English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana dziedzina: medycyna
1.Acta Angiologica
2.Acta Balneologica
3.Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
4.Acta Clinica
5.Acta Clinica et Morphologica
6.Acta Haematologica Polonica
7.Acta Medica
8.Acta Medicorum Polonorum
9.Acta Scholae Superioris Medicinae Legnicensis
10.Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio B, Nauki Medyczne, Kultura Fizyczna i Zdrowie
11.Acta Toxicologica
12.Advances in Clinical and Experimental Medicine
13.Advances in Medical Sciences
14.Advances in Palliative Medicine
15.Aktualności Neurologiczne
16.Alergia
17.Alergia Astma Immunologia
18.Alergologia i Immunologia Współczesna
19.Alergologia Polska - Polish Journal of Allergology
20.Alergologia, Immunologia
21.Alkohol i Nauka
22.Almanach / Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
23.Anaesthesiology Intensive Therapy [Anestezjologia Intensywna Terapia]
24.Analiza Przypadków w Pediatrii
25.Analiza Przypadków w Pielęgniarstwie i Położnictwie
26.Analiza Przypadków w Położnictwie i Ginekologii
27.Anestezjologia i Ratownictwo
28.Annales Academiae Medicae Gedanensis
29.Annales Academiae Medicae Silesiensis
30.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio D. Medicina
31.Annals of Agricultural and Environmental Medicine
32.Annals of Diagnostic Paediatric Pathology
33.Annals of Parasitology
34.Annals of Transplantation
35.Archives of Medical Science
36.Archives of Perinatal Medicine
37.Archives of Psychiatry and Psychotherapy
38.Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis
39.Archiwum Historii i Filozofii Medycyny
40.Archiwum Medycyny Biologicznej
41.Art of Dentistry
42.Arterial Hypertension. Journal of the Polish Society of Hypertension
43.Asysta Dentystyczna
44.Asystentka i Higienistka Stomatologiczna
45.Bio-Algorithms and Med-Systems
46.Biocybernetics and Biomedical Engineering
47.Ból
48.Cancer Surgery
49.Cardiology Journal
50.Cardiovascular Forum
51.Central European Journal of Immunology
52.Central European Journal of Sport Sciences and Medicine
53.Central European Journal of Urology
54.Chirurg Polski
55.Chirurgia Kolana Artroskopia Traumatologia Sportowa
56.Chirurgia Plastyczna i Oparzenia
57.Chirurgia po Dyplomie
58.Chirurgia Polska
59.Choroby Serca i Naczyń
60.Circulation [edycja polska]
61.Clinical and Experimental Hepatology
62.Complementary and Alternative Medicine in Science
63.Contemporary Oncology = Współczesna Onkologia
64.Current Gynecologic Oncology
65.Current Life Sciences
66.Current Problems of Psychiatry
67.Czynniki Ryzyka
68.Dental and Medical Problems
69.Dental Forum
70.Dermatologia Dziecięca
71.Dermatologia Estetyczna
72.Dermatologia Kliniczna
73.Dermatologia po Dyplomie
74.Dermatologia Praktyczna
75.Dermatopedia
76.Diabetologia Kliniczna
77.Diabetologia na Co Dzień
78.Diabetologia po Dyplomie
79.Diagnostyka Laboratoryjna
80.e-Dentico
81.Emergency Medical Service
82.Endodoncja w Praktyce
83.Endodoncja.pl
84.Endokrynologia Pediatryczna
85.Endokrynologia Polska
86.Epi
87.EPJ Nonlinear Biomedical Physics
88.European Journal of Biological Research
89.European Journal of Medical Technologies
90.Family Medicine & Primary Care Review
91.Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii
92.Fizjoterapia Polska
93.Focal Points [edycja polska]
94.Folia Cardiologica
95.Folia Medica Copernicana
96.Folia Medica Cracoviensia
97.Folia Medica Lodziensia
98.Folia Morphologica
99.Folia Neuropathologica
100.Forum Bibliotek Medycznych
101.Forum Medycyny Rodzinnej
102.Forum Nefrologiczne
103.Forum Ortodontyczne
104.Forum Profilaktyki
105.Forum Transplantologiczne
106.Forum Zaburzeń Metabolicznych
107.Forum Zakażeń
108.Gabinet Prywatny
109.Gastroenterologia Kliniczna. Postępy i Standardy
110.Gastroenterologia Polska
111.Gastroenterologia Praktyczna
112.Gastrologja Polska [!]
113.Gazeta Lekarska
114.Geriatria
115.Gerontologia Polska
116.Gerontologia Współczesna. Alter Ego Seniora
117.Ginekologia i Położnictwo
118.Ginekologia Polska
119.Ginekologia Praktyczna
120.Health and Wellness
121.Hematologia
122.Hereditary Cancer in Clinical Practice
123.HIV & AIDS Review
124.Homeopatia Polska
125.Homeopatia Praktyczna
126.Implantologia Stomatologiczna
127.Implantoprotetyka
128.In Vitro Explorer
129.International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health
130.International Maritime Health
131.International Review of Allergology & Clinical Immunology in Family Medicine
132.Inżynier Medyczny Fizyk
133.Issues of Rehabilitation, Orthopaedy, Neurophysiology and Sport Promotion - IRONS
134.Journal of Clinical Healthcare
135.Journal of Contemporary Brachytherapy
136.Journal of Dermatological Case Reports
137.Journal of Elementology
138.Journal of Epileptology. International Journal for Clinical and Experimental Research
139.Journal of Health Inequalities
140.Journal of Health Policy & Outcomes Research
141.Journal of Hearing Science
142.Journal of Medical Informatics & Technologies
143.Journal of Medical Science
144.Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research, The
145.Journal of Pediatric Pulmonology and Related Research, The
146.Journal of Physical Education & Health
147.Journal of Pre-Clinical and Clinical Research
148.Journal of Public Health, Nursing and Medical Rescue
149.Journal of Rare Cardiovascular Diseases
150.Journal of Spine Surgery, The
151.Journal of Stomatology
152.Journal of Surgical Progress
153.Journal of Transfusion Medicine
154.Journal of Ultrasonography
155.Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska
156.Kardiologia Inwazyjna
157.Kardiologia Oparta na Faktach
158.Kardiologia po Dyplomie
159.Kardiologia Polska
160.Kardiologia w Praktyce
161.Kardioprofil
162.Klinika Oczna
163.Klinika Pediatryczna
164.Kontaktologia i Optyka Okulistyczna
165.Kwartalnik Ortopedyczny
166.LAB - Laboratoria, Aparatura, Badania
167.Lancet Oncology, The
168.Leczenie Ran
169.Lekarz Rodzinny
170.Lekarz Tybetański
171.Lider
172.Magazyn Lekarza Okulisty
173.Magazyn Otorynolaryngologiczny
174.Magazyn Pielęgniarki i Położnej
175.Magazyn Stomatologiczny
176.MEDI. Magazyn Opieki Długoterminowej
177.Medical and Biological Sciences
178.Medical Problems
179.Medical Review
180.Medical Robotics Reports
181.Medical Science Review. Hepatologia
182.Medical Science Technology
183.Medical Tribune
184.Medicina Internacia Revuo
185.Medicina Sportiva
186.Medicina Sportiva Practica
187.Medicina Sportiva Suplement
188.Medtube Science
189.Medycyna
190.Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia
191.Medycyna Dydaktyka Wychowanie
192.Medycyna Faktów
193.Medycyna i Kronika Lekarska
194.Medycyna i Życie
195.Medycyna Intensywna i Ratunkowa
196.Medycyna Manualna
197.Medycyna Metaboliczna
198.Medycyna Nowożytna. Studia nad Kulturą Medyczną
199.Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu
200.Medycyna Paliatywna
201.Medycyna Paliatywna w Praktyce
202.Medycyna po Dyplomie
203.Medycyna Pracy
204.Medycyna Praktyczna
205.Medycyna Praktyczna - Chirurgia
