English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Jednak Książki
Adres strony WWW: http://cwf.ug.edu.pl/ojs/index.php/JednakKsiazki
Drugi adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/483/
ISSN: [e]2353-4699
Data początkowa: 2014
Data online: 2014
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Gdański. Wydział Filologiczny
Symbol UKD: 821
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 2014/1-
Abstrakty: 2014/1-
Pełne teksty: 2014/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:TAK
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2017-10-16
Dziedzina:literaturoznawstwo
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »