English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Meluzyna
Adres strony WWW: http://wydawnictwo.univ.szczecin.pl/meluzyna-20141-dawna-literatura-i-kultura-p-506.html
Drugi adres
strony WWW:
http://meluzyna.bg.szczecin.pl/
Trzeci adres
strony WWW:
https://wnus.edu.pl/me/pl/
Czwarty adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/700/
DOI: 10.18276/me
ISSN: 2449-7339
Data początkowa: 2014
Data online: 2014
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Szczeciński
Symbol UKD: 82
Częstotliwość: nieregularne
Spisy treści: 2014/1-
Abstrakty: 2014/1-
Pełne teksty: 2014/1-
Wskazówki dla autorów: http://meluzyna.bg.szczecin.pl/informacje-dla-autorow/
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2017-10-27
Dziedzina:literaturoznawstwo
Indeksowane w:BazHum
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »