English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana dziedzina: bibliotekoznawstwo i inf. naukowa
1.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum
2.Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Bibliologia
3.Akapit. Rocznik Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie
4.Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia
5.Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne
6.Bibliografia Bieżąca Województwa Śląskiego
7.Bibliografia Historii Kościoła w Polsce
8.Biblioteka
9.Biblioteka
10.Biblioteka - Centrum Informacji
11.Biblioteka i Edukacja
12.Biblioteka Publiczna
13.Biblioteka w Szkole
14.Bibliotekarz
15.Bibliotekarz Lubelski
16.Bibliotekarz Lubuski
17.Bibliotekarz Opolski
18.Bibliotekarz Płocki
19.Bibliotekarz Podlaski
20.Bibliotekarz Radomski
21.Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski
22.Bibliotekarz Zachodnio-Pomorski
23.Bibliotekarz Zamojski
24.Biblioterapeuta
25.Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy
26.Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej
27.Biuletyn EBIB
28.Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
29.Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej
30.Biuletyn Nauczycieli Bibliotekarzy
31.Biuletyn Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej
32.Debiuty Bibliologiczno-Informatologiczne
33.Dialogi Biblioteczne
34.Dolnośląski Informator Bibliotek Pedagogicznych
35.Edu-wsparcie
36.Exempli Gratia
37.Exlibris
38.Fibula
39.Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych
40.Folia Bibliologica. Biuletyn Biblioteki Głównej UMCS
41.Folia Toruniensia
42.Forum Bibliotek Medycznych
43.Głos Bibliotek Publicznych Województwa Podlaskiego
44.Guliwer
45.Hereditas Monasteriorum
46.In Crudo
47.Infotezy
48.Język, Komunikacja, Informacja
49.Krośnieńskie Zeszyty Biblioteczne
50.Książka i Czytelnik
51.Notes Biblioteczny (1953)
52.Notes Biblioteczny (2011)
53.Notes Konserwatorski
54.Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media
55.Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej
56.Podkarpackie Studia Biblioteczne
57.Polish Libraries
58.Polish Libraries Today
59.Polska Bibliografia Wojskowa
60.Poradnik Bibliograficzno-Metodyczny
61.Poradnik Bibliotekarza
62.Przegląd Biblioteczny
63.Przegląd Biblioterapeutyczny
64.Przewodnik Bibliograficzny
65.PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej
66.Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy
67.Rocznik Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego
68.Rocznik Biblioteki Narodowej
69.Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie
70.Rocznik Biblioteki Uniwersyteckiej
71.Roczniki Biblioteczne
72.Siglum
73.Studia Bibliologiczne
74.Studia i Materiały Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
75.Studia o Książce
76.Studia o Książce i Informacji
77.Studia Sieradzana
78.Toruńskie Studia Bibliologiczne
79.Tytuł Ujednolicony
80.Uncommon Culture
81.Warsztaty Bibliotekarskie
82.Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi
83.Zagadnienia Informacji Naukowej - Studia Informacyjne
84.Zarządzanie Biblioteką
85.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Bibliologiczne
86.Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze
« Powrót do wyszukiwania »