English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana dziedzina: medycyna
1.Acta Angiologica
2.Acta Balneologica
3.Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
4.Acta Clinica
5.Acta Clinica et Morphologica
6.Acta Haematologica Polonica
7.Acta Medica
8.Acta Medicorum Polonorum
9.Acta Scholae Superioris Medicinae Legnicensis
10.Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio B, Nauki Medyczne, Kultura Fizyczna i Zdrowie
11.Acta Toxicologica
12.Advances in Clinical and Experimental Medicine
13.Advances in Medical Sciences
14.Advances in Palliative Medicine
15.Aktualności Neurologiczne
16.Alergia
17.Alergia Astma Immunologia
18.Alergologia i Immunologia Współczesna
19.Alergologia Info
20.Alergologia Polska - Polish Journal of Allergology
21.Alergologia, Immunologia
22.Alkohol i Nauka
23.Anaesthesiology Intensive Therapy [Anestezjologia Intensywna Terapia]
24.Analiza Przypadków w Pediatrii
25.Analiza Przypadków w Pielęgniarstwie i Położnictwie
26.Analiza Przypadków w Położnictwie i Ginekologii
27.Anestezjologia i Ratownictwo
28.Annales Academiae Medicae Gedanensis
29.Annales Academiae Medicae Silesiensis
30.Annales Academiae Medicae Stetinensis
31.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio D. Medicina
32.Annals of Agricultural and Environmental Medicine
33.Annals of Diagnostic Paediatric Pathology
34.Annals of Parasitology
35.Annals of Transplantation
36.Archives of Medical Science
37.Archives of Perinatal Medicine
38.Archives of Psychiatry and Psychotherapy
39.Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis
40.Archiwum Historii i Filozofii Medycyny
41.Archiwum Medycyny Biologicznej
42.Art of Dentistry
43.Arterial Hypertension. Journal of the Polish Society of Hypertension
44.Asysta Dentystyczna
45.Bio-Algorithms and Med-Systems
46.Biocybernetics and Biomedical Engineering
47.Ból
48.Cancer Surgery
49.Cardiology Journal
50.Cardiovascular Forum
51.Central European Journal of Immunology
52.Central European Journal of Sport Sciences and Medicine
53.Central European Journal of Urology
54.Chirurg Polski
55.Chirurgia Kolana Artroskopia Traumatologia Sportowa
56.Chirurgia Plastyczna i Oparzenia
57.Chirurgia po Dyplomie
58.Chirurgia Polska
59.Choroby Serca i Naczyń
60.Circulation [edycja polska]
61.Clinical and Experimental Hepatology
62.Complementary and Alternative Medicine in Science
63.Contemporary Oncology
64.Current Gynecologic Oncology
65.Current Life Sciences
66.Current Problems of Psychiatry
67.Cytometria Polska
68.Czynniki Ryzyka
69.Dental and Medical Problems
70.Dental Forum
71.Dermatologia Dziecięca
72.Dermatologia Estetyczna
73.Dermatologia Kliniczna
74.Dermatologia po Dyplomie
75.Dermatologia Praktyczna
76.Dermatopedia
77.Diabetologia Kliniczna
78.Diabetologia na Co Dzień
79.Diabetologia po Dyplomie
80.Diagnostyka Laboratoryjna
81.e-Dentico
82.Emergency Medical Service
83.Endodoncja w Praktyce
84.Endodoncja.pl
85.Endokrynologia Pediatryczna
86.Endokrynologia Polska
87.Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii
88.Epi
89.EPJ Nonlinear Biomedical Physics
90.European Journal of Biological Research
91.European Journal of Medical Technologies
92.Family Medicine & Primary Care Review
93.Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii
94.Fizjoterapia Polska
95.Focal Points [edycja polska]
96.Folia Cardiologica
97.Folia Medica Copernicana
98.Folia Medica Cracoviensia
99.Folia Medica Lodziensia
100.Folia Morphologica
101.Folia Neuropathologica
102.Forum Bibliotek Medycznych
103.Forum Medycyny Rodzinnej
104.Forum Nefrologiczne
105.Forum Ortodontyczne
106.Forum Profilaktyki
107.Forum Transplantologiczne
108.Forum Zaburzeń Metabolicznych
109.Forum Zakażeń
110.Gabinet Prywatny
111.Gastroenterologia Kliniczna. Postępy i Standardy
112.Gastroenterologia Polska
113.Gastroenterologia Praktyczna
114.Gastrologja Polska [!]
