English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana dziedzina: socjologia
1.A Vista. Studenckie Internetowe Zeszyty Naukowe Akademii Finansów i Biznesu Vistula
2.Acta Innovations
3.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica
4.Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Socjologia
5.Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Socjologia Wychowania
6.Aequalitas
7.ALBO albo. Problemy Psychologii i Kultury
8.Ameryka Łacińska
9.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I. Philosophia-Sociologia
10.Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica
11.Ask. Research & Methods
12.Azja - Pacyfik
13.Baltica ~ Silesia
14.Bezpieczeństwo Obronność Socjologia
15.Central and Eastern European Migration Review
16.Civitas Hominibus
17.Colloquia Communia
18.Communication Design Magazine
19.Cywilizacja
20.Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych
21.Człowiek i Społeczeństwo
22.Dialog Pheniben
23.Dialogue and Universalism
24.Doradca w Pomocy Społecznej
25.Eastern European Countryside
26.Eastern Review
27.Economics and Sociology
28.Edukacja Humanistyczna
29.Euro-Facta
30.Forum Scientiae Oeconomia
31.Forum Socjologiczne
32.Fritillaria Kurdica. Bulletin of Kurdish Studies
33.Global Media Journal (Edycja polska)
34.Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa
35.Ikonosfera
36.Infos. Zagadnienia społeczno-gospodarcze
37.Jagiellońskie Studia Socjologiczne
38.Journal of Gender and Power
39.Journal of Geography, Politics and Society
40.Kobieta i Biznes
41.Konteksty Społeczne
42.Kultura i Edukacja
43.Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia
44.Maska. Magazyn Antropologiczno-Społeczno-Kulturowy
45.Media i Społeczeństwo
46.Miscellanea Anthropologica et Sociologica
47.Myśl Ludowa
48.Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna
49.Oblicza Komunikacji
50.Oikeios Logos. Working Papers of the Department of Ecocommunication
51.Opuscula Sociologica
52.Palimpsest. Czasopismo Socjologiczne
53.Peculiarity of Man, The
54.Pedagogia Ojcostwa
55.Pieniądze i Więź
56.Pogranicze. Studia Społeczne
57.Polish Public Opinion
58.Polish Sociological Review
59.Polityka i Społeczeństwo
60.Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych
61.Problemy Komunikacji Społecznej
62.Problemy Profesjologii
63.Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja
64.Przegląd Biblioterapeutyczny
65.Przegląd Narodowościowy - Review of Nationalities
66.Przegląd Socjologiczny
67.Przegląd Socjologii Jakościowej
68.Przegląd Zachodniopomorski
69.Przestrzeń Społeczna
70.Przeszłość Demograficzna Polski
71.Psychologia Jakości Życia
72.Qualitative Sociology Review
73.Recykling Idei
74.Refleksje. Pismo Naukowe Studentów i Doktorantów WNPiD UAM
75.Region Lubelski
76.Resocjalizacja Polska
77.Rocznik Chełmski
78.Rocznik Demograficzny
79.Rocznik Przemyski. Literatura i Język
80.Roczniki Historii Socjologii
81.Roczniki Socjologii Morskiej
82.Roczniki Socjologii Rodziny
83.Rozprawy Społeczne
84.Rubikon. Kwartalnik Naukowy
85.Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
86.Rzeszowskie Studia Socjologiczne
87.Social Communication
88.Societas / Communitas
89.Społeczeństwo i Ekonomia
90.Społeczeństwo. Edukacja. Język
91.Społeczeństwo. Studia, Prace Badawcze, Dokumenty z Zakresu Nauki Społecznej Kościoła
92.Stan Rzeczy
93.Studia Demograficzne
94.Studia Humana
95.Studia Humanistyczne AGH
96.Studia Migracyjne. Przegląd Polonijny
97.Studia Paedagogica Ignatiana
98.Studia Polonijne
99.Studia Poradoznawcze
100.Studia Regionalne i Lokalne
101.Studia Romologica
102.Studia Socjologiczne
103.Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa
104.Szkoła, Zawód, Praca
105.Śląskie Studia Regionalne
106.Tolerancja
107.TyfloŚwiat
108.Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne
109.Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy. Nauki Społeczne
110.Warsaw Forum of Economic Sociology
111.World Journal of Theoretical and Applied Sciences
112.Youth in Central and Eastern Europe. Sociological Studies
113.Zabawy i Zabawki
114.Zagadnienia Społeczne
115.Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (Kraków)
116.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Socjologiczno-Historyczna. Socjologia
117.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce
118.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki. Edukacja, Rodzina, Społeczeństwo
119.Zeszyty Pracy Socjalnej
« Powrót do wyszukiwania »