English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana litera: d
1.Dachy. Materiały, Konstrukcje, Technologie
2.Dagerotyp
3.De Doctrina Europea. Roczniki Instytutu Europeistyki
4.De Musica
5.De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności
6.Debaty Artes Liberales
7.Debiuty Bibliologiczno-Informatologiczne
8.Debiuty Naukowe
9.Decision Making in Manufacturing and Services
10.Decyzje
11.DeKadentzya. A Literary Journal From Poland
12.Delta
13.Demonstratio Mathematica
14.Dendrobiology
15.Dental and Medical Problems
16.Dental Dialog [edycja polska]
17.Dental Forum
18.Dermatologia Dziecięca
19.Dermatologia Estetyczna
20.Dermatologia i Kosmetologia Praktyczna
21.Dermatologia Kliniczna
22.Dermatologia po Dyplomie
23.Dermatologia Praktyczna
24.Dermatopedia
25.Design News
26.Detalks
27.Deutsch-Polnische Juristen Zeitschrift
28.Diabetologia na Co Dzień
29.Diabetologia po Dyplomie
30.Diabetyk
31.Diagnostyka
32.Diagnostyka Laboratoryjna
33.Diagonali
34.Dialog
35.Dialog Edukacyjny
36.Dialog Pheniben
37.Dialog. Magazyn Polsko-Niemiecki
38.Dialog. Pismo Dialogu Społecznego
39.Dialogi
40.Dialogi Biblioteczne
41.Dialogi o Kulturze i Edukacji
42.Dialogi Polityczne
43.Dialogue and Universalism
44.Diametros. Internetowe Czasopismo Filozoficzne
45.Didactica Mathematicae
46.Didactics of Mathematics
47.Didaskalia
48.Dietetyka
49.Dipteron
50.Discussiones Mathematicae. Differential Inclusions, Control and Optimization
51.Discussiones Mathematicae. General Algebra and Applications
52.Discussiones Mathematicae. Graph Theory
53.Discussiones Mathematicae. Probability and Statistics
54.Disputatio
55.Dissertationes Mathematicae
56.Doctrina. Studia Społeczno-Polityczne
57.Dolnośląski Informator Bibliotek Pedagogicznych
58.Dolnośląskie Wiadomości Prahistoryczne
59.Doradca Nauczyciela Przedszkola
60.Doradca Podatnika
61.Doradca w Pomocy Społecznej
62.Doradztwo Podatkowe. Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych
63.DO-SO-MO. Journal of Mycenaean and Classical Studies
64.Dozór Techniczny
65.Drewno. Prace Naukowe, Doniesienia, Komunikaty
66.Drogi Edukacji
67.Drogi. Budownictwo Infrastrukturalne
68.Drogownictwo
69.Drohiczyński Przegląd Naukowy. Wielokulturowe Studia Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego
70.Drwal
71.Duchowość w Polsce
72.Dwutygodnik.com
73.Dydaktyka Informatyki
74.Dydaktyka Literatury i Konteksty
75.Dydaktyka Polonistyczna
76.Dylematy
77.Dynamic Econometric Models
78.Dyplomacja i Bezpieczeństwo
79.Dyrektor Szkoły
80.Dyskurs (Szczecin)
81.Dyskurs (Wrocław)
82.Dyskurs Pedagogiczny
83.Dyskursy Młodych Andragogów
84.Dziecko Krzywdzone
85.Dzieje Najnowsze
86.Dzieła i Interpretacje
87.Dziennik Urzędowy Głównego Urzędu Statystycznego
88.Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej
89.Dziennik Urzędowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
90.Dziennik Urzędowy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
91.Dziennikarstwo i Media
92.Dzikie Życie
« Powrót do wyszukiwania »