English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana dziedzina: medycyna
1.Acta Angiologica
2.Acta Balneologica
3.Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
4.Acta Clinica
5.Acta Haematologica Polonica
6.Acta Medica
7.Acta Medicorum Polonorum
8.Acta Scholae Superioris Medicinae Legnicensis
9.Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio B, Nauki Medyczne, Kultura Fizyczna i Zdrowie
10.Acta Toxicologica
11.Advances in Clinical and Experimental Medicine
12.Advances in Dermatology and Allergology = Postępy Dermatologii i Alergologii
13.Advances in Medical Sciences
14.Advances in Palliative Medicine
15.Advances of Science for Medicine
16.Aktualności Neurologiczne
17.Alergia
18.Alergia Astma Immunologia
19.Alergologia i Immunologia Współczesna
20.Alergologia Polska - Polish Journal of Allergology
21.Alergologia, Immunologia
22.Alkohol i Nauka
23.Almanach / Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
24.Anaesthesiology Intensive Therapy [Anestezjologia Intensywna Terapia]
25.Analiza Przypadków w Pediatrii
26.Analiza Przypadków w Pielęgniarstwie i Położnictwie
27.Analiza Przypadków w Położnictwie i Ginekologii
28.Anestezjologia i Ratownictwo
29.Annales Academiae Medicae Gedanensis
30.Annales Academiae Medicae Silesiensis
31.Annals of Agricultural and Environmental Medicine
32.Annals of Diagnostic Paediatric Pathology
33.Annals of Parasitology
34.Annals of Transplantation
35.Archives of Medical Science
36.Archives of Medical Science - Atherosclerotic Diseases
37.Archives of Medical Science - Civilization Diseases
38.Archives of Perinatal Medicine
39.Archives of Psychiatry and Psychotherapy
40.Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis
41.Archiwum Historii i Filozofii Medycyny
42.Archiwum Medycyny Biologicznej
43.Around The Sample
44.Art of Dentistry
45.Arterial Hypertension. Journal of the Polish Society of Hypertension
46.Aspekty Zdrowia i Choroby
47.Asysta Dentystyczna
48.Asystentka i Higienistka Stomatologiczna
49.Bio-Algorithms and Med-Systems
50.Biocybernetics and Biomedical Engineering
51.Ból
52.Cancer Surgery
53.Cardiology Journal
54.Cardiovascular Forum
55.Central European Journal of Immunology
56.Central European Journal of Sport Sciences and Medicine
57.Central European Journal of Urology
58.Chirurg Polski
59.Chirurgia Kolana Artroskopia Traumatologia Sportowa
60.Chirurgia Plastyczna i Oparzenia
61.Chirurgia po Dyplomie
62.Chirurgia Polska
63.Choroby Serca i Naczyń
64.Circulation [edycja polska]
65.Clinical and Experimental Hepatology
66.Clinical Diabetology
67.Complementary and Alternative Medicine in Science
68.Contemporary Oncology = Współczesna Onkologia
69.Current Gynecologic Oncology
70.Current Life Sciences
71.Current Problems of Psychiatry
72.Czynniki Ryzyka
73.Dental and Medical Problems
74.Dental Forum
75.Dermatologia Dziecięca
76.Dermatologia Estetyczna
77.Dermatologia Kliniczna
78.Dermatologia po Dyplomie
79.Dermatologia Praktyczna
80.Dermatopedia
81.Diabetologia na Co Dzień
82.Diabetologia po Dyplomie
83.Diagnostyka Laboratoryjna
84.Disaster and Emergency Medicine Journal
85.e-Dentico
86.Emergency Medical Service
87.Endodoncja w Praktyce
88.Endodoncja.pl
89.Endokrynologia Pediatryczna
90.Endokrynologia Polska
91.Epi
92.EPJ Nonlinear Biomedical Physics
93.European Dental Forum
94.European Journal of Biological Research
95.European Journal of Clinical and Experimental Medicine
96.European Journal of Medical Technologies
97.Family Medicine & Primary Care Review
98.Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii
99.Fizjoterapia Polska
100.Focal Points [edycja polska]
101.Folia Cardiologica
102.Folia Medica Cracoviensia
103.Folia Medica Lodziensia
104.Folia Morphologica
105.Folia Neuropathologica
106.Forum Bibliotek Medycznych
107.Forum Dermatologicum
108.Forum Medycyny Rodzinnej
109.Forum Nefrologiczne
110.Forum Ortodontyczne
111.Forum Pediatrii Praktycznej
112.Forum Profilaktyki
113.Forum Reumatologiczne
114.Forum Transplantologiczne
115.Forum Zaburzeń Metabolicznych
116.Forum Zakażeń
117.Gabinet Prywatny
118.Gastroenterologia Kliniczna. Postępy i Standardy
119.Gastroenterologia Polska
120.Gastroenterologia Praktyczna
121.Gastrologja Polska [!]
122.Gazeta Lekarska
123.Geriatria
124.Gerontologia Polska
125.Gerontologia Współczesna. Alter Ego Seniora
126.Ginekologia i Położnictwo
127.Ginekologia Polska
128.Ginekologia Praktyczna
129.Health and Wellness
130.Hematologia
131.Hereditary Cancer in Clinical Practice
132.HIV & AIDS Review
133.Homeopatia Polska
134.Homeopatia Praktyczna
135.Implantologia Stomatologiczna
136.Implantoprotetyka
137.In Vitro Explorer
138.Innowacje w Pielęgniarstwie i Naukach o Zdrowiu
139.International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health
140.International Maritime Health
141.International Review of Allergology & Clinical Immunology in Family Medicine
142.Issues of Rehabilitation, Orthopaedy, Neurophysiology and Sport Promotion - IRONS
143.Journal of Clinical Healthcare
144.Journal of Contemporary Brachytherapy
145.Journal of Dermatological Case Reports
146.Journal of Elementology
147.Journal of Epileptology. International Journal for Clinical and Experimental Research
148.Journal of Health Inequalities
149.Journal of Health Policy & Outcomes Research
150.Journal of Hearing Science
151.Journal of Medical Informatics & Technologies
152.Journal of Medical Science
153.Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research, The
154.Journal of Pediatric Pulmonology and Related Research, The
155.Journal of Physical Education & Health
156.Journal of Pre-Clinical and Clinical Research
157.Journal of Public Health, Nursing and Medical Rescue
158.Journal of Rare Cardiovascular Diseases
159.Journal of Research Innovation. Natural, Medical and Health Sciences
160.Journal of Spine Surgery, The
161.Journal of Stomatology
162.Journal of Transfusion Medicine
163.Journal of Ultrasonography
164.Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska
165.Kardiologia Inwazyjna
166.Kardiologia Oparta na Faktach
167.Kardiologia po Dyplomie
168.Kardiologia Polska
169.Kardiologia w Praktyce
170.Kardioprofil
171.Klinika Oczna
172.Klinika Pediatryczna
173.Kontaktologia i Optyka Okulistyczna
174.Kwartalnik Ortopedyczny
175.LAB - Laboratoria, Aparatura, Badania
176.Leczenie Ran
177.Lekarz POZ
178.Lekarz Rodzinny
179.Lekarz Tybetański
180.Lider
181.Magazyn Lekarza Okulisty
182.Magazyn Otorynolaryngologiczny
183.Magazyn Pielęgniarki i Położnej
184.Magazyn Stomatologiczny
185.MEDI. Magazyn Opieki Długoterminowej
186.Medical & Health Sciences Review
187.Medical and Biological Sciences
188.Medical Problems
189.Medical Research Journal
190.Medical Robotics Reports
191.Medical Science Review. Hepatologia
192.Medical Science Technology
193.Medical Tribune
194.Medicina Internacia Revuo
195.Medicina Sportiva
196.Medicina Sportiva Practica
197.Medicina Sportiva Suplement
198.Medtube Science
199.Medycyna
200.Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia
201.Medycyna Dydaktyka Wychowanie
202.Medycyna Faktów
203.Medycyna i Kronika Lekarska
204.Medycyna i Życie
205.Medycyna Manualna
206.Medycyna Metaboliczna
207.Medycyna Nowożytna. Studia nad Kulturą Medyczną
208.Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu
209.Medycyna Paliatywna
210.Medycyna Paliatywna w Praktyce
211.Medycyna po Dyplomie
212.Medycyna Pracy
213.Medycyna Praktyczna
214.Medycyna Praktyczna - Chirurgia
