English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana dziedzina: nauki polityczne
1.Acta Bythoniensia
2.Acta Elbingensia
3.Acta Politica Polonica
4.Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Nauki Polityczne
5.Analizy BAS
6.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K. Politologia
7.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio M. Balcaniensis et Carpathiensis
8.Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica
9.Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym
10.Ante Portas. Studia nad Bezpieczeństwem
11.Anuario Latinoamericano
12.Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne
13.Bez Dogmatu
14.Central European Journal of Communication
15.Chorzowskie Studia Polityczne
16.Civitas. Studia z Filozofii Polityki
17.Colloquium
18.Consensus. Studenckie Zeszyty Naukowe
19.Copernicus Journal of Political Studies, The
20.Cywilizacja i Polityka
21.Dialog. Pismo Dialogu Społecznego
22.Dialogi Polityczne
23.Disputatio
24.Doctrina. Studia Społeczno-Polityczne
25.Eastern Review
26.e-Politikon
27.Eryda. Kultura, Polityka, Bezpieczeństwo
28.ETE Working Paper
29.Euro-Facta
30.Euro-Limes
31.Europa Środkowo-Wschodnia
32.European Journal of Geopolitics
33.Facta Simonidis
34.Forum Politologiczne
35.Forum Scientiae Oeconomia
36.Gdańskie Studia Azji Wschodniej
37.Historia i Polityka
38.Homo Politicus
39.Horyzonty Polityki
40.In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką
41.International Studies. Interdisciplinary Political and Cultural Journal
42.Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration
43.Journal of Geography, Politics and Society
44.Konteksty Społeczne
45.Kultura i Polityka
46.Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace
47.Materiały Studialne PISM
48.Międzynarodowy Przegląd Polityczny
49.Myśl Ekonomiczna i Polityczna
50.Niemcy, Austria, Szwajcaria
51.Nowa Polityka Wschodnia
52.Nowe Państwo
53.Nowy Prometeusz
54.Okiem KNPEiS
55.Państwo i Prawo
56.Państwo i Społeczeństwo
57.Pogranicze. Polish Borderlands Studies
58.Poliarchia. Studenckie Zeszyty Naukowe Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
59.Polish Journal of Political Science
60.Polish Political Science Review. Polski Przegląd Politologiczny
61.Polish Political Science Yearbook
62.Polish Quarterly of International Affairs, The
63.Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
64.Political Preferences
65.Polityka Gospodarcza
66.Polityka i Społeczeństwo
67.Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Res Politicae
68.Prawo i Polityka
69.Pressje
70.Pro Fide Rege et Lege
71.Przegląd Anarchistyczny
72.Przegląd Geopolityczny
73.Przegląd Narodowościowy - Review of Nationalities
74.Przegląd Narodowy
75.Przegląd Politologiczny
76.Przegląd Polityczny
77.Przegląd Wschodni
78.Przegląd Wschodnioeuropejski
79.Przegląd Zachodniopomorski
80.Public Policy and Economic Development
81.Puls Świata
82.R/evolutionibus
83.Reality of Politics. Estimates - Comments - Forecast
84.Refleksje. Pismo Naukowe Studentów i Doktorantów WNPiD UAM
85.Regionalne Studia Polityczne Humanitas
86.Rocznik Dobromiejski
87.Rocznik Europeistyczny
88.Rocznik Instytutu Naukowo-Badawczego Europy Wschodniej
89.Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego
90.Rocznik Nauk Politycznych
91.Rocznik Ostrowieckiego Towarzystwa Naukowego
92.Rocznik Politologiczny
93.Rocznik Polsko-Niemiecki
94.Rocznik Samorządowy
95.Securitologia
96.Societas / Communitas
97.Societas et Ius
98.Spojrzenie na Wschód. Kwartalnik Wschodoznawczy
99.Społeczeństwo i Polityka
100.Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa
101.Sprawy Wschodnie
102.Studenckie Zeszyty Rosjoznawstwa
103.Studi Polacco-Italiani di Toruń
104.Studia BAS
105.Studia Humana
106.Studia i Badania Naukowe
107.Studia i Komentarze Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
108.Studia Krytyczne
109.Studia Politica Germanica
110.Studia Politicae Universitatis Silesiensis
111.Studia Politologiczne
112.Studia Polityczne
113.Studia Polonijne
114.Studia Regionalne i Lokalne
115.Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa
116.Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne
117.Studia Wschodnioeuropejskie
118.Studia Wyborcze
119.Studia z Polityki Publicznej = Public Policy Studies
120.Studium Europy Środkowej i Wschodniej
121.Środkowoeuropejskie Studia Polityczne
122.Świat Idei i Polityki
123.Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych
124.Templum Novum
125.Teologia Polityczna
126.Transformacje Pismo Interdyscyplinarne
127.Warsaw East European Review
128.Warsaw Forum of Economic Sociology
129.Władza Sądzenia
130.Wolność i Solidarność
131.Wrocławskie Studia Politologiczne
132.Współpraca Europejska
133.Yearbook of Eastern European Studies
134.Zeszyt Naukowy Koła Nauk Politycznych
135.Zeszyty Naukowe / Forum Młodych Dyplomatów
136.Zeszyty Naukowe Collegium Balticum
137.Zeszyty Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach. Studia z Nauk Społecznych
138.Zeszyty Naukowe Niemcoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego
139.Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Zbliżenia Cywilizacyjne
140.Zoon Politikon
« Powrót do wyszukiwania »