English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana dziedzina: medycyna
1.Acta Angiologica
2.Acta Balneologica
3.Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
4.Acta Clinica
5.Acta Clinica et Morphologica
6.Acta Haematologica Polonica
7.Acta Medica
8.Acta Medicorum Polonorum
9.Acta Scholae Superioris Medicinae Legnicensis
10.Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio B, Nauki Medyczne, Kultura Fizyczna i Zdrowie
11.Acta Toxicologica
12.Advances in Clinical and Experimental Medicine
13.Advances in Medical Sciences
14.Advances in Palliative Medicine
15.Aktualności Neurologiczne
16.Alergia
17.Alergia Astma Immunologia
18.Alergologia i Immunologia Współczesna
19.Alergologia Polska - Polish Journal of Allergology
20.Alergologia, Immunologia
21.Alkohol i Nauka
22.Almanach / Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
23.Anaesthesiology Intensive Therapy [Anestezjologia Intensywna Terapia]
24.Analiza Przypadków w Pediatrii
25.Analiza Przypadków w Pielęgniarstwie i Położnictwie
26.Analiza Przypadków w Położnictwie i Ginekologii
27.Anestezjologia i Ratownictwo
28.Annales Academiae Medicae Gedanensis
29.Annales Academiae Medicae Silesiensis
30.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio D. Medicina
31.Annals of Agricultural and Environmental Medicine
32.Annals of Diagnostic Paediatric Pathology
33.Annals of Parasitology
34.Annals of Transplantation
35.Archives of Medical Science
36.Archives of Perinatal Medicine
37.Archives of Psychiatry and Psychotherapy
38.Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis
39.Archiwum Historii i Filozofii Medycyny
40.Archiwum Medycyny Biologicznej
41.Art of Dentistry
42.Arterial Hypertension. Journal of the Polish Society of Hypertension
43.Asysta Dentystyczna
44.Bio-Algorithms and Med-Systems
45.Biocybernetics and Biomedical Engineering
46.Ból
47.Cancer Surgery
48.Cardiology Journal
49.Cardiovascular Forum
50.Central European Journal of Immunology
51.Central European Journal of Sport Sciences and Medicine
52.Central European Journal of Urology
53.Chirurg Polski
54.Chirurgia Kolana Artroskopia Traumatologia Sportowa
55.Chirurgia Plastyczna i Oparzenia
56.Chirurgia po Dyplomie
57.Chirurgia Polska
58.Choroby Serca i Naczyń
59.Circulation [edycja polska]
60.Clinical and Experimental Hepatology
61.Complementary and Alternative Medicine in Science
62.Contemporary Oncology = Współczesna Onkologia
63.Current Gynecologic Oncology
64.Current Life Sciences
65.Current Problems of Psychiatry
66.Czynniki Ryzyka
67.Dental and Medical Problems
68.Dental Forum
69.Dermatologia Dziecięca
70.Dermatologia Estetyczna
71.Dermatologia Kliniczna
72.Dermatologia po Dyplomie
73.Dermatologia Praktyczna
74.Dermatopedia
75.Diabetologia Kliniczna
76.Diabetologia na Co Dzień
77.Diabetologia po Dyplomie
78.Diagnostyka Laboratoryjna
79.e-Dentico
80.Emergency Medical Service
81.Endodoncja w Praktyce
82.Endodoncja.pl
83.Endokrynologia Pediatryczna
84.Endokrynologia Polska
85.Epi
86.EPJ Nonlinear Biomedical Physics
87.European Journal of Biological Research
88.European Journal of Medical Technologies
89.Family Medicine & Primary Care Review
90.Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii
91.Fizjoterapia Polska
92.Focal Points [edycja polska]
93.Folia Cardiologica
94.Folia Medica Copernicana
95.Folia Medica Cracoviensia
96.Folia Medica Lodziensia
97.Folia Morphologica
98.Folia Neuropathologica
99.Forum Bibliotek Medycznych
100.Forum Medycyny Rodzinnej
101.Forum Nefrologiczne
102.Forum Ortodontyczne
103.Forum Profilaktyki
104.Forum Transplantologiczne
105.Forum Zaburzeń Metabolicznych
106.Forum Zakażeń
107.Gabinet Prywatny
108.Gastroenterologia Kliniczna. Postępy i Standardy
109.Gastroenterologia Polska
110.Gastroenterologia Praktyczna
111.Gastrologja Polska [!]
112.Gazeta Lekarska
113.Geriatria
114.Gerontologia Polska
115.Gerontologia Współczesna. Alter Ego Seniora
116.Ginekologia i Położnictwo
117.Ginekologia Polska
118.Ginekologia Praktyczna
119.Hematologia
120.Hereditary Cancer in Clinical Practice
121.HIV & AIDS Review
122.Homeopatia Polska
123.Homeopatia Praktyczna
124.Implantologia Stomatologiczna
125.Implantoprotetyka
126.In Vitro Explorer
127.International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health
128.International Maritime Health
129.International Review of Allergology & Clinical Immunology in Family Medicine
130.Inżynier Medyczny Fizyk
131.Issues of Rehabilitation, Orthopaedy, Neurophysiology and Sport Promotion - IRONS
132.Journal of Clinical Healthcare
133.Journal of Contemporary Brachytherapy
134.Journal of Dermatological Case Reports
135.Journal of Elementology
136.Journal of Epileptology. International Journal for Clinical and Experimental Research
137.Journal of Health Policy & Outcomes Research
138.Journal of Hearing Science
139.Journal of Medical Informatics & Technologies
140.Journal of Medical Science
141.Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research, The
142.Journal of Pediatric Pulmonology and Related Research, The
143.Journal of Physical Education & Health
144.Journal of Pre-Clinical and Clinical Research
145.Journal of Public Health, Nursing and Medical Rescue
146.Journal of Rare Cardiovascular Diseases
147.Journal of Spine Surgery, The
148.Journal of Stomatology
149.Journal of Surgical Progress
150.Journal of Transfusion Medicine
151.Journal of Ultrasonography
152.Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska
153.Kardiologia Inwazyjna
154.Kardiologia Oparta na Faktach
155.Kardiologia po Dyplomie
156.Kardiologia Polska
157.Kardiologia w Praktyce
158.Kardioprofil
159.Klinika Oczna
160.Klinika Pediatryczna
161.Kontaktologia i Optyka Okulistyczna
162.Kwartalnik Ortopedyczny
163.LAB - Laboratoria, Aparatura, Badania
164.Lancet Oncology, The
165.Leczenie Ran
166.Lekarz Rodzinny
167.Lekarz Tybetański
168.Lider
169.Magazyn Lekarza Okulisty
170.Magazyn Otorynolaryngologiczny
171.Magazyn Pielęgniarki i Położnej
172.Magazyn Stomatologiczny
173.MEDI. Magazyn Opieki Długoterminowej
174.Medical and Biological Sciences
175.Medical Problems
176.Medical Robotics Reports
177.Medical Science Review. Hepatologia
178.Medical Science Technology
179.Medical Tribune
180.Medicina Internacia Revuo
181.Medicina Sportiva
182.Medicina Sportiva Practica
183.Medicina Sportiva Suplement
184.Medtube Science
185.Medycyna
186.Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia
187.Medycyna Dydaktyka Wychowanie
188.Medycyna Faktów
189.Medycyna i Kronika Lekarska
190.Medycyna i Życie
191.Medycyna Intensywna i Ratunkowa
192.Medycyna Manualna
193.Medycyna Metaboliczna
194.Medycyna Nowożytna. Studia nad Kulturą Medyczną
195.Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu
196.Medycyna Paliatywna
197.Medycyna Paliatywna w Praktyce
198.Medycyna po Dyplomie
199.Medycyna Pracy
200.Medycyna Praktyczna
201.Medycyna Praktyczna - Chirurgia
202.Medycyna Praktyczna - Diagnostyka Obrazowa
203.Medycyna Praktyczna - Ginekologia i Położnictwo
204.Medycyna Praktyczna - Neurologia
205.Medycyna Praktyczna - Onkologia
206.Medycyna Praktyczna - Pediatria
207.Medycyna Praktyczna - Psychiatria
208.Medycyna Praktyczna - Stomatologia
209.Medycyna Praktyczna - Szczepienia
210.Medycyna Rodzinna
211.Medycyna Sportowa
212.Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine
213.Medycyna Wieku Podeszłego
214.Medycyna Wieku Rozwojowego
215.Medyczna Wokanda
216.Medyczne Zeszyty Naukowe Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie
217.Menedżer Zdrowia
218.MicroMedicine
219.Mikologia Lekarska
220.Moja Praktyka
221.MS Report
222.Mukowiscydoza
223.Na Ratunek
224.Nasza Dermatologia Online
225.Nefrologia i Dializoterapia Polska
226.Nefrologia i Nadciśnienie Tętnicze
227.Negative Pressure Wound Therapy Journal
228.Neurologia Dziecięca
229.Neurologia i Neurochirurgia Polska
230.Neurologia po Dyplomie
231.Neurologia Praktyczna
232.Neurology
233.Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
234.Neuroscience Fakty
235.Neuroskop
236.New Medicine
237.Nowa Audiofonologia
238.Nowa Klinika
239.Nowa Medycyna
240.Nowa Pediatria
241.Nowa Stomatologia
242.Nowoczesny Technik Dentystyczny
243.Nowotwory - Journal of Oncology
244.Nowy Gabinet Ginekologiczny
245.Nowy Gabinet Stomatologiczny
246.Nuclear Medicine Review
247.Ogólnopolski Przegląd Medyczny
248.Okulistyka
249.Okulistyka po Dyplomie
250.OncoReview
251.Onkologia i Radioterapia
252.Onkologia po Dyplomie
253.Onkologia Polska
254.Onkologia w Praktyce Klinicznej
255.Open Medicine
256.Ophthalmology (Wyd. polskie)
257.OphthaTherapy. Terapie w Okulistyce
258.Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja
259.Ostry Dyżur
260.Otolaryngologia Polska
261.Otorynolaryngologia
262.Pamiętnik Wileńskiego Towarzystwa Lekarskiego
263.Panacea
264.Pediatria i Medycyna Rodzinna
265.Pediatria po Dyplomie
266.Pediatria Polska
267.Pediatria Współczesna. Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
268.Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
269.Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia
270.Periodontologia Implanty
271.Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne
272.Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne Nursing and Public Health
273.Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne
274.Pielęgniarstwo Polskie
275.Pielęgniarstwo Specjalistyczne
276.Pielęgniarstwo XXI wieku
277.Pneumonologia i Alergologia Polska
278.Polimery w Medycynie
279.Polish Annals of Medicine
280.Polish Hyperbaric Research
281.Polish Journal of Medical Physics and Engineering
282.Polish Journal of Pathology
283.Polish Journal of Public Health
284.Polish Journal of Radiology
285.Polish Orthopedics and Traumatology
286.Polski Merkuriusz Lekarski
287.Polski Przegląd Chirurgiczny
288.Polski Przegląd Kardiologiczny
289.Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu
290.Polski Przegląd Nauk Stosowanych
291.Polski Przegląd Neurologiczny
292.Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny
293.Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
294.Poltransplant. Biuletyn Informacyjny
295.Położna
296.Położnictwo Ginekologia i Medycyna Rozrodu
297.Pomeranian Journal of Life Sciences
298.Poradnik Stomatologiczny
299.Postępy Andrologii
300.Postępy Dermatologii i Alergologii
301.Postępy Fitoterapii
302.Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej
303.Postępy Nauk Medycznych
304.Postępy Neonatologii
305.Postępy Polskiej Medycyny i Farmacji
306.Postępy Psychiatrii i Neurologii
307.Postępy w Chirurgii Głowy i Szyi
308.Postępy w Kardiologii Interwencyjnej
309.Praktyka Lekarska
310.Prasa Lekarska
311.Prawo i Medycyna
312.Prenatal Cardiology = Kardiologia Prenatalna Echo Płodu
313.Problemy Medycyny Rodzinnej
314.Problemy Pielęgniarstwa
315.Progress in Health Sciences
316.Promocja Zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna
317.Protetyka Stomatologiczna
318.Przegląd Alergologiczny
319.Przegląd Chirurgiczny i Ginekologiczny
320.Przegląd Dermatologiczny
321.Przegląd Epidemiologiczny
322.Przegląd Flebologiczny
323.Przegląd Gastroenterologiczny
324.Przegląd Lekarski
325.Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie
326.Przegląd Menopauzalny
327.Przegląd Okulistyczny
328.Przegląd Pediatryczny
329.Przegląd Reumatologiczny
330.Przegląd Seksuologiczny
331.Przegląd Urologiczny
332.Przewodnik Lekarza
333.PrzypadkiMedyczne.pl
334.Psychiatria
335.Psychiatria i Psychoterapia
336.Psychiatria po Dyplomie
337.Psychiatria Polska
338.Psychiatria w Praktyce Klinicznej
339.Psychogeriatria Polska
340.Psychoonkologia
341.Psychoterapia
342.Public Health Forum
343.Puls Uczelni
344.Quintessence dla Lekarzy Stomatologów
345.Rehabilitacja Medyczna
346.Reports of Practical Oncology and Radiotherapy
347.Reumatologia
348.Rocznik Dziecięcej Chirurgii Urazowej
349.Rocznik Naukowo-Dydaktyczny - Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej. Prace Fizjologiczne
350.Roczniki Warszawskiej Szkoły Zdrowia
351.Seksuologia Polska
352.Sen
353.Służba Zdrowia
354.Standardy Medyczne. Pediatria
355.Stomatologia Estetyczna
356.Stomatologia Współczesna
357.Studia Medyczne
358.Sztuka Implantologii
359.Sztuka Leczenia
360.Świat Lekarza
361.Teka Commission of Medical Sciences
362.Terapia
363.TH!NK. Studenckie Naukowe Czasopismo Internetowe
364.Turystyka, Sport i Zdrowie
365.Twój Przegląd Stomatologiczny
366.Udar Mózgu
367.Vertigoprofil
368.VetPersonel
369.W Dobrym Rytmie
370.Warszawskie Czasopismo Lekarskie
371.Wiadomości Lekarskie
372.Wiadomości Psychiatryczne
373.Wideochirurgia i Inne Techniki Małoinwazyjne = Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques
374.Wiedza Lekarska
375.Współczesne Pielęgniarstwo i Ochrona Zdrowia
376.Zakażenia
377.Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
378.Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
379.Zeszyty Naukowe Wielkopolskiego Centrum Onkologii
380.Zeszyty Promocji Rehabilitacji, Ortopedii, Neurofizjologii i Sportu - IRONS
381.Żywienie Człowieka i Metabolizm
« Powrót do wyszukiwania »