English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana litera: s
1.Sacrum et Decorum
2.Sad Nowoczesny
3.Saeculum Christianum
4.Safety & Defense
5.SafetyandSecurity
6.Salamandra - Internetowy Magazyn Przyrodniczy
7.Salvatoris Mater
8.Samochody Specjalne
9.Samorząd Terytorialny
10.Sano Magazyn
11.Santander Art and Culture Law Review
12.Scena
13.Schedae Informaticae
14.Schulz/Forum
15.Scientia
16.Scientia et Fides
17.Scientific Bulletin of Chełm. Section of Pedagogy
18.Scientific Bulletin. Physics
19.Scientific Issues of Jan Długosz University in Częstochowa. Mathematics
20.Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences-SGGW. Problems of World Agriculture
21.Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance
22.Scientific Review of Physical Culture
23.Scripta Biblica et Orientalia
24.Scripta Classica
25.Scripta Comeniana Lesnensia
26.Scripta Historica
27.Scripta Judaica Cracoviensia
28.Scripta Neophilologica Posnaniensia
29.Scripta Philosophica
30.Scriptor Nowy
31.Scriptores. Pamięć, Miejsce, Obecność
32.Scriptura Sacra
33.Scripturae Lumen
34.Secretum
35.Securitologia
36.Security and Defence Quarterly
37.Security Dimensions
38.Security Economy & Law
39.Securo
40.Sekretariat. Pismo Asystentek i Sekretarek
41.Sekrety Nauki
42.Seksuologia Polska
43.Selected Engineering Problems
44.Semina Scientiarum
45.Seminare
46.Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A i B
47.Semiosis Lexicographica
48.Sensus Historiae
49.Sentire cum Ecclesia
50.Series Byzantina
51.Serwis Administracyjno-Samorządowy A-S
52.Serwis Informacyjny Narkomania
53.Serwis Podatkowy
54.Serwis Prawno-Pracowniczy
55.Sędzia
56.Sfinks
57.Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne. Seria Pedagogika
58.Siedlisko
59.Siemianowicki Rocznik Muzealny
60.Sieradzki Rocznik Muzealny
61.Siglum
62.Silesia Antiqua
63.Silesian Journal of Legal Studies
64.Silesian Journal of Pure and Applied Mathematics
65.Silva Iaponicarum
66.Silva Rerum
67.Skamander
68.Skandynawistyczne Zeszyty Naukowe
69.Skarby Podkarpackie
70.Skrzydlata Polska
71.Slavia Antiqua
72.Slavia Meridionalis
73.Slavia Occidentalis
74.Slavia Orientalis
75.Słowo Krzyża
76.Słowo. Studia Językoznawcze
77.Słupskie Prace Biologiczne
78.Słupskie Prace Geograficzne
79.Słupskie Studia Filozoficzne
80.Służba Pracownicza
81.Służba Zdrowia
82.Służby Utrzymania Ruchu
83.Social Communication
84.Social Psychological Bulletin
85.Societas / Communitas
86.Societas et Ius
87.Socjolingwistyka
88.Sofia. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich
89.Soil Science Annual
90.Sosnowieckie Studia Teologiczne
91.Sowiniec
92.Space-Society-Economy
93.Spajanie Materiałów Konstrukcyjnych
94.Speech and Language Technology
95.Spektrum
96.Spheres of Culture
97.Spinoff. Poradnik Przedsiębiorczych Naukowców
98.Spojrzenie na Wschód. Kwartalnik Wschodoznawczy
99.Społeczeństwo i Edukacja
100.Społeczeństwo i Ekonomia
101.Społeczeństwo i Polityka
102.Społeczeństwo i Rodzina
103.Społeczeństwo Obywatelskie. Badania, praktyka, polityka : an international journal of the non profit sector, cooperative and social enterprises theory, policy and practice
104.Społeczeństwo Staropolskie. Seria Nowa
105.Społeczeństwo. Edukacja. Język
106.Społeczeństwo. Studia, Prace Badawcze, Dokumenty z Zakresu Nauki Społecznej Kościoła
107.Sport Wyczynowy
108.Spotkania z Zabytkami
109.Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy
110.Sprawozdania Archeologiczne
111.Sprawozdania Towarzystwa Naukowego we Lwowie
112.Sprawy Międzynarodowe
113.Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa
114.Sprawy Nauki. Biuletyn Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
