English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana dziedzina: historia i archiwistyka
1.Acta Cassubiana
2.Acta Militaria Mediaevalia
3.Acta Pancoviana
4.Acta Poloniae Historica
5.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica
6.Ad Rem
7.Almanach Historyczny
8.Almanach Karaimski
9.Almanach Kęcki
10.Almanach Łącki
11.Almanach Nowotarski
12.Almanach Sejneński
13.Almanach Ziemi Limanowskiej
14.Anabasis. Studia Classica et Orientalia
15.Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki
16.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F. Historia
17.Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989
18.Arcana
19.Archeion
20.Archiwa - Kancelarie - Zbiory
21.Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne
22.Archiwariusz Zamojski
23.Archiwista Polski
24.Archiwum Komisji Historycznej
25.Argumenta Historica
26.Ars Regia
27.Artes Liberales
28.Artibus et Historiae
29.Ateneum
30.Ateneum Wileńskie
31.Awazymyz
32.Badania nad Dziejami Regionu Piotrkowskiego
33.Balcanica Posnaniensia. Acta et Studia
34.Baltic-Pontic Studies
35.Bazyliańskie Studia Historyczne
36.Białoruskie Zeszyty Historyczne
37.Białostocczyzna
38.Białostockie Teki Historyczne
39.Bieszczad
40.Bieżuńskie Zeszyty Historyczne
41.Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk
42.Biuletyn Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej
43.Biuletyn Historii Pogranicza
44.Biuletyn Historii Sztuki
45.Biuletyn Historyczny
46.Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu
47.Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego
48.Biuletyn Numizmatyczny
49.Biuletyn Polskiej Misji Historycznej
50.Biuletyn Szadkowski
51.Biuletyn Ukrainoznawczy
52.Biuletyn Uniejowski
53.Borussia
54.Bulletin du Musée National de Varsovie
55.Christianitas Antiqua
56.Ciechanowiecki Rocznik Muzealny
57.Colloquium
58.Cracovia Leopolis
59.Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych
60.Czasopismo Prawno-Historyczne
61.Czasy Nowożytne
62.CzasyPismo
63.Czech-Polish Historical and Pedagogical Journal
64.Dialog Pheniben
65.DO-SO-MO. Journal of Mycenaean and Classical Studies
66.Drohiczyński Przegląd Naukowy. Wielokulturowe Studia Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego
67.Dzieje Najnowsze
68.Echa Polesia
69.Echa Przeszłości
70.Elbląskie Studia Muzealne
71.Electrum. Journal of Ancient History
72.Ełcki Przegląd Historyczny
73.Enigma Bulletin, The
74.Episteme. Czasopismo Naukowo-Kulturalne
75.Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich
76.Familia Silesiae
77.Fibula
78.Fides, Ratio et Patria. Studia Toruńskie
79.Flaga
80.Folia Historiae Artium. Seria Nowa
81.Folia Praehistorica Posnaniensia
82.Fritillaria Kurdica. Bulletin of Kurdish Studies
83.Galicja. Studia i Materiały
84.Gdański Rocznik Ewangelicki
85.Gdańskie Studia Azji Wschodniej
86.Genealogia. Studia i Materiały Historyczne
87.Gens
88.Glaukopis
89.Gryfita
90.Historia Academica
91.Historia i Polityka
92.Historia i Świat
93.Historia Slavorum Occidentis
94.Historia, Wojsko i Technika
95.Historia@Teoria
96.Historic@
97.Historie. Jahrbuch des Zentrums für Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften
98.Historyka. Studia Metodologiczne
99.Ilcusiana
100.Imponderabilia. Biuletyn Piłsudczykowski
101.In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką
102.infolotnicze
103.Infos. Zagadnienia społeczno-gospodarcze
104.Infotezy
105.Interlinie
106.Jahrbuch Yearbook Annales International Society for History Didactics
107.Kalendarz Bydgoski
108.Karaj Awazy
109.Karta
110.Klio
111.Klio Polska
112.KMP Kronika Miasta Poznania
113.Koło Historii
114.Komunikaty Mazursko-Warmińskie
115.Komunizm. System - Ludzie - Dokumentacja
116.Korporant Polski
117.Koszalińskie Zeszyty Muzealne
118.Krakowski Rocznik Archiwalny
119.Krakowskie Pismo Kresowe
120.Krakowskie Studia Małopolskie
121.Krasnogruda
122.Kronika Bydgoska
123.Kronika Miasta Łodzi
124.Kronika Warszawy
125.Kroniki Muzealne
126.Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
127.Kultura - Historia - Globalizacja
128.Kultura i Historia
129.Kwarta
130.Kwartalnik Historii Kultury Materialnej
131.Kwartalnik Historii Żydów
132.Kwartalnik Historyczny
133.Kwartalnik Opolski
134.Latopisy Akademii Supraskiej
135.Lehahayer
136.Limes. Studia i Materiały z Dziejów Europy Środkowo-Wschodniej
137.Loża Wschodu
138.Łambinowicki Rocznik Muzealny
139.Małopolska
140.Masovia
141.Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu
142.Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku
143.Materiały Zachodniopomorskie. Nowa Seria
144.Meander
145.Medżat. Studia Egiptologiczne
146.Meritum
147.Miesięcznik Heraldyczny
148.Między Wisłą a Pilicą
149.Miscellanea Historico-Archivistica
150.Mishellanea w Internecie
151.Młoda Muzeologia
152.Montes Tarnovicensis
153.Mówią Wieki
154.Myśl Karaimska
155.Na Sieradzkich Szlakach
156.Nad Bugom i Narvoju. Ukraińskie Pismo Podlasia
157.Nadbużańskie Sławatycze
158.Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny
159.Narracje o Zagładzie
160.Nasza Przeszłość
161.Nasze Korzenie
162.Nautologia
163.Niemcy, Austria, Szwajcaria
164.Niepodległość i Pamięć
165.Niepodległość. Czasopismo poświęcone najnowszym dziejom Polski
166.Notae Numismaticae
167.Notatki Płockie
168.Nowa Ukraina
169.Nowe Studia Grunwaldzkie
170.Nowy Filomata
171.Odrodzenie i Reformacja w Polsce
172.Olsztyńskie Studia Afrykanistyczne
173.Opolski Rocznik Muzealny
174.Orawa
175.Ordines Militares Colloquia Torunensia Historica
176.Organon
177.Palamedes. A Journal of Ancient History
178.Pamięć i Przyszłość
179.Pamięć i Sprawiedliwość
180.Pamięć.pl
181.Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej
182.Pamiętnik Cieszyński
183.Pamiętnik Historyczno-Polityczny
184.Pamiętnik Lubelski
185.Piotrkowskie Zeszyty Historyczne
186.Podlaski Kwartalnik Kulturalny
187.Polish Biographical Studies
188.Polonia Maior Orientalis
189.Polska 1944/45-1989. Studia i Materiały
190.Poznański Rocznik Archiwalno-Historyczny
191.Prace Historyczno-Archiwalne
192.Prace Komisji Historii Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego
193.Prace Komisji Kultury Słowian
194.Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Zeszyty Historyczne
195.Pro Georgia. Journal of Kartvelological Studies
196.Pro Lusatia. Opolskie Studia Łużycoznawcze
197.Problemy Archiwistyki
198.Pruthenia
199.Przegląd Archiwalno-Historyczny
200.Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej
201.Przegląd Bydgoski
202.Przegląd Historyczno-Oświatowy
203.Przegląd Historyczno-Wojskowy
204.Przegląd Historyczny
205.Przegląd Narodowy
206.Przegląd Nauk Historycznych
207.Przegląd Orientalistyczny
208.Przegląd Poznański
209.Przegląd Pruszkowski
210.Przegląd Wielkopolski
211.Przegląd Zachodni
212.Przegląd Zachodniopomorski
213.Przemyskie Zapiski Historyczne
214.Przeszłość
215.Quaestiones Medii Aevi Novae
216.Qumran Chronicle, The
217.Reformacja w Polsce
218.Region Lubelski
219.Remembrance and Solidarity
220.Rerum Gestarum
221.Res Gestae. Historical Review
222.Res Historica
223.Rocznik Antropologii Historii
224.Rocznik Archiwalno-Historyczny Centralnego Archiwum Wojskowego
225.Rocznik Augustowsko-Suwalski
226.Rocznik Bialskopodlaski
227.Rocznik Białostocki
228.Rocznik Chełmski
229.Rocznik Chojeński
230.Rocznik Dobromiejski
231.Rocznik Dobrzyński
232.Rocznik Elbląski
233.Rocznik Ełcki
234.Rocznik Gdański
235.Rocznik Grudziądzki
236.Rocznik Historii Papierów Wartościowych
237.Rocznik Historii Sztuki
238.Rocznik Historyczno-Archiwalny
239.Rocznik Jeleniogórski
240.Rocznik Kaliski
241.Rocznik Kolbuszowski
242.Rocznik Koszaliński
243.Rocznik Krakowski
244.Rocznik Leszczyński
245.Rocznik Lituanistyczny
246.Rocznik Lubaczowski
247.Rocznik Lubelski
248.Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego
249.Rocznik Lubuski
250.Rocznik Lwowski
251.Rocznik Łódzki
252.Rocznik Łubowicki
253.Rocznik Mazowiecki
254.Rocznik Mazurski
255.Rocznik Międzyrzecki
256.Rocznik Mińsko-Mazowiecki
257.Rocznik Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie
258.Rocznik Muzeum Mazowieckiego w Płocku
259.Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach
260.Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie. Nowa Seria
261.Rocznik Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
262.Rocznik Muzeum w Gliwicach
263.Rocznik Muzeum w Toruniu
264.Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
265.Rocznik Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego
266.Rocznik Muzułmański
267.Rocznik Orientalistyczny
268.Rocznik Podhalański
269.Rocznik Podkarpacki
270.Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego
271.Rocznik Polsko-Niemiecki
272.Rocznik Przemyski. Historia
273.Rocznik Przemyski. Historia Wojskowości
274.Rocznik Przemyski. Literatura i Język
275.Rocznik Sanocki
276.Rocznik Sądecki
277.Rocznik Sopocki
278.Rocznik Sosnowiecki
279.Rocznik Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia
280.Rocznik Tarnowski
281.Rocznik Tatarów Polskich
282.Rocznik Toruński
283.Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego
284.Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu
285.Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie
286.Rocznik Wieluński
287.Rocznik Wołomiński
288.Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych
289.Roczniki Historyczne
290.Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku
291.Rozprawy Muzeum Narodowego w Krakowie. Seria Nowa
292.Scripta Historica
293.Scriptor Nowy
294.Scriptores. Pamięć, Miejsce, Obecność
295.Sensus Historiae
296.Siedlisko
297.Sieradzki Rocznik Muzealny
298.Skarby Podkarpackie
299.Slavia Antiqua
300.Sowiniec
301.Spheres of Culture
302.Społeczeństwo Staropolskie. Seria Nowa
303.Stargardia
304.Starożytności
305.Stolica
306.Studenckie Zapiski Historyczne
307.Studenckie Zeszyty Rosjoznawstwa
308.Studi Polacco-Italiani di Toruń
309.Studia Angerburgica
310.Studia Antyczne i Mediewistyczne
311.Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe
312.Studia Epigraficzne
313.Studia Historiae Scientiarum
314.Studia Historica Gedanensia
315.Studia Historyczne
316.Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce
317.Studia i Materiały z Dziejów Śląska
318.Studia Judaica
319.Studia Lednickie
320.Studia Łęczyńskie
321.Studia Łomżyńskie
322.Studia Maritima
323.Studia Mazowieckie
324.Studia Muzealne
325.Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi
326.Studia nad Osadnictwem Średniowiecznym Ziemi Chełmińskiej
327.Studia Orientalne
328.Studia Podlaskie
329.Studia Polsko-Ukraińskie
330.Studia Sandomierskie
331.Studia Śląskie
332.Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne
333.Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego
334.Studia Waweliana
335.Studia Wilanowskie
336.Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego
337.Studia z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej
338.Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej
339.Studia z Dziejów Średniowiecza
340.Studia z Dziejów Wojskowości
341.Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX Wieku
342.Studia Zachodnie
343.Studia Zamkowe
344.Studia Zielonogórskie
345.Studia Źródłoznawcze
346.Studia Żydowskie
347.Symbolae Europaeae
348.Szczeciński Informator Archiwalny
349.Szkice Archiwalno-Historyczne
350.Szkice Legnickie
351.Szkice Podlaskie
352.Szkice Tarnowskie
353.Śląsk
354.Śląsk Opolski
355.Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka
356.Śląskie Miscellanea
357.Średniowiecze Polskie i Powszechne
358.Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne
359.Tajna Historia Rzeszowa
360.Taktyka i Strategia
361.Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne
362.Tarnowskie Studia Historyczne
363.Technika Wojskowa Historia
364.Teka Historyka
365.Teka Komisji Historycznej
366.Teki Archiwalne
367.Teki Kociewskie
368.U Schyłku Starożytności. Studia Źródłoznawcze
369.Vademecum Śląsk. Badania Śląskoznawcze
370.Verbum Nobile
371.Wadoviana. Przegląd Historyczno-Kulturalny
372.Wangrovieciana Studia et Fontes
373.Warszawa i Mazowsze
374.Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze
375.Wiadomości Historyczne
376.Wiadomości Historyczno-Dydaktyczne
377.Wiadomości Numizmatyczne
378.Wieki Stare i Nowe
379.Wielkopolski Biuletyn Konserwatorski
380.Winieta
381.Wolność i Solidarność
382.Wrocławski Rocznik Historii Mówionej
383.Wrocławskie Studia Wschodnie
384.Wschodni Rocznik Humanistyczny
385.Wyklęci
386.Yearbook of Eastern European Studies
387.Z Dziejów Regionu i Miasta. Rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej
388.Zagłada Żydów
389.Zamojski Kwartalnik Kulturalny
390.Zamojsko-Wołyńskie Zeszyty Muzealne
391.Zapiski Historyczne
392.Zapiski Kazimierzowskie
393.Zesłaniec
394.Zeszyt Osuchowski
395.Zeszyty Chojnickie
396.Zeszyty Chorzowskie
397.Zeszyty Czeladzkie
398.Zeszyty Gdyńskie
399.Zeszyty Historyczne
400.Zeszyty Historyczne Semper Fidelis
401.Zeszyty Historyczne WiN-u
402.Zeszyty Historyczne Ziemi Garwolińskiej
403.Zeszyty Historyczno-Teologiczne. Rocznik Zmartwychwstańców
404.Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Genealogicznego Kalisia
405.Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
406.Zeszyty Majdanka
407.Zeszyty Naukowe / Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika
408.Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
409.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne
410.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Socjologiczno-Historyczna. Historia
411.Zeszyty Naukowe. Nowa Marchia - Prowincja Zapomniana - Wspólne Korzenie
412.Zeszyty Sandomierskie
413.Zeszyty Staszicowskie
414.Zeszyty Witnickie
415.Ziemia Dobrzyńska
416.Ziemia Leszczyńska
417.Ziemia Śląska
418.Zwoje. Periodyk Kulturalny
« Powrót do wyszukiwania »