English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana litera: s
1.Sacrum et Decorum
2.Sad Nowoczesny
3.Saeculum Christianum
4.Safety & Defense
5.SafetyandSecurity
6.Salamandra - Internetowy Magazyn Przyrodniczy
7.Salvatoris Mater
8.Samochody Specjalne
9.Samorząd Terytorialny
10.Sano Magazyn
11.Santander Art and Culture Law Review
12.Scena
13.Schedae Informaticae
14.Schulz/Forum
15.Scientia
16.Scientia et Fides
17.Scientific Bulletin of Chełm. Section of Pedagogy
18.Scientific Bulletin. Physics
19.Scientific Issues of Jan Długosz University in Częstochowa. Mathematics
20.Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences-SGGW. Problems of World Agriculture
21.Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance
22.Scientific Review of Physical Culture
23.Scripta Biblica et Orientalia
24.Scripta Classica
25.Scripta Comeniana Lesnensia
26.Scripta Historica
27.Scripta Judaica Cracoviensia
28.Scripta Neophilologica Posnaniensia
29.Scripta Philosophica
30.Scriptor Nowy
31.Scriptores. Pamięć, Miejsce, Obecność
32.Scriptura Sacra
33.Scripturae Lumen
34.Secretum
35.Securitologia
36.Security and Defence Quarterly
37.Security Dimensions
38.Security Economy & Law
39.Securo
40.Sekretariat. Pismo Asystentek i Sekretarek
41.Sekrety Nauki
42.Seksuologia Polska
43.Selected Engineering Problems
44.Semina Scientiarum
45.Seminare
46.Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A i B
47.Semiosis Lexicographica
48.Sensus Historiae
49.Sentire cum Ecclesia
50.Series Byzantina
51.Serwis Administracyjno-Samorządowy A-S
52.Serwis Informacyjny Narkomania
53.Serwis Podatkowy
54.Serwis Prawno-Pracowniczy
55.Sędzia
56.Sfinks
57.Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne. Seria Pedagogika
58.Siedlisko
59.Siemianowicki Rocznik Muzealny
60.Sieradzki Rocznik Muzealny
61.Siglum
62.Silesia Antiqua
63.Silesian Journal of Legal Studies
64.Silesian Journal of Pure and Applied Mathematics
65.Silva Iaponicarum
66.Silva Rerum
67.Skamander
68.Skandynawistyczne Zeszyty Naukowe
69.Skarby Podkarpackie
70.Skrzydlata Polska
71.Slavia Antiqua
72.Slavia Meridionalis
73.Slavia Occidentalis
74.Slavia Orientalis
75.Słowo Krzyża
76.Słowo. Studia Językoznawcze
77.Słupskie Prace Biologiczne
78.Słupskie Prace Geograficzne
79.Słupskie Studia Filozoficzne
80.Służba Pracownicza
81.Służba Zdrowia
82.Służby Utrzymania Ruchu
83.Social Communication
84.Social Psychological Bulletin
85.Societas / Communitas
86.Societas et Ius
87.Socjolingwistyka
88.Sofia. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich
89.Soil Science Annual
90.Sosnowieckie Studia Teologiczne
91.Sowiniec
92.Space-Society-Economy
93.Spajanie Materiałów Konstrukcyjnych
94.Speech and Language Technology
95.Spektrum
96.Spheres of Culture
97.Spinoff. Poradnik Przedsiębiorczych Naukowców
98.Spojrzenie na Wschód. Kwartalnik Wschodoznawczy
99.Społeczeństwo i Edukacja
100.Społeczeństwo i Ekonomia
101.Społeczeństwo i Polityka
102.Społeczeństwo i Rodzina
103.Społeczeństwo Obywatelskie. Badania, praktyka, polityka : an international journal of the non profit sector, cooperative and social enterprises theory, policy and practice
104.Społeczeństwo Staropolskie. Seria Nowa
105.Społeczeństwo. Edukacja. Język
106.Społeczeństwo. Studia, Prace Badawcze, Dokumenty z Zakresu Nauki Społecznej Kościoła
107.Sport Wyczynowy
108.Spotkania z Zabytkami
109.Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy
110.Sprawozdania Archeologiczne
111.Sprawozdania Towarzystwa Naukowego we Lwowie
112.Sprawy Międzynarodowe
113.Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa
114.Sprawy Nauki. Biuletyn Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
