English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana dziedzina: muzyka
1.Acta Universitatis Wratislaviensis. Musicologica Wratislaviensia
2.Additamenta Musicologica Lublinensia
3.Annales Lublinenses pro Musica Sacra. Rocznik Katedry Monodii Liturgicznej Instytutu Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
4.Aspekty Muzyki
5.Chopin Studies
6.De Musica
7.Diagonali
8.Glissando. Magazyn o muzyce współczesnej
9.Interdisciplinary Studies in Musicology
10.Kontakty Kształcenia Muzycznego
11.Konteksty Kształcenia Muzycznego
12.Krytyka Muzyczna
13.Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ
14.Młoda Muzykologia
15.Musica Ecclesiastica
16.Musica Iagellonica
17.Musicology Today
18.Muzyka
19.Muzyka Kościelna
20.Muzyka Polska
21.Muzyka w Szkole
22.Muzyka. Historia. Teoria. Edukacja
23.Muzykalia
24.Notes Muzyczny
25.Orkiestra
26.Piosenka
27.Pismo Folkowe
28.Polski Rocznik Muzykologiczny
29.Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Edukacja Muzyczna
30.Pro Musica Sacra
31.Przegląd Muzyczny
32.Przegląd Muzykologiczny
33.Reflektor
34.Res Facta Nova
35.Rocznik Chopinowski
36.Ruch Muzyczny
37.Teoria Muzyki
38.Wartości w Muzyce
39.Witold Lutosławski Studies
40.Wychowanie Muzyczne w Szkole
« Powrót do wyszukiwania »