English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana dziedzina: filologia
1.Academic Journal of Modern Philology
2.Acta Albaruthenica
3.Acta Cassubiana
4.Acta Philologica
5.Acta Sueco-Polonica
6.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Anglica
7.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Romanica
8.Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców
9.Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Germańska
10.Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska
11.Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Rosyjska
12.Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica
13.Acta Universitatis Wratislaviensis. Neerlandica Wratislaviensia
14.Acta Universitatis Wratislaviensis. Niemcoznawstwo
15.Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia
16.Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia
17.Ad Americam. Journal of American Studies
18.Akapit. Rocznik Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie
19.Akcent
20.Anabasis. Studia Classica et Orientalia
21.Analecta Nipponica. Journal of Polish Association for Japanese Studies
22.Analyses/Rereadings/Theories Journal
23.Annales Neophilologiarum
24.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF. Philologiae
25.Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Anglica
26.Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica
27.Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Romanica
28.Archipelag
29.Archiwum Emigracji. Studia, Szkice, Dokumenty
30.Arterie. Kwartalnik Artystyczno-Literacki
31.ArtPapier
32.Ateneum
33.Autobiografia. Literatura. Kultura. Media
34.Balkan United
35.Baltica ~ Silesia
36.Balticoslavica
37.Beyond Philology. An International Journal of Linguistics, Literary Studies and English Language Teaching
38.Bez Porównania
39.Biblioteka Ossolińskich
40.Bliza
41.Cahiers ERTA
42.Carl und Gerhart Hauptmann Jahrbuch
43.Collectanea Philologica
44.Colloquia Germanica Stetinensia
45.Colloquia Humanistica
46.Colloquium
47.Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen
48.CrossRoads. A Journal of English Studies
49.Currents. A Journal of Young English Philology Thought and Review
50.Cwiszn
51.Czas Fantastyki
52.Czas Kultury
53.Czy/tam/czy/tu
54.Detalks
55.Dyskurs (Szczecin)
56.Edu-wsparcie
57.Ekspresje
58.Emigrantologia Słowian
59.Eos. Commentarii Societatis Philologae Polonorum
60.e-Scripta Romanica
61.FA-art
62.Fabryka Silesia
63.Facta Simonidis
64.Filologia Polska. Studia i Materiały
65.Filoteknos
66.Folia Orientalia
67.Folia Scandinavica Posnaniensia
68.Forum Artis Rhetoricae
69.Forum Filologiczne Ateneum
70.Forum Poetyki
71.Fritillaria Kurdica. Bulletin of Kurdish Studies
72.Germanistische Werkstatt
73.Inskrypcje
74.Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura
75.Interlinie
76.Język, Szkoła, Religia
77.Kamena
78.Karaite Archives
79.Komunikacja Specjalistyczna
80.Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze
81.Krasnogruda
82.Krytyka Literacka
83.Kultura (Paryż)
84.Kultura i Historia
85.Kwartalnik Artystyczny
86.Kwartalnik Opolski
87.Language and Literary Studies of Warsaw
88.Latarnia Morska
89.Lewą Nogą
90.LiteRacje
91.Literaport. Revue annuelle de la littérature francophone
92.Lublin Studies in Modern Languages and Literature
93.Lud Słowiański
94.Magazyn Literacki Książki
95.Meander
96.Między Oryginałem a Przekładem
97.Migotania
98.Mirgorod
99.Mishellanea w Internecie
100.Multicultural Shakespeare
101.Myśl Karaimska
102.Napis
103.Neophilologica
104.Neophilologica Podlasiensia
105.Niemcy, Austria, Szwajcaria
106.Nouveaux Cahiers Franco-Polonais, Les
107.Novaja Pol'sa
108.Nowy Filomata
109.Oblicza Komunikacji
110.Odra
111.Olsztyńskie Studia Afrykanistyczne
112.Pamiętnik Słowiański
113.Philologica Wratislaviensia. Acta et Studia
114.Planeta Literatur
115.Podkowiański Magazyn Kulturalny
116.Podteksty
117.Poliglota
118.Polilog. Studia Neofilologiczne
119.Polish Journal of English Studies
120.Polish-AngloSaxon Studies
121.Polonistyka. Innowacje
122.Polski Biuletyn Orientalistyczny
123.Polski w Praktyce
124.Porównania
125.Postscriptum Polonistyczne
126.Poznańskie Forum Kognitywistyczne. Teksty Pokonferencyjne
127.Poznańskie Studia Slawistyczne
128.Prace Komisji Neofilologicznej PAU
129.Prace Polonistyczne
130.Pro Arte
131.ProLog
132.Próby. Nieregularnik Filologiczny
133.Przegląd Bydgoski
134.Przegląd Humanistyczny
135.Przegląd Humanistyczny (1922)
136.Przegląd Klasyczny
137.Przegląd Lwowski
138.Przegląd Poznański
139.Przegląd Rusycystyczny
140.Przestrzenie Teorii
141.Quaestiones Oralitatis
142.Radomskie Studia Filologiczne
143.Reflektor
144.Religious and Sacred Poetry. An International Quarterly of Religion, Culture and Education
145.Res Rhetorica
146.Respectus Philologicus
147.Respublica
148.Revista del CESLA
149.ReVue - Periodique Multidisciplinaire des Etudiants des Langues Romanes
150.Rita Baum
151.Rocznik Karla Dedeciusa
152.Rocznik Komparatystyczny
153.Rocznik Orientalistyczny
154.Rocznik Ostrowieckiego Towarzystwa Naukowego
155.Rocznik Polskiej Akademii Literatury
156.Rocznik Przekładoznawczy
157.Rocznik Przemyski. Literatura i Język
158.Rocznik Slawistyczny
159.Ryms
160.Scripta Classica
161.Scripta Neophilologica Posnaniensia
162.Scriptores. Pamięć, Miejsce, Obecność
163.Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A i B
164.Sfinks
165.Silva Rerum
166.Skamander
167.Slavia Antiqua
168.Slavia Meridionalis
169.Slavia Occidentalis
170.Slavia Orientalis
171.Strony
172.Studenckie Zeszyty Naukowe Wkoło Rosji
173.Studia Anglica Posnaniensia
174.Studia Classica et Neolatina
175.Studia Etymologica Cracoviensia
176.Studia Europaea Gnesnensia
177.Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
178.Studia Germanica Gedanensia
179.Studia Germanica Posnaniensia
180.Studia i Materiały Polonistyczne
181.Studia i Szkice Slawistyczne
182.Studia Indologiczne
183.Studia Romanica Posnaniensia
184.Studia Rossica
185.Studia Rossica Gedanensia
186.Studia Rossica Posnaniensia
187.Studia Translatorica
188.Studia Ucrainica Varsoviensia
189.Studia Ukrainica Posnaniensia
190.Styles of Communication
191.Stylistyka
192.Symbolae Europaeae
193.Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae
194.Synergies Pologne
195.sZAfa
196.Sztuka Edycji
197.Śląskie Miscellanea
198.Śląskie Studia Polonistyczne
199.Techsty
200.Tekstura
201.Terminus
202.Topos
203.Twórczość Ludowa
204.Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze
205.Werkwinkel. Journal of Low Countries and South African Studies
206.Wiadomości (Londyn)
207.Widok
208.Wiek Oświecenia
209.Wielogłos
210.Yearbook of Eastern European Studies
211.Zaranie Śląskie
212.Zeitschrift des Verbandes Polnischer Germanisten
213.Zeszyty Komiksowe
214.Zeszyty Łużyckie
215.Zeszyty Naukowe Collegium Balticum
216.Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Neofilologia
217.Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula
218.Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej. Filologia Angielska
« Powrót do wyszukiwania »