English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae
Adres strony WWW: http://didactica.up.krakow.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://pbc.up.krakow.pl/dlibra
ISSN: 2082-0909
Index Copernicus: 2014: 40,14 ; 2015: NI
Punktacja MNiSZW: 2015: 5 ; 2016: 5 ; 2017s: 5
Data początkowa: 2010
Data online: 2010
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej (Kraków)
Symbol UKD: 37 ; 82
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2010/1-2015/6
Abstrakty: 2010/1-2015/6
Pełne teksty: 2010/1-2015/6
Uwagi: W bibliotece cyfrowej każdy tom opublikowany osobno. Aby odnaleźć spisy treści i artykuły, należy skorzystać z wyszukiwarki.
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2017-10-26
Dziedzina:językoznawstwo
literaturoznawstwo
Indeksowane w:BazHum
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »