English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana dziedzina: ekonomia
1.A Vista. Studenckie Internetowe Zeszyty Naukowe Akademii Finansów i Biznesu Vistula
2.Acta Elbingensia
3.Acta Erasmiana
4.Acta Innovations
5.Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia
6.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica
7.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
8.Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia
9.Administracja i Społeczeństwo
10.Analizy i Opracowania
11.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia
12.Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym
13.Annals of Marketing Management & Economics
14.Applied Econometric Papers
15.Argumenta Oeconomica
16.Argumenta Oeconomica Cracoviensia
17.Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych
18.Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
19.Bulletin of Geography. Socio-Economic Series
20.Catallaxy
21.Central and Eastern European Journal of Management and Economics
22.Central European Economic Journal
23.Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
24.Central European Review of Economics & Finance
25.Comparative Economic Research
26.Contemporary Economics
27.Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie
28.Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne
29.Decyzje
30.Dylematy
31.Dynamic Econometric Models
32.Econometric Research in Finance
33.Economic and Environmental Studies
34.Economics and Business Review
35.Economics and Sociology
36.Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy, Innowacje, Projekty
37.Ekonometria
38.Ekonomia - Wroclaw Economic Review
39.Ekonomia i Prawo
40.Ekonomia i Środowisko
41.Ekonomia Międzynarodowa
42.Ekonomia Społeczna
43.Ekonomia XXI Wieku
44.Ekonomiczne Problemy Turystyki
45.Ekonomiczne Problemy Usług
46.Ekonomista
47.Emerging Markets
48.Engineering Management in Production and Services
49.Entrepreneurial Business and Economics Review
50.Environmental & Socio-Economic Studies
51.Equilibrium
52.Europa Regionum
53.Europejski Monitor Ekonomiczny
54.Finanse i Prawo Finansowe
55.Firma i Rynek
56.Folia Oeconomica Bochniensia
57.Folia Oeconomica Cracoviensia
58.Folia Oeconomica Stetinensia
59.Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica
60.Forum Scientiae Oeconomia
61.Global Management Journal
62.Gospodarka i Finanse
63.Gospodarka Polski - Prognozy i Opinie
64.Gospodarka, Rynek, Edukacja
65.Handel Wewnętrzny
66.Humanities and Social Sciences
67.Informatyka Ekonomiczna
68.Intercathedra
69.International Business and Global Economy
70.International Journal of Emerging and Transition Economies
71.International Journal of Management and Economics
72.International Journal of New Economics and Social Sciences
73.International Journal of Synergy and Research
74.Jedziemy do Wód w . . .
75.Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration
76.Journal of Agribusiness and Rural Development
77.Journal of Corporate Responsibility and Leadership
78.Journal of Economic and Technical Sciences
79.Journal of Economics and Management
80.Journal of Geography, Politics and Society
81.Journal of International Studies
82.Kobieta i Biznes
83.Konsumpcja i Rozwój
84.Krakowskie Studia Międzynarodowe
85.Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace
86.Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula
87.Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia
88.Management Forum
89.Managerial Economics
90.Mathematical Economics
91.Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
92.Miesięcznik Kapitałowy
93.Multiple Criteria Decision Making
94.Myśl Ekonomiczna i Polityczna
95.Nasze Studia. Zeszyty Studenckie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego
96.Nauka, Gospodarka, Społeczeństwo
97.Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy
98.Nowoczesne Systemy Zarządzania
99.Oeconomia Copernicana
100.Olsztyn Economic Journal
101.Opere et Studio pro Oeconomia
102.Opolskie Roczniki Ekonomiczne
103.Optimum. Studia Ekonomiczne
104.Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej
105.Pers Public
106.Pieniądze i Więź
107.Polish Journal of Applied Sciences
108.Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego
109.Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG
110.Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata tes Oikonomias
111.Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
112.Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu
113.Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych
114.Profit Journal
115.Progress in Economic Sciences
116.Przedsiębiorczość - Edukacja
117.Przedsiębiorczość i Zarządzanie
118.Przegląd Ekonomiczny
119.Przegląd Organizacji
120.Przegląd Prawno-Ekonomiczny
121.Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo
122.Psychologia Ekonomiczna
123.Public Policy and Economic Development
124.Real Estate Management and Valuation
125.Relacje. Magazyn Firm Rodzinnych
126.Reporter Chemiczny
127.Research Papers in Economics and Finance
128.Rocznik Naukowo-Dydaktyczny - Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej. Prace Ekonomiczno-Społeczne
129.Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie
130.Rocznik Ostrowieckiego Towarzystwa Naukowego
131.Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy
132.Roczniki Ekonomii i Zarządzania
133.Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych
134.Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
135.Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
136.Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL
137.Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych
138.Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna
139.Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
140.Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences-SGGW. Problems of World Agriculture
141.Securitologia
142.Security Economy & Law
143.Społeczeństwo i Ekonomia
144.Studencki Przegląd Ekonomiczno-Społeczny
145.Studenckie Prace Ekonomiczne, Inżynierskie i Prawnicze
146.Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne
147.Studia Ekonomiczne (Warszawa)
148.Studia Ekonomiczne i Regionalne
149.Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego
150.Studia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne
151.Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
152.Studia Historiae Oeconomicae
153.Studia Humana
154.Studia i Materiały Miscellanea Oeconomicae
155.Studia i Prace WNEiZ
156.Studia Informatica Pomerania
157.Studia Oeconomica Posnaniensia
158.Studia Prawno-Ekonomiczne
159.Studia Regionalia
160.Studia Regionalne i Lokalne
161.Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
162.Śląskie Studia Regionalne
163.Świat Nieruchomości
164.TH!NK. Studenckie Naukowe Czasopismo Internetowe
165.The Central European Review of Economics and Management
166.Unia Europejska - Perspektywy Społeczno-Ekonomiczne
167.Warsaw Forum of Economic Sociology
168.Wiek XXI. Zeszyty Naukowo-Teoretyczne PWSBiA
169.Wroclaw Review of Law, Administration & Economics
170.Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Zeszyty Studenckie
171.Współczesna Gospodarka
172.Współczesne Problemy Ekonomiczne
173.Współczesne Problemy Zarządzania (Jarosław)
174.Współpraca Europejska
175.Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies
176.Zagadnienia Ekonomiki Rolnej
177.Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne
178.Zamojskie Studia i Materiały. Administracja, Ekonomia i Informatyka
179.Zeszyty BRE Bank-CASE
180.Zeszyty Naukowe / AlmaMer Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie
181.Zeszyty Naukowe / Politechnika Koszalińska
182.Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
183.Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie
184.Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości w Poznaniu
185.Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej
186.Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie
187.Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
188.Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne
189.Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Ekonomia i Zarządzanie
190.Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Problemy Ekonomiki i Organizacji
191.Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
192.Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze
193.Zeszyty Naukowe Studentów i Doktorantów Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie
194.Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej
195.Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula
196.Zeszyty Naukowe Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie
197.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
198.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka
199.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Ekonomiczna. Ekonomika Rolnictwa
200.Zeszyty Naukowe WSEI. Seria: Ekonomia
201.Zeszyty Naukowe WWSE
202.Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych
203.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
204.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie
205.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce
206.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Seria Ekonomia
207.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu
208.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
209.Zeszyty Naukowe. Nauki Ekonomiczne
« Powrót do wyszukiwania »