English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
World Journal of Theoretical and Applied Sciences
Adres strony WWW: http://gwsp.eu/Strona/Strona/24
ISSN: [e]2392-2443
Data początkowa: 2014
Data online: 2014
Wydawca/Instytucja sprawcza: Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
Symbol UKD: 1 ; 316
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 2014/1-
Abstrakty: 2014/1-
Pełne teksty: 2014/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:TAK
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2017-10-25
Dziedzina:filozofia
socjologia
Indeksowane w:PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »