English version Wersja polska A R I A N T A
POLISH SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ELECTRONIC JOURNALS
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
Previous titles: Aparatura Chemiczna: 1962-1969
Chemical Engineering and Equipment
WWW address: http://inzynieria-aparatura-chemiczna.pl/
ISSN: 0368-0827
Index Copernicus: 2011: 5,38 ; 2012: 4,75 ; 2013: 5,42 ; 2014: 59,84 ; 2015: 64,15
MNiSZW score: 2008: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 5 ; 2012a: 5 ; 2013: 5 ; 2014: 5 ; 2015: 7 ; 2016: 7 ; 2017s: 7
Beginning date: 1962
Online date: 2010
Publisher/Issuing institution: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
UKD: 66
Frequency: dwumiesięcznik
Table of contents: 2010/1/1-
Abstracts: 2010/1/1-
Full texts: 2010/1/1-
Instructions for authors: http://inzynieria-aparatura-chemiczna.pl/wskazowki-dla-autorow/
Professional:NO
Online only:NO
Search engine:YES
Utilizes Open
Journal Systems:
NO
Last update: 2017-09-06
Discipline:chemia
inżynieria
Indexed in:BazTech
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Return to the main page »