English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana dziedzina: historia i archiwistyka
1.Acta Cassubiana
2.Acta Historiae Medicinae
3.Acta Militaria Mediaevalia
4.Acta Pancoviana
5.Acta Poloniae Historica
6.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica
7.Ad Rem
8.Almanach Historyczny
9.Almanach Karaimski
10.Almanach Kęcki
11.Almanach Łącki
12.Almanach Nowotarski
13.Almanach Sejneński
14.Almanach Ziemi Limanowskiej
15.Anabasis. Studia Classica et Orientalia
16.Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki
17.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F. Historia
18.Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989
19.Arcana
20.Archeion
21.Archiwa - Kancelarie - Zbiory
22.Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne
23.Archiwariusz Zamojski
24.Archiwista Polski
25.Archiwum Komisji Historycznej
26.Argumenta Historica
27.Ars Regia
28.Artes Liberales
29.Artibus et Historiae
30.Ateneum
31.Ateneum Wileńskie
32.Awazymyz
33.Badania nad Dziejami Regionu Piotrkowskiego
34.Balcanica Posnaniensia. Acta et Studia
35.Baltic-Pontic Studies
36.Bazyliańskie Studia Historyczne
37.Białoruskie Zeszyty Historyczne
38.Białostocczyzna
39.Białostockie Teki Historyczne
40.Bieszczad
41.Bieżuńskie Zeszyty Historyczne
42.Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk
43.Biuletyn Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej
44.Biuletyn Historii Pogranicza
45.Biuletyn Historii Sztuki
46.Biuletyn Historyczny
47.Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu
48.Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego
49.Biuletyn Numizmatyczny
50.Biuletyn Polskiej Misji Historycznej
51.Biuletyn Szadkowski
52.Biuletyn Ukrainoznawczy
53.Biuletyn Uniejowski
54.Borussia
55.Bulletin du Musée National de Varsovie
56.Christianitas Antiqua
57.Ciechanowiecki Rocznik Muzealny
58.Colloquium
59.Cracovia Leopolis
60.Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych
61.Czasopismo Prawno-Historyczne
62.Czasy Nowożytne
63.CzasyPismo
64.Czech-Polish Historical and Pedagogical Journal
65.Dialog Pheniben
66.DO-SO-MO. Journal of Mycenaean and Classical Studies
67.Drohiczyński Przegląd Naukowy. Wielokulturowe Studia Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego
68.Dzieje Najnowsze
69.Echa Polesia
70.Echa Przeszłości
71.Elbląskie Studia Muzealne
72.Electrum. Journal of Ancient History
73.Ełcki Przegląd Historyczny
74.Enigma Bulletin, The
75.Episteme. Czasopismo Naukowo-Kulturalne
76.Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich
77.Familia Silesiae
78.Fibula
79.Fides, Ratio et Patria. Studia Toruńskie
80.Flaga
81.Folia Historiae Artium. Seria Nowa
82.Folia Praehistorica Posnaniensia
83.Fritillaria Kurdica. Bulletin of Kurdish Studies
84.Galicja. Studia i Materiały
85.Gdański Rocznik Ewangelicki
86.Gdańskie Studia Azji Wschodniej
87.Genealogia. Studia i Materiały Historyczne
88.Gens
89.Glaukopis
90.Gryfita
91.Historia Academica
92.Historia i Polityka
93.Historia i Świat
94.Historia Slavorum Occidentis
95.Historia, Wojsko i Technika
96.Historia@Teoria
97.Historic@
98.Historie. Jahrbuch des Zentrums für Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften
99.Historyka. Studia Metodologiczne
100.Ilcusiana
101.Imponderabilia. Biuletyn Piłsudczykowski
102.In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką
103.infolotnicze
104.Infos. Zagadnienia społeczno-gospodarcze
105.Infotezy
106.Interlinie
107.Jahrbuch Yearbook Annales International Society for History Didactics
108.Kalendarz Bydgoski
109.Karaj Awazy
110.Karta
111.Klio
112.Klio Polska
113.KMP Kronika Miasta Poznania
114.Koło Historii
115.Komunikaty Mazursko-Warmińskie
116.Komunizm. System - Ludzie - Dokumentacja
117.Korporant Polski
118.Koszalińskie Zeszyty Muzealne
119.Krakowski Rocznik Archiwalny
120.Krakowskie Pismo Kresowe
121.Krakowskie Studia Małopolskie
122.Krasnogruda
123.Kronika Bydgoska
124.Kronika Miasta Łodzi
125.Kronika Warszawy
126.Kroniki Muzealne
127.Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
128.Kultura - Historia - Globalizacja
129.Kultura i Historia
130.Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU
131.Kwarta
132.Kwartalnik Historii Kultury Materialnej
133.Kwartalnik Historii Żydów
134.Kwartalnik Historyczny
135.Kwartalnik Opolski
136.Latopisy Akademii Supraskiej
137.Lehahayer
138.Limes. Studia i Materiały z Dziejów Europy Środkowo-Wschodniej
139.Loża Wschodu
140.Łambinowicki Rocznik Muzealny
141.Małopolska
142.Masovia
143.Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu
144.Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku
145.Materiały Zachodniopomorskie. Nowa Seria
146.Meander
147.Medżat. Studia Egiptologiczne
148.Meritum
149.Miesięcznik Heraldyczny
150.Między Wisłą a Pilicą
151.Miscellanea Historico-Archivistica
152.Mishellanea w Internecie
153.Młoda Muzeologia
154.Montes Tarnovicensis
155.More Maiorum
156.Mówią Wieki
157.Myśl Karaimska
158.Na Sieradzkich Szlakach
159.Nad Bugom i Narvoju. Ukraińskie Pismo Podlasia
160.Nadbużańskie Sławatycze
161.Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny
162.Narracje o Zagładzie
163.Nasza Przeszłość
164.Nasze Korzenie
165.Nautologia
166.Niemcy, Austria, Szwajcaria
167.Niepodległość i Pamięć
168.Niepodległość. Czasopismo poświęcone najnowszym dziejom Polski
169.Notae Numismaticae
170.Notatki Płockie
171.Nowa Ukraina
172.Nowe Studia Grunwaldzkie
173.Nowy Filomata
174.Odrodzenie i Reformacja w Polsce
175.Olsztyńskie Studia Afrykanistyczne
176.Opolski Rocznik Muzealny
177.Orawa
178.Ordines Militares Colloquia Torunensia Historica
179.Organon
180.Palamedes. A Journal of Ancient History
181.Pamięć i Przyszłość
182.Pamięć i Sprawiedliwość
183.Pamięć.pl
184.Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej
185.Pamiętnik Cieszyński
186.Pamiętnik Historyczno-Polityczny
187.Pamiętnik Lubelski
188.Piotrkowskie Zeszyty Historyczne
189.Podlaski Kwartalnik Kulturalny
190.Polish Biographical Studies
191.Polonia Maior Orientalis
192.Polska 1944/45-1989. Studia i Materiały
193.Poznański Rocznik Archiwalno-Historyczny
194.Prace Historyczne
195.Prace Historyczno-Archiwalne
196.Prace Komisji Historii Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego
197.Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Zeszyty Historyczne
198.Pro Georgia. Journal of Kartvelological Studies
199.Pro Lusatia. Opolskie Studia Łużycoznawcze
200.Problemy Archiwistyki
201.Pruthenia
202.Przegląd Archiwalno-Historyczny
203.Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej
204.Przegląd Bydgoski
205.Przegląd Historyczno-Oświatowy
206.Przegląd Historyczno-Wojskowy
207.Przegląd Historyczny
208.Przegląd Narodowy
209.Przegląd Nauk Historycznych
210.Przegląd Orientalistyczny
211.Przegląd Poznański
212.Przegląd Pruszkowski
213.Przegląd Wielkopolski
214.Przegląd Zachodni
215.Przegląd Zachodniopomorski
216.Przemyskie Zapiski Historyczne
217.Przeszłość
