English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana dziedzina: medycyna
1.Acta Angiologica
2.Acta Balneologica
3.Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
4.Acta Clinica
5.Acta Haematologica Polonica
6.Acta Medica
7.Acta Medicorum Polonorum
8.Acta Scholae Superioris Medicinae Legnicensis
9.Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio B, Nauki Medyczne, Kultura Fizyczna i Zdrowie
10.Acta Toxicologica
11.Advances in Clinical and Experimental Medicine
12.Advances in Dermatology and Allergology = Postępy Dermatologii i Alergologii
13.Advances in Medical Sciences
14.Advances in Palliative Medicine
15.Aktualności Neurologiczne
16.Alergia
17.Alergia Astma Immunologia
18.Alergologia i Immunologia Współczesna
19.Alergologia Polska - Polish Journal of Allergology
20.Alergologia, Immunologia
21.Alkohol i Nauka
22.Almanach / Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
23.Anaesthesiology Intensive Therapy [Anestezjologia Intensywna Terapia]
24.Analiza Przypadków w Pediatrii
25.Analiza Przypadków w Pielęgniarstwie i Położnictwie
26.Analiza Przypadków w Położnictwie i Ginekologii
27.Anestezjologia i Ratownictwo
28.Annales Academiae Medicae Gedanensis
29.Annales Academiae Medicae Silesiensis
30.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio D. Medicina
31.Annals of Agricultural and Environmental Medicine
32.Annals of Diagnostic Paediatric Pathology
33.Annals of Parasitology
34.Annals of Transplantation
35.Archives of Medical Science
36.Archives of Medical Science - Atherosclerotic Diseases
37.Archives of Medical Science - Civilization Diseases
38.Archives of Perinatal Medicine
39.Archives of Psychiatry and Psychotherapy
40.Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis
41.Archiwum Historii i Filozofii Medycyny
42.Archiwum Medycyny Biologicznej
43.Art of Dentistry
44.Arterial Hypertension. Journal of the Polish Society of Hypertension
45.Asysta Dentystyczna
46.Asystentka i Higienistka Stomatologiczna
47.Bio-Algorithms and Med-Systems
48.Biocybernetics and Biomedical Engineering
49.Ból
50.Cancer Surgery
51.Cardiology Journal
52.Cardiovascular Forum
53.Central European Journal of Immunology
54.Central European Journal of Sport Sciences and Medicine
55.Central European Journal of Urology
56.Chirurg Polski
57.Chirurgia Kolana Artroskopia Traumatologia Sportowa
58.Chirurgia Plastyczna i Oparzenia
59.Chirurgia po Dyplomie
60.Chirurgia Polska
61.Choroby Serca i Naczyń
62.Circulation [edycja polska]
63.Clinical and Experimental Hepatology
64.Clinical Diabetology
65.Complementary and Alternative Medicine in Science
66.Contemporary Oncology = Współczesna Onkologia
67.Current Gynecologic Oncology
68.Current Life Sciences
69.Current Problems of Psychiatry
70.Czynniki Ryzyka
71.Dental and Medical Problems
72.Dental Forum
73.Dermatologia Dziecięca
74.Dermatologia Estetyczna
75.Dermatologia Kliniczna
76.Dermatologia po Dyplomie
77.Dermatologia Praktyczna
78.Dermatopedia
79.Diabetologia na Co Dzień
80.Diabetologia po Dyplomie
81.Diagnostyka Laboratoryjna
82.e-Dentico
83.Emergency Medical Service
84.Endodoncja w Praktyce
85.Endodoncja.pl
86.Endokrynologia Pediatryczna
87.Endokrynologia Polska
88.Epi
89.EPJ Nonlinear Biomedical Physics
90.European Dental Forum
91.European Journal of Biological Research
92.European Journal of Medical Technologies
93.Family Medicine & Primary Care Review
94.Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii
95.Fizjoterapia Polska
96.Focal Points [edycja polska]
97.Folia Cardiologica
98.Folia Medica Cracoviensia
99.Folia Medica Lodziensia
100.Folia Morphologica
101.Folia Neuropathologica
102.Forum Bibliotek Medycznych
103.Forum Medycyny Rodzinnej
104.Forum Nefrologiczne
105.Forum Ortodontyczne
106.Forum Pediatrii Praktycznej
107.Forum Profilaktyki
108.Forum Reumatologiczne
109.Forum Transplantologiczne
110.Forum Zaburzeń Metabolicznych
111.Forum Zakażeń
112.Gabinet Prywatny
113.Gastroenterologia Kliniczna. Postępy i Standardy
114.Gastroenterologia Polska
115.Gastroenterologia Praktyczna
116.Gastrologja Polska [!]
