English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana dziedzina: informatyka
1.2+3 D. Grafika Plus Produkt
2.Advances in Computer Science Research
3.Advances in Science and Technology. Research Journal
4.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AI. Informatica
5.Annals of Computer Science and Information Systems
6.Applied Computer Science
7.Automatyka
8.Biuletyn Naukowy Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Informatyka
9.CHIP
10.CIO Magazyn Dyrektorów IT
11.Computational Methods in Science and Technology
12.Computer Applications in Electrical Engineering
13.Computer Assisted Methods in Engineering and Science
14.Computer Methods in Materials Science
15.Computer Science
16.Computer Science and Mathematical Modelling
17.Computerworld
18.Czasopismo Techniczne. Informatyka
19.Dydaktyka Informatyki
20.Edukacja, Technika, Informatyka
21.e-Informatica Software Engineering Journal (ISEJ)
22.Foundations of Computing and Decision Sciences
23.Fundamenta Informaticae
24.Geoinformatica Polonica
25.GUST
26.Hakin9
27.Information Systems in Management
28.Information Technology for Economics & Management
29.Informatyka Ekonomiczna
30.Informatyka Teoretyczna i Stosowana
31.Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
32.International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
33.International Journal of Microelectronics and Computer Science
34.IT Professional
35.IT w Administracji
36.Journal of Applied Computer Science
37.Journal of Applied Computer Science Methods
38.Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics
39.Journal of Artificial Intelligence and Soft Computing Research
40.Journal of Language Modelling
41.Journal of Medical Informatics & Technologies
42.Journal of Theoretical and Applied Computer Science
43.Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula
44.Linux Magazine
45.Machine Graphics & Vision
46.Modele Inżynierii Teleinformatyki
47.Napędy i Sterowanie
48.NetWorld
49.Nowe Media [1997]
50.Nowe Media [2010]
51.Open Computer Science
52.PC World
53.Pionier Magazine
54.Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa
55.Prace Naukowo-Badawcze Instytutu Maszyn Matematycznych
56.Prawo Mediów Elektronicznych
57.Pro Dialog. Computer Programming and Applications
58.Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie
59.Przegląd Prawa Technologii Informacyjnych. ICT LAW Review
60.Przegląd Teleinformatyczny
61.Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych
62.Schedae Informaticae
63.Studia i Materiały
64.Studia i Materiały Informatyki Stosowanej
65.Studia Informatica
66.Studia Informatica / Politechnika Śląska
67.Studia Informatica Pomerania
68.Studia Informatyczne
69.Studia z Automatyki i Informatyki
70.Symulacja w Badaniach i Rozwoju
71.TASK Quarterly. Scientific Bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk
72.Techniki Komputerowe. Biuletyn Informacyjny
73.Telekomunikacja i Techniki Informacyjne
74.TH!NK. Studenckie Naukowe Czasopismo Internetowe
75.Theoretical and Applied Informatics
76.TyfloŚwiat
77.Wiek XXI. Zeszyty Naukowo-Teoretyczne PWSBiA
78.Zamojskie Studia i Materiały. Administracja, Ekonomia i Informatyka
79.Zarządzanie i Technologie Informacyjne
80.Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (Kraków)
81.Zeszyty Naukowe / Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
82.Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
83.Zeszyty Naukowe WSEI. Seria Transport i Informatyka
84.Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki
85.Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne
86.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Seria: Informatyka Stosowana
87.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi
« Powrót do wyszukiwania »