English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana dziedzina: ekonomia
1.A Vista. Studenckie Internetowe Zeszyty Naukowe Akademii Finansów i Biznesu Vistula
2.Acta Elbingensia
3.Acta Erasmiana
4.Acta Innovations
5.Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia
6.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica
7.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
8.Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia
9.Administracja i Społeczeństwo
10.Analizy i Opracowania
11.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia
12.Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym
13.Annals of Marketing Management & Economics
14.Applied Econometric Papers
15.Argumenta Oeconomica
16.Argumenta Oeconomica Cracoviensia
17.Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych
18.Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
19.Bulletin of Geography. Socio-Economic Series
20.Central and Eastern European Journal of Management and Economics
21.Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
22.Central European Review of Economics & Finance
23.Comparative Economic Research
24.Contemporary Economics
25.Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie
26.Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne
27.Decyzje
28.Dylematy
29.Dynamic Econometric Models
30.Econometric Research in Finance
31.Economic and Environmental Studies
32.Economics and Business Review
33.Economics and Sociology
34.Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy, Innowacje, Projekty
35.Ekonometria
36.Ekonomia - Wroclaw Economic Review
37.Ekonomia i Prawo
38.Ekonomia i Środowisko
39.Ekonomia Międzynarodowa
40.Ekonomia Społeczna
41.Ekonomia XXI Wieku
42.Ekonomia. Rynek, Gospodarka, Społeczeństwo
43.Ekonomiczne Problemy Turystyki
44.Ekonomiczne Problemy Usług
45.Ekonomista
46.Emerging Markets
47.Engineering Management in Production and Services
48.Entrepreneurial Business and Economics Review
49.Environmental & Socio-Economic Studies
50.Equilibrium
51.Europa Regionum
52.Europejski Monitor Ekonomiczny
53.Finanse i Prawo Finansowe
54.Firma i Rynek
55.Folia Oeconomica Bochniensia
56.Folia Oeconomica Cracoviensia
57.Folia Oeconomica Stetinensia
58.Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica
59.Forum Scientiae Oeconomia
60.Global Management Journal
61.Gospodarka i Finanse
62.Gospodarka Polski - Prognozy i Opinie
63.Gospodarka, Rynek, Edukacja
64.Handel Wewnętrzny
65.Humanities and Social Sciences
66.Informatyka Ekonomiczna
67.Intercathedra
68.International Business and Global Economy
69.International Journal of Emerging and Transition Economies
70.International Journal of Management and Economics
71.International Journal of New Economics and Social Sciences
72.International Journal of Synergy and Research
73.Jedziemy do Wód w . . .
74.Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration
75.Journal of Agribusiness and Rural Development
76.Journal of Corporate Responsibility and Leadership
77.Journal of Economic and Technical Sciences
78.Journal of Economics and Management
79.Journal of Geography, Politics and Society
80.Journal of International Studies
81.Kobieta i Biznes
82.Konsumpcja i Rozwój
83.Krakowskie Studia Międzynarodowe
84.Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace
85.Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula
86.Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia
87.Management Forum
88.Managerial Economics
89.Mathematical Economics
90.Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
91.Miesięcznik Kapitałowy
92.Multiple Criteria Decision Making
93.Myśl Ekonomiczna i Polityczna
94.Nasze Studia. Zeszyty Studenckie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego
95.Nauka, Gospodarka, Społeczeństwo
96.Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy
97.Nowoczesne Systemy Zarządzania
98.Oeconomia Copernicana
99.Olsztyn Economic Journal
100.Opere et Studio pro Oeconomia
101.Opolskie Roczniki Ekonomiczne
102.Optimum. Studia Ekonomiczne
103.Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej
104.Pers Public
105.Pieniądze i Więź
106.Polish Journal of Applied Sciences
107.Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego
108.Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG
109.Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata tes Oikonomias
110.Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
111.Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu
112.Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych
113.Profit Journal
114.Progress in Economic Sciences
115.Przedsiębiorczość - Edukacja
116.Przedsiębiorczość i Zarządzanie
117.Przegląd Ekonomiczny
118.Przegląd Organizacji
119.Przegląd Prawno-Ekonomiczny
120.Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo
121.Psychologia Ekonomiczna
122.Public Policy and Economic Development
123.Real Estate Management and Valuation
124.Relacje. Magazyn Firm Rodzinnych
125.Reporter Chemiczny
126.Research Papers in Economics and Finance
127.Rocznik Naukowo-Dydaktyczny - Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej. Prace Ekonomiczno-Społeczne
128.Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie
129.Rocznik Ostrowieckiego Towarzystwa Naukowego
130.Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy
131.Roczniki Ekonomii i Zarządzania
132.Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych
133.Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
134.Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
135.Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL
136.Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych
137.Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna
138.Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
139.Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences-SGGW. Problems of World Agriculture
140.Securitologia
141.Security Economy & Law
142.Społeczeństwo i Ekonomia
143.Studencki Przegląd Ekonomiczno-Społeczny
144.Studenckie Prace Ekonomiczne, Inżynierskie i Prawnicze
145.Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne
146.Studia Ekonomiczne (Warszawa)
147.Studia Ekonomiczne i Regionalne
148.Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego
149.Studia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne
150.Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
151.Studia Historiae Oeconomicae
152.Studia Humana
153.Studia i Materiały Miscellanea Oeconomicae
154.Studia i Prace WNEiZ
155.Studia Informatica Pomerania
156.Studia Oeconomica Posnaniensia
157.Studia Prawno-Ekonomiczne
158.Studia Regionalia
159.Studia Regionalne i Lokalne
160.Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
161.Śląskie Studia Regionalne
162.Świat Nieruchomości
163.TH!NK. Studenckie Naukowe Czasopismo Internetowe
164.Unia Europejska - Perspektywy Społeczno-Ekonomiczne
165.Warsaw Forum of Economic Sociology
166.Wiek XXI. Zeszyty Naukowo-Teoretyczne PWSBiA
167.Wroclaw Review of Law, Administration & Economics
168.Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Zeszyty Studenckie
169.Współczesna Gospodarka
170.Współczesne Problemy Ekonomiczne
171.Współczesne Problemy Zarządzania (Jarosław)
172.Współpraca Europejska
173.Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies
174.Zagadnienia Ekonomiki Rolnej
175.Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne
176.Zamojskie Studia i Materiały. Administracja, Ekonomia i Informatyka
177.Zeszyty BRE Bank-CASE
178.Zeszyty Naukowe - Akademia Finansów i Biznesu Vistula
179.Zeszyty Naukowe / AlmaMer Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie
180.Zeszyty Naukowe / Politechnika Koszalińska
181.Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
182.Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie
183.Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości w Poznaniu
184.Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej
185.Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie
186.Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
187.Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne
188.Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Ekonomia i Zarządzanie
189.Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Problemy Ekonomiki i Organizacji
190.Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
191.Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze
192.Zeszyty Naukowe Studentów i Doktorantów Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie
193.Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej
194.Zeszyty Naukowe Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie
195.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
196.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka
197.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Ekonomiczna. Ekonomika Rolnictwa
198.Zeszyty Naukowe WSEI. Seria: Ekonomia
199.Zeszyty Naukowe WWSE
200.Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych
201.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
202.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie
203.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
204.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce
205.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Seria Ekonomia
206.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu
207.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
208.Zeszyty Naukowe. Nauki Ekonomiczne
« Powrót do wyszukiwania »