117.Gazeta Lekarska
118.Geriatria
119.Gerontologia Polska
120.Gerontologia Współczesna. Alter Ego Seniora
121.Ginekologia i Położnictwo
122.Ginekologia Polska
123.Ginekologia Praktyczna
124.Health and Wellness
125.Hematologia
126.Hereditary Cancer in Clinical Practice
127.HIV & AIDS Review
128.Homeopatia Polska
129.Homeopatia Praktyczna
130.Implantologia Stomatologiczna
131.Implantoprotetyka
132.In Vitro Explorer
133.International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health
134.International Maritime Health
135.International Review of Allergology & Clinical Immunology in Family Medicine
136.Issues of Rehabilitation, Orthopaedy, Neurophysiology and Sport Promotion - IRONS
137.Journal of Clinical Healthcare
138.Journal of Contemporary Brachytherapy
139.Journal of Dermatological Case Reports
140.Journal of Elementology
141.Journal of Epileptology. International Journal for Clinical and Experimental Research
142.Journal of Health Inequalities
143.Journal of Health Policy & Outcomes Research
144.Journal of Hearing Science
145.Journal of Medical Informatics & Technologies
146.Journal of Medical Science
147.Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research, The
148.Journal of Pediatric Pulmonology and Related Research, The
149.Journal of Physical Education & Health
150.Journal of Pre-Clinical and Clinical Research
151.Journal of Public Health, Nursing and Medical Rescue
152.Journal of Rare Cardiovascular Diseases
153.Journal of Research Innovation. Natural, Medical and Health Sciences
154.Journal of Spine Surgery, The
155.Journal of Stomatology
156.Journal of Transfusion Medicine
157.Journal of Ultrasonography
158.Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska
159.Kardiologia Inwazyjna
160.Kardiologia Oparta na Faktach
161.Kardiologia po Dyplomie
162.Kardiologia Polska
163.Kardiologia w Praktyce
164.Kardioprofil
165.Klinika Oczna
166.Klinika Pediatryczna
167.Kontaktologia i Optyka Okulistyczna
168.Kwartalnik Ortopedyczny
169.LAB - Laboratoria, Aparatura, Badania
170.Lancet Oncology, The
171.Leczenie Ran
172.Lekarz POZ
173.Lekarz Rodzinny
174.Lekarz Tybetański
175.Lider
176.Magazyn Lekarza Okulisty
177.Magazyn Otorynolaryngologiczny
178.Magazyn Pielęgniarki i Położnej
179.Magazyn Stomatologiczny
180.MEDI. Magazyn Opieki Długoterminowej
181.Medical & Health Sciences Review
182.Medical and Biological Sciences
183.Medical Problems
184.Medical Research Journal
185.Medical Review
186.Medical Robotics Reports
187.Medical Science Review. Hepatologia
188.Medical Science Technology
189.Medical Tribune
190.Medicina Internacia Revuo
191.Medicina Sportiva
192.Medicina Sportiva Practica
193.Medicina Sportiva Suplement
194.Medtube Science
195.Medycyna
196.Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia
197.Medycyna Dydaktyka Wychowanie
198.Medycyna Faktów
199.Medycyna i Kronika Lekarska
200.Medycyna i Życie
201.Medycyna Intensywna i Ratunkowa
202.Medycyna Manualna
203.Medycyna Metaboliczna
204.Medycyna Nowożytna. Studia nad Kulturą Medyczną
205.Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu
206.Medycyna Paliatywna
207.Medycyna Paliatywna w Praktyce
208.Medycyna po Dyplomie
209.Medycyna Pracy
210.Medycyna Praktyczna
211.Medycyna Praktyczna - Chirurgia
212.Medycyna Praktyczna - Diagnostyka Obrazowa
