English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana dziedzina: medycyna
1.Acta Angiologica
2.Acta Balneologica
3.Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
4.Acta Clinica
5.Acta Clinica et Morphologica
6.Acta Haematologica Polonica
7.Acta Medica
8.Acta Medicorum Polonorum
9.Acta Scholae Superioris Medicinae Legnicensis
10.Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio B, Nauki Medyczne, Kultura Fizyczna i Zdrowie
11.Acta Toxicologica
12.Advances in Clinical and Experimental Medicine
13.Advances in Medical Sciences
14.Advances in Palliative Medicine
15.Aktualności Neurologiczne
16.Alergia
17.Alergia Astma Immunologia
18.Alergologia i Immunologia Współczesna
19.Alergologia Polska - Polish Journal of Allergology
20.Alergologia, Immunologia
21.Alkohol i Nauka
22.Almanach / Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
23.Anaesthesiology Intensive Therapy [Anestezjologia Intensywna Terapia]
24.Analiza Przypadków w Pediatrii
25.Analiza Przypadków w Pielęgniarstwie i Położnictwie
26.Analiza Przypadków w Położnictwie i Ginekologii
27.Anestezjologia i Ratownictwo
28.Annales Academiae Medicae Gedanensis
29.Annales Academiae Medicae Silesiensis
30.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio D. Medicina
31.Annals of Agricultural and Environmental Medicine
32.Annals of Diagnostic Paediatric Pathology
33.Annals of Parasitology
34.Annals of Transplantation
35.Archives of Medical Science
36.Archives of Perinatal Medicine
37.Archives of Psychiatry and Psychotherapy
38.Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis
39.Archiwum Historii i Filozofii Medycyny
40.Archiwum Medycyny Biologicznej
41.Art of Dentistry
42.Arterial Hypertension. Journal of the Polish Society of Hypertension
43.Asysta Dentystyczna
44.Bio-Algorithms and Med-Systems
45.Biocybernetics and Biomedical Engineering
46.Ból
47.Cancer Surgery
48.Cardiology Journal
49.Cardiovascular Forum
50.Central European Journal of Immunology
51.Central European Journal of Sport Sciences and Medicine
52.Central European Journal of Urology
53.Chirurg Polski
54.Chirurgia Kolana Artroskopia Traumatologia Sportowa
55.Chirurgia Plastyczna i Oparzenia
56.Chirurgia po Dyplomie
57.Chirurgia Polska
58.Choroby Serca i Naczyń
59.Circulation [edycja polska]
60.Clinical and Experimental Hepatology
61.Complementary and Alternative Medicine in Science
62.Contemporary Oncology = Współczesna Onkologia
63.Current Gynecologic Oncology
64.Current Life Sciences
65.Current Problems of Psychiatry
66.Czynniki Ryzyka
67.Dental and Medical Problems
68.Dental Forum
69.Dermatologia Dziecięca
70.Dermatologia Estetyczna
71.Dermatologia Kliniczna
72.Dermatologia po Dyplomie
73.Dermatologia Praktyczna
74.Dermatopedia
75.Diabetologia Kliniczna
76.Diabetologia na Co Dzień
77.Diabetologia po Dyplomie
78.Diagnostyka Laboratoryjna
79.e-Dentico
80.Emergency Medical Service
81.Endodoncja w Praktyce
82.Endodoncja.pl
83.Endokrynologia Pediatryczna
84.Endokrynologia Polska
85.Epi
86.EPJ Nonlinear Biomedical Physics
87.European Journal of Biological Research
88.European Journal of Medical Technologies
89.Family Medicine & Primary Care Review
90.Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii
91.Fizjoterapia Polska
92.Focal Points [edycja polska]
93.Folia Cardiologica
94.Folia Medica Copernicana
95.Folia Medica Cracoviensia
96.Folia Medica Lodziensia
97.Folia Morphologica
98.Folia Neuropathologica
99.Forum Bibliotek Medycznych
100.Forum Medycyny Rodzinnej
101.Forum Nefrologiczne
102.Forum Ortodontyczne
103.Forum Profilaktyki
104.Forum Transplantologiczne
105.Forum Zaburzeń Metabolicznych
106.Forum Zakażeń
107.Gabinet Prywatny
108.Gastroenterologia Kliniczna. Postępy i Standardy
109.Gastroenterologia Polska
110.Gastroenterologia Praktyczna
111.Gastrologja Polska [!]
