English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana dziedzina: medycyna
1.Acta Angiologia
2.Acta Balneologica
3.Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
4.Acta Clinica
5.Acta Haematologica Polonica
6.Acta Medica
7.Acta Medicorum Polonorum
8.Acta Scholae Superioris Medicinae Legnicensis
9.Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio B, Nauki Medyczne, Kultura Fizyczna i Zdrowie
10.Acta Toxicologica
11.Advances in Clinical and Experimental Medicine
12.Advances in Medical Sciences
13.Advances in Palliative Medicine
14.Aktualności Neurologiczne
15.Alergia
16.Alergia Astma Immunologia
17.Alergologia i Immunologia Współczesna
18.Alergologia Polska - Polish Journal of Allergology
19.Alergologia, Immunologia
20.Alkohol i Nauka
21.Almanach / Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
22.Anaesthesiology Intensive Therapy [Anestezjologia Intensywna Terapia]
23.Analiza Przypadków w Pediatrii
24.Analiza Przypadków w Pielęgniarstwie i Położnictwie
25.Analiza Przypadków w Położnictwie i Ginekologii
26.Anestezjologia i Ratownictwo
27.Annales Academiae Medicae Gedanensis
28.Annales Academiae Medicae Silesiensis
29.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio D. Medicina
30.Annals of Agricultural and Environmental Medicine
31.Annals of Diagnostic Paediatric Pathology
32.Annals of Parasitology
33.Annals of Transplantation
34.Archives of Medical Science
35.Archives of Medical Science - Atherosclerotic Diseases
36.Archives of Medical Science - Civilization Diseases
37.Archives of Perinatal Medicine
38.Archives of Psychiatry and Psychotherapy
39.Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis
40.Archiwum Historii i Filozofii Medycyny
41.Archiwum Medycyny Biologicznej
42.Art of Dentistry
43.Arterial Hypertension. Journal of the Polish Society of Hypertension
44.Asysta Dentystyczna
45.Asystentka i Higienistka Stomatologiczna
46.Bio-Algorithms and Med-Systems
47.Biocybernetics and Biomedical Engineering
48.Ból
49.Cancer Surgery
50.Cardiology Journal
51.Cardiovascular Forum
52.Central European Journal of Immunology
53.Central European Journal of Sport Sciences and Medicine
54.Central European Journal of Urology
55.Chirurg Polski
56.Chirurgia Kolana Artroskopia Traumatologia Sportowa
57.Chirurgia Plastyczna i Oparzenia
58.Chirurgia po Dyplomie
59.Chirurgia Polska
60.Choroby Serca i Naczyń
61.Circulation [edycja polska]
62.Clinical and Experimental Hepatology
63.Clinical Diabetology
64.Complementary and Alternative Medicine in Science
65.Contemporary Oncology = Współczesna Onkologia
66.Current Gynecologic Oncology
67.Current Life Sciences
68.Current Problems of Psychiatry
69.Czynniki Ryzyka
70.Dental and Medical Problems
71.Dental Forum
72.Dermatologia Dziecięca
73.Dermatologia Estetyczna
74.Dermatologia Kliniczna
75.Dermatologia po Dyplomie
76.Dermatologia Praktyczna
77.Dermatopedia
78.Diabetologia na Co Dzień
79.Diabetologia po Dyplomie
80.Diagnostyka Laboratoryjna
81.e-Dentico
82.Emergency Medical Service
83.Endodoncja w Praktyce
84.Endodoncja.pl
85.Endokrynologia Pediatryczna
86.Endokrynologia Polska
87.Epi
88.EPJ Nonlinear Biomedical Physics
89.European Dental Forum
90.European Journal of Biological Research
91.European Journal of Medical Technologies
92.Family Medicine & Primary Care Review
93.Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii
94.Fizjoterapia Polska
95.Focal Points [edycja polska]
96.Folia Cardiologica
97.Folia Medica Cracoviensia
98.Folia Medica Lodziensia
99.Folia Morphologica
100.Folia Neuropathologica
101.Forum Bibliotek Medycznych
102.Forum Medycyny Rodzinnej
103.Forum Nefrologiczne
104.Forum Ortodontyczne
105.Forum Pediatrii Praktycznej
106.Forum Profilaktyki
107.Forum Reumatologiczne
108.Forum Transplantologiczne
109.Forum Zaburzeń Metabolicznych
110.Forum Zakażeń
111.Gabinet Prywatny
112.Gastroenterologia Kliniczna. Postępy i Standardy
113.Gastroenterologia Polska
114.Gastroenterologia Praktyczna
115.Gastrologja Polska [!]
116.Gazeta Lekarska
117.Geriatria
118.Gerontologia Polska
119.Gerontologia Współczesna. Alter Ego Seniora
120.Ginekologia i Położnictwo
121.Ginekologia Polska
122.Ginekologia Praktyczna
123.Health and Wellness
124.Hematologia
125.Hereditary Cancer in Clinical Practice
126.HIV & AIDS Review
127.Homeopatia Polska
128.Homeopatia Praktyczna
129.Implantologia Stomatologiczna
130.Implantoprotetyka
131.In Vitro Explorer
132.International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health
133.International Maritime Health
134.International Review of Allergology & Clinical Immunology in Family Medicine
135.Issues of Rehabilitation, Orthopaedy, Neurophysiology and Sport Promotion - IRONS
136.Journal of Clinical Healthcare
137.Journal of Contemporary Brachytherapy
138.Journal of Dermatological Case Reports
139.Journal of Elementology
140.Journal of Epileptology. International Journal for Clinical and Experimental Research
141.Journal of Health Inequalities
142.Journal of Health Policy & Outcomes Research
143.Journal of Hearing Science
144.Journal of Medical Informatics & Technologies
145.Journal of Medical Science
146.Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research, The
147.Journal of Pediatric Pulmonology and Related Research, The
148.Journal of Physical Education & Health
149.Journal of Pre-Clinical and Clinical Research
150.Journal of Public Health, Nursing and Medical Rescue
151.Journal of Rare Cardiovascular Diseases
152.Journal of Research Innovation. Natural, Medical and Health Sciences
153.Journal of Spine Surgery, The
154.Journal of Stomatology
155.Journal of Surgical Progress
156.Journal of Transfusion Medicine
157.Journal of Ultrasonography
158.Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska
159.Kardiologia Inwazyjna
160.Kardiologia Oparta na Faktach
161.Kardiologia po Dyplomie
162.Kardiologia Polska
163.Kardiologia w Praktyce
164.Kardioprofil
165.Klinika Oczna
166.Klinika Pediatryczna
167.Kontaktologia i Optyka Okulistyczna
168.Kwartalnik Ortopedyczny
169.LAB - Laboratoria, Aparatura, Badania
170.Lancet Oncology, The
171.Leczenie Ran
172.Lekarz POZ
173.Lekarz Rodzinny
174.Lekarz Tybetański
175.Lider
176.Magazyn Lekarza Okulisty
177.Magazyn Otorynolaryngologiczny
178.Magazyn Pielęgniarki i Położnej
179.Magazyn Stomatologiczny
180.MEDI. Magazyn Opieki Długoterminowej
181.Medical & Health Sciences Review
182.Medical and Biological Sciences
183.Medical Problems
184.Medical Research Journal
185.Medical Review
186.Medical Robotics Reports
187.Medical Science Review. Hepatologia
188.Medical Science Technology
189.Medical Tribune
190.Medicina Internacia Revuo
191.Medicina Sportiva
192.Medicina Sportiva Practica
193.Medicina Sportiva Suplement
194.Medtube Science
195.Medycyna
196.Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia
197.Medycyna Dydaktyka Wychowanie
198.Medycyna Faktów
199.Medycyna i Kronika Lekarska
200.Medycyna i Życie
201.Medycyna Intensywna i Ratunkowa
202.Medycyna Manualna
203.Medycyna Metaboliczna
204.Medycyna Nowożytna. Studia nad Kulturą Medyczną
205.Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu
206.Medycyna Paliatywna
207.Medycyna Paliatywna w Praktyce
208.Medycyna po Dyplomie
209.Medycyna Pracy
210.Medycyna Praktyczna
211.Medycyna Praktyczna - Chirurgia
212.Medycyna Praktyczna - Diagnostyka Obrazowa
