English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza
Adres strony WWW: http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/187/
ISSN: 0137-9658
Data początkowa: 1966-2007
Data online: 1966-2007
Wydawca/Instytucja sprawcza: Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza
Symbol UKD: 82
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 1966/1-2007/42
Pełne teksty: 1966/1-2007/42
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2017-11-05
Dziedzina:literaturoznawstwo
Indeksowane w:ERIH Plus
« Powrót do wyszukiwania »