213.Medycyna Praktyczna - Ginekologia i Położnictwo
214.Medycyna Praktyczna - Neurologia
215.Medycyna Praktyczna - Onkologia
216.Medycyna Praktyczna - Pediatria
217.Medycyna Praktyczna - Psychiatria
218.Medycyna Praktyczna - Stomatologia
219.Medycyna Praktyczna - Szczepienia
220.Medycyna Rodzinna
221.Medycyna Sportowa
222.Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine
223.Medycyna Wieku Podeszłego
224.Medycyna Wieku Rozwojowego
225.Medyczna Wokanda
226.Medyczne Zeszyty Naukowe Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie
227.Menedżer Zdrowia
228.Menopause Review = Przegląd Menopauzalny
229.MicroMedicine
230.Mikologia Lekarska
231.Moja Praktyka
232.MS Report
233.Mukowiscydoza
234.Na Ratunek
235.Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce
236.Nasza Dermatologia Online
237.Nefrologia i Dializoterapia Polska
238.Nefrologia i Nadciśnienie Tętnicze
239.Negative Pressure Wound Therapy Journal
240.Neurologia Dziecięca
241.Neurologia i Neurochirurgia Polska
242.Neurologia po Dyplomie
243.Neurologia Praktyczna
244.Neurology
245.Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
246.Neuroscience Fakty
247.Neuroskop
248.New Medicine
249.Nowa Audiofonologia
250.Nowa Klinika
251.Nowa Medycyna
252.Nowa Pediatria
253.Nowa Stomatologia
254.Nowoczesny Technik Dentystyczny
255.Nowotwory - Journal of Oncology
256.Nowy Gabinet Ginekologiczny
257.Nowy Gabinet Stomatologiczny
258.Nuclear Medicine Review
259.Ogólnopolski Przegląd Medyczny
260.Okulistyka
261.Okulistyka po Dyplomie
262.Oncology in Clinical Practice
263.OncoReview
264.Onkologia i Radioterapia
265.Onkologia po Dyplomie
266.Onkologia Polska
267.Onkologia w Praktyce Klinicznej - Edukacja
268.Open Medicine
269.Ophthalmology (Wyd. polskie)
270.Ophthalmology Journal
271.OphthaTherapy. Terapie w Okulistyce
272.Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja
273.Ostry Dyżur
274.Otolaryngologia Polska
275.Otorynolaryngologia
276.Pamiętnik Wileńskiego Towarzystwa Lekarskiego
277.Panacea
278.Pediatria i Medycyna Rodzinna
279.Pediatria po Dyplomie
280.Pediatria Polska
281.Pediatria Współczesna. Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
282.Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
283.Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia
284.Periodontologia Implanty
285.Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej
286.Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne
287.Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne Nursing and Public Health
288.Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne
289.Pielęgniarstwo Polskie
290.Pielęgniarstwo Specjalistyczne
291.Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece
292.Pielęgniarstwo XXI wieku
293.Pneumonologia i Alergologia Polska
294.Polimery w Medycynie
295.Polish Annals of Medicine
296.Polish Hyperbaric Research
297.Polish Journal of Applied Sciences
298.Polish Journal of Health and Fitness
299.Polish Journal of Medical Physics and Engineering
300.Polish Journal of Pathology
301.Polish Journal of Public Health
302.Polish Journal of Radiology
303.Polish Orthopedics and Traumatology
304.Polski Merkuriusz Lekarski
305.Polski Przegląd Chirurgiczny
306.Polski Przegląd Kardiologiczny
307.Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu
308.Polski Przegląd Nauk Stosowanych
309.Polski Przegląd Neurologiczny
310.Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny
311.Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
312.Poltransplant. Biuletyn Informacyjny
313.Położna
314.Położna. Nauka i Praktyka
315.Położnictwo Ginekologia i Medycyna Rozrodu
316.Pomeranian Journal of Life Sciences
317.Poradnik Stomatologiczny
318.Postępy Andrologii
319.Postępy Dietetyki w Geriatrii i Gerontologii
320.Postępy Fitoterapii
321.Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej
322.Postępy Nauk Medycznych
323.Postępy Neonatologii
324.Postępy Polskiej Medycyny i Farmacji
325.Postępy Psychiatrii i Neurologii
326.Postępy w Chirurgii Głowy i Szyi
327.Postępy w Kardiologii Interwencyjnej
328.Praktyka Lekarska
329.Prasa Lekarska
330.Prawo i Medycyna
331.Prenatal Cardiology = Kardiologia Prenatalna Echo Płodu
332.Problemy Medycyny Rodzinnej
333.Problemy Pielęgniarstwa
334.Progress in Health Sciences
335.Protetyka Stomatologiczna
336.Przegląd Alergologiczny
337.Przegląd Chirurgiczny i Ginekologiczny
338.Przegląd Dermatologiczny
339.Przegląd Epidemiologiczny
340.Przegląd Flebologiczny
341.Przegląd Gastroenterologiczny
342.Przegląd Lekarski
343.Przegląd Okulistyczny
344.Przegląd Pediatryczny
345.Przegląd Reumatologiczny
346.Przegląd Seksuologiczny
347.Przegląd Urologiczny
348.Przewodnik Lekarza
349.PrzypadkiMedyczne.pl
350.Psychiatra. Pismo dla praktyków
351.Psychiatria
352.Psychiatria i Psychoterapia
353.Psychiatria po Dyplomie
354.Psychiatria Polska
355.Psychiatria w Praktyce Klinicznej
356.Psychogeriatria Polska
357.Psychoonkologia
358.Psychoterapia
359.Public Health Forum
360.Puls Uczelni
361.Quintessence dla Lekarzy Stomatologów
362.Rehabilitacja Medyczna
363.Reports of Practical Oncology and Radiotherapy
364.Reumatologia
365.Reumatologia, Geriatria, Rehabilitacja
366.Rocznik Dziecięcej Chirurgii Urazowej
367.Rocznik Naukowo-Dydaktyczny - Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej. Prace Fizjologiczne
368.Roczniki Warszawskiej Szkoły Zdrowia
369.Seksuologia Polska
370.Służba Zdrowia
371.Standardy Medyczne. Pediatria
372.Stomatologia
373.Stomatologia Estetyczna
374.Stomatologia Współczesna
375.Studia Medyczne
376.Sztuka Implantologii
377.Sztuka Leczenia
378.Teka Commission of Medical Sciences
379.Terapia
380.Terapia Fotodynamiczna
381.TH!NK. Studenckie Naukowe Czasopismo Internetowe
382.Turystyka, Sport i Zdrowie
383.Twój Przegląd Stomatologiczny
384.Udar Mózgu
385.Vertigoprofil
386.VetPersonel
387.W Dobrym Rytmie
388.Warszawskie Czasopismo Lekarskie
389.Wiadomości Lekarskie
390.Wiadomości Psychiatryczne
391.Wideochirurgia i Inne Techniki Małoinwazyjne = Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques
392.Wiedza Lekarska
393.World Journal of Medical Images, Videos and Cases
394.Współczesne Pielęgniarstwo i Ochrona Zdrowia
395.Zakażenia
396.Zamojskie Studia i Materiały. Fizjoterapia
397.Zdrowie i Dobrostan
398.Zeszyty Naukowe / AlmaMer Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie
399.Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
400.Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
401.Zeszyty Naukowe Wielkopolskiego Centrum Onkologii
402.Zeszyty Promocji Rehabilitacji, Ortopedii, Neurofizjologii i Sportu - IRONS
403.Żywienie Człowieka i Metabolizm
« Powrót do wyszukiwania »