112.Gazeta Lekarska
113.Geriatria
114.Gerontologia Polska
115.Gerontologia Współczesna. Alter Ego Seniora
116.Ginekologia i Położnictwo
117.Ginekologia Polska
118.Ginekologia Praktyczna
119.Hematologia
120.Hereditary Cancer in Clinical Practice
121.HIV & AIDS Review
122.Homeopatia Polska
123.Homeopatia Praktyczna
124.Implantologia Stomatologiczna
125.Implantoprotetyka
126.In Vitro Explorer
127.International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health
128.International Maritime Health
129.International Review of Allergology & Clinical Immunology in Family Medicine
130.Inżynier Medyczny Fizyk
131.Issues of Rehabilitation, Orthopaedy, Neurophysiology and Sport Promotion - IRONS
132.Journal of Clinical Healthcare
133.Journal of Contemporary Brachytherapy
134.Journal of Dermatological Case Reports
135.Journal of Elementology
136.Journal of Epileptology. International Journal for Clinical and Experimental Research
137.Journal of Health Inequalities
138.Journal of Health Policy & Outcomes Research
139.Journal of Hearing Science
140.Journal of Medical Informatics & Technologies
141.Journal of Medical Science
142.Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research, The
143.Journal of Pediatric Pulmonology and Related Research, The
144.Journal of Physical Education & Health
145.Journal of Pre-Clinical and Clinical Research
146.Journal of Public Health, Nursing and Medical Rescue
147.Journal of Rare Cardiovascular Diseases
148.Journal of Spine Surgery, The
149.Journal of Stomatology
150.Journal of Surgical Progress
151.Journal of Transfusion Medicine
152.Journal of Ultrasonography
153.Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska
154.Kardiologia Inwazyjna
155.Kardiologia Oparta na Faktach
156.Kardiologia po Dyplomie
157.Kardiologia Polska
158.Kardiologia w Praktyce
159.Kardioprofil
160.Klinika Oczna
161.Klinika Pediatryczna
162.Kontaktologia i Optyka Okulistyczna
163.Kwartalnik Ortopedyczny
164.LAB - Laboratoria, Aparatura, Badania
165.Lancet Oncology, The
166.Leczenie Ran
167.Lekarz Rodzinny
168.Lekarz Tybetański
169.Lider
170.Magazyn Lekarza Okulisty
171.Magazyn Otorynolaryngologiczny
172.Magazyn Pielęgniarki i Położnej
173.Magazyn Stomatologiczny
174.MEDI. Magazyn Opieki Długoterminowej
175.Medical and Biological Sciences
176.Medical Problems
177.Medical Robotics Reports
178.Medical Science Review. Hepatologia
179.Medical Science Technology
180.Medical Tribune
181.Medicina Internacia Revuo
182.Medicina Sportiva
183.Medicina Sportiva Practica
184.Medicina Sportiva Suplement
185.Medtube Science
186.Medycyna
187.Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia
188.Medycyna Dydaktyka Wychowanie
189.Medycyna Faktów
190.Medycyna i Kronika Lekarska
191.Medycyna i Życie
192.Medycyna Intensywna i Ratunkowa
193.Medycyna Manualna
194.Medycyna Metaboliczna
195.Medycyna Nowożytna. Studia nad Kulturą Medyczną
196.Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu
197.Medycyna Paliatywna
198.Medycyna Paliatywna w Praktyce
199.Medycyna po Dyplomie
200.Medycyna Pracy
201.Medycyna Praktyczna
202.Medycyna Praktyczna - Chirurgia
203.Medycyna Praktyczna - Diagnostyka Obrazowa
204.Medycyna Praktyczna - Ginekologia i Położnictwo
205.Medycyna Praktyczna - Neurologia
206.Medycyna Praktyczna - Onkologia
207.Medycyna Praktyczna - Pediatria
208.Medycyna Praktyczna - Psychiatria
209.Medycyna Praktyczna - Stomatologia
210.Medycyna Praktyczna - Szczepienia
211.Medycyna Rodzinna
212.Medycyna Sportowa
213.Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine
214.Medycyna Wieku Podeszłego
215.Medycyna Wieku Rozwojowego
216.Medyczna Wokanda
217.Medyczne Zeszyty Naukowe Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie
218.Menedżer Zdrowia
219.MicroMedicine
220.Mikologia Lekarska
221.Moja Praktyka
222.MS Report
223.Mukowiscydoza
224.Na Ratunek
225.Nasza Dermatologia Online
226.Nefrologia i Dializoterapia Polska
227.Nefrologia i Nadciśnienie Tętnicze
228.Negative Pressure Wound Therapy Journal
229.Neurologia Dziecięca
230.Neurologia i Neurochirurgia Polska
231.Neurologia po Dyplomie
232.Neurologia Praktyczna
233.Neurology
234.Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
235.Neuroscience Fakty
236.Neuroskop
237.New Medicine
238.Nowa Audiofonologia
239.Nowa Klinika
240.Nowa Medycyna
241.Nowa Pediatria
242.Nowa Stomatologia
243.Nowoczesny Technik Dentystyczny
244.Nowotwory - Journal of Oncology
245.Nowy Gabinet Ginekologiczny
246.Nowy Gabinet Stomatologiczny
247.Nuclear Medicine Review
248.Ogólnopolski Przegląd Medyczny
249.Okulistyka
250.Okulistyka po Dyplomie
251.OncoReview
252.Onkologia i Radioterapia
253.Onkologia po Dyplomie
