English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana dziedzina: medycyna
1.Acta Angiologica
2.Acta Balneologica
3.Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
4.Acta Clinica
5.Acta Clinica et Morphologica
6.Acta Haematologica Polonica
7.Acta Medica
8.Acta Medicorum Polonorum
9.Acta Scholae Superioris Medicinae Legnicensis
10.Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio B, Nauki Medyczne, Kultura Fizyczna i Zdrowie
11.Acta Toxicologica
12.Advances in Clinical and Experimental Medicine
13.Advances in Medical Sciences
14.Advances in Palliative Medicine
15.Aktualności Neurologiczne
16.Alergia
17.Alergia Astma Immunologia
18.Alergologia i Immunologia Współczesna
19.Alergologia Info
20.Alergologia Polska - Polish Journal of Allergology
21.Alergologia, Immunologia
22.Alkohol i Nauka
23.Anaesthesiology Intensive Therapy [Anestezjologia Intensywna Terapia]
24.Analiza Przypadków w Pediatrii
25.Analiza Przypadków w Pielęgniarstwie i Położnictwie
26.Analiza Przypadków w Położnictwie i Ginekologii
27.Anestezjologia i Ratownictwo
28.Annales Academiae Medicae Gedanensis
29.Annales Academiae Medicae Silesiensis
30.Annales Academiae Medicae Stetinensis
31.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio D. Medicina
32.Annals of Agricultural and Environmental Medicine
33.Annals of Diagnostic Paediatric Pathology
34.Annals of Parasitology
35.Annals of Transplantation
36.Archives of Medical Science
37.Archives of Perinatal Medicine
38.Archives of Psychiatry and Psychotherapy
39.Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis
40.Archiwum Historii i Filozofii Medycyny
41.Archiwum Medycyny Biologicznej
42.Art of Dentistry
43.Arterial Hypertension. Journal of the Polish Society of Hypertension
44.Asysta Dentystyczna
45.Bio-Algorithms and Med-Systems
46.Biocybernetics and Biomedical Engineering
47.Ból
48.Cancer Surgery
49.Cardiology Journal
50.Cardiovascular Forum
51.Central European Journal of Immunology
52.Central European Journal of Sport Sciences and Medicine
53.Central European Journal of Urology
54.Chirurg Polski
55.Chirurgia Kolana Artroskopia Traumatologia Sportowa
56.Chirurgia Plastyczna i Oparzenia
57.Chirurgia po Dyplomie
58.Chirurgia Polska
59.Choroby Serca i Naczyń
60.Circulation [edycja polska]
61.Clinical and Experimental Hepatology
62.Complementary and Alternative Medicine in Science
63.Contemporary Oncology = Współczesna Onkologia
64.Current Gynecologic Oncology
65.Current Life Sciences
66.Current Problems of Psychiatry
67.Czynniki Ryzyka
68.Dental and Medical Problems
69.Dental Forum
70.Dermatologia Dziecięca
71.Dermatologia Estetyczna
72.Dermatologia Kliniczna
73.Dermatologia po Dyplomie
74.Dermatologia Praktyczna
75.Dermatopedia
76.Diabetologia Kliniczna
77.Diabetologia na Co Dzień
78.Diabetologia po Dyplomie
79.Diagnostyka Laboratoryjna
80.e-Dentico
81.Emergency Medical Service
82.Endodoncja w Praktyce
83.Endodoncja.pl
84.Endokrynologia Pediatryczna
85.Endokrynologia Polska
86.Epi
87.EPJ Nonlinear Biomedical Physics
88.European Journal of Biological Research
89.European Journal of Medical Technologies
90.Family Medicine & Primary Care Review
91.Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii
92.Fizjoterapia Polska
93.Focal Points [edycja polska]
94.Folia Cardiologica
95.Folia Medica Copernicana
96.Folia Medica Cracoviensia
97.Folia Medica Lodziensia
98.Folia Morphologica
99.Folia Neuropathologica
100.Forum Bibliotek Medycznych
101.Forum Medycyny Rodzinnej
102.Forum Nefrologiczne
103.Forum Ortodontyczne
104.Forum Profilaktyki
105.Forum Transplantologiczne
106.Forum Zaburzeń Metabolicznych
107.Forum Zakażeń
108.Gabinet Prywatny
109.Gastroenterologia Kliniczna. Postępy i Standardy
110.Gastroenterologia Polska
111.Gastroenterologia Praktyczna
112.Gastrologja Polska [!]
113.Gazeta Lekarska
114.Geriatria
115.Gerontologia Polska
116.Gerontologia Współczesna. Alter Ego Seniora
117.Ginekologia i Położnictwo
118.Ginekologia Polska
119.Ginekologia Praktyczna
120.Hematologia
121.Hereditary Cancer in Clinical Practice
122.HIV & AIDS Review
123.Homeopatia Polska
124.Homeopatia Praktyczna
125.Implantologia Stomatologiczna
126.Implantoprotetyka
127.In Vitro Explorer
128.International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health
129.International Maritime Health
130.International Review of Allergology & Clinical Immunology in Family Medicine
131.Inżynier Medyczny Fizyk
132.Issues of Rehabilitation, Orthopaedy, Neurophysiology and Sport Promotion - IRONS
133.Journal of Clinical Healthcare
134.Journal of Contemporary Brachytherapy
135.Journal of Dermatological Case Reports
136.Journal of Elementology
137.Journal of Epileptology. International Journal for Clinical and Experimental Research
138.Journal of Health Policy & Outcomes Research
139.Journal of Hearing Science
140.Journal of Medical Informatics & Technologies
141.Journal of Medical Science
142.Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research, The
143.Journal of Pediatric Pulmonology and Related Research, The
144.Journal of Physical Education & Health
145.Journal of Pre-Clinical and Clinical Research
146.Journal of Public Health, Nursing and Medical Rescue
147.Journal of Rare Cardiovascular Diseases
148.Journal of Spine Surgery, The
149.Journal of Stomatology
150.Journal of Surgical Progress
151.Journal of Transfusion Medicine
152.Journal of Ultrasonography
153.Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska
154.Kardiologia Inwazyjna
155.Kardiologia Oparta na Faktach
156.Kardiologia po Dyplomie
157.Kardiologia Polska
158.Kardiologia w Praktyce
159.Kardioprofil
160.Klinika Oczna
161.Klinika Pediatryczna
162.Kontaktologia i Optyka Okulistyczna
163.Kwartalnik Ortopedyczny
164.LAB - Laboratoria, Aparatura, Badania
165.Lancet Oncology, The
166.Leczenie Ran
167.Lekarz Rodzinny
168.Lekarz Tybetański
169.Lider
170.Magazyn Lekarza Okulisty
171.Magazyn Otorynolaryngologiczny
172.Magazyn Pielęgniarki i Położnej
173.Magazyn Stomatologiczny
174.MEDI. Magazyn Opieki Długoterminowej
175.Medical and Biological Sciences
176.Medical Problems
177.Medical Robotics Reports
178.Medical Science Review. Hepatologia
179.Medical Science Technology
180.Medical Tribune
181.Medicina Internacia Revuo
182.Medicina Sportiva
183.Medicina Sportiva - English Edition
184.Medicina Sportiva Practica
185.Medtube Science
186.Medycyna
187.Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia
188.Medycyna Dydaktyka Wychowanie
189.Medycyna Faktów
190.Medycyna i Kronika Lekarska
191.Medycyna i Życie
192.Medycyna Intensywna i Ratunkowa
193.Medycyna Manualna
194.Medycyna Metaboliczna
195.Medycyna Nowożytna. Studia nad Kulturą Medyczną
196.Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu
197.Medycyna Paliatywna
198.Medycyna Paliatywna w Praktyce
199.Medycyna po Dyplomie
200.Medycyna Pracy
201.Medycyna Praktyczna
202.Medycyna Praktyczna - Chirurgia
203.Medycyna Praktyczna - Diagnostyka Obrazowa
204.Medycyna Praktyczna - Ginekologia i Położnictwo
205.Medycyna Praktyczna - Neurologia
206.Medycyna Praktyczna - Onkologia
207.Medycyna Praktyczna - Pediatria
208.Medycyna Praktyczna - Psychiatria
209.Medycyna Praktyczna - Stomatologia
210.Medycyna Praktyczna - Szczepienia
211.Medycyna Rodzinna
212.Medycyna Sportowa
213.Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine
214.Medycyna Wieku Podeszłego
215.Medycyna Wieku Rozwojowego
216.Medyczna Wokanda
217.Medyczne Zeszyty Naukowe Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie
218.Menedżer Zdrowia
219.MicroMedicine
220.Mikologia Lekarska
221.Moja Praktyka
222.MS Report
223.Mukowiscydoza
224.Na Ratunek
225.Nasza Dermatologia Online
226.Nefrologia i Dializoterapia Polska
227.Nefrologia i Nadciśnienie Tętnicze
228.Negative Pressure Wound Therapy Journal
229.Neurologia Dziecięca
230.Neurologia i Neurochirurgia Polska
231.Neurologia po Dyplomie
232.Neurologia Praktyczna
233.Neurology
234.Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
235.Neuroscience Fakty
236.Neuroskop
237.New Medicine
238.Nowa Audiofonologia
239.Nowa Klinika
240.Nowa Medycyna
241.Nowa Pediatria
242.Nowa Stomatologia
243.Nowoczesny Technik Dentystyczny
244.Nowotwory - Journal of Oncology
245.Nowy Gabinet Ginekologiczny
246.Nowy Gabinet Stomatologiczny
247.Nuclear Medicine Review
248.Ogólnopolski Przegląd Medyczny
