English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Świętokrzyski Kwartalnik Literacki
Adres strony WWW: http://sbc.wbp.kielce.pl/publication/25447
ISSN: 1429-849X
Data początkowa: 1997
Data online: 2013
Wydawca/Instytucja sprawcza: Związek Literatów Polskich. Oddział (Kielce)
Symbol UKD: 821.162.1:398
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2013/1-2-
Pełne teksty: 2013/1-2-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2017-10-26
Dziedzina:literaturoznawstwo
Indeksowane w:PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »