English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana dziedzina: medycyna
1.Acta Angiologica
2.Acta Balneologica
3.Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
4.Acta Clinica
5.Acta Clinica et Morphologica
6.Acta Haematologica Polonica
7.Acta Medica
8.Acta Medicorum Polonorum
9.Acta Scholae Superioris Medicinae Legnicensis
10.Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio B, Nauki Medyczne, Kultura Fizyczna i Zdrowie
11.Acta Toxicologica
12.Advances in Clinical and Experimental Medicine
13.Advances in Medical Sciences
14.Advances in Palliative Medicine
15.Aktualności Neurologiczne
16.Alergia
17.Alergia Astma Immunologia
18.Alergologia i Immunologia Współczesna
19.Alergologia Polska - Polish Journal of Allergology
20.Alergologia, Immunologia
21.Alkohol i Nauka
22.Almanach / Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
23.Anaesthesiology Intensive Therapy [Anestezjologia Intensywna Terapia]
24.Analiza Przypadków w Pediatrii
25.Analiza Przypadków w Pielęgniarstwie i Położnictwie
26.Analiza Przypadków w Położnictwie i Ginekologii
27.Anestezjologia i Ratownictwo
28.Annales Academiae Medicae Gedanensis
29.Annales Academiae Medicae Silesiensis
30.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio D. Medicina
31.Annals of Agricultural and Environmental Medicine
32.Annals of Diagnostic Paediatric Pathology
33.Annals of Parasitology
34.Annals of Transplantation
35.Archives of Medical Science
36.Archives of Medical Science - Atherosclerotic Diseases
37.Archives of Medical Science - Civilization Diseases
38.Archives of Perinatal Medicine
39.Archives of Psychiatry and Psychotherapy
40.Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis
41.Archiwum Historii i Filozofii Medycyny
42.Archiwum Medycyny Biologicznej
43.Art of Dentistry
44.Arterial Hypertension. Journal of the Polish Society of Hypertension
45.Asysta Dentystyczna
46.Asystentka i Higienistka Stomatologiczna
47.Bio-Algorithms and Med-Systems
48.Biocybernetics and Biomedical Engineering
49.Ból
50.Cancer Surgery
51.Cardiology Journal
52.Cardiovascular Forum
53.Central European Journal of Immunology
54.Central European Journal of Sport Sciences and Medicine
55.Central European Journal of Urology
56.Chirurg Polski
57.Chirurgia Kolana Artroskopia Traumatologia Sportowa
58.Chirurgia Plastyczna i Oparzenia
59.Chirurgia po Dyplomie
60.Chirurgia Polska
61.Choroby Serca i Naczyń
62.Circulation [edycja polska]
63.Clinical and Experimental Hepatology
64.Clinical Diabetology
65.Complementary and Alternative Medicine in Science
66.Contemporary Oncology = Współczesna Onkologia
67.Current Gynecologic Oncology
68.Current Life Sciences
69.Current Problems of Psychiatry
70.Czynniki Ryzyka
71.Dental and Medical Problems
72.Dental Forum
73.Dermatologia Dziecięca
74.Dermatologia Estetyczna
75.Dermatologia Kliniczna
76.Dermatologia po Dyplomie
77.Dermatologia Praktyczna
78.Dermatopedia
79.Diabetologia na Co Dzień
80.Diabetologia po Dyplomie
81.Diagnostyka Laboratoryjna
82.e-Dentico
83.Emergency Medical Service
84.Endodoncja w Praktyce
85.Endodoncja.pl
86.Endokrynologia Pediatryczna
87.Endokrynologia Polska
88.Epi
89.EPJ Nonlinear Biomedical Physics
90.European Dental Forum
91.European Journal of Biological Research
92.European Journal of Medical Technologies
93.Family Medicine & Primary Care Review
94.Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii
95.Fizjoterapia Polska
96.Focal Points [edycja polska]
97.Folia Cardiologica
98.Folia Medica Cracoviensia
99.Folia Medica Lodziensia
100.Folia Morphologica
101.Folia Neuropathologica
102.Forum Bibliotek Medycznych
103.Forum Medycyny Rodzinnej
104.Forum Nefrologiczne
105.Forum Ortodontyczne
106.Forum Profilaktyki
107.Forum Reumatologiczne
108.Forum Transplantologiczne
109.Forum Zaburzeń Metabolicznych
110.Forum Zakażeń
111.Gabinet Prywatny
112.Gastroenterologia Kliniczna. Postępy i Standardy
113.Gastroenterologia Polska
114.Gastroenterologia Praktyczna
115.Gastrologja Polska [!]
116.Gazeta Lekarska
117.Geriatria
118.Gerontologia Polska
119.Gerontologia Współczesna. Alter Ego Seniora
120.Ginekologia i Położnictwo
121.Ginekologia Polska
122.Ginekologia Praktyczna
123.Health and Wellness
124.Hematologia
125.Hereditary Cancer in Clinical Practice
126.HIV & AIDS Review
127.Homeopatia Polska
128.Homeopatia Praktyczna
129.Implantologia Stomatologiczna
130.Implantoprotetyka
131.In Vitro Explorer
132.International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health
133.International Maritime Health
134.International Review of Allergology & Clinical Immunology in Family Medicine
135.Inżynier Medyczny Fizyk
136.Issues of Rehabilitation, Orthopaedy, Neurophysiology and Sport Promotion - IRONS
137.Journal of Clinical Healthcare
138.Journal of Contemporary Brachytherapy
139.Journal of Dermatological Case Reports
140.Journal of Elementology
141.Journal of Epileptology. International Journal for Clinical and Experimental Research
142.Journal of Health Inequalities
143.Journal of Health Policy & Outcomes Research
144.Journal of Hearing Science
145.Journal of Medical Informatics & Technologies
146.Journal of Medical Science
147.Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research, The
148.Journal of Pediatric Pulmonology and Related Research, The
149.Journal of Physical Education & Health
150.Journal of Pre-Clinical and Clinical Research
151.Journal of Public Health, Nursing and Medical Rescue
152.Journal of Rare Cardiovascular Diseases
153.Journal of Research Innovation. Natural, Medical and Health Sciences
154.Journal of Spine Surgery, The
155.Journal of Stomatology
156.Journal of Surgical Progress
157.Journal of Transfusion Medicine
158.Journal of Ultrasonography
159.Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska
160.Kardiologia Inwazyjna
161.Kardiologia Oparta na Faktach
162.Kardiologia po Dyplomie
163.Kardiologia Polska
164.Kardiologia w Praktyce
165.Kardioprofil
166.Klinika Oczna
167.Klinika Pediatryczna
168.Kontaktologia i Optyka Okulistyczna
169.Kwartalnik Ortopedyczny
170.LAB - Laboratoria, Aparatura, Badania
171.Lancet Oncology, The
172.Leczenie Ran
173.Lekarz Rodzinny
174.Lekarz Tybetański
175.Lider
176.Magazyn Lekarza Okulisty
177.Magazyn Otorynolaryngologiczny
178.Magazyn Pielęgniarki i Położnej
179.Magazyn Stomatologiczny
180.MEDI. Magazyn Opieki Długoterminowej
181.Medical & Health Sciences Review
182.Medical and Biological Sciences
183.Medical Problems
184.Medical Research Journal
185.Medical Review
186.Medical Robotics Reports
187.Medical Science Review. Hepatologia
188.Medical Science Technology
189.Medical Tribune
190.Medicina Internacia Revuo
191.Medicina Sportiva
192.Medicina Sportiva Practica
193.Medicina Sportiva Suplement
194.Medtube Science
195.Medycyna
196.Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia
197.Medycyna Dydaktyka Wychowanie
198.Medycyna Faktów
199.Medycyna i Kronika Lekarska
200.Medycyna i Życie
201.Medycyna Intensywna i Ratunkowa
202.Medycyna Manualna
203.Medycyna Metaboliczna
204.Medycyna Nowożytna. Studia nad Kulturą Medyczną
205.Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu
206.Medycyna Paliatywna
207.Medycyna Paliatywna w Praktyce
208.Medycyna po Dyplomie
209.Medycyna Pracy
210.Medycyna Praktyczna
211.Medycyna Praktyczna - Chirurgia
212.Medycyna Praktyczna - Diagnostyka Obrazowa
213.Medycyna Praktyczna - Ginekologia i Położnictwo
214.Medycyna Praktyczna - Neurologia
215.Medycyna Praktyczna - Onkologia
216.Medycyna Praktyczna - Pediatria
217.Medycyna Praktyczna - Psychiatria
218.Medycyna Praktyczna - Stomatologia
219.Medycyna Praktyczna - Szczepienia
220.Medycyna Rodzinna
221.Medycyna Sportowa
222.Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine
223.Medycyna Wieku Podeszłego
224.Medycyna Wieku Rozwojowego
225.Medyczna Wokanda
226.Medyczne Zeszyty Naukowe Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie
227.Menedżer Zdrowia
228.MicroMedicine
229.Mikologia Lekarska
230.Moja Praktyka
231.MS Report
232.Mukowiscydoza
233.Na Ratunek
234.Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce
235.Nasza Dermatologia Online
236.Nefrologia i Dializoterapia Polska
237.Nefrologia i Nadciśnienie Tętnicze
238.Negative Pressure Wound Therapy Journal
239.Neurologia Dziecięca
240.Neurologia i Neurochirurgia Polska
241.Neurologia po Dyplomie
242.Neurologia Praktyczna
243.Neurology
244.Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
245.Neuroscience Fakty
246.Neuroskop
247.New Medicine
248.Nowa Audiofonologia
249.Nowa Klinika
250.Nowa Medycyna
251.Nowa Pediatria
252.Nowa Stomatologia
253.Nowoczesny Technik Dentystyczny
254.Nowotwory - Journal of Oncology
255.Nowy Gabinet Ginekologiczny
256.Nowy Gabinet Stomatologiczny
257.Nuclear Medicine Review
258.Ogólnopolski Przegląd Medyczny
259.Okulistyka
260.Okulistyka po Dyplomie
261.Oncology in Clinical Practice
262.OncoReview
263.Onkologia i Radioterapia
264.Onkologia po Dyplomie
265.Onkologia Polska
266.Onkologia w Praktyce Klinicznej - Edukacja
267.Open Medicine
268.Ophthalmology (Wyd. polskie)
269.Ophthalmology Journal
270.OphthaTherapy. Terapie w Okulistyce
271.Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja
272.Ostry Dyżur
273.Otolaryngologia Polska
274.Otorynolaryngologia
275.Pamiętnik Wileńskiego Towarzystwa Lekarskiego
276.Panacea
277.Pediatria i Medycyna Rodzinna
278.Pediatria po Dyplomie
279.Pediatria Polska
280.Pediatria Współczesna. Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
281.Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
282.Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia
283.Periodontologia Implanty
284.Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej
285.Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne
286.Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne Nursing and Public Health
287.Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne
288.Pielęgniarstwo Polskie
289.Pielęgniarstwo Specjalistyczne
290.Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece
291.Pielęgniarstwo XXI wieku
292.Pneumonologia i Alergologia Polska
293.Polimery w Medycynie
294.Polish Annals of Medicine
295.Polish Hyperbaric Research
296.Polish Journal of Applied Sciences
297.Polish Journal of Health and Fitness
298.Polish Journal of Medical Physics and Engineering
299.Polish Journal of Pathology
300.Polish Journal of Public Health
301.Polish Journal of Radiology
302.Polish Orthopedics and Traumatology
303.Polski Merkuriusz Lekarski
304.Polski Przegląd Chirurgiczny
305.Polski Przegląd Kardiologiczny
306.Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu
307.Polski Przegląd Nauk Stosowanych
308.Polski Przegląd Neurologiczny
309.Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny
310.Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
311.Poltransplant. Biuletyn Informacyjny
312.Położna
313.Położna. Nauka i Praktyka
314.Położnictwo Ginekologia i Medycyna Rozrodu
315.Pomeranian Journal of Life Sciences
316.Poradnik Stomatologiczny
317.Postępy Andrologii
318.Postępy Dermatologii i Alergologii
319.Postępy Dietetyki w Geriatrii i Gerontologii
320.Postępy Fitoterapii
321.Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej
322.Postępy Nauk Medycznych
323.Postępy Neonatologii
324.Postępy Polskiej Medycyny i Farmacji
325.Postępy Psychiatrii i Neurologii
326.Postępy w Chirurgii Głowy i Szyi
327.Postępy w Kardiologii Interwencyjnej
328.Praktyka Lekarska
329.Prasa Lekarska
330.Prawo i Medycyna
331.Prenatal Cardiology = Kardiologia Prenatalna Echo Płodu
332.Problemy Medycyny Rodzinnej
333.Problemy Pielęgniarstwa
334.Progress in Health Sciences
335.Protetyka Stomatologiczna
336.Przegląd Alergologiczny
337.Przegląd Chirurgiczny i Ginekologiczny
338.Przegląd Dermatologiczny
339.Przegląd Epidemiologiczny
340.Przegląd Flebologiczny
341.Przegląd Gastroenterologiczny
342.Przegląd Lekarski
343.Przegląd Menopauzalny
344.Przegląd Okulistyczny
345.Przegląd Pediatryczny
346.Przegląd Reumatologiczny
347.Przegląd Seksuologiczny
348.Przegląd Urologiczny
349.Przewodnik Lekarza
350.PrzypadkiMedyczne.pl
351.Psychiatra. Pismo dla praktyków
352.Psychiatria
353.Psychiatria i Psychoterapia
354.Psychiatria po Dyplomie
355.Psychiatria Polska
356.Psychiatria w Praktyce Klinicznej
357.Psychogeriatria Polska
358.Psychoonkologia
359.Psychoterapia
360.Public Health Forum
361.Puls Uczelni
362.Quintessence dla Lekarzy Stomatologów
363.Rehabilitacja Medyczna
364.Reports of Practical Oncology and Radiotherapy
365.Reumatologia
366.Reumatologia, Geriatria, Rehabilitacja
367.Reumatologia, Geriatria, Rehabilitacja
368.Rocznik Dziecięcej Chirurgii Urazowej
369.Rocznik Naukowo-Dydaktyczny - Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej. Prace Fizjologiczne
370.Roczniki Warszawskiej Szkoły Zdrowia
371.Seksuologia Polska
372.Służba Zdrowia
373.Standardy Medyczne. Pediatria
374.Stomatologia
375.Stomatologia Estetyczna
376.Stomatologia Współczesna
377.Studia Medyczne
378.Sztuka Implantologii
379.Sztuka Leczenia
380.Teka Commission of Medical Sciences
381.Terapia
382.Terapia Fotodynamiczna
383.TH!NK. Studenckie Naukowe Czasopismo Internetowe
384.Turystyka, Sport i Zdrowie
385.Twój Przegląd Stomatologiczny
386.Udar Mózgu
387.Vertigoprofil
388.VetPersonel
389.W Dobrym Rytmie
390.Warszawskie Czasopismo Lekarskie
391.Wiadomości Lekarskie
392.Wiadomości Psychiatryczne
393.Wideochirurgia i Inne Techniki Małoinwazyjne = Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques
394.Wiedza Lekarska
395.World Journal of Medical Images, Videos and Cases
396.Współczesne Pielęgniarstwo i Ochrona Zdrowia
397.Zakażenia
398.Zamojskie Studia i Materiały. Fizjoterapia
399.Zdrowie i Dobrostan
400.Zeszyty Naukowe / AlmaMer Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie
401.Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
402.Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
403.Zeszyty Naukowe Wielkopolskiego Centrum Onkologii
404.Zeszyty Promocji Rehabilitacji, Ortopedii, Neurofizjologii i Sportu - IRONS
405.Żywienie Człowieka i Metabolizm
« Powrót do wyszukiwania »