English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana dziedzina: psychologia
1.Acta Neuropsychologica
2.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica
3.Advances in Cognitive Psychology
4.ALBO albo. Problemy Psychologii i Kultury
5.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J. Paedagogia-Psychologia
6.Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica
7.Archives of Psychiatry and Psychotherapy
8.Aspekty Zdrowia i Urody
9.Autyzm
10.Autyzm w Polsce
11.Charaktery
12.Colloquium
13.Creativity. Theories - Research - Applications
14.Current Issues in Personality Psychology
15.Czasopismo Psychologiczne
16.Decyzje
17.Dziecko Krzywdzone
18.Edukacyjna Analiza Transakcyjna
19.Ergonomia. An International Journal of Ergonomics and Human Factors
20.European Polygraph
21.Forum Scientiae Oeconomia
22.Gnosis
23.Health Psychology Report
24.Horyzonty Psychologii
25.Innowacje Psychologiczne
26.Journal of Multimodal Communication Studies
27.Know How
28.Kognitywistyka i Media w Edukacji
29.Konteksty Społeczne
30.Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio
31.Kwartalnik Psychologiczny
32.Małżeństwo i Rodzina
33.Neuropsychiatria i Neuropsychologia
34.Nowiny Psychologiczne
35.Polish Journal of Applied Psychology
36.Polish Psychological Bulletin
37.Polskie Forum Psychologiczne
38.Poznańskie Forum Kognitywistyczne. Teksty Pokonferencyjne
39.Praca Socjalna
40.Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Psychologia
41.Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Rocznik Polsko-Ukraiński
42.Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych
43.Przegląd Biblioterapeutyczny
44.Przegląd Psychologiczny
45.Przegląd Seksuologiczny
46.Przegląd Terapeutyczny
47.Psychiatria i Psychologia Kliniczna
48.Psychoanaliza
49.Psychologia Ekonomiczna
50.Psychologia Jakości Życia
51.Psychologia Rozwojowa
52.Psychologia w Szkole
53.Psychologia Wychowawcza
54.Psychologia. Edukacja i Społeczeństwo
55.Psychologia-Etologia-Genetyka
56.Psychology of Language and Communication
57.Psychoonkologia
58.Psychoseksuologia
59.Psychoterapia Psychodynamiczna w Polsce
60.Remedium
61.Rocznik Kognitywistyczny
62.Roczniki Psychologiczne
63.Social Psychological Bulletin
64.Studia Gdańskie. Wizje i Rzeczywistość
65.Studia Paedagogica Ignatiana
66.Studia Psychologica
67.Studia Psychologiczne
68.Studia z Psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
69.Świat Ciszy
70.Świat Problemów
71.Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia
72.Testy Psychologiczne w Praktyce i Badaniach
73.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Pedagogiczna. Pedagogika i Psychologia
74.Zeszyty Pracy Socjalnej
75.Zeszyty Psychologiczno-Pedagogiczne Centrum Edukacji Artystycznej
« Powrót do wyszukiwania »