115.Sprawy Nauki. Miesięcznik Publicystyczno-Informacyjny
116.Sprawy Wschodnie
117.Stal, Metale & Nowe Technologie
118.Stalowe Forum
119.Stan Rzeczy
120.Standardy Medyczne. Pediatria
121.Stargardia
122.Starożytności
123.Statistics in Transition. New Series
124.Steciana
125.Stolica
126.Stomatologia
127.Stomatologia Estetyczna
128.Stomatologia Współczesna
129.Stosunki Międzynarodowe
130.Strony
131.Structure and Environment
132.StRuNa. Biuletyn Młodych Naukowców
133.Strzał
134.Studencki Przegląd Ekonomiczno-Społeczny
135.Studenckie Prace Ekonomiczne, Inżynierskie i Prawnicze
136.Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne
137.Studenckie Zapiski Historyczne
138.Studenckie Zeszyty Naukowe
139.Studenckie Zeszyty Naukowe Wkoło Rosji
140.Studenckie Zeszyty Rosjoznawstwa
141.Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy
142.Studi Polacco-Italiani di Toruń
143.Studia Administracyjne
144.Studia Angerburgica
145.Studia Anglica Posnaniensia
146.Studia Antyczne i Mediewistyczne
147.Studia Artystyczne
148.Studia Azjatystyczne
149.Studia BAS
150.Studia Bezpieczeństwa Narodowego
151.Studia Białorutenistyczne
152.Studia Bibliologiczne
153.Studia Bobolanum
154.Studia Bydgoskie
155.Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe
156.Studia Choreologica
157.Studia Claromontana
158.Studia Classica et Neolatina
159.Studia Demograficzne
160.Studia Dydaktyczne
161.Studia Ecologiae et Bioethicae
162.Studia Edukacyjne
163.Studia Ekonomiczne (Warszawa)
164.Studia Ekonomiczne i Regionalne
165.Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego
166.Studia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne
167.Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
168.Studia Elbląskie
169.Studia Ełckie
170.Studia Epigraficzne
171.Studia Etnologiczne i Antropologiczne
172.Studia Etymologica Cracoviensia
173.Studia Europaea Gnesnensia
174.Studia Europejskie
175.Studia Filmoznawcze
176.Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
177.Studia Gdańskie
178.Studia Gdańskie. Wizje i Rzeczywistość
179.Studia GeoHistorica
180.Studia Geologica Polonica
181.Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica
182.Studia Geotechnica et Mechanica
183.Studia Germanica Gedanensia
184.Studia Germanica Posnaniensia
185.Studia Gilsoniana
186.Studia Gnesnensia
187.Studia Gregoriańskie
188.Studia Historiae Oeconomicae
189.Studia Historiae Scientiarum
190.Studia Historica Gedanensia
191.Studia Historyczne
192.Studia Humana
193.Studia Humanistyczne AGH
194.Studia Humanistyczno-Społeczne
195.Studia Humanistyczno-Teologiczne
196.Studia i Analizy Europejskie
197.Studia i Badania Naukowe
198.Studia i Komentarze Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
199.Studia i Materiały
200.Studia i Materiały
201.Studia i Materiały Archeologiczne
202.Studia i Materiały Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
203.Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej
204.Studia i Materiały do Badań nad Neolitem i Wczesną Epoką Brązu na Mazowszu i Podlasiu
205.Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce
206.Studia i Materiały Informatyki Stosowanej
207.Studia i Materiały Miscellanea Oeconomicae
208.Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej
209.Studia i Materiały Polonistyczne
210.Studia i Materiały z Dziejów Śląska
211.Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów
212.Studia i Prace Pedagogiczne
213.Studia i Prace WNEiZ
214.Studia i Szkice Slawistyczne
215.Studia Iberystyczne
216.Studia Indogermanica Lodziensia
217.Studia Indologiczne
218.Studia Informatica
