English version Wersja polska A R I A N T A
POLISH SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ELECTRONIC JOURNALS
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria
Previous titles: Rocznik Naukowo-Dydaktyczny - Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie. Filologia Polska Prace Historycznoliterackie: 1961-1963
Rocznik Naukowo-Dydaktyczny - Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej. Prace Historycznoliterackie: 1966-1998
Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria: 2002-2008
WWW address: http://www.studiahistlit.edu.pl/
Second
WWW address:
http://pbc.up.krakow.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=83
Third
WWW address:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/257/
ISSN: [e]2300-5831 ; [p]2081-1853
Index Copernicus: 2012: 4,60 ; 2013: 5,18 ; 2014: 53,45 ; 2015: NI
MNiSZW score: 2008: 4 ; 2010a: 6 ; 2013: 5 ; 2014: 5 ; 2015: 8 ; 2016: 8 ; 2017s: 8
Beginning date: 1961
Online date: 1961
Publisher/Issuing institution: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej (Kraków)
UKD: 82
Frequency: rocznik
Table of contents: 1961-2015/15
Abstracts: 1961-2015/15
Full texts: 1961-2015/15
Remarks: W Pedagogicznej Bibliotece Cyfrowej każdy tom opublikowany osobno. Aby odnaleźć spisy treści i artykuły, należy skorzystać z wyszukiwarki.
Instructions for authors: http://www.studiahistlit.edu.pl/wskazowki
Professional:NO
Online only:NO
Search engine:YES
Utilizes Open
Journal Systems:
NO
Last update: 2017-06-25
Discipline:literaturoznawstwo
Indexed in:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
PBN - Polska Bibliografia Naukowa2
« Return to the main page »