotourism / Geoturystyka
33.Gościniec Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
34.Hemispheres. Studies on Cultures and Societies
35.Journal of Geography, Politics and Society
36.Konwersatorium Wiedzy o Mieście
37.Krajoznawca
38.Krajoznawca Górnośląski
39.Małopolska
40.Miscellanea Geographica - Regional Studies on Development
41.Papers on Global Change IGBP
42.Peregrinus Cracoviensis
43.Płaj
44.Podstawy Rozwoju Zachodnich i Wschodnich Obszarów Przygranicznych Polski
45.Polish Cartographical Review. Suplement w Języku Polskim
46.Poznaj Swój Kraj
47.Prace Geograficzne
48.Prace i Studia Geograficzne
49.Prace Komisji Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego
50.Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG
51.Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego
52.Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego
53.Prace Pienińskie
54.Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
55.Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej
56.Problemy Klimatologii Polarnej
57.Problemy Rozwoju Miast
58.Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich
59.Przegląd Geograficzny
60.Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej
61.Przyroda Sudetów
62.Quaestiones Geographicae
63.Roczniki Bieszczadzkie
64.Słupskie Prace Geograficzne
65.Space-Society-Economy
66.Studia GeoHistorica
67.Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica
68.Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
69.Studia Limnologica et Telmatologica
70.Studia Miejskie
71.Studia Obszarów Wiejskich
72.Studia Regionalia
73.Studia Regionalne i Lokalne
74.Studia z Geografii Politycznej i Historycznej
75.Sudety. Przyroda, Kultura, Historia
76.Teledetekcja Środowiska
77.Topiarius. Studia Krajobrazowe
78.Wierchy
79.Z Badań nad Wpływem Antropopresji na Środowisko
80.Zeszyty Gdyńskie
81.Zeszyty Naukowe Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie. Seria Geograficzno-Turystyczna
82.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Seria: Turystyka i Rekreacja
83.Ziemia
« Retrun to the main page »