219.Studia Informatica / Politechnika Śląska
220.Studia Informatica Pomerania
221.Studia Informatyczne
222.Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej
223.Studia Iuridica
224.Studia Iuridica Agraria
225.Studia Iuridica Lublinensia
226.Studia Iuridica Toruniensia
227.Studia Językoznawcze
228.Studia Judaica
229.Studia Kaliskie
230.Studia Katechetyczne
231.Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
232.Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie
233.Studia Krytyczne
234.Studia Kulturowe
235.Studia Kulturowe
236.Studia Kulturowo-Edukacyjne
237.Studia Kulturoznawcze
238.Studia Lednickie
239.Studia Leopoliensia
240.Studia Limnologica et Telmatologica
241.Studia Linguistica
242.Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis
243.Studia Litteraria et Historica
244.Studia Litteraria Polono-Slavica
245.Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis
246.Studia Logica
247.Studia Loviciensia
248.Studia Lubuskie
249.Studia Łęczyńskie
250.Studia Łomżyńskie
251.Studia Maritima
252.Studia Mathematica
253.Studia Mazowieckie
254.Studia Medioznawcze
255.Studia Medyczne
256.Studia Metodologiczne
257.Studia Miejskie
258.Studia Migracyjne. Przegląd Polonijny
259.Studia Misjologiczne
260.Studia Muzealne
261.Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi
262.Studia nad Gospodarką Surowcami Krzemiennymi w Pradziejach
263.Studia nad Osadnictwem Średniowiecznym Ziemi Chełmińskiej
264.Studia nad Rodziną
265.Studia Nauk Teologicznych PAN
266.Studia Niemcoznawcze
267.Studia Norwidiana
268.Studia o Książce
269.Studia o Książce i Informacji
270.Studia Obszarów Wiejskich
271.Studia Oeconomica Posnaniensia
272.Studia Oecumenica
273.Studia Orientalne
274.Studia Paedagogica Ignatiana
275.Studia Palmyreńskie
276.Studia Paradyskie
277.Studia Pastoralne
278.Studia Pedagogiczne (PAN)
279.Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne
280.Studia Pelplińskie
281.Studia Periegetica. Zeszyty Naukowe Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Turystyki i Zarządzania w Poznaniu
282.Studia Philosophiae Christianae
283.Studia Philosophica Wratislaviensia
284.Studia Philosophica. Commentarii Societatis Philosophicae Polonorum
285.Studia Piekarskie
286.Studia Płockie
287.Studia Podlaskie
288.Studia Politica Germanica
289.Studia Politicae Universitatis Silesiensis
290.Studia Politologiczne
291.Studia Polityczne
292.Studia Polonijne
293.Studia Polsko-Ukraińskie
294.Studia Poradoznawcze
295.Studia Pragmalingwistyczne
296.Studia Prawa Prywatnego
297.Studia Prawa Publicznego
298.Studia Prawnicze
299.Studia Prawnicze i Administracyjne
300.Studia Prawnicze KUL
301.Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały
302.Studia Prawno-Ekonomiczne
303.Studia Prawnoustrojowe
304.Studia Prymasowskie
305.Studia Psychologica
306.Studia Psychologiczne
307.Studia Quaternaria
308.Studia Redemptorystowskie
309.Studia Regionalia
310.Studia Regionalne i Lokalne
311.Studia Religiologica
312.Studia Romanica et Linguistica Thorunensia
313.Studia Romanica Posnaniensia
314.Studia Romologica
315.Studia Rossica
316.Studia Rossica Gedanensia
317.Studia Rossica Posnaniensia
318.Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
319.Studia Salvatoriana Polonica
320.Studia Sandomierskie
321.Studia Semiotyczne
322.Studia Sieradzana
323.Studia Slavica
324.Studia Słowianoznawcze
325.Studia Socialia Cracoviensia
326.Studia Societatis Scientiarum Torunensis. Sectio A, Mathematica-Physica
327.Studia Societatis Scientiarum Torunensis. Sectio F, Astronomia
328.Studia Socjologiczne
329.Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa
330.Studia Społeczne
331.Studia Śląskie
332.Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne
333.Studia Teologiczne Białystok Drohiczyn Łomża
334.Studia Teologiczne i Humanistyczne
335.Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego
336.Studia Teologii Dogmatycznej
337.Studia Theologica Pentecostalia
338.Studia Theologica Varsaviensia
339.Studia Translatorica
340.Studia Ucrainica Varsoviensia
341.Studia Ukrainica Posnaniensia
342.Studia Warmińskie
343.Studia Waweliana
344.Studia Whiteheadiana
345.Studia Wilanowskie
346.Studia Włocławskie
347.Studia Wschodnioeuropejskie
348.Studia Wschodniosłowiańskie
349.Studia Wyborcze
350.Studia z Architektury Nowoczesnej
351.Studia z Automatyki i Informatyki
352.Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego
353.Studia z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej
354.Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej
355.Studia z Dziejów Średniowiecza
356.Studia z Dziejów Wojskowości
357.Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej
358.Studia z Filozofii Polskiej
359.Studia z Geografii Politycznej i Historycznej
360.Studia z Historii Filozofii
361.Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX Wieku
362.Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu
363.Studia z Polityki Publicznej = Public Policy Studies
364.Studia z Prawa Wyznaniowego
365.Studia z Psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
366.Studia z Teorii Wychowania
367.Studia z Zakresu Nauk Prawnoustrojowych. Miscellanea
368.Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej
369.Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania
370.Studia Zachodnie
371.Studia Zamkowe
372.Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
373.Studia Zielonogórskie
374.Studia Źródłoznawcze
375.Studia Żydowskie
376.Studien zur Germanistik. Rocznik Germanistyczny
377.Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management
378.Studies in Ancient Art and Civilization
379.Studies in English Philology
380.Studies in Global Ethics and Global Education
381.Studies in Logic, Grammar and Rhetoric
382.Studies in Polish Linguistics
383.Studies in Second Language Learning and Teaching
384.Studies in Sport Humanities
385.Studies in the Philosophy of Law
386.Studies of the Department of African Languages and Cultures
387.Studium Europy Środkowej i Wschodniej
388.Styles of Communication
389.Stylistyka
390.Sudety. Przyroda, Kultura, Historia
391.Summarium. Sprawozdania Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
392.Surowce i Maszyny Budowlane
393.Sylwan
394.Symbolae Europaeae
395.Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae
396.Sympozjum
397.Symulacja w Badaniach i Rozwoju
398.Synchrotron Radiation in Natural Science
399.Synergies Pologne
400.Systemy Alarmowe
401.Systemy Instalacyjne
402.Systemy Logistyczne Wojsk
403.Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
404.sZAfa
405.Szczeciński Informator Archiwalny
406.Szkice Archiwalno-Historyczne
407.Szkice Humanistyczne
408.Szkice Legnickie
409.Szkice Podlaskie
410.Szkice Tarnowskie
411.Szkło i Ceramika
412.Szkoła Powszechna
413.Szkoła Specjalna
414.Szkoła, Zawód, Praca
415.Szkółkarstwo
416.Szok Kulturowy
417.Sztuka Ameryki Łacińskiej = Arte de América Latina
418.Sztuka Edycji
419.Sztuka Europy Wschodniej
420.Sztuka i Dokumentacja
421.Sztuka i Filozofia
422.Sztuka i Kultura
423.Sztuka Implantologii
424.Sztuka Leczenia
425.Sztuka.pl - Gazeta Antykwaryczna
426.Sztuki Piękne
427.Sztuki. Czasopismo o Sztukach Nieczystych
428.Szum
429.Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
« Powrót do wyszukiwania »