English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Transfer. Reception Studies
Adres strony WWW: http://www.transfer.ajd.czest.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://dlibra.bg.ajd.czest.pl:8080/publication/4262
DOI: 10.16926/trs
ISSN: 2451-3334
Data początkowa: 2016
Data online: 2016
Wydawca/Instytucja sprawcza: Akademia im. Jana Długosza (Częstochowa)
Symbol UKD: 82
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2016/1-
Abstrakty: 2016/1-
Pełne teksty: 2016/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2017-11-10
Dziedzina:literaturoznawstwo
Indeksowane w:CEEOL - Central and Eastern European Online Library
« Powrót do wyszukiwania »