English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Prace Literaturoznawcze
Adres strony WWW: http://wydawnictwo.uwm.edu.pl/artykul/14/czytelnia.html
Drugi adres
strony WWW:
http://www.uwm.edu.pl/polonistyka/prace_literatura/
Trzeci adres
strony WWW:
http://dlibra.bg.uwm.edu.pl/publication/2075
Czwarty adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/549/
ISSN: 2353-5164
Index Copernicus: 2014: 41,06 ; 2015: 60,35
Punktacja MNiSZW: 2015: 5 ; 2016: 5 ; 2017s: 5
Data początkowa: 2013
Data online: 2013
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (Olsztyn)
Symbol UKD: 82
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2013/1-
Abstrakty: 2013/1-
Pełne teksty: 2013/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2017-10-18
Dziedzina:literaturoznawstwo
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
IC Journals Master List
ERIH Plus
« Powrót do wyszukiwania »