English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana dziedzina: medycyna
1.Acta Angiologica
2.Acta Balneologica
3.Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
4.Acta Clinica
5.Acta Clinica et Morphologica
6.Acta Haematologica Polonica
7.Acta Medica
8.Acta Medicorum Polonorum
9.Acta Scholae Superioris Medicinae Legnicensis
10.Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio B, Nauki Medyczne, Kultura Fizyczna i Zdrowie
11.Acta Toxicologica
12.Advances in Clinical and Experimental Medicine
13.Advances in Medical Sciences
14.Advances in Palliative Medicine
15.Aktualności Neurologiczne
16.Alergia
17.Alergia Astma Immunologia
18.Alergologia i Immunologia Współczesna
19.Alergologia Polska - Polish Journal of Allergology
20.Alergologia, Immunologia
21.Alkohol i Nauka
22.Almanach / Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
23.Anaesthesiology Intensive Therapy [Anestezjologia Intensywna Terapia]
24.Analiza Przypadków w Pediatrii
25.Analiza Przypadków w Pielęgniarstwie i Położnictwie
26.Analiza Przypadków w Położnictwie i Ginekologii
27.Anestezjologia i Ratownictwo
28.Annales Academiae Medicae Gedanensis
29.Annales Academiae Medicae Silesiensis
30.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio D. Medicina
31.Annals of Agricultural and Environmental Medicine
32.Annals of Diagnostic Paediatric Pathology
33.Annals of Parasitology
34.Annals of Transplantation
35.Archives of Medical Science
36.Archives of Perinatal Medicine
37.Archives of Psychiatry and Psychotherapy
38.Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis
39.Archiwum Historii i Filozofii Medycyny
40.Archiwum Medycyny Biologicznej
41.Art of Dentistry
42.Arterial Hypertension. Journal of the Polish Society of Hypertension
43.Asysta Dentystyczna
44.Bio-Algorithms and Med-Systems
45.Biocybernetics and Biomedical Engineering
46.Ból
47.Cancer Surgery
48.Cardiology Journal
49.Cardiovascular Forum
50.Central European Journal of Immunology
51.Central European Journal of Sport Sciences and Medicine
52.Central European Journal of Urology
53.Chirurg Polski
54.Chirurgia Kolana Artroskopia Traumatologia Sportowa
55.Chirurgia Plastyczna i Oparzenia
56.Chirurgia po Dyplomie
57.Chirurgia Polska
58.Choroby Serca i Naczyń
59.Circulation [edycja polska]
60.Clinical and Experimental Hepatology
61.Complementary and Alternative Medicine in Science
62.Contemporary Oncology = Współczesna Onkologia
63.Current Gynecologic Oncology
64.Current Life Sciences
65.Current Problems of Psychiatry
66.Czynniki Ryzyka
67.Dental and Medical Problems
68.Dental Forum
69.Dermatologia Dziecięca
70.Dermatologia Estetyczna
71.Dermatologia Kliniczna
72.Dermatologia po Dyplomie
73.Dermatologia Praktyczna
74.Dermatopedia
75.Diabetologia Kliniczna
76.Diabetologia na Co Dzień
77.Diabetologia po Dyplomie
78.Diagnostyka Laboratoryjna
79.e-Dentico
80.Emergency Medical Service
81.Endodoncja w Praktyce
82.Endodoncja.pl
83.Endokrynologia Pediatryczna
84.Endokrynologia Polska
85.Epi
86.EPJ Nonlinear Biomedical Physics
87.European Journal of Biological Research
88.European Journal of Medical Technologies
89.Family Medicine & Primary Care Review
90.Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii
91.Fizjoterapia Polska
92.Focal Points [edycja polska]
93.Folia Cardiologica
94.Folia Medica Copernicana
95.Folia Medica Cracoviensia
96.Folia Medica Lodziensia
97.Folia Morphologica
98.Folia Neuropathologica
99.Forum Bibliotek Medycznych
100.Forum Medycyny Rodzinnej
101.Forum Nefrologiczne
102.Forum Ortodontyczne
103.Forum Profilaktyki
104.Forum Transplantologiczne
105.Forum Zaburzeń Metabolicznych
106.Forum Zakażeń
107.Gabinet Prywatny
108.Gastroenterologia Kliniczna. Postępy i Standardy
109.Gastroenterologia Polska
110.Gastroenterologia Praktyczna
111.Gastrologja Polska [!]
112.Gazeta Lekarska
113.Geriatria
114.Gerontologia Polska
115.Gerontologia Współczesna. Alter Ego Seniora
116.Ginekologia i Położnictwo
117.Ginekologia Polska
118.Ginekologia Praktyczna
119.Health and Wellness
120.Hematologia
121.Hereditary Cancer in Clinical Practice
122.HIV & AIDS Review
123.Homeopatia Polska
124.Homeopatia Praktyczna
125.Implantologia Stomatologiczna
126.Implantoprotetyka
127.In Vitro Explorer
128.International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health
129.International Maritime Health
130.International Review of Allergology & Clinical Immunology in Family Medicine
131.Inżynier Medyczny Fizyk
132.Issues of Rehabilitation, Orthopaedy, Neurophysiology and Sport Promotion - IRONS
133.Journal of Clinical Healthcare
134.Journal of Contemporary Brachytherapy
135.Journal of Dermatological Case Reports
136.Journal of Elementology
137.Journal of Epileptology. International Journal for Clinical and Experimental Research
138.Journal of Health Inequalities
139.Journal of Health Policy & Outcomes Research
140.Journal of Hearing Science
141.Journal of Medical Informatics & Technologies
142.Journal of Medical Science
143.Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research, The
144.Journal of Pediatric Pulmonology and Related Research, The
145.Journal of Physical Education & Health
146.Journal of Pre-Clinical and Clinical Research
147.Journal of Public Health, Nursing and Medical Rescue
148.Journal of Rare Cardiovascular Diseases
149.Journal of Spine Surgery, The
150.Journal of Stomatology
151.Journal of Surgical Progress
152.Journal of Transfusion Medicine
153.Journal of Ultrasonography
154.Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska
155.Kardiologia Inwazyjna
156.Kardiologia Oparta na Faktach
157.Kardiologia po Dyplomie
158.Kardiologia Polska
159.Kardiologia w Praktyce
160.Kardioprofil
161.Klinika Oczna
162.Klinika Pediatryczna
163.Kontaktologia i Optyka Okulistyczna
164.Kwartalnik Ortopedyczny
165.LAB - Laboratoria, Aparatura, Badania
166.Lancet Oncology, The
167.Leczenie Ran
168.Lekarz Rodzinny
169.Lekarz Tybetański
170.Lider
171.Magazyn Lekarza Okulisty
172.Magazyn Otorynolaryngologiczny
173.Magazyn Pielęgniarki i Położnej
174.Magazyn Stomatologiczny
175.MEDI. Magazyn Opieki Długoterminowej
176.Medical and Biological Sciences
177.Medical Problems
178.Medical Review
179.Medical Robotics Reports
180.Medical Science Review. Hepatologia
181.Medical Science Technology
182.Medical Tribune
183.Medicina Internacia Revuo
184.Medicina Sportiva
185.Medicina Sportiva Practica
186.Medicina Sportiva Suplement
187.Medtube Science
188.Medycyna
189.Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia
190.Medycyna Dydaktyka Wychowanie
191.Medycyna Faktów
192.Medycyna i Kronika Lekarska
193.Medycyna i Życie
194.Medycyna Intensywna i Ratunkowa
195.Medycyna Manualna
196.Medycyna Metaboliczna
197.Medycyna Nowożytna. Studia nad Kulturą Medyczną
198.Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu
199.Medycyna Paliatywna
200.Medycyna Paliatywna w Praktyce
201.Medycyna po Dyplomie
202.Medycyna Pracy
203.Medycyna Praktyczna
204.Medycyna Praktyczna - Chirurgia
205.Medycyna Praktyczna - Diagnostyka Obrazowa
206.Medycyna Praktyczna - Ginekologia i Położnictwo
207.Medycyna Praktyczna - Neurologia
208.Medycyna Praktyczna - Onkologia
209.Medycyna Praktyczna - Pediatria
210.Medycyna Praktyczna - Psychiatria
211.Medycyna Praktyczna - Stomatologia
212.Medycyna Praktyczna - Szczepienia
213.Medycyna Rodzinna
214.Medycyna Sportowa
215.Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine
216.Medycyna Wieku Podeszłego
217.Medycyna Wieku Rozwojowego
218.Medyczna Wokanda
219.Medyczne Zeszyty Naukowe Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie
220.Menedżer Zdrowia
221.MicroMedicine
222.Mikologia Lekarska
223.Moja Praktyka
224.MS Report
225.Mukowiscydoza
226.Na Ratunek
227.Nasza Dermatologia Online
228.Nefrologia i Dializoterapia Polska
229.Nefrologia i Nadciśnienie Tętnicze
230.Negative Pressure Wound Therapy Journal
231.Neurologia Dziecięca
232.Neurologia i Neurochirurgia Polska
233.Neurologia po Dyplomie
234.Neurologia Praktyczna
235.Neurology
236.Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
237.Neuroscience Fakty
238.Neuroskop
239.New Medicine
240.Nowa Audiofonologia
241.Nowa Klinika
242.Nowa Medycyna
243.Nowa Pediatria
244.Nowa Stomatologia
245.Nowoczesny Technik Dentystyczny
246.Nowotwory - Journal of Oncology
247.Nowy Gabinet Ginekologiczny
248.Nowy Gabinet Stomatologiczny
249.Nuclear Medicine Review
250.Ogólnopolski Przegląd Medyczny
251.Okulistyka
252.Okulistyka po Dyplomie
253.OncoReview
254.Onkologia i Radioterapia
255.Onkologia po Dyplomie
256.Onkologia Polska
257.Onkologia w Praktyce Klinicznej
258.Open Medicine
259.Ophthalmology (Wyd. polskie)
260.OphthaTherapy. Terapie w Okulistyce
261.Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja
262.Ostry Dyżur
263.Otolaryngologia Polska
264.Otorynolaryngologia
265.Pamiętnik Wileńskiego Towarzystwa Lekarskiego
266.Panacea
267.Pediatria i Medycyna Rodzinna
268.Pediatria po Dyplomie
269.Pediatria Polska
270.Pediatria Współczesna. Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
271.Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
272.Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia
273.Periodontologia Implanty
274.Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne
275.Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne Nursing and Public Health
276.Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne
277.Pielęgniarstwo Polskie
278.Pielęgniarstwo Specjalistyczne
279.Pielęgniarstwo XXI wieku
280.Pneumonologia i Alergologia Polska
281.Polimery w Medycynie
282.Polish Annals of Medicine
283.Polish Hyperbaric Research
284.Polish Journal of Medical Physics and Engineering
285.Polish Journal of Pathology
286.Polish Journal of Public Health
287.Polish Journal of Radiology
288.Polish Orthopedics and Traumatology
289.Polski Merkuriusz Lekarski
290.Polski Przegląd Chirurgiczny
291.Polski Przegląd Kardiologiczny
292.Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu
293.Polski Przegląd Nauk Stosowanych
294.Polski Przegląd Neurologiczny
295.Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny
296.Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
297.Poltransplant. Biuletyn Informacyjny
298.Położna
299.Położnictwo Ginekologia i Medycyna Rozrodu
300.Pomeranian Journal of Life Sciences
301.Poradnik Stomatologiczny
302.Postępy Andrologii
303.Postępy Dermatologii i Alergologii
304.Postępy Fitoterapii
305.Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej
306.Postępy Nauk Medycznych
307.Postępy Neonatologii
308.Postępy Polskiej Medycyny i Farmacji
309.Postępy Psychiatrii i Neurologii
310.Postępy w Chirurgii Głowy i Szyi
311.Postępy w Kardiologii Interwencyjnej
312.Praktyka Lekarska
313.Prasa Lekarska
314.Prawo i Medycyna
315.Prenatal Cardiology = Kardiologia Prenatalna Echo Płodu
316.Problemy Medycyny Rodzinnej
317.Problemy Pielęgniarstwa
318.Progress in Health Sciences
319.Protetyka Stomatologiczna
320.Przegląd Alergologiczny
321.Przegląd Chirurgiczny i Ginekologiczny
322.Przegląd Dermatologiczny
323.Przegląd Epidemiologiczny
324.Przegląd Flebologiczny
325.Przegląd Gastroenterologiczny
326.Przegląd Lekarski
327.Przegląd Menopauzalny
328.Przegląd Okulistyczny
329.Przegląd Pediatryczny
330.Przegląd Reumatologiczny
331.Przegląd Seksuologiczny
332.Przegląd Urologiczny
333.Przewodnik Lekarza
334.PrzypadkiMedyczne.pl
335.Psychiatria
336.Psychiatria i Psychoterapia
337.Psychiatria po Dyplomie
338.Psychiatria Polska
339.Psychiatria w Praktyce Klinicznej
340.Psychogeriatria Polska
341.Psychoonkologia
342.Psychoterapia
343.Public Health Forum
344.Puls Uczelni
345.Quintessence dla Lekarzy Stomatologów
346.Rehabilitacja Medyczna
347.Reports of Practical Oncology and Radiotherapy
348.Reumatologia
349.Reumatologia, Geriatria, Rehabilitacja
350.Rocznik Dziecięcej Chirurgii Urazowej
351.Rocznik Naukowo-Dydaktyczny - Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej. Prace Fizjologiczne
352.Roczniki Warszawskiej Szkoły Zdrowia
353.Seksuologia Polska
354.Służba Zdrowia
355.Standardy Medyczne. Pediatria
356.Stomatologia
357.Stomatologia Estetyczna
358.Stomatologia Współczesna
359.Studia Medyczne
360.Sztuka Implantologii
361.Sztuka Leczenia
362.Świat Lekarza
363.TEKA - Archives of the Commission of Medical Science
364.Teka Commission of Medical Sciences
365.Terapia
366.Terapia Fotodynamiczna
367.TH!NK. Studenckie Naukowe Czasopismo Internetowe
368.Turystyka, Sport i Zdrowie
369.Twój Przegląd Stomatologiczny
370.Udar Mózgu
371.Vertigoprofil
372.VetPersonel
373.W Dobrym Rytmie
374.Warszawskie Czasopismo Lekarskie
375.Wiadomości Lekarskie
376.Wiadomości Psychiatryczne
377.Wideochirurgia i Inne Techniki Małoinwazyjne = Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques
378.Wiedza Lekarska
379.Współczesne Pielęgniarstwo i Ochrona Zdrowia
380.Zakażenia
381.Zdrowie i Dobrostan
382.Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
383.Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
384.Zeszyty Naukowe Wielkopolskiego Centrum Onkologii
385.Zeszyty Promocji Rehabilitacji, Ortopedii, Neurofizjologii i Sportu - IRONS
386.Żywienie Człowieka i Metabolizm
« Powrót do wyszukiwania »