215.Medycyna Praktyczna - Diagnostyka Obrazowa
216.Medycyna Praktyczna - Ginekologia i Położnictwo
217.Medycyna Praktyczna - Neurologia
218.Medycyna Praktyczna - Onkologia
219.Medycyna Praktyczna - Pediatria
220.Medycyna Praktyczna - Psychiatria
221.Medycyna Praktyczna - Stomatologia
222.Medycyna Praktyczna - Szczepienia
223.Medycyna Rodzinna
224.Medycyna Sportowa
225.Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine
226.Medycyna Wieku Podeszłego
227.Medycyna Wieku Rozwojowego
228.Medyczna Wokanda
229.Medyczne Zeszyty Naukowe Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie
230.Menedżer Zdrowia
231.Menopause Review = Przegląd Menopauzalny
232.MicroMedicine
233.Mikologia Lekarska
234.Moja Praktyka
235.MS Report
236.Mukowiscydoza
237.Na Ratunek
238.Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce
239.Nasza Dermatologia Online
240.Nefrologia i Dializoterapia Polska
241.Nefrologia i Nadciśnienie Tętnicze
242.Negative Pressure Wound Therapy Journal
243.Neurologia Dziecięca
244.Neurologia i Neurochirurgia Polska
245.Neurologia po Dyplomie
246.Neurologia Praktyczna
247.Neurology
248.Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
249.Neuroscience Fakty
250.Neuroskop
251.New Medicine
252.Nowa Audiofonologia
253.Nowa Klinika
254.Nowa Medycyna
255.Nowa Pediatria
256.Nowa Stomatologia
257.Nowoczesny Technik Dentystyczny
258.Nowotwory - Journal of Oncology
259.Nowy Gabinet Ginekologiczny
260.Nowy Gabinet Stomatologiczny
261.Nuclear Medicine Review
262.Ogólnopolski Przegląd Medyczny
263.Okulistyka
264.Okulistyka po Dyplomie
265.Oncology in Clinical Practice
266.OncoReview
267.Onkologia i Radioterapia
268.Onkologia po Dyplomie
269.Onkologia Polska
270.Onkologia w Praktyce Klinicznej - Edukacja
271.Open Medicine
272.Ophthalmology Journal
273.OphthaTherapy. Terapie w Okulistyce
274.Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja
275.Ostry Dyżur
276.Otolaryngologia Polska
277.Otorynolaryngologia
278.Pamiętnik Wileńskiego Towarzystwa Lekarskiego
279.Panacea
280.Pediatria i Medycyna Rodzinna
281.Pediatria po Dyplomie
282.Pediatria Polska
283.Pediatria Współczesna. Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
284.Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
285.Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia
286.Periodontologia Implanty
287.Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej
288.Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne
289.Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne Nursing and Public Health
290.Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne
291.Pielęgniarstwo Polskie
292.Pielęgniarstwo Specjalistyczne
293.Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece
294.Pielęgniarstwo XXI wieku
295.Pneumonologia i Alergologia Polska
296.Polimery w Medycynie
297.Polish Annals of Medicine
298.Polish Hyperbaric Research
299.Polish Journal of Applied Sciences
300.Polish Journal of Health and Fitness
301.Polish Journal of Medical Physics and Engineering
302.Polish Journal of Pathology
303.Polish Journal of Public Health
304.Polish Journal of Radiology
305.Polish Orthopedics and Traumatology
306.Polski Merkuriusz Lekarski
307.Polski Przegląd Chirurgiczny
