English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana dziedzina: turystyka
1.Archives of Physiotherapy and Global Researches
2.Biuletyn Naukowy Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Turystyka i Rekreacja
3.Bizneshotel
4.Current Issues of Tourism Research
5.Ekonomiczne Problemy Turystyki
6.Folia Turistica
7.Geography and Tourism
8.Geotourism / Geoturystyka
9.Gościniec Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
10.Hotelarz
11.Krajoznawca
12.Na Sieradzkich Szlakach
13.Płaj
14.Prace Pienińskie
15.Problems of Tourism and Recreation
16.Problemy Turystyki i Rekreacji
17.Rocznik Babiogórski
18.Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku
19.Rynek Turystyczny
20.Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej
21.Studia Periegetica. Zeszyty Naukowe Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Turystyki i Zarządzania w Poznaniu
22.Sudety. Przyroda, Kultura, Historia
23.TH!NK. Studenckie Naukowe Czasopismo Internetowe
24.Tourism and Cultural Heritage
25.Trends in Sport Sciences
26.Turystyka i Rekreacja
27.Turystyka i Rozwój Regionalny
28.Turystyka Kulturowa
29.Turystyka, Sport i Zdrowie
30.Turyzm
31.Z Badań nad Wpływem Antropopresji na Środowisko
32.Zeszyty Naukowe - Akademia Finansów i Biznesu Vistula
33.Zeszyty Naukowe / AlmaMer Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie
34.Zeszyty Naukowe / Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach
35.Zeszyty Naukowe / Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna
36.Zeszyty Naukowe Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie. Seria Geograficzno-Turystyczna
37.Zeszyty Naukowe WSKFiT
38.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Seria: Turystyka i Rekreacja
39.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii
40.Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja
41.Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej. Turystyka
« Powrót do wyszukiwania »