English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana dziedzina: logistyka
1.Bezpieczeństwo w Logistyce
2.Eurologistics
3.Gospodarka Materiałowa i Logistyka
4.Kwartalnik Celny
5.LogForum
6.Logistics and Transport
7.Logistyka
8.Logistyka a Jakość
9.Logistyka Odzysku
10.Nowoczesny Magazyn
11.Opakowanie
12.Problemy Transportu i Logistyki
13.Przegląd Logistyczny
14.Research in Logistics & Production
15.Służby Utrzymania Ruchu
16.Transport i Spedycja
17.Transport, Logistyka, Porty
18.Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Logistyki
19.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka
« Powrót do wyszukiwania »