213.Medycyna Praktyczna - Ginekologia i Położnictwo
214.Medycyna Praktyczna - Neurologia
215.Medycyna Praktyczna - Onkologia
216.Medycyna Praktyczna - Pediatria
217.Medycyna Praktyczna - Psychiatria
218.Medycyna Praktyczna - Stomatologia
219.Medycyna Praktyczna - Szczepienia
220.Medycyna Rodzinna
221.Medycyna Sportowa
222.Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine
223.Medycyna Wieku Podeszłego
224.Medycyna Wieku Rozwojowego
225.Medyczna Wokanda
226.Medyczne Zeszyty Naukowe Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie
227.Menedżer Zdrowia
228.MicroMedicine
229.Mikologia Lekarska
230.Moja Praktyka
231.MS Report
232.Mukowiscydoza
233.Na Ratunek
234.Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce
235.Nasza Dermatologia Online
236.Nefrologia i Dializoterapia Polska
237.Nefrologia i Nadciśnienie Tętnicze
238.Negative Pressure Wound Therapy Journal
239.Neurologia Dziecięca
240.Neurologia i Neurochirurgia Polska
241.Neurologia po Dyplomie
242.Neurologia Praktyczna
243.Neurology
244.Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
245.Neuroscience Fakty
246.Neuroskop
247.New Medicine
248.Nowa Audiofonologia
249.Nowa Klinika
250.Nowa Medycyna
251.Nowa Pediatria
252.Nowa Stomatologia
253.Nowoczesny Technik Dentystyczny
254.Nowotwory - Journal of Oncology
255.Nowy Gabinet Ginekologiczny
256.Nowy Gabinet Stomatologiczny
257.Nuclear Medicine Review
258.Ogólnopolski Przegląd Medyczny
259.Okulistyka
260.Okulistyka po Dyplomie
261.Oncology in Clinical Practice
262.OncoReview
263.Onkologia i Radioterapia
264.Onkologia po Dyplomie
265.Onkologia Polska
266.Onkologia w Praktyce Klinicznej - Edukacja
267.Open Medicine
268.Ophthalmology (Wyd. polskie)
269.Ophthalmology Journal
270.OphthaTherapy. Terapie w Okulistyce
271.Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja
272.Ostry Dyżur
273.Otolaryngologia Polska
274.Otorynolaryngologia
275.Pamiętnik Wileńskiego Towarzystwa Lekarskiego
276.Panacea
277.Pediatria i Medycyna Rodzinna
278.Pediatria po Dyplomie
279.Pediatria Polska
280.Pediatria Współczesna. Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
281.Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
282.Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia
283.Periodontologia Implanty
284.Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej
285.Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne
286.Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne Nursing and Public Health
287.Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne
288.Pielęgniarstwo Polskie
289.Pielęgniarstwo Specjalistyczne
290.Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece
291.Pielęgniarstwo XXI wieku
292.Pneumonologia i Alergologia Polska
293.Polimery w Medycynie
294.Polish Annals of Medicine
295.Polish Hyperbaric Research
296.Polish Journal of Applied Sciences
297.Polish Journal of Health and Fitness
298.Polish Journal of Medical Physics and Engineering
299.Polish Journal of Pathology
300.Polish Journal of Public Health
301.Polish Journal of Radiology
302.Polish Orthopedics and Traumatology
303.Polski Merkuriusz Lekarski
304.Polski Przegląd Chirurgiczny
305.Polski Przegląd Kardiologiczny
306.Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu
307.Polski Przegląd Nauk Stosowanych
308.Polski Przegląd Neurologiczny
