English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Białostockie Studia Literaturoznawcze
Adres strony WWW: http://bsl.uwb.edu.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://pbc.biaman.pl/publication/30292
Trzeci adres
strony WWW:
http://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/handle/11320/266
DOI: 10.15290/bsl
ISSN: 2082-9701
Index Copernicus: 2012: 3,74 ; 2013: 5,29 ; 2014: 41,68 ; 2015: NI
Punktacja MNiSZW: 2013: 6 ; 2014: 6 ; 2015: 9 ; 2016: 9 ; 2017s: 9
Data początkowa: 2010
Data online: 2010
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet (Białystok). Wydział Filologiczny
Symbol UKD: 82.0
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2010/1-
Abstrakty: 2010/1-2015/7
Pełne teksty: 2010/1-2015/7
Wskazówki dla autorów: http://bsl.uwb.edu.pl/do_autorow.php
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2017-09-26
Dziedzina:literaturoznawstwo
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »