English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana dziedzina: filologia
1.Academic Journal of Modern Philology
2.Acta Albaruthenica
3.Acta Cassubiana
4.Acta Philologica
5.Acta Sueco-Polonica
6.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Romanica
7.Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców
8.Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Germańska
9.Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska
10.Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Rosyjska
11.Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica
12.Acta Universitatis Wratislaviensis. Neerlandica Wratislaviensia
13.Acta Universitatis Wratislaviensis. Niemcoznawstwo
14.Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia
15.Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia
16.Ad Americam. Journal of American Studies
17.Akapit. Rocznik Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie
18.Akcent
19.Anabasis. Studia Classica et Orientalia
20.Analecta Nipponica. Journal of Polish Association for Japanese Studies
21.Analyses/Rereadings/Theories Journal
22.Annales Neophilologiarum
23.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF. Philologiae
24.Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Anglica
25.Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica
26.Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Romanica
27.Archipelag
28.Archiwum Emigracji. Studia, Szkice, Dokumenty
29.Arterie. Kwartalnik Artystyczno-Literacki
30.ArtPapier
31.Ateneum
32.Autobiografia. Literatura. Kultura. Media
33.Balkan United
34.Baltica ~ Silesia
35.Balticoslavica
36.Beyond Philology. An International Journal of Linguistics, Literary Studies and English Language Teaching
37.Bez Porównania
38.Biblioteka Ossolińskich
39.Bliza
40.Cahiers ERTA
41.Carl und Gerhart Hauptmann Jahrbuch
42.Collectanea Philologica
43.Colloquia Germanica Stetinensia
44.Colloquia Humanistica
45.Colloquium
46.Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen
47.CrossRoads. A Journal of English Studies
48.Currents. A Journal of Young English Philology Thought and Review
49.Cwiszn
50.Czas Fantastyki
51.Czas Kultury
52.Czy/tam/czy/tu
53.Detalks
54.Dyskurs (Szczecin)
55.Edu-wsparcie
56.Ekspresje
57.Emigrantologia Słowian
58.Eos. Commentarii Societatis Philologae Polonorum
59.e-Scripta Romanica
60.FA-art
61.Fabryka Silesia
62.Facta Simonidis
63.Filologia Polska. Studia i Materiały
64.Filoteknos
65.Folia Orientalia
66.Folia Scandinavica Posnaniensia
67.Forum Artis Rhetoricae
68.Forum Filologiczne Ateneum
69.Forum Poetyki
70.Fritillaria Kurdica. Bulletin of Kurdish Studies
71.Germanistische Werkstatt
72.Inskrypcje
73.Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura
74.Interlinie
75.Język, Szkoła, Religia
76.Kamena
77.Karaite Archives
78.Komunikacja Specjalistyczna
79.Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze
80.Krasnogruda
81.Krytyka Literacka
82.Kultura (Paryż)
83.Kultura i Historia
84.Kwartalnik Artystyczny
85.Kwartalnik Opolski
86.Language and Literary Studies of Warsaw
87.Latarnia Morska
88.Lewą Nogą
89.LiteRacje
90.Literaport. Revue annuelle de la littérature francophone
91.Lublin Studies in Modern Languages and Literature
92.Lud Słowiański
93.Magazyn Literacki Książki
94.Meander
95.Między Oryginałem a Przekładem
96.Migotania
97.Mirgorod
98.Mishellanea w Internecie
99.Multicultural Shakespeare
100.Myśl Karaimska
101.Napis
102.Neophilologica
103.Neophilologica Podlasiensia
104.Niemcy, Austria, Szwajcaria
105.Nouveaux Cahiers Franco-Polonais, Les
106.Novaja Pol'sa
107.Nowy Filomata
108.Oblicza Komunikacji
109.Odra
110.Olsztyńskie Studia Afrykanistyczne
111.Pamiętnik Słowiański
112.Philologica Wratislaviensia. Acta et Studia
113.Planeta Literatur
114.Podkowiański Magazyn Kulturalny
115.Podteksty
116.Poliglota
117.Polilog. Studia Neofilologiczne
118.Polish Journal of English Studies
119.Polish-AngloSaxon Studies
120.Polonistyka. Innowacje
121.Polski Biuletyn Orientalistyczny
122.Polski w Praktyce
123.Porównania
124.Postscriptum Polonistyczne
125.Poznańskie Forum Kognitywistyczne. Teksty Pokonferencyjne
126.Poznańskie Studia Slawistyczne
127.Prace Komisji Neofilologicznej PAU
128.Prace Polonistyczne
129.Pro Arte
130.ProLog
131.Próby. Nieregularnik Filologiczny
132.Przegląd Bydgoski
133.Przegląd Humanistyczny
134.Przegląd Humanistyczny (1922)
135.Przegląd Klasyczny
136.Przegląd Lwowski
137.Przegląd Poznański
138.Przegląd Rusycystyczny
139.Przestrzenie Teorii
140.Quaestiones Oralitatis
141.Radomskie Studia Filologiczne
142.Reflektor
143.Religious and Sacred Poetry. An International Quarterly of Religion, Culture and Education
144.Res Rhetorica
145.Respectus Philologicus
146.Respublica
147.Revista del CESLA
148.ReVue - Periodique Multidisciplinaire des Etudiants des Langues Romanes
149.Rita Baum
150.Rocznik Karla Dedeciusa
151.Rocznik Komparatystyczny
152.Rocznik Orientalistyczny
153.Rocznik Ostrowieckiego Towarzystwa Naukowego
154.Rocznik Polskiej Akademii Literatury
155.Rocznik Przekładoznawczy
156.Rocznik Przemyski. Literatura i Język
157.Rocznik Slawistyczny
158.Ryms
159.Scripta Classica
160.Scripta Neophilologica Posnaniensia
161.Scriptores. Pamięć, Miejsce, Obecność
162.Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A i B
163.Sfinks
164.Silva Rerum
165.Skamander
166.Slavia Antiqua
167.Slavia Meridionalis
168.Slavia Occidentalis
169.Slavia Orientalis
170.Strony
171.Studenckie Zeszyty Naukowe Wkoło Rosji
172.Studia Anglica Posnaniensia
173.Studia Classica et Neolatina
174.Studia Etymologica Cracoviensia
175.Studia Europaea Gnesnensia
176.Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
177.Studia Germanica Gedanensia
178.Studia Germanica Posnaniensia
179.Studia i Materiały Polonistyczne
180.Studia i Szkice Slawistyczne
181.Studia Indologiczne
182.Studia Romanica Posnaniensia
183.Studia Rossica
184.Studia Rossica Gedanensia
185.Studia Rossica Posnaniensia
186.Studia Translatorica
187.Studia Ucrainica Varsoviensia
188.Studia Ukrainica Posnaniensia
189.Styles of Communication
190.Stylistyka
191.Symbolae Europaeae
192.Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae
193.Synergies Pologne
194.sZAfa
195.Sztuka Edycji
196.Śląskie Miscellanea
197.Śląskie Studia Polonistyczne
198.Techsty
199.Tekstura
200.Terminus
201.Topos
202.Twórczość Ludowa
203.Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze
204.Werkwinkel. Journal of Low Countries and South African Studies
205.Wiadomości (Londyn)
206.Widok
207.Wiek Oświecenia
208.Wielogłos
209.Yearbook of Eastern European Studies
210.Zaranie Śląskie
211.Zeitschrift des Verbandes Polnischer Germanisten
212.Zeszyty Komiksowe
213.Zeszyty Łużyckie
214.Zeszyty Naukowe - Akademia Finansów i Biznesu Vistula
215.Zeszyty Naukowe Collegium Balticum
216.Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Neofilologia
217.Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej. Filologia Angielska
« Powrót do wyszukiwania »