206.Medycyna Praktyczna - Diagnostyka Obrazowa
207.Medycyna Praktyczna - Ginekologia i Położnictwo
208.Medycyna Praktyczna - Neurologia
209.Medycyna Praktyczna - Onkologia
210.Medycyna Praktyczna - Pediatria
211.Medycyna Praktyczna - Psychiatria
212.Medycyna Praktyczna - Stomatologia
213.Medycyna Praktyczna - Szczepienia
214.Medycyna Rodzinna
215.Medycyna Sportowa
216.Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine
217.Medycyna Wieku Podeszłego
218.Medycyna Wieku Rozwojowego
219.Medyczna Wokanda
220.Medyczne Zeszyty Naukowe Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie
221.Menedżer Zdrowia
222.MicroMedicine
223.Mikologia Lekarska
224.Moja Praktyka
225.MS Report
226.Mukowiscydoza
227.Na Ratunek
228.Nasza Dermatologia Online
229.Nefrologia i Dializoterapia Polska
230.Nefrologia i Nadciśnienie Tętnicze
231.Negative Pressure Wound Therapy Journal
232.Neurologia Dziecięca
233.Neurologia i Neurochirurgia Polska
234.Neurologia po Dyplomie
235.Neurologia Praktyczna
236.Neurology
237.Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
238.Neuroscience Fakty
239.Neuroskop
240.New Medicine
241.Nowa Audiofonologia
242.Nowa Klinika
243.Nowa Medycyna
244.Nowa Pediatria
245.Nowa Stomatologia
246.Nowoczesny Technik Dentystyczny
247.Nowotwory - Journal of Oncology
248.Nowy Gabinet Ginekologiczny
249.Nowy Gabinet Stomatologiczny
250.Nuclear Medicine Review
251.Ogólnopolski Przegląd Medyczny
252.Okulistyka
253.Okulistyka po Dyplomie
254.OncoReview
255.Onkologia i Radioterapia
256.Onkologia po Dyplomie
257.Onkologia Polska
258.Onkologia w Praktyce Klinicznej
259.Onkologia w Praktyce Klinicznej - Edukacja
260.Open Medicine
261.Ophthalmology (Wyd. polskie)
262.OphthaTherapy. Terapie w Okulistyce
263.Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja
264.Ostry Dyżur
265.Otolaryngologia Polska
266.Otorynolaryngologia
267.Pamiętnik Wileńskiego Towarzystwa Lekarskiego
268.Panacea
269.Pediatria i Medycyna Rodzinna
270.Pediatria po Dyplomie
271.Pediatria Polska
272.Pediatria Współczesna. Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
273.Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
274.Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia
275.Periodontologia Implanty
276.Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne
277.Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne Nursing and Public Health
278.Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne
279.Pielęgniarstwo Polskie
280.Pielęgniarstwo Specjalistyczne
281.Pielęgniarstwo XXI wieku
282.Pneumonologia i Alergologia Polska
283.Polimery w Medycynie
284.Polish Annals of Medicine
285.Polish Hyperbaric Research
286.Polish Journal of Medical Physics and Engineering
287.Polish Journal of Pathology
288.Polish Journal of Public Health
289.Polish Journal of Radiology
290.Polish Orthopedics and Traumatology
291.Polski Merkuriusz Lekarski
292.Polski Przegląd Chirurgiczny
293.Polski Przegląd Kardiologiczny
294.Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu
295.Polski Przegląd Nauk Stosowanych
296.Polski Przegląd Neurologiczny
297.Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny
298.Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