254.Onkologia Polska
255.Onkologia w Praktyce Klinicznej
256.Open Medicine
257.Ophthalmology (Wyd. polskie)
258.OphthaTherapy. Terapie w Okulistyce
259.Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja
260.Ostry Dyżur
261.Otolaryngologia Polska
262.Otorynolaryngologia
263.Pamiętnik Wileńskiego Towarzystwa Lekarskiego
264.Panacea
265.Pediatria i Medycyna Rodzinna
266.Pediatria po Dyplomie
267.Pediatria Polska
268.Pediatria Współczesna. Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
269.Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
270.Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia
271.Periodontologia Implanty
272.Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne
273.Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne Nursing and Public Health
274.Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne
275.Pielęgniarstwo Polskie
276.Pielęgniarstwo Specjalistyczne
277.Pielęgniarstwo XXI wieku
278.Pneumonologia i Alergologia Polska
279.Polimery w Medycynie
280.Polish Annals of Medicine
281.Polish Hyperbaric Research
282.Polish Journal of Medical Physics and Engineering
283.Polish Journal of Pathology
284.Polish Journal of Public Health
285.Polish Journal of Radiology
286.Polish Orthopedics and Traumatology
287.Polski Merkuriusz Lekarski
288.Polski Przegląd Chirurgiczny
289.Polski Przegląd Kardiologiczny
290.Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu
291.Polski Przegląd Nauk Stosowanych
292.Polski Przegląd Neurologiczny
293.Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny
294.Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
295.Poltransplant. Biuletyn Informacyjny
296.Położna
297.Położnictwo Ginekologia i Medycyna Rozrodu
298.Pomeranian Journal of Life Sciences
299.Poradnik Stomatologiczny
300.Postępy Andrologii
301.Postępy Dermatologii i Alergologii
302.Postępy Fitoterapii
303.Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej
304.Postępy Nauk Medycznych
305.Postępy Neonatologii
306.Postępy Polskiej Medycyny i Farmacji
307.Postępy Psychiatrii i Neurologii
308.Postępy w Chirurgii Głowy i Szyi
309.Postępy w Kardiologii Interwencyjnej
310.Praktyka Lekarska
311.Prasa Lekarska
312.Prawo i Medycyna
313.Prenatal Cardiology = Kardiologia Prenatalna Echo Płodu
314.Problemy Medycyny Rodzinnej
315.Problemy Pielęgniarstwa
316.Progress in Health Sciences
317.Protetyka Stomatologiczna
318.Przegląd Alergologiczny
319.Przegląd Chirurgiczny i Ginekologiczny
320.Przegląd Dermatologiczny
321.Przegląd Epidemiologiczny
322.Przegląd Flebologiczny
323.Przegląd Gastroenterologiczny
324.Przegląd Lekarski
325.Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie
326.Przegląd Menopauzalny
327.Przegląd Okulistyczny
328.Przegląd Pediatryczny
329.Przegląd Reumatologiczny
330.Przegląd Seksuologiczny
331.Przegląd Urologiczny
332.Przewodnik Lekarza
333.PrzypadkiMedyczne.pl
334.Psychiatria
335.Psychiatria i Psychoterapia
336.Psychiatria po Dyplomie
337.Psychiatria Polska
338.Psychiatria w Praktyce Klinicznej
339.Psychogeriatria Polska
340.Psychoonkologia
341.Psychoterapia
342.Public Health Forum
343.Puls Uczelni
344.Quintessence dla Lekarzy Stomatologów
345.Rehabilitacja Medyczna
346.Reports of Practical Oncology and Radiotherapy
347.Reumatologia
348.Reumatologia, Geriatria, Rehabilitacja
349.Rocznik Dziecięcej Chirurgii Urazowej
350.Rocznik Naukowo-Dydaktyczny - Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej. Prace Fizjologiczne
351.Roczniki Warszawskiej Szkoły Zdrowia
352.Seksuologia Polska
353.Sen
354.Służba Zdrowia
355.Standardy Medyczne. Pediatria
356.Stomatologia
357.Stomatologia Estetyczna
358.Stomatologia Współczesna
359.Studia Medyczne
360.Sztuka Implantologii
361.Sztuka Leczenia
362.Świat Lekarza
363.TEKA - Archives of the Commission of Medical Science
364.Teka Commission of Medical Sciences
365.Terapia
366.Terapia Fotodynamiczna
367.TH!NK. Studenckie Naukowe Czasopismo Internetowe
368.Turystyka, Sport i Zdrowie
369.Twój Przegląd Stomatologiczny
370.Udar Mózgu
371.Vertigoprofil
372.VetPersonel
373.W Dobrym Rytmie
374.Warszawskie Czasopismo Lekarskie
375.Wiadomości Lekarskie
376.Wiadomości Psychiatryczne
377.Wideochirurgia i Inne Techniki Małoinwazyjne = Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques
378.Wiedza Lekarska
379.Współczesne Pielęgniarstwo i Ochrona Zdrowia
380.Zakażenia
381.Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
382.Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
383.Zeszyty Naukowe Wielkopolskiego Centrum Onkologii
384.Zeszyty Promocji Rehabilitacji, Ortopedii, Neurofizjologii i Sportu - IRONS
385.Żywienie Człowieka i Metabolizm
« Powrót do wyszukiwania »