115.Gazeta Lekarska
116.Geriatria
117.Gerontologia Polska
118.Gerontologia Współczesna. Alter Ego Seniora
119.Ginekologia i Położnictwo
120.Ginekologia Polska
121.Ginekologia Praktyczna
122.Hematologia
123.Hereditary Cancer in Clinical Practice
124.HIV & AIDS Review
125.Homeopatia Polska
126.Homeopatia Praktyczna
127.Implantologia Stomatologiczna
128.Implantoprotetyka
129.In Vitro Explorer
130.International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health
131.International Maritime Health
132.International Review of Allergology & Clinical Immunology in Family Medicine
133.Inżynier Medyczny - Fizyk
134.Issue of Rehabilitation, Orthopaedy, Neurophysiology and Sport Promotion - IRONS
135.Journal of Contemporary Brachytherapy
136.Journal of Dermatological Case Reports
137.Journal of Elementology
138.Journal of Epileptology. International Journal for Clinical and Experimental Research
139.Journal of Health Policy & Outcomes Research
140.Journal of Hearing Science
141.Journal of Medical Informatics & Technologies
142.Journal of Medical Science
143.Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research, The
144.Journal of Pediatric Pulmonology and Related Research, The
145.Journal of Physical Education & Health
146.Journal of Pre-Clinical and Clinical Research
147.Journal of Public Health, Nursing and Medical Rescue
148.Journal of Rare Cardiovascular Diseases
149.Journal of Spine Surgery, The
150.Journal of Stomatology
151.Journal of Surgical Progress
152.Journal of Transfusion Medicine
153.Journal of Ultrasonography
154.Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska
155.Kardiologia Inwazyjna
156.Kardiologia Oparta na Faktach
157.Kardiologia po Dyplomie
158.Kardiologia Polska
159.Kardiologia w Praktyce
160.Kardioprofil
161.Klinika Oczna
162.Klinika Pediatryczna
163.Kontaktologia i Optyka Okulistyczna
164.Kwartalnik Ortopedyczny
165.LAB - Laboratoria, Aparatura, Badania
166.Lancet Oncology, The
167.Leczenie Ran
168.Lekarz Kontraktowy
169.Lekarz Rodzinny
170.Lekarz Tybetański
171.Lider
172.Magazyn Lekarza Okulisty
173.Magazyn Otorynolaryngologiczny
174.Magazyn Pielęgniarki i Położnej
175.Magazyn Stomatologiczny
176.MEDI. Magazyn Opieki Długoterminowej
177.Medical and Biological Sciences
178.Medical Problems
179.Medical Robotics Reports
180.Medical Science Review. Hepatologia
181.Medical Science Technology
182.Medical Tribune
183.Medicina Internacia Revuo
184.Medicina Sportiva
185.Medicina Sportiva - English Edition
186.Medicina Sportiva Practica
187.Medtube Science
188.Medycyna
189.Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia
190.Medycyna Dydaktyka Wychowanie
191.Medycyna Faktów
192.Medycyna i Kronika Lekarska
193.Medycyna i Życie
194.Medycyna Intensywna i Ratunkowa
195.Medycyna Manualna
196.Medycyna Metaboliczna
197.Medycyna Nowożytna. Studia nad Kulturą Medyczną
198.Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu
199.Medycyna Paliatywna
200.Medycyna Paliatywna w Praktyce
201.Medycyna po Dyplomie
202.Medycyna Pracy
203.Medycyna Praktyczna
204.Medycyna Praktyczna - Chirurgia
205.Medycyna Praktyczna - Diagnostyka Obrazowa
206.Medycyna Praktyczna - Ginekologia i Położnictwo
207.Medycyna Praktyczna - Neurologia
208.Medycyna Praktyczna - Onkologia
209.Medycyna Praktyczna - Pediatria
210.Medycyna Praktyczna - Psychiatria
211.Medycyna Praktyczna - Stomatologia
212.Medycyna Praktyczna - Szczepienia
213.Medycyna Rodzinna
214.Medycyna Sportowa
215.Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine
216.Medycyna Wieku Podeszłego
217.Medycyna Wieku Rozwojowego
218.Medyczna Wokanda
219.Medyczne Zeszyty Naukowe Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie
220.Menedżer Zdrowia
221.MicroMedicine
222.Mikologia Lekarska
223.Moja Praktyka
224.MS Report
225.Mukowiscydoza
226.Na Ratunek
227.Nasza Dermatologia Online
228.Nefrologia i Dializoterapia Polska
229.Nefrologia i Nadciśnienie Tętnicze
230.Negative Pressure Wound Therapy Journal
231.Neurologia Dziecięca
232.Neurologia i Neurochirurgia Polska
233.Neurologia po Dyplomie
234.Neurologia Praktyczna
235.Neurology
236.Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
237.Neuroscience Fakty
238.Neuroskop
239.New Medicine
240.Nowa Audiofonologia
241.Nowa Klinika
242.Nowa Medycyna
243.Nowa Pediatria
244.Nowa Stomatologia
245.Nowoczesny Technik Dentystyczny
246.Nowotwory - Journal of Oncology
247.Nowy Gabinet Ginekologiczny
248.Nowy Gabinet Stomatologiczny
249.Nuclear Medicine Review