218.Quaestiones Medii Aevi Novae
219.Qumran Chronicle, The
220.Reformacja w Polsce
221.Region Lubelski
222.Remembrance and Solidarity
223.Res Gestae. Historical Review
224.Res Historica
225.Rocznik Antropologii Historii
226.Rocznik Archiwalno-Historyczny Centralnego Archiwum Wojskowego
227.Rocznik Augustowsko-Suwalski
228.Rocznik Bialskopodlaski
229.Rocznik Białostocki
230.Rocznik Chełmski
231.Rocznik Chojeński
232.Rocznik Dobromiejski
233.Rocznik Dobrzyński
234.Rocznik Elbląski
235.Rocznik Ełcki
236.Rocznik Gdański
237.Rocznik Grudziądzki
238.Rocznik Historii Papierów Wartościowych
239.Rocznik Historii Sztuki
240.Rocznik Historyczno-Archiwalny
241.Rocznik Jeleniogórski
242.Rocznik Kaliski
243.Rocznik Kolbuszowski
244.Rocznik Koszaliński
245.Rocznik Krakowski
246.Rocznik Leszczyński
247.Rocznik Lituanistyczny
248.Rocznik Lubaczowski
249.Rocznik Lubelski
250.Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego
251.Rocznik Lubuski
252.Rocznik Lwowski
253.Rocznik Łódzki
254.Rocznik Łubowicki
255.Rocznik Mazowiecki
256.Rocznik Mazurski
257.Rocznik Międzyrzecki
258.Rocznik Mińsko-Mazowiecki
259.Rocznik Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie
260.Rocznik Muzeum Mazowieckiego w Płocku
261.Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach
262.Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie. Nowa Seria
263.Rocznik Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
264.Rocznik Muzeum w Gliwicach
265.Rocznik Muzeum w Toruniu
266.Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
267.Rocznik Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego
268.Rocznik Muzułmański
269.Rocznik Orientalistyczny
270.Rocznik Podhalański
271.Rocznik Podkarpacki
272.Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego
273.Rocznik Polsko-Niemiecki
274.Rocznik Przemyski. Historia
275.Rocznik Przemyski. Historia Wojskowości
276.Rocznik Przemyski. Literatura i Język
277.Rocznik Sanocki
278.Rocznik Sądecki
279.Rocznik Sopocki
280.Rocznik Sosnowiecki
281.Rocznik Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia
282.Rocznik Tarnowski
283.Rocznik Tatarów Polskich
284.Rocznik Toruński
285.Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego
286.Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu
287.Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie
288.Rocznik Wieluński
289.Rocznik Wołomiński
290.Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych
291.Roczniki Historyczne
292.Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku
293.Rozprawy Muzeum Narodowego w Krakowie. Seria Nowa
294.Scripta Historica
295.Scriptor Nowy
296.Scriptores. Pamięć, Miejsce, Obecność
297.Sensus Historiae
298.Siedlisko
299.Sieradzki Rocznik Muzealny
300.Skarby Podkarpackie
301.Slavia Antiqua
302.Sowiniec
303.Spheres of Culture
304.Społeczeństwo Staropolskie. Seria Nowa
305.Stargardia
306.Starożytności
307.Stolica
308.Studenckie Zapiski Historyczne
309.Studenckie Zeszyty Rosjoznawstwa
310.Studi Polacco-Italiani di Toruń
311.Studia Angerburgica
312.Studia Antyczne i Mediewistyczne
313.Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe
314.Studia Epigraficzne
315.Studia Historiae Scientiarum
316.Studia Historica Gedanensia
317.Studia Historyczne
318.Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce
319.Studia i Materiały z Dziejów Śląska
320.Studia Judaica
321.Studia Lednickie
322.Studia Łęczyńskie
323.Studia Łomżyńskie
324.Studia Maritima
325.Studia Mazowieckie
326.Studia Muzealne