299.Poltransplant. Biuletyn Informacyjny
300.Położna
301.Położna. Nauka i Praktyka
302.Położnictwo Ginekologia i Medycyna Rozrodu
303.Pomeranian Journal of Life Sciences
304.Poradnik Stomatologiczny
305.Postępy Andrologii
306.Postępy Dermatologii i Alergologii
307.Postępy Fitoterapii
308.Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej
309.Postępy Nauk Medycznych
310.Postępy Neonatologii
311.Postępy Polskiej Medycyny i Farmacji
312.Postępy Psychiatrii i Neurologii
313.Postępy w Chirurgii Głowy i Szyi
314.Postępy w Kardiologii Interwencyjnej
315.Praktyka Lekarska
316.Prasa Lekarska
317.Prawo i Medycyna
318.Prenatal Cardiology = Kardiologia Prenatalna Echo Płodu
319.Problemy Medycyny Rodzinnej
320.Problemy Pielęgniarstwa
321.Progress in Health Sciences
322.Protetyka Stomatologiczna
323.Przegląd Alergologiczny
324.Przegląd Chirurgiczny i Ginekologiczny
325.Przegląd Dermatologiczny
326.Przegląd Epidemiologiczny
327.Przegląd Flebologiczny
328.Przegląd Gastroenterologiczny
329.Przegląd Lekarski
330.Przegląd Menopauzalny
331.Przegląd Okulistyczny
332.Przegląd Pediatryczny
333.Przegląd Reumatologiczny
334.Przegląd Seksuologiczny
335.Przegląd Urologiczny
336.Przewodnik Lekarza
337.PrzypadkiMedyczne.pl
338.Psychiatria
339.Psychiatria i Psychoterapia
340.Psychiatria po Dyplomie
341.Psychiatria Polska
342.Psychiatria w Praktyce Klinicznej
343.Psychogeriatria Polska
344.Psychoonkologia
345.Psychoterapia
346.Public Health Forum
347.Puls Uczelni
348.Quintessence dla Lekarzy Stomatologów
349.Rehabilitacja Medyczna
350.Reports of Practical Oncology and Radiotherapy
351.Reumatologia
352.Reumatologia, Geriatria, Rehabilitacja
353.Rocznik Dziecięcej Chirurgii Urazowej
354.Rocznik Naukowo-Dydaktyczny - Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej. Prace Fizjologiczne
355.Roczniki Warszawskiej Szkoły Zdrowia
356.Seksuologia Polska
357.Służba Zdrowia
358.Standardy Medyczne. Pediatria
359.Stomatologia
360.Stomatologia Estetyczna
361.Stomatologia Współczesna
362.Studia Medyczne
363.Sztuka Implantologii
364.Sztuka Leczenia
365.Świat Lekarza
366.TEKA - Archives of the Commission of Medical Science
367.Teka Commission of Medical Sciences
368.Terapia
369.Terapia Fotodynamiczna
370.TH!NK. Studenckie Naukowe Czasopismo Internetowe
371.Turystyka, Sport i Zdrowie
372.Twój Przegląd Stomatologiczny
373.Udar Mózgu
374.Vertigoprofil
375.VetPersonel
376.W Dobrym Rytmie
377.Warszawskie Czasopismo Lekarskie
378.Wiadomości Lekarskie
379.Wiadomości Psychiatryczne
380.Wideochirurgia i Inne Techniki Małoinwazyjne = Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques
381.Wiedza Lekarska
382.Współczesne Pielęgniarstwo i Ochrona Zdrowia
383.Zakażenia
384.Zamojskie Studia i Materiały. Fizjoterapia
385.Zdrowie i Dobrostan
386.Zeszyty Naukowe / AlmaMer Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie
387.Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
388.Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
389.Zeszyty Naukowe Wielkopolskiego Centrum Onkologii
390.Zeszyty Promocji Rehabilitacji, Ortopedii, Neurofizjologii i Sportu - IRONS
391.Żywienie Człowieka i Metabolizm
« Powrót do wyszukiwania »