309.Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny
310.Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
311.Poltransplant. Biuletyn Informacyjny
312.Położna
313.Położna. Nauka i Praktyka
314.Położnictwo Ginekologia i Medycyna Rozrodu
315.Pomeranian Journal of Life Sciences
316.Poradnik Stomatologiczny
317.Postępy Andrologii
318.Postępy Dermatologii i Alergologii
319.Postępy Dietetyki w Geriatrii i Gerontologii
320.Postępy Fitoterapii
321.Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej
322.Postępy Nauk Medycznych
323.Postępy Neonatologii
324.Postępy Polskiej Medycyny i Farmacji
325.Postępy Psychiatrii i Neurologii
326.Postępy w Chirurgii Głowy i Szyi
327.Postępy w Kardiologii Interwencyjnej
328.Praktyka Lekarska
329.Prasa Lekarska
330.Prawo i Medycyna
331.Prenatal Cardiology = Kardiologia Prenatalna Echo Płodu
332.Problemy Medycyny Rodzinnej
333.Problemy Pielęgniarstwa
334.Progress in Health Sciences
335.Protetyka Stomatologiczna
336.Przegląd Alergologiczny
337.Przegląd Chirurgiczny i Ginekologiczny
338.Przegląd Dermatologiczny
339.Przegląd Epidemiologiczny
340.Przegląd Flebologiczny
341.Przegląd Gastroenterologiczny
342.Przegląd Lekarski
343.Przegląd Menopauzalny
344.Przegląd Okulistyczny
345.Przegląd Pediatryczny
346.Przegląd Reumatologiczny
347.Przegląd Seksuologiczny
348.Przegląd Urologiczny
349.Przewodnik Lekarza
350.PrzypadkiMedyczne.pl
351.Psychiatra. Pismo dla praktyków
352.Psychiatria
353.Psychiatria i Psychoterapia
354.Psychiatria po Dyplomie
355.Psychiatria Polska
356.Psychiatria w Praktyce Klinicznej
357.Psychogeriatria Polska
358.Psychoonkologia
359.Psychoterapia
360.Public Health Forum
361.Puls Uczelni
362.Quintessence dla Lekarzy Stomatologów
363.Rehabilitacja Medyczna
364.Reports of Practical Oncology and Radiotherapy
365.Reumatologia
366.Reumatologia, Geriatria, Rehabilitacja
367.Rocznik Dziecięcej Chirurgii Urazowej
368.Rocznik Naukowo-Dydaktyczny - Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej. Prace Fizjologiczne
369.Roczniki Warszawskiej Szkoły Zdrowia
370.Seksuologia Polska
371.Służba Zdrowia
372.Standardy Medyczne. Pediatria
373.Stomatologia
374.Stomatologia Estetyczna
375.Stomatologia Współczesna
376.Studia Medyczne
377.Sztuka Implantologii
378.Sztuka Leczenia
379.Teka Commission of Medical Sciences
380.Terapia
381.Terapia Fotodynamiczna
382.TH!NK. Studenckie Naukowe Czasopismo Internetowe
383.Turystyka, Sport i Zdrowie
384.Twój Przegląd Stomatologiczny
385.Udar Mózgu
386.Vertigoprofil
387.VetPersonel
388.W Dobrym Rytmie
389.Warszawskie Czasopismo Lekarskie
390.Wiadomości Lekarskie
391.Wiadomości Psychiatryczne
392.Wideochirurgia i Inne Techniki Małoinwazyjne = Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques
393.Wiedza Lekarska
394.World Journal of Medical Images, Videos and Cases
395.Współczesne Pielęgniarstwo i Ochrona Zdrowia
396.Zakażenia
397.Zamojskie Studia i Materiały. Fizjoterapia
398.Zdrowie i Dobrostan
399.Zeszyty Naukowe / AlmaMer Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie
400.Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
401.Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
402.Zeszyty Naukowe Wielkopolskiego Centrum Onkologii
403.Zeszyty Promocji Rehabilitacji, Ortopedii, Neurofizjologii i Sportu - IRONS
404.Żywienie Człowieka i Metabolizm
« Powrót do wyszukiwania »