327.Studia Muzealno-Historyczne
328.Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi
329.Studia nad Osadnictwem Średniowiecznym Ziemi Chełmińskiej
330.Studia Orientalne
331.Studia Podlaskie
332.Studia Polsko-Ukraińskie
333.Studia Sandomierskie
334.Studia Śląskie
335.Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne
336.Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego
337.Studia Waweliana
338.Studia Wilanowskie
339.Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego
340.Studia z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej
341.Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej
342.Studia z Dziejów Średniowiecza
343.Studia z Dziejów Wojskowości
344.Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX Wieku
345.Studia Zachodnie
346.Studia Zamkowe
347.Studia Zielonogórskie
348.Studia Źródłoznawcze
349.Studia Żydowskie
350.Symbolae Europaeae
351.Szczeciński Informator Archiwalny
352.Szkice Archiwalno-Historyczne
353.Szkice Legnickie
354.Szkice Podlaskie
355.Szkice Tarnowskie
356.Śląsk
357.Śląsk Opolski
358.Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka
359.Śląskie Miscellanea
360.Średniowiecze Polskie i Powszechne
361.Świętokrzyskie - Środowisko, Dziedzictwo Kulturowe, Edukacja Regionalna
362.Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne
363.Tajna Historia Rzeszowa
364.Taktyka i Strategia
365.Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne
366.Tarnowskie Studia Historyczne
367.Technika Wojskowa Historia
368.Teka Historyka
369.Teka Komisji Historycznej
370.Teki Archiwalne
371.Teki Kociewskie
372.U Schyłku Starożytności. Studia Źródłoznawcze
373.Vademecum Śląsk. Badania Śląskoznawcze
374.Verbum Nobile
375.Wadoviana. Przegląd Historyczno-Kulturalny
376.Wangrovieciana Studia et Fontes
377.Warszawa i Mazowsze
378.Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze
379.Wiadomości Historyczne
380.Wiadomości Historyczno-Dydaktyczne
381.Wiadomości Numizmatyczne
382.Wieki Stare i Nowe
383.Wielkopolski Biuletyn Konserwatorski
384.Winieta
385.Wolność i Solidarność
386.Wrocławski Rocznik Historii Mówionej
387.Wrocławskie Studia Wschodnie
388.Wschodni Rocznik Humanistyczny
389.Wyklęci
390.Yearbook of Eastern European Studies
391.Z Dziejów Regionu i Miasta. Rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej
392.Zagłada Żydów
393.Zamojski Kwartalnik Kulturalny
394.Zamojsko-Wołyńskie Zeszyty Muzealne
395.Zapiski Historyczne
396.Zapiski Kazimierzowskie
397.Zesłaniec
398.Zeszyt Osuchowski
399.Zeszyty Chojnickie
400.Zeszyty Chorzowskie
401.Zeszyty Czeladzkie
402.Zeszyty Gdyńskie
403.Zeszyty Historyczne
404.Zeszyty Historyczne Semper Fidelis
405.Zeszyty Historyczne WiN-u
406.Zeszyty Historyczne Ziemi Garwolińskiej
407.Zeszyty Historyczno-Teologiczne. Rocznik Zmartwychwstańców
408.Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Genealogicznego Kalisia
409.Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
410.Zeszyty Majdanka
411.Zeszyty Myszkowskie
412.Zeszyty Naukowe / Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika
413.Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
414.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Socjologiczno-Historyczna. Historia
415.Zeszyty Naukowe. Nowa Marchia - Prowincja Zapomniana - Wspólne Korzenie
416.Zeszyty Staszicowskie
417.Zeszyty Witnickie
418.Ziemia Dobrzyńska
419.Ziemia Leszczyńska
420.Ziemia Śląska
421.Zwoje. Periodyk Kulturalny
« Powrót do wyszukiwania »