249.Okulistyka
250.Okulistyka po Dyplomie
251.OncoReview
252.Onkologia i Radioterapia
253.Onkologia po Dyplomie
254.Onkologia Polska
255.Onkologia w Praktyce Klinicznej
256.Open Medicine
257.Ophthalmology (Wyd. polskie)
258.OphthaTherapy. Terapie w Okulistyce
259.Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja
260.Ostry Dyżur
261.Otolaryngologia Polska
262.Otorynolaryngologia
263.Pamiętnik Wileńskiego Towarzystwa Lekarskiego
264.Panacea
265.Pediatria i Medycyna Rodzinna
266.Pediatria po Dyplomie
267.Pediatria Polska
268.Pediatria Współczesna. Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
269.Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
270.Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia
271.Periodontologia Implanty
272.Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne
273.Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne
274.Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne
275.Pielęgniarstwo Polskie
276.Pielęgniarstwo Specjalistyczne
277.Pielęgniarstwo XXI wieku
278.Pneumonologia i Alergologia Polska
279.Polimery w Medycynie
280.Polish Annals of Medicine
281.Polish Hyperbaric Research
282.Polish Journal of Medical Physics and Engineering
283.Polish Journal of Pathology
284.Polish Journal of Public Health
285.Polish Journal of Radiology
286.Polish Orthopedics and Traumatology
287.Polski Merkuriusz Lekarski
288.Polski Przegląd Chirurgiczny
289.Polski Przegląd Kardiologiczny
290.Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu
291.Polski Przegląd Nauk Stosowanych
292.Polski Przegląd Neurologiczny
293.Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny
294.Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
295.Poltransplant. Biuletyn Informacyjny
296.Położna
297.Położnictwo Ginekologia i Medycyna Rozrodu
298.Poradnik Stomatologiczny
299.Postępy Andrologii
300.Postępy Dermatologii i Alergologii
301.Postępy Fitoterapii
302.Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej
303.Postępy Nauk Medycznych
304.Postępy Neonatologii
305.Postępy Polskiej Medycyny i Farmacji
306.Postępy Psychiatrii i Neurologii
307.Postępy w Chirurgii Głowy i Szyi
308.Postępy w Kardiologii Interwencyjnej
309.Praktyka Lekarska
310.Prasa Lekarska
311.Prawo i Medycyna
312.Prenatal Cardiology = Kardiologia Prenatalna Echo Płodu
313.Problemy Medycyny Rodzinnej
314.Problemy Pielęgniarstwa
315.Progress in Health Sciences
316.Promocja Zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna
317.Protetyka Stomatologiczna
318.Przegląd Alergologiczny
319.Przegląd Chirurgiczny i Ginekologiczny
320.Przegląd Dermatologiczny
321.Przegląd Epidemiologiczny
322.Przegląd Flebologiczny
323.Przegląd Gastroenterologiczny
324.Przegląd Lekarski
325.Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie
326.Przegląd Menopauzalny
327.Przegląd Okulistyczny
328.Przegląd Pediatryczny
329.Przegląd Reumatologiczny
330.Przegląd Seksuologiczny
331.Przegląd Urologiczny
332.Przewodnik Lekarza
333.PrzypadkiMedyczne.pl
334.Psychiatria
335.Psychiatria i Psychoterapia
336.Psychiatria po Dyplomie
337.Psychiatria Polska
338.Psychiatria w Praktyce Klinicznej
339.Psychogeriatria Polska
340.Psychoonkologia
341.Psychoterapia
342.Puls Uczelni
343.Quintessence dla Lekarzy Stomatologów
344.Rehabilitacja Medyczna
345.Reports of Practical Oncology and Radiotherapy
346.Reumatologia
347.Rocznik Dziecięcej Chirurgii Urazowej
348.Rocznik Naukowo-Dydaktyczny - Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej. Prace Fizjologiczne
349.Roczniki Warszawskiej Szkoły Zdrowia
350.Seksuologia Polska
351.Sen
352.Służba Zdrowia
353.Standardy Medyczne. Pediatria
354.Stomatologia Estetyczna
355.Stomatologia Współczesna
356.Studia Medyczne
357.Sztuka Implantologii
358.Sztuka Leczenia
359.Świat Lekarza
360.Terapia
361.TH!NK. Studenckie Naukowe Czasopismo Internetowe
362.Turystyka, Sport i Zdrowie
363.Twój Przegląd Stomatologiczny
364.Udar Mózgu
365.Vertigoprofil
366.VetPersonel
367.W Dobrym Rytmie
368.Warszawskie Czasopismo Lekarskie
369.Wiadomości Lekarskie
370.Wiadomości Psychiatryczne
371.Wideochirurgia i Inne Techniki Małoinwazyjne
372.Wiedza Lekarska
373.Współczesne Pielęgniarstwo i Ochrona Zdrowia
374.Zakażenia
375.Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
376.Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
377.Zeszyty Naukowe Wielkopolskiego Centrum Onkologii
378.Zeszyty Promocji Rehabilitacji, Ortopedii, Neurofizjologii i Sportu - IRONS
379.Żywienie Człowieka i Metabolizm
« Powrót do wyszukiwania »