308.Polski Przegląd Kardiologiczny
309.Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu
310.Polski Przegląd Nauk Stosowanych
311.Polski Przegląd Neurologiczny
312.Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny
313.Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
314.Poltransplant. Biuletyn Informacyjny
315.Położna
316.Położna. Nauka i Praktyka
317.Pomeranian Journal of Life Sciences
318.Postępy Andrologii
319.Postępy Dietetyki w Geriatrii i Gerontologii
320.Postępy Fitoterapii
321.Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej
322.Postępy Nauk Medycznych
323.Postępy Neonatologii
324.Postępy Polskiej Medycyny i Farmacji
325.Postępy Psychiatrii i Neurologii
326.Postępy w Chirurgii Głowy i Szyi
327.Postępy w Kardiologii Interwencyjnej
328.Praktyka Lekarska
329.Prasa Lekarska
330.Prawo i Medycyna
331.Prenatal Cardiology = Kardiologia Prenatalna Echo Płodu
332.Problemy Medycyny Rodzinnej
333.Problemy Pielęgniarstwa
334.Progress in Health Sciences
335.Protetyka Stomatologiczna
336.Przegląd Alergologiczny
337.Przegląd Chirurgiczny i Ginekologiczny
338.Przegląd Dermatologiczny
339.Przegląd Epidemiologiczny
340.Przegląd Flebologiczny
341.Przegląd Gastroenterologiczny
342.Przegląd Lekarski
343.Przegląd Okulistyczny
344.Przegląd Pediatryczny
345.Przegląd Reumatologiczny
346.Przegląd Seksuologiczny
347.Przegląd Urologiczny
348.Przewodnik Lekarza
349.PrzypadkiMedyczne.pl
350.Psychiatra. Pismo dla praktyków
351.Psychiatria
352.Psychiatria i Psychoterapia
353.Psychiatria po Dyplomie
354.Psychiatria Polska
355.Psychiatria w Praktyce Klinicznej
356.Psychogeriatria Polska
357.Psychoonkologia
358.Psychoterapia
359.Public Health Forum
360.Puls Uczelni
361.Quintessence dla Lekarzy Stomatologów
362.Rehabilitacja Medyczna
363.Reports of Practical Oncology and Radiotherapy
364.Reumatologia
365.Reumatologia, Geriatria, Rehabilitacja
366.Rocznik Dziecięcej Chirurgii Urazowej
367.Rocznik Naukowo-Dydaktyczny - Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej. Prace Fizjologiczne
368.Roczniki Warszawskiej Szkoły Zdrowia
369.Seksuologia Polska
370.Służba Zdrowia
371.Standardy Medyczne. Pediatria
372.Stomatologia
373.Stomatologia Współczesna
374.Studia Medyczne
375.Sztuka Implantologii
376.Sztuka Leczenia
377.Teka Commission of Medical Sciences
378.Terapia
379.Terapia Fotodynamiczna
380.TH!NK. Studenckie Naukowe Czasopismo Internetowe
381.Turystyka, Sport i Zdrowie
382.Twój Przegląd Stomatologiczny
383.Udar Mózgu
384.Vertigoprofil
385.VetPersonel
386.W Dobrym Rytmie
387.Warszawskie Czasopismo Lekarskie
388.Wiadomości Lekarskie
389.Wideochirurgia i Inne Techniki Małoinwazyjne = Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques
390.Wiedza Lekarska
391.World Journal of Medical Images, Videos and Cases
392.Współczesne Pielęgniarstwo i Ochrona Zdrowia
393.Zakażenia
394.Zamojskie Studia i Materiały. Fizjoterapia
395.Zdrowie i Dobrostan
396.Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
397.Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
398.Zeszyty Naukowe Wielkopolskiego Centrum Onkologii
399.Zeszyty Promocji Rehabilitacji, Ortopedii, Neurofizjologii i Sportu - IRONS
400.Żywienie Człowieka i Metabolizm
« Powrót do wyszukiwania »