250.Ogólnopolski Przegląd Medyczny
251.Okulistyka
252.Okulistyka po Dyplomie
253.OncoReview
254.Onkologia i Radioterapia
255.Onkologia po Dyplomie
256.Onkologia Polska
257.Onkologia w Praktyce Klinicznej
258.Open Medicine
259.Ophthalmology (Wyd. polskie)
260.OphthaTherapy. Terapie w Okulistyce
261.Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja
262.Ostry Dyżur
263.Otolaryngologia Polska
264.Otorynolaryngologia
265.Pamiętnik Wileńskiego Towarzystwa Lekarskiego
266.Panacea
267.Pediatria i Medycyna Rodzinna
268.Pediatria po Dyplomie
269.Pediatria Polska
270.Pediatria Współczesna. Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
271.Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
272.Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia
273.Periodontologia Implanty
274.Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne
275.Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne
276.Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne
277.Pielęgniarstwo Polskie
278.Pielęgniarstwo XXI wieku
279.Pneumonologia i Alergologia Polska
280.Polimery w Medycynie
281.Polish Annals of Medicine
282.Polish Hyperbaric Research
283.Polish Journal of Medical Physics and Engineering
284.Polish Journal of Pathology
285.Polish Journal of Public Health
286.Polish Journal of Radiology
287.Polish Orthopedics and Traumatology
288.Polski Merkuriusz Lekarski
289.Polski Przegląd Chirurgiczny
290.Polski Przegląd Kardiologiczny
291.Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu
292.Polski Przegląd Nauk Stosowanych
293.Polski Przegląd Neurologiczny
294.Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny
295.Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
296.Poltransplant. Biuletyn Informacyjny
297.Położna
298.Położnictwo Ginekologia i Medycyna Rozrodu
299.Poradnik Stomatologiczny
300.Postępy Andrologii
301.Postępy Dermatologii i Alergologii
302.Postępy Fitoterapii
303.Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej
304.Postępy Nauk Medycznych
305.Postępy Neonatologii
306.Postępy Polskiej Medycyny i Farmacji
307.Postępy Psychiatrii i Neurologii
308.Postępy w Chirurgii Głowy i Szyi
309.Postępy w Kardiologii Interwencyjnej
310.Praktyka Lekarska
311.Prasa Lekarska
312.Prawo i Medycyna
313.Prenatal Cardiology = Kardiologia Prenatalna Echo Płodu
314.Problemy Medycyny Rodzinnej
315.Problemy Pielęgniarstwa
316.Progress in Health Sciences
317.Promocja Zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna
318.Protetyka Stomatologiczna
319.Przegląd Alergologiczny
320.Przegląd Chirurgiczny i Ginekologiczny
321.Przegląd Dermatologiczny
322.Przegląd Epidemiologiczny
323.Przegląd Flebologiczny
324.Przegląd Gastroenterologiczny
325.Przegląd Lekarski
326.Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie
327.Przegląd Menopauzalny
328.Przegląd Okulistyczny
329.Przegląd Pediatryczny
330.Przegląd Reumatologiczny
331.Przegląd Seksuologiczny
332.Przegląd Urologiczny
333.Przewodnik Lekarza
334.PrzypadkiMedyczne.pl
335.Psychiatria
336.Psychiatria i Psychoterapia
337.Psychiatria po Dyplomie
338.Psychiatria Polska
339.Psychiatria w Praktyce Klinicznej
340.Psychogeriatria Polska
341.Psychoonkologia
342.Psychoterapia
343.Puls Uczelni
344.Quintessence dla Lekarzy Stomatologów
345.Rehabilitacja Medyczna
346.Reports of Practical Oncology and Radiotherapy
347.Reumatologia
348.Rocznik Dziecięcej Chirurgii Urazowej
349.Rocznik Naukowo-Dydaktyczny - Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej. Prace Fizjologiczne
350.Roczniki Warszawskiej Szkoły Zdrowia
351.Seksuologia Polska
352.Sen
353.Służba Zdrowia
354.Standardy Medyczne. Pediatria
355.Stomatologia Estetyczna
356.Stomatologia Współczesna
357.Studia Medyczne
358.Sztuka Implantologii
359.Sztuka Leczenia
360.Świat Lekarza
361.Terapia
362.TH!NK. Studenckie Naukowe Czasopismo Internetowe
363.Turystyka, Sport i Zdrowie
364.Twój Przegląd Stomatologiczny
365.Udar Mózgu
366.Vertigoprofil
367.VetPersonel
368.W Dobrym Rytmie
369.Warszawskie Czasopismo Lekarskie
370.Wiadomości Lekarskie
371.Wiadomości Psychiatryczne
372.Wideochirurgia i Inne Techniki Małoinwazyjne
373.Wiedza Lekarska
374.Współczesne Pielęgniarstwo i Ochrona Zdrowia
375.Zakażenia
376.Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
377.Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
378.Zeszyty Naukowe Wielkopolskiego Centrum Onkologii
379.Zeszyty Promocji Rehabilitacji, Ortopedii, Neurofizjologii i Sportu - IRONS
380.Żywienie Człowieka i Metabolizm
« Powrót do wyszukiwania »