English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana dziedzina: ekonomia
1. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ekonomia i Zarządzanie
2.A Vista. Studenckie Internetowe Zeszyty Naukowe Akademii Finansów i Biznesu Vistula
3.Acta Elbingensia
4.Acta Erasmiana
5.Acta Innovations
6.Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia
7.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica
8.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
9.Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia
10.Administracja i Społeczeństwo
11.Analizy i Opracowania
12.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia
13.Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym
14.Annals of Marketing Management & Economics
15.Applied Econometric Papers
16.Argumenta Oeconomica
17.Argumenta Oeconomica Cracoviensia
18.Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych
19.Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
20.Bulletin of Geography. Socio-Economic Series
21.Catallaxy
22.Central and Eastern European Journal of Management and Economics
23.Central European Economic Journal
24.Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
25.Central European Review of Economics & Finance
26.Comparative Economic Research
27.Contemporary Economics
28.Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie
29.Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne
30.Decyzje
31.Dylematy
32.Dynamic Econometric Models
33.Econometric Research in Finance
34.Economic and Environmental Studies
35.Economics and Business Review
36.Economics and Sociology
37.Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy, Innowacje, Projekty
38.Ekonometria
39.Ekonomia - Wroclaw Economic Review
40.Ekonomia i Prawo
41.Ekonomia i Środowisko
42.Ekonomia Międzynarodowa
43.Ekonomia Społeczna
44.Ekonomia XXI Wieku
45.Ekonomiczne Problemy Turystyki
46.Ekonomiczne Problemy Usług
47.Ekonomista
48.Emerging Markets
49.Engineering Management in Production and Services
50.Entrepreneurial Business and Economics Review
51.Environmental & Socio-Economic Studies
52.Equilibrium
53.Europa Regionum
54.Europejski Monitor Ekonomiczny
55.Finanse i Prawo Finansowe
56.Firma i Rynek
57.Folia Oeconomica Bochniensia
58.Folia Oeconomica Cracoviensia
59.Folia Oeconomica Stetinensia
60.Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica
61.Forum Scientiae Oeconomia
62.Global Management Journal
63.Gospodarka i Finanse
64.Gospodarka Polski - Prognozy i Opinie
65.Gospodarka, Rynek, Edukacja
66.Handel Wewnętrzny
67.Humanities and Social Sciences
68.Informatyka Ekonomiczna
69.Intercathedra
70.International Business and Global Economy
71.International Journal of Emerging and Transition Economies
72.International Journal of Management and Economics
73.International Journal of New Economics and Social Sciences
74.International Journal of Synergy and Research
75.Jedziemy do Wód w . . .
76.Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration
77.Journal of Agribusiness and Rural Development
78.Journal of Corporate Responsibility and Leadership
79.Journal of Economic and Technical Sciences
80.Journal of Economics and Management
81.Journal of Geography, Politics and Society
82.Journal of International Studies
83.Kobieta i Biznes
84.Konsumpcja i Rozwój
85.Krakowskie Studia Międzynarodowe
86.Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace
87.Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula
88.Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia
89.Management Forum
90.Managerial Economics
91.Mathematical Economics
92.Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
93.MIND Journal
94.Multiple Criteria Decision Making
95.Myśl Ekonomiczna i Polityczna
96.Nasze Studia. Zeszyty Studenckie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego
97.Nauka, Gospodarka, Społeczeństwo
98.Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy
99.Nowoczesne Systemy Zarządzania
100.Oeconomia Copernicana
101.Olsztyn Economic Journal
102.Opere et Studio pro Oeconomia
103.Opolskie Roczniki Ekonomiczne
104.Optimum. Studia Ekonomiczne
105.Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej
106.Pers Public
107.Pieniądze i Więź
108.Polish Journal of Applied Sciences
109.Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego
110.Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG
111.Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata tes Oikonomias
112.Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
113.Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu
114.Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych
115.Profit Journal
116.Progress in Economic Sciences
117.Przedsiębiorczość - Edukacja
118.Przedsiębiorczość i Zarządzanie
119.Przegląd Ekonomiczny
120.Przegląd Nauk Ekonomicznych
121.Przegląd Nauk Stosowanych
122.Przegląd Organizacji
123.Przegląd Prawno-Ekonomiczny
124.Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo
125.Psychologia Ekonomiczna
126.Public Policy and Economic Development
127.Real Estate Management and Valuation
128.Relacje. Magazyn Firm Rodzinnych
129.Reporter Chemiczny
130.Research Papers in Economics and Finance
131.Rocznik Naukowo-Dydaktyczny - Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej. Prace Ekonomiczno-Społeczne
132.Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie
133.Rocznik Ostrowieckiego Towarzystwa Naukowego
134.Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy
135.Roczniki Ekonomii i Zarządzania
136.Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych
137.Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
138.Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
139.Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL
140.Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych
141.Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna
142.Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
143.Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences-SGGW. Problems of World Agriculture
144.Securitologia
145.Security Economy & Law
146.Społeczeństwo i Ekonomia
147.Studencki Przegląd Ekonomiczno-Społeczny
148.Studenckie Prace Ekonomiczne, Inżynierskie i Prawnicze
149.Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne
150.Studia Ekonomiczne (Warszawa)
151.Studia Ekonomiczne i Regionalne
152.Studia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne
153.Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
154.Studia Historiae Oeconomicae
155.Studia Humana
156.Studia i Materiały Miscellanea Oeconomicae
157.Studia i Prace WNEiZ
158.Studia Informatica Pomerania
159.Studia Oeconomica Posnaniensia
160.Studia Prawno-Ekonomiczne
161.Studia Regionalia
162.Studia Regionalne i Lokalne
163.Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
164.Śląskie Studia Regionalne
165.Świat Nieruchomości
166.TH!NK. Studenckie Naukowe Czasopismo Internetowe
167.The Central European Review of Economics and Management
168.Unia Europejska - Perspektywy Społeczno-Ekonomiczne
169.Warsaw Forum of Economic Sociology
170.Wiek XXI. Zeszyty Naukowo-Teoretyczne PWSBiA
171.Wroclaw Review of Law, Administration & Economics
172.Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Zeszyty Studenckie
173.Współczesna Gospodarka
174.Współczesne Problemy Ekonomiczne
175.Współczesne Problemy Zarządzania (Jarosław)
176.Współpraca Europejska
177.Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies
178.Zagadnienia Ekonomiki Rolnej
179.Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne
180.Zamojskie Studia i Materiały. Administracja, Ekonomia i Informatyka
181.Zeszyty BRE Bank-CASE
182.Zeszyty Naukowe / Politechnika Koszalińska
183.Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
184.Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie
185.Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości w Poznaniu
186.Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej
187.Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie
188.Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
189.Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne
190.Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Ekonomia i Zarządzanie
191.Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Problemy Ekonomiki i Organizacji
192.Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
193.Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze
194.Zeszyty Naukowe Studentów i Doktorantów Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie
195.Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej
196.Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula
197.Zeszyty Naukowe Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie
198.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
199.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka
200.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Ekonomiczna. Ekonomika Rolnictwa
201.Zeszyty Naukowe WSEI. Seria: Ekonomia
202.Zeszyty Naukowe WWSE
203.Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych
204.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
205.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie
206.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce
207.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Seria Ekonomia
208.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu
209.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
210.Zeszyty Naukowe. Nauki Ekonomiczne
« Powrót do wyszukiwania »