English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Czytanie Literatury
Adres strony WWW: http://czytanieliteratury.pl
Drugi adres
strony WWW:
http://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=989
Trzeci adres
strony WWW:
http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/5783
Czwarty adres
strony WWW:
https://czasopisma.uni.lodz.pl/czytanieliteratury
DOI: 10.18778/2299-7458
ISSN: [e]2449-8386 ; [p]2299-7458
Index Copernicus: 2012: 4,09 ; 2013: 4,29 ; 2014: 46,83 ; 2015: 63,45
Punktacja MNiSZW: 2015: 6 ; 2016: 6 ; 2017s: 6
Data początkowa: 2012
Data online: 2012
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Łódzki
Symbol UKD: 82
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2012/1-
Abstrakty: 2012/1-
Pełne teksty: 2012/1-
Uwagi: http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/432/
Wskazówki dla autorów: http://czytanieliteratury.pl/informacje-o-czasopismie/wskazowki-dla-autorow/
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2017-10-16
Dziedzina:literaturoznawstwo
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
IC Journals Master List
ERIH Plus
« Powrót do wyszukiwania »