115.Sprawy Nauki. Miesięcznik Publicystyczno-Informacyjny
116.Sprawy Wschodnie
117.Stal, Metale & Nowe Technologie
118.Stalowe Forum
119.Stan Rzeczy
120.Standardy Medyczne. Pediatria
121.Stargardia
122.Starożytności
123.Statistics in Transition. New Series
124.Steciana
125.Stolica
126.Stomatologia
127.Stomatologia Współczesna
128.Stosunki Międzynarodowe
129.Strony
130.Structure and Environment
131.StRuNa. Biuletyn Młodych Naukowców
132.Strzał
133.Studencki Przegląd Ekonomiczno-Społeczny
134.Studenckie Prace Ekonomiczne, Inżynierskie i Prawnicze
135.Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne
136.Studenckie Zapiski Historyczne
137.Studenckie Zeszyty Naukowe
138.Studenckie Zeszyty Naukowe Wkoło Rosji
139.Studenckie Zeszyty Rosjoznawstwa
140.Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy
141.Studi Polacco-Italiani di Toruń
142.Studia Administracyjne
143.Studia Angerburgica
144.Studia Anglica Posnaniensia
145.Studia Antyczne i Mediewistyczne
146.Studia Artystyczne
147.Studia Azjatystyczne
148.Studia BAS
149.Studia Bezpieczeństwa Narodowego
150.Studia Białorutenistyczne
151.Studia Bibliologiczne
152.Studia Bobolanum
153.Studia Bydgoskie
154.Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe
155.Studia Choreologica
156.Studia Claromontana
157.Studia Classica et Neolatina
158.Studia Demograficzne
159.Studia Dydaktyczne
160.Studia Ecologiae et Bioethicae
161.Studia Edukacyjne
162.Studia Ekonomiczne (Warszawa)
163.Studia Ekonomiczne i Regionalne
164.Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego
165.Studia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne
166.Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
167.Studia Elbląskie
168.Studia Ełckie
169.Studia Epigraficzne
170.Studia Etnologiczne i Antropologiczne
171.Studia Etymologica Cracoviensia
172.Studia Europaea Gnesnensia
173.Studia Europejskie
174.Studia Filmoznawcze
175.Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
176.Studia Gdańskie
177.Studia Gdańskie. Wizje i Rzeczywistość
178.Studia GeoHistorica
179.Studia Geologica Polonica
180.Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica
181.Studia Geotechnica et Mechanica
182.Studia Germanica Gedanensia
183.Studia Germanica Posnaniensia
184.Studia Gilsoniana
185.Studia Gnesnensia
186.Studia Gregoriańskie
187.Studia Historiae Oeconomicae
188.Studia Historiae Scientiarum
189.Studia Historica Gedanensia
190.Studia Historyczne
191.Studia Humana
192.Studia Humanistyczne AGH
193.Studia Humanistyczno-Społeczne
194.Studia Humanistyczno-Teologiczne
195.Studia i Analizy Europejskie
196.Studia i Badania Naukowe
197.Studia i Komentarze Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
198.Studia i Materiały
199.Studia i Materiały
200.Studia i Materiały Archeologiczne
201.Studia i Materiały Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
202.Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej
203.Studia i Materiały do Badań nad Neolitem i Wczesną Epoką Brązu na Mazowszu i Podlasiu
204.Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce
205.Studia i Materiały Informatyki Stosowanej
206.Studia i Materiały Miscellanea Oeconomicae
207.Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej
208.Studia i Materiały Polonistyczne
209.Studia i Materiały z Dziejów Śląska
210.Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów
211.Studia i Prace Pedagogiczne
212.Studia i Prace WNEiZ
213.Studia i Szkice Slawistyczne
214.Studia Iberystyczne
215.Studia Indogermanica Lodziensia
216.Studia Indologiczne
217.Studia Informatica
218.Studia Informatica / Politechnika Śląska
219.Studia Informatica Pomerania
220.Studia Informatyczne
221.Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej
222.Studia Iuridica
223.Studia Iuridica Agraria
224.Studia Iuridica Lublinensia
225.Studia Iuridica Toruniensia
226.Studia Językoznawcze
227.Studia Judaica
228.Studia Kaliskie
229.Studia Katechetyczne
230.Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
231.Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie
232.Studia Krytyczne
233.Studia Kulturowe
234.Studia Kulturowe
235.Studia Kulturowo-Edukacyjne
236.Studia Kulturoznawcze
237.Studia Lednickie
238.Studia Leopoliensia
239.Studia Limnologica et Telmatologica
240.Studia Linguistica
241.Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis
242.Studia Litteraria et Historica
243.Studia Litteraria Polono-Slavica
244.Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis
245.Studia Logica
246.Studia Loviciensia
247.Studia Lubuskie
248.Studia Łęczyńskie
249.Studia Łomżyńskie
250.Studia Maritima
251.Studia Mathematica
252.Studia Mazowieckie
253.Studia Medioznawcze
254.Studia Medyczne
255.Studia Metodologiczne
256.Studia Miejskie
257.Studia Migracyjne. Przegląd Polonijny
258.Studia Misjologiczne
259.Studia Muzealne
260.Studia Muzealno-Historyczne
261.Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi
262.Studia nad Gospodarką Surowcami Krzemiennymi w Pradziejach
263.Studia nad Osadnictwem Średniowiecznym Ziemi Chełmińskiej
264.Studia nad Rodziną
265.Studia Nauk Teologicznych PAN
266.Studia Niemcoznawcze
267.Studia Norwidiana
268.Studia o Książce
269.Studia o Książce i Informacji
270.Studia Obszarów Wiejskich
271.Studia Oeconomica Posnaniensia
272.Studia Oecumenica
273.Studia Orientalne
274.Studia Paedagogica Ignatiana
275.Studia Palmyreńskie
276.Studia Paradyskie
277.Studia Pastoralne
278.Studia Pedagogiczne (PAN)
279.Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne
280.Studia Pelplińskie
281.Studia Periegetica. Zeszyty Naukowe Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Turystyki i Zarządzania w Poznaniu
282.Studia Philosophiae Christianae
283.Studia Philosophica Wratislaviensia
284.Studia Philosophica. Commentarii Societatis Philosophicae Polonorum
285.Studia Piekarskie
286.Studia Płockie
287.Studia Podlaskie
288.Studia Politica Germanica
289.Studia Politicae Universitatis Silesiensis
290.Studia Politologiczne
291.Studia Polityczne
292.Studia Polonijne
293.Studia Polsko-Ukraińskie
294.Studia Poradoznawcze
295.Studia Pragmalingwistyczne
296.Studia Prawa Prywatnego
297.Studia Prawa Publicznego
298.Studia Prawnicze
299.Studia Prawnicze i Administracyjne
300.Studia Prawnicze KUL
301.Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały
302.Studia Prawno-Ekonomiczne
303.Studia Prawnoustrojowe
304.Studia Prymasowskie
305.Studia Psychologica
306.Studia Psychologiczne
307.Studia Quaternaria
308.Studia Redemptorystowskie
309.Studia Regionalia
310.Studia Regionalne i Lokalne
311.Studia Religiologica
312.Studia Romanica et Linguistica Thorunensia
313.Studia Romanica Posnaniensia
314.Studia Romologica
315.Studia Rossica
316.Studia Rossica Gedanensia
317.Studia Rossica Posnaniensia
318.Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
319.Studia Salvatoriana Polonica
320.Studia Sandomierskie
321.Studia Semiotyczne
322.Studia Sieradzana
323.Studia Slavica
324.Studia Słowianoznawcze
325.Studia Socialia Cracoviensia
326.Studia Societatis Scientiarum Torunensis. Sectio A, Mathematica-Physica
327.Studia Societatis Scientiarum Torunensis. Sectio F, Astronomia
328.Studia Socjologiczne
329.Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa
330.Studia Społeczne
331.Studia Śląskie
332.Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne
333.Studia Teologiczne Białystok Drohiczyn Łomża
334.Studia Teologiczne i Humanistyczne
335.Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego
336.Studia Teologii Dogmatycznej
337.Studia Theologica Pentecostalia
338.Studia Theologica Varsaviensia
339.Studia Translatorica
340.Studia Ucrainica Varsoviensia
341.Studia Ukrainica Posnaniensia
342.Studia Warmińskie
343.Studia Waweliana
344.Studia Whiteheadiana
345.Studia Wilanowskie
346.Studia Włocławskie
347.Studia Wschodnioeuropejskie
348.Studia Wschodniosłowiańskie
349.Studia Wyborcze
350.Studia z Architektury Nowoczesnej
351.Studia z Automatyki i Informatyki
352.Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego
353.Studia z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej
354.Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej
355.Studia z Dziejów Średniowiecza
356.Studia z Dziejów Wojskowości
357.Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej
358.Studia z Filozofii Polskiej
359.Studia z Geografii Politycznej i Historycznej
360.Studia z Historii Filozofii
361.Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX Wieku
362.Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu
363.Studia z Polityki Publicznej = Public Policy Studies
364.Studia z Prawa Wyznaniowego
365.Studia z Psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
366.Studia z Teorii Wychowania
367.Studia z Zakresu Nauk Prawnoustrojowych. Miscellanea
368.Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej
369.Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania
370.Studia Zachodnie
371.Studia Zamkowe
372.Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
373.Studia Zielonogórskie
374.Studia Źródłoznawcze
375.Studia Żydowskie
376.Studien zur Germanistik. Rocznik Germanistyczny
377.Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management
378.Studies in Ancient Art and Civilization
379.Studies in English Philology
380.Studies in Global Ethics and Global Education
381.Studies in Logic, Grammar and Rhetoric
382.Studies in Polish Linguistics
383.Studies in Second Language Learning and Teaching
384.Studies in Sport Humanities
385.Studies in the Philosophy of Law
386.Studies of the Department of African Languages and Cultures
387.Studium Europy Środkowej i Wschodniej
388.Styles of Communication
389.Stylistyka
390.Sudety. Przyroda, Kultura, Historia
391.Summarium. Sprawozdania Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
392.Surowce i Maszyny Budowlane
393.Sylwan
394.Symbolae Europaeae
395.Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae
396.Sympozjum
397.Symulacja w Badaniach i Rozwoju
398.Synchrotron Radiation in Natural Science
399.Synergies Pologne
400.Systemy Alarmowe
401.Systemy Instalacyjne
402.Systemy Logistyczne Wojsk
403.Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
404.sZAfa
405.Szczeciński Informator Archiwalny
406.Szkice Archiwalno-Historyczne
407.Szkice Humanistyczne
408.Szkice Legnickie
409.Szkice Podlaskie
410.Szkice Tarnowskie
411.Szkło i Ceramika
412.Szkoła Powszechna
413.Szkoła Specjalna
414.Szkoła, Zawód, Praca
415.Szkółkarstwo
416.Szok Kulturowy
417.Sztuka Ameryki Łacińskiej = Arte de América Latina
418.Sztuka Edycji
419.Sztuka Europy Wschodniej
420.Sztuka i Dokumentacja
421.Sztuka i Filozofia
422.Sztuka i Kultura
423.Sztuka Implantologii
424.Sztuka Leczenia
425.Sztuka.pl - Gazeta Antykwaryczna
426.Sztuki Piękne
427.Sztuki. Czasopismo o Sztukach Nieczystych
428.Szum
429.Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
« Powrót do wyszukiwania »