English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Irydion. Literatura - Teatr - Kultura
Poprzednie tytuły: Prace Naukowe. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury: 1985-2003
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury: 2004-2014
Adres strony WWW: http://irydion.ajd.czest.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://www.bg.ajd.czest.pl/wydawnictwo.php#FP
Trzeci adres
strony WWW:
http://www.ifp.ajd.czest.pl/511,Filologia-Polska---Historia-i-Teoria-Literatury
Czwarty adres
strony WWW:
http://dlibra.bg.ajd.czest.pl:8080/publication/1257
DOI: 10.16926/i
ISSN: 2391-8608
Index Copernicus: 2014: 28,53 ; 2015: 44,50
Punktacja MNiSZW: 2009b: 2 ; 2010a: 2 ; 2012: 3 ; 2012a: 3 ; 2013: 2 ; 2014: 2 ; 2015: 5 ; 2016: 5 ; 2017s: 5
Data początkowa: 1985
Data online: 1985
Wydawca/Instytucja sprawcza: Akademia im. Jana Długosza (Częstochowa)
Symbol UKD: 82.0 ; 82
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 1985/1-
Abstrakty: 1985/1-
Pełne teksty: 1985/1-
Uwagi: http://www.bg.ajd.czest.pl/wydawnictwo.php#I || http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/349/ || http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/348/
Wskazówki dla autorów: http://www.ifp.ajd.czest.pl/615,Informacje-dla-autorow
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2017-09-26
Dziedzina:literaturoznawstwo
Indeksowane